Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa
Download
1 / 29

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA. NIWNICA, 15.06.2012r. Zakres badań.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA' - ranee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

NIWNICA, 15.06.2012r.


Zakres bada
Zakres badań WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Uczniowie ZSP w Niwnicy w ramach projektu „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” przeprowadzili badania w miejscowościach: Kubice, Niwnica, Wyszków Śląski. Badania dotyczyły opinii mieszkańców na temat:

 • Stanu dróg

 • Możliwości spędzania czasu wolnego

 • Dbałości o tereny zielone

 • Działalności na rzecz ochrony środowiska

 • Bezpieczeństwa mieszkańców

 • Lokalnej komunikacji


Stan dr g
STAN DRÓG WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Edukacja przedszkolna
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Ankietowani oceniali miejsca opieki nad dziećmi (place zabaw, przedszkola, świetlice).


Edukacja przedszkolna1
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Organizacja pracy szko y
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Przy ocenie pracy szkoły brano pod uwagę: plan lekcji, dowozy dzieci, zajęcia pozalekcyjne.


Organizacja pracy szko y1
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Czas wolny
CZAS WOLNY WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

W badaniu brano pod uwagę dostępność i możliwości spędzania czasu wolnego( oferty klubów, świetlic, ośrodków sportowych i rekreacyjnych).


Czas wolny1
CZAS WOLNY WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Dba o o tereny zielone
DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Ankietowani wypowiadali się na temat dbałości o tereny zielone na terenie swoich miejscowości ( skwery, parki, ukwiecenie terenu).


Dba o o tereny zielone1
DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Dzia alno na rzecz ochrony rodowiska
Działalność na rzecz ochrony środowiska WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Przedmiotem badań była gospodarka odpadami oraz wywóz i segregacja śmieci w poszczególnych miejscowościach.


Dzia alno na rzecz ochrony rodowiska1
Działalność na rzecz ochrony środowiska WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

15%


Dzia alno na rzecz ochrony rodowiska2
Działalność na rzecz ochrony środowiska WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Działalność na rzecz ochrony środowiska WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Bezpiecze stwo mieszka c w
Bezpieczeństwo mieszkańców WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Oceniając bezpieczeństwo mieszkańców brano pod uwagę stan oświetlenia miejscowości oraz chodniki.


Bezpiecze stwo mieszka c w1
Bezpieczeństwo mieszkańców WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

15%


Bezpieczeństwo mieszkańców WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Bezpieczeństwo mieszkańców WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Lokalna komunikacja
Lokalna komunikacja WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

Analizując ten problem brano pod uwagę stan dróg, rozwiązania komunikacji miejskiej oraz stan przystanków autobusowych.


Lokalna komunikacja1
Lokalna komunikacja WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

15%


Lokalna komunikacja WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

24%

60%


Lokalna komunikacja WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA


Najwa niejsze sprawy do za atwienia w pierwszej kolejno ci na terenie gminy
NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA TERENIE GMINY

 • CHODNIKI

 • NOWE DROGI

 • SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZSP W NIWNICY

 • OZNAKOWANE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH


Podsumowanie
PODSUMOWANIE KOLEJNOŚCI NA TERENIE GMINY

MOCNE STRONY NASZYCH MIEJSCOWOŚCI:

 • Edukacja przedszkolna

 • Organizacja pracy szkoły

  SŁABE STRONY:

 • Stan dróg

 • Tereny zielone

 • Działalność na rzecz ochrony środowiska

 • Bezpieczeństwo mieszkańców

 • Lokalna komunikacja

 • Organizacja czasu wolnego


Dane zebrali wszyscy uczestnicy projektu, a opracowały i przedstawiły w formie prezentacji uczennice: Dominika Błaszczyszyn, Martyna Kasperowicz, Sara Kowacz, Katarzyna Marczuk, Martyna Sołtysik oraz Natalia Szofer.

Nad całością prac czuwał nauczyciel ZSP Niwnica mgr Robert Lis.


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. a opracowały i przedstawiły w formie prezentacji uczennice: Dominika Błaszczyszyn, Martyna Kasperowicz, Sara Kowacz, Katarzyna Marczuk, Martyna Sołtysik oraz Natalia Szofer.


ad