PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - PowerPoint PPT Presentation

PROGRAM OPERACYJNY
Download
1 / 19

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Człowiek – najlepsza inwestycja. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań, 27 września 2012. Moodle Agnieszka Cieszyńska. Czyli jak to jest być nauczycielem wykorzystującym platformę kształcenia na odległość.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program operacyjny kapita ludzki

PROGRAM OPERACYJNY

KAPITAŁ LUDZKI

Człowiek – najlepsza inwestycja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Program operacyjny kapita ludzki

Poznań, 27 września 2012


Moodle agnieszka cieszy ska

MoodleAgnieszka Cieszyńska

Czyli jak to jest być nauczycielem wykorzystującym platformę kształcenia na odległość


Program operacyjny kapita ludzki

Nauczanie zdalne znane jest już od ponad 160 lat. Przez większość tego czasu było ono postrzegane jako substytut nauczania tradycyjnego, w którym nauczyciel zastępowany był przez różnego rodzaju podręczniki i materiały.

Dopiero w erze komputerów zaczęto postrzegać treści nauczania, jako informację, czyli rzecz materialną, którą można przetwarzać, przenosić i przekazywać.


Program operacyjny kapita ludzki

W tym czasie zmieniały się poglądy na temat tego, jak się uczymy…

 • Behawioryzm

 • Nauczanie programowane

 • Konstruktywizm


Program operacyjny kapita ludzki

Przez ostatnie pół wieku zmieniały się koncepcje psychologiczne i poglądy na temat poznania.

Równocześnie obserwujemy przejście od nauczania tradycyjnego, prowadzonego głównie przez nauczyciela, do nauczania wspomaganego różnymi środkami technicznymi, w tym głównie komputerem.

Nowe technologie e-learningowe rozwijały się wraz z ewolucją technologii z jednej strony, a z drugiej z rozwojem teorii przekazu informacji i kolejnych koncepcji psychologicznych


Kroki planowania

Kroki planowania

Określenie celu dydaktycznegocałego kursu oraz zadań szczegółowych - jaką wiedzę i jakie umiejętności powinien posiadać uczestnik kursu po zakończeniu szkolenia;

Z kursu „moodle krok po kroku” M. Miranowicz, komentarz AC


Kroki planowania1

Kroki planowania

Odpowiedź na pytanie, jaki będzie sposób realizacji zamierzonego celu, które informacje muszą być przekazane bezpośrednio (w formie wykładu), po które można odesłać do literatury, innych stron WWW itp.;

Z kursu „moodle krok po kroku” M. Miranowicz, komentarz AC


Kroki planowania2

Kroki planowania

Ustalenie sposobu i wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotuoraz zakresu wymaganej wiedzy

Z kursu „moodle krok po kroku” M. Miranowicz, komentarz AC


Kroki planowania3

Kroki planowania

Staranne przemyślenie i określenie struktury kursu- podziału na mniejsze jednostki (moduły), układu powiązań zarówno pomiędzy poszczególnymi częściami (modułami) bieżącego materiału, jak i odwołań do wiedzy wcześniejszej, a także - dla osób bardziej dociekliwych lub zainteresowanych - do informacji uzupełniających i rozszerzających;

Z kursu „moodle krok po kroku” M. Miranowicz, komentarz AC


Kroki planowania4

Kroki planowania

Przygotowanie właściwej treściwykładu, ilustracji, schematów i wykresów oraz tematów do dyskusji na forum;

Z kursu „moodle krok po kroku” M. Miranowicz, komentarz AC


Jakie zasady powinny obowi zywa w trakcie tworzenia kursu

Jakie zasady powinny obowiązywać w trakcie tworzenia kursu?

 • AAAAAA – wielkość, krój, kolor

 • Więcej obrazu mniej tekstu

 • Ilustracje i tekst cytowany – prawa autorskie!!!

 • Linki

 • Aktywizować, dawać zadania, zachęcać do działania i współdziałania


Program operacyjny kapita ludzki

 • - Na lekcji łatwiej jest improwizować, na bieżąco dodawać istotne elementy – w e-learningu, wszystko wymaga wcześniejszego starannego przygotowania

 • - Za to wypracowana baza, może nam służyć wielokrotnie


Nauczyciel w nauczaniu zdalnym jest

Nauczyciel w nauczaniu zdalnym jest…

MENTOREM

PROJEKTANTEM KURSU

DOSTĘPNY

SKUPIA SIĘ NA POJEDYNCZYM UCZNIU

MODERATOREM

OPIEKUNEM


Rodowisko pozwalaj ce na ledzenie pracy uczni w dost pne dla wszystkich

Środowisko pozwalające na śledzenie pracy uczniów dostępne dla wszystkich

https://www.google.pl/

https://docs.google.com/document/d/1-Tv2YyWyOA8vs6YNurmmZxqUitBCBLBYRcDOeUq_Mtw/edit

Możemy śledzić historię współpracy uczniów


Jak wygl da m j przyk adowy kurs

Jak wygląda mój przykładowy kurs?

http://150.254.122.82/siupmoodle/course/view.php?id=22

Kurs uzupełniający ćwiczenia z dydaktyki

http://150.254.122.82/siupmoodle/course/view.php?id=5

Kurs uzupełniający wykłady z pedagogiki


I spring

I spring

http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html

Można kupić pełną wersję lub skorzystać z darmowej


Program operacyjny kapita ludzki

Jakość naszej pracy jako nauczyciela przekłada się na jakość pracy ucznia..

Entuzjazm uczniów, jest mocno uwarunkowany entuzjazmem nauczyciela


 • Login