Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi organ nakli merkezi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

PEDİYATRİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU Doç. Dr. Alp GÜRKAN Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PEDİYATRİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU Doç. Dr. Alp GÜRKAN Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi. Böbrek Yetmezliği Tedavi Seçenekleri. Hemodiyaliz Periton diyalizi Böbrek nakli. TND (2004 verileri). 25.321 hemodiyaliz hastası 3441 hasta ölmüş (%14,4).

Download Presentation

PEDİYATRİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU Doç. Dr. Alp GÜRKAN Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi organ nakli merkezi

PEDİYATRİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU

Doç. Dr. Alp GÜRKAN

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Organ Nakli Merkezi


B brek yetmezli i tedavi se enekleri

Böbrek Yetmezliği Tedavi Seçenekleri

 • Hemodiyaliz

 • Periton diyalizi

 • Böbrek nakli


Tnd 2004 verileri

TND (2004 verileri)

 • 25.321 hemodiyaliz hastası

 • 3441 hasta ölmüş (%14,4)


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

Yıllara Göre Diyalize Giren Hasta Sayısı


Lkem zde cansiz ba i

ÜLKEMİZDE CANSIZ BAĞIŞ

 • 2002:111

 • 2003:117

 • 2004:135

 • 2005:153

 • 2006:143

 • 2007:223


Ocuklarda rrt y ntemler 2007

ÇOCUKLARDA RRT YÖNTEMLERİ 2007


Ba ar l bir b brek transplantasyonu

Başarılı bir böbrek transplantasyonu

yaşam kalitesini arttırır

büyüme ve nöro-psiko-sosyal gelişme sağlar

hastanın mobilitesi artar, diyette kısıtlama azalır, daha iyi rehabilitasyon

okul devamlılığı ve okul başarısı artar

uzun dönemde sonuçlar çocuklarda erişkine göre çok daha iyidir

her yaş için diyalize göre çok daha iyi sağkalım

hemodiyaliz tedavisinden daha ucuzdur


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

Diyalize göre post-transplant mortalite:

 • %68 düşüktür(Wong, USRDS, Kidney Int 2002)

 • >4 kezdüşüktür(ANZDATA, 2004)

 • >7 kezdüşüktür(Groothoof,2005)


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

HASTA SAĞKALIMLARI


B brek sa kalimi

BÖBREK SAĞKALIMI

Seikaly M: Pediat Transplant 2001


Ya am beklent s

YAŞAM BEKLENTİSİ


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

Çocuklarda renal replasman tedavilerine göre mortalite oranlarıAustralian and New Zealand Paediatric Nephrology Association (ANZDATA)

1634 çocuk SDBY hastası

İzlem: toplam 18,392 hasta -yılı

Renal transplantasyon1.1 : 100 hasta yılı

Hemodiyaliz 4.8 : 100 hasta yılı

Periton diyalizi 5.9 : 100 hasta yılı

McDonald S and Craig JC, N Engl J Med 350, 2004


Avrupa tx aktiviteleri 2004

Avrupa Tx Aktiviteleri ( 2004)

Ortalama:

%4.6


Ortalama bekleme s resi ay 2005

Ortalama bekleme süresi (ay)(2005)


Changing pattern of pediatric kidney transplantation in turkey a 10 year study

Changing pattern of Pediatric Kidney Transplantation in Turkey: a 10 year study.


Changing pattern of pediatric kidney transplantation in turkey a 10 year study1

Changing pattern of Pediatric Kidney Transplantation in Turkey: a 10 year study.


Preempti f t ranplantasyon

% Preemptif Tranplantasyon


Pre empt f

PRE-EMPTİF

 • Pre-emptif %25

 • 6-12 yaş %28

 • %76 canlı donör

  • Greft sağkalımları aynı

  • 6 yıllık sağkalım

   • Pre-emptif %82

   • Diyaliz %69 (p= 0.055)

    Ana Sorun: UYUMSUZLUK

    Cransberg K. Am J Transpant, 2006


Ocuklarda nemli bir sorun uyumsuzluk

Çocuklarda Önemli Bir Sorun Uyumsuzluk

Gerçek insidans bilinmiyor (% 22)

Greft kayıplarının % 10-15 nedeni

Ergenlerde > % 60

Ergenlerde uyumsuzluğa bağlı fonksiyon bozukluğu gelişmesi % 40

Kadavra kaynaklı alıcılarda daha fazla (> 50)


Hastanin trans nces de erlend r lmes

HASTANIN TRANS ÖNCESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Nörolojik gelişme

 • Psikiyatrik gelişme

 • Epilepsi

 • Kardiyovasküler değerlendirme

 • İnfeksiyon

  • EBV

 • Ürolojik problemler (%25)

  • Nörojenik mesane

  • Reflü

  • Posterior üretral valv


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

CERRAHİ TEKNİK


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

 • Büyük çocuklarda (20 kg >) cerrahi prosedür erişkinlerle aynı (retroperitoneal yaklaşım).

 • Küçük çocuklarda (20 kg<) transperitoneal yaklaşım


Ped yatr k don r

PEDİYATRİK DONÖR

Anblok böbrek

 • >3 yaş

 • >15 kg

 • > 8 cm

  • Teknik problemler

  • Akut rejeksiyon atak oranı fazla

  • Hiperfiltrasyon


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

 • İnsizyon

 • Gibson,

 • Hokey sopası,

 • J insizyonu


Tekn kte d kkat ed lecek noktalar

TEKNİKTE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Tek tek sütür

 • Erişkin böbreği ?

 • Donör böbreği çocuk orijinli kadavra ise aortik patch kullanılarak anastomoz yapılır.

 • Damar yatağı dolu olacak (CVP)

  • Transplante böbreğin kendisi 125-250 ml kan sekestre edebilir.


Tromboz

TROMBOZ

 • %11

 • Risk Faktörleri

  • 2 yaşından küçük alıcı

  • Daha önceki transplantasyonlar

  • Profilaktik indüksiyon tedavisi kullanmamak

  • Periton diyalizi

  • 24 saatten uzun soğuk iskemi

  • Erişkin böbrek


Deney m

DENEYİM

 • 16 yaş altı 30 transplantasyon

 • Alıcı yaşı: 4 – 15

 • Verici yaşı: 4 ay – 58

 • Alıcı kilo: 14 – 42

 • Kadavra/canlı: 16/14

*Haberal Pediatr Transplant 2000

**Mir Pediatr Transplant 2005


Gop deney m

GOP DENEYİMİ

 • Ocak 2008 – Kasım 2008

 • 18 yaş ve altı 19 hasta

 • Alıcı yaşı 7 – 18

 • Verici yaşı 2 – 71

 • Canlı(çapraz)/Kadavra 17(2)/2

  • Anne9

  • Baba2

  • Babaanne3

  • Kardeş2

  • Dede1

 • 1 hasta öldü, 1 hastanın böbreği çalışmadı.

 • Kreatinin 0,48 – 1,93 mg/dl


Ssk zm r tepec k e t m hastanes

SSK İZMİR TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ


Zm r zel kent hastanes deney m

İZMİR ÖZEL KENT HASTANESİ DENEYİMİ


Zel gaz osmanpa a hastanes

ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

 • CANLI :112

 • KADAVRA : 9

 • TOPLAM :121

 • İNCE BARSAK :1


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

 • Ekibimizin toplam nakilleri:

 • Böbrek :695

 • Pankreas :17

 • İnce barsak :7


Ped yatr k b brek transplantasyonu do dr alp g rkan zel gaziosmanpa a hastanesi

LAPAROSKOPİK DONÖR NEFREKTOMİSİ


Apraz nak l

ÇAPRAZ NAKİL

X ÇİFTİ Y ÇİFTİ

B vericisi A vericisi

A alıcısı B alıcısı

X

X


B brek nakl

BÖBREK NAKLİ

 • Evlilik

 • Cinsel hayat

 • Doğum

 • Hemodiyalize göre daha fizyolojik

 • Hepatit riski yok

 • Hastalar daha uzun yaşar


B brek nakl1

BÖBREK NAKLİ

 • 1 – 3 ayda bir hastaneye kontrola

 • Sürekli ilaç kullanımı

 • Böbrek kaybı halinde yeniden diyaliz

 • Yeniden böbrek nakli (İkinci, üçüncü)


B brek nakl2

BÖBREK NAKLİ

 • Ciddi bir ameliyat

 • Ameliyat komplikasyonları

  • anestezi

  • damarlarla

  • idrar yolu (üreter – mesane)

  • enfeksiyon


B brek nakl3

BÖBREK NAKLİ

 • Red (rejeksiyon)

 • immunosupresyon (bağışıklık sistemi baskılanması)

  • enfeksiyon

   • viral hastalıklar

   • tüberküloz

   • mantarlar

  • sindirim sistemi etkileri


Merak edilen sorular

Merak edilen sorular

 • Rh (-), Rh (+) önemli midir?

 • (-) YA DA (+) OLMASININ ORGAN

  NAKLİNDE HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR!!!


Merak edilen sorular1

Merak edilen sorular

 • Rh (-), Rh (+) önemli midir?

 • (-) YA DA (+) OLMASININ ORGAN

  NAKLİNDE HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR!!!


Merak edilen sorular2

Merak edilen sorular

 • Hangi kan grubu diğerine organ verebilir?

 • 0 grubu; tüm gruplara

 • A grubu; A, AB ve B grubuna

 • B grubu; B, AB ve A grubuna

 • AB grubu; sadece AB grubuna


Merak edilen sorular3

Merak edilen sorular

 • Hangi kan grubu diğerinden organ alabilir ?

 • 0 grubu; sadece 0 grubundan

 • A grubu; A, 0 ve B grubundan

 • B grubu; B, 0 ve A grubundan

 • AB grubu; tüm gruplardan organ alabilir


Merak edilen sorular4

Merak edilen sorular

 • Vericim zarar görür mü?

 • Canlı vericiler daha uzun yaşar!!!

 • Ameliyat


Merak edilen sorular5

Merak edilen sorular

 • Canlıdan böbrek almanın yararları nedir?

 • Böbrek hemen çalışır

 • Daha uzun ömürlüdür

 • Alıcı ile arasında duygusal ve sosyal bağ artar

 • Birlikte daha mutlu yaşarlar


Merak edilen sorular6

Merak edilen sorular

 • Diyabet organ nakline engel mi?

 • Hepatit B-C (sarılık) engel mi?


 • Login