Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA. NIWNICA, 15.06.2012r. Zakres badań.

Download Presentation

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

RAPORT Z ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY NYSA

NIWNICA, 15.06.2012r.


Zakres bada

Zakres badań

Uczniowie ZSP w Niwnicy w ramach projektu „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” przeprowadzili badania w miejscowościach: Kubice, Niwnica, Wyszków Śląski. Badania dotyczyły opinii mieszkańców na temat:

 • Stanu dróg

 • Możliwości spędzania czasu wolnego

 • Dbałości o tereny zielone

 • Działalności na rzecz ochrony środowiska

 • Bezpieczeństwa mieszkańców

 • Lokalnej komunikacji


Stan dr g

STAN DRÓG


Edukacja przedszkolna

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Ankietowani oceniali miejsca opieki nad dziećmi (place zabaw, przedszkola, świetlice).


Edukacja przedszkolna1

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA


Organizacja pracy szko y

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Przy ocenie pracy szkoły brano pod uwagę: plan lekcji, dowozy dzieci, zajęcia pozalekcyjne.


Organizacja pracy szko y1

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


Czas wolny

CZAS WOLNY

W badaniu brano pod uwagę dostępność i możliwości spędzania czasu wolnego( oferty klubów, świetlic, ośrodków sportowych i rekreacyjnych).


Czas wolny1

CZAS WOLNY


Dba o o tereny zielone

DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE

Ankietowani wypowiadali się na temat dbałości o tereny zielone na terenie swoich miejscowości ( skwery, parki, ukwiecenie terenu).


Dba o o tereny zielone1

DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

DBAŁOŚĆ O TERENY ZIELONE


Dzia alno na rzecz ochrony rodowiska

Działalność na rzecz ochrony środowiska

Przedmiotem badań była gospodarka odpadami oraz wywóz i segregacja śmieci w poszczególnych miejscowościach.


Dzia alno na rzecz ochrony rodowiska1

Działalność na rzecz ochrony środowiska

15%


Dzia alno na rzecz ochrony rodowiska2

Działalność na rzecz ochrony środowiska


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

Działalność na rzecz ochrony środowiska


Bezpiecze stwo mieszka c w

Bezpieczeństwo mieszkańców

Oceniając bezpieczeństwo mieszkańców brano pod uwagę stan oświetlenia miejscowości oraz chodniki.


Bezpiecze stwo mieszka c w1

Bezpieczeństwo mieszkańców

15%


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

Bezpieczeństwo mieszkańców


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

Bezpieczeństwo mieszkańców


Lokalna komunikacja

Lokalna komunikacja

Analizując ten problem brano pod uwagę stan dróg, rozwiązania komunikacji miejskiej oraz stan przystanków autobusowych.


Lokalna komunikacja1

Lokalna komunikacja

15%


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

Lokalna komunikacja

24%

60%


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

Lokalna komunikacja


Najwa niejsze sprawy do za atwienia w pierwszej kolejno ci na terenie gminy

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA TERENIE GMINY

 • CHODNIKI

 • NOWE DROGI

 • SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZSP W NIWNICY

 • OZNAKOWANE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH


Podsumowanie

PODSUMOWANIE

MOCNE STRONY NASZYCH MIEJSCOWOŚCI:

 • Edukacja przedszkolna

 • Organizacja pracy szkoły

  SŁABE STRONY:

 • Stan dróg

 • Tereny zielone

 • Działalność na rzecz ochrony środowiska

 • Bezpieczeństwo mieszkańców

 • Lokalna komunikacja

 • Organizacja czasu wolnego


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

Dane zebrali wszyscy uczestnicy projektu, a opracowały i przedstawiły w formie prezentacji uczennice: Dominika Błaszczyszyn, Martyna Kasperowicz, Sara Kowacz, Katarzyna Marczuk, Martyna Sołtysik oraz Natalia Szofer.

Nad całością prac czuwał nauczyciel ZSP Niwnica mgr Robert Lis.


Raport z analizy s abych i mocnych stron wybranych miejscowo ci gminy nysa

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


 • Login