SCOALA CU CLASELE I VIII NR.280 Mihail Sebastian

DownloadSCOALA CU CLASELE I VIII NR.280 Mihail Sebastian

Advertisement
Download Presentation
Comments
Thomas
From:
|  
(3450) |   (0) |   (0)
Views: 877 | Added: 17-11-2011
Rate Presentation: 2 0
Description:
A. ANALIZA INSTITUTIONALA A UNITATII DE INVATAMANT. Contextul legislativ Puncte tari, puncte slabe Propuneri, solutii Inspectia scolara . Contextul legislativ. Organizarea activitatii in unitatea de invatamant pentru anul scolar 2010-2011 s-a realizat pe baza urmatoarelor acte normative:Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata de Legea nr. 268/2003 si Legea nr. 354/2004 precum si Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011;Regulamentul de organizare si functionare9442
SCOALA CU CLASELE I VIII NR.280 Mihail Seba...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. SCOALA CU CLASELE I ? VIII NR.280 ?Mihail Sebastian? Raport privind starea si calitatea invatamantului - an scolar 2011-2012-

2. A. ANALIZA INSTITUTIONALA A UNITATII DE INVATAMANT Contextul legislativ Puncte tari, puncte slabe Propuneri, solutii Inspectia scolara

3. Contextul legislativ Organizarea activitatii in unitatea de invatamant pentru anul scolar 2010-2011 s-a realizat pe baza urmatoarelor acte normative: Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata de Legea nr. 268/2003 si Legea nr. 354/2004 precum si Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011; Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. Nr. 4925/2005; Metodologii emise de minister si de ISMB privind desfasurarea altor activitati specifice: teze, evaluare nationala, olimpiade si concursuri scolare, activitati educative, programe educationale; Documente legislative generale (legislatia muncii, finantelor, a sanatatii etc.).

4. Puncte tari SCOALA CU CLASELE I ? VIII NR. 280 dispune de baza materiala si mijloace didactice care permit desfasurarea activitatilor scolare specifice in conditii optime si la cote de calitate ridicate; Rezultate deosebite obtinute de elevii scolii la testari, examene, evaluare nationala, olimpiade si concursuri; Corpul didactic alcatuit numai din cadre didactice calificate; Biblioteca este dotata cu un numar mare de volume (peste 15.000), calculatoare si imprimanta racordate la internet, puse la dispozitia cadrelor didactice; Cabinetul de informatica are in dotare 14 calculatoare cu acces la internet, program de aplicare a lectiilor AeL si beneficiaza de asistenta oferita de informatician; Doua table Smart, montate in cabinetul de informatica si in laboratorul de chimie care pot fi utilizate, prin rotatie, in desfasurarea orelor la orice clasa si orice disciplina; Doua sisteme de videoproiectare montate in salile 2 si 17 care pot fi utilizate, prin rotatie, la orice clasa si orice disciplina; Sala de sport ofera spatiul si dotarea necesare desfasurarii unor ore de educatie fizica cat mai atractive si utile; Existenta cabinetului de consiliere psiho-pedagogica; Oferta educationala diversa; Continuitate in desfasurarea activitatii manageriale; actuala conducere a scolii, director, director adjunct, activeaza in aceasta formula din anul 1994;

5. Metodisti, responsabili de cercuri pedagogice, membri in consilii consultative ale I.S.M.B.: - Gabriel Silvasanu ? membru in consiliul consultativ al I.S. - 5; - Gabriel Raducanu ? metodist matematica, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de matematica ? sector 5, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru disciplina matematica; - Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, ? metodisti clasele I ? IV, responsabili cerc pedagogic inv. primar, membri in consiliul consultativ al ISMB pentru inv. primar; - Silvia Girtan ? metodist chimie, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru disciplina chimie, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de chimie, sector 5 - Violeta Filip ? metodist consiliere psihopedagogica 18 cadre didactice din scoala beneficiaza de gradatie de merit; Indrumatori de practica pedagogica: - Dinu Dorina ? 16 studenti de la Universitatea ?SPIRU HARET?, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Sociologie - Petrache Daniela, Dumitrache Madalina, Simion Ecaterina, Silvasanu Cristiana, Vornicu Anda, Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina au indrumat practica pedagogica pentru 74 de studenti de la Universitatea Bucuresti, Facultatea - Pedagogie pentru ?nvatam?ntul scolar si prescolar; - Kuttesch Nicoleta - studenti ? Univ. Bucuresti ? Facultatea de Litere - Niculae Kristine, Dosaru Mariana - grupe de studenti UNEFS.

6. AUTORI SI COAUTORI MANUALE SI AUXILIARE DIDACTICE Dorina Dinu - ?CAIET DE SCRIS SI SOCOTIT?- matematica - ?CAIET DE SCRIS SI CITIT?- abecedar - ?DESCOPERIM LUMEA CU MATEMATICA?- culegere de exercitii si probleme, clasa I - Editura CARTEA IULIEI, Pitesti, 2010 Kuttesch Nicoleta LIMBA SI LITERATURA ROM?NA (STIU-DESCOPAR - AM AFLAT), Ed. ART (coautor) Raducan Gabriel, Raducan Adriana coautori la culegerea ?GHID DE PREGATIRE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALA-MATEMATICA? Editura SIGMA Nicoleta Grecu - publicatia: revista EUROJUNIOR (subiecte pentru concursul national interdisciplinar) Editura: Asociatia pentru tineret Olimp, aprilie 2011

7. AUTORI ARTICOLE PUBLICATE DORINA DINU, articolul ?Parteneriat educational scoala ? gradinita - ?Povestile celor mici?publicat in CONSENS DIDACTIC - Revista de opinii - Editura ?CARTEA IULIEI?, Pitesti, 2010 DUMITRACHE MADALINA ? ??Influenta mass-media asupra sistemului educational?? in revista ??COMPER?? - articole publicate la Pagini Scolare.ro Dumitrache M. ? ? Alice in Tara Minunilor si Absurdul?- articol in revista www.pagini-scolare.ro; Dumitrache M.- ? Pagini din istoria literaturii dramatice romanesti?, articol publicat in rev. Comper nr.1/2011 BAJAN ARIANA ? lucrari de specialitate in nr. 3 si 4 la revista ??INTERFERENTE DIDACTICE??, Bacau DAICU A., CRUCEANU MINETA ?Jocul si jucaria?- Rev. FICE\ Univ. Bucuresti ? DAICU A., CRUCEANU MINETA? Serbarea scolara?, ? Activitatile matematice?, ? Implicarea parintilor in organizarea unei serbari? ? CONSENS DIDACTIC,? DAICU A., CRUCEANU MINETA Agresivitatea si prevenirea ei in randul adolescentei? ? Interferente didactice, Bacau DAICU A., ? Familia monoparentala? - Interferente didactice, nr. 3,4 ? Daicu A. GRUEV ANCA articolul ?Metode de stimulare a creativitatii? revista ?Proeducatia?-revista nationala de stiinta si educatie, nr.1, Editura CCD Olt, decembrie 2010

8. MIHAELA FEIFFER - ? Trebuie! si eu sa ma implic? revista ?Voluntariat pentru educatie?, editura Atelier Didactic, 2011, ? Educarea creativitatii elevilor din ciclul primar prin orele de limba si literatura rom?na ? revista ?Didactica moderna ?, editia a IVa, mai 2011 NICOLETA GRECU- ? Pastrati Rom?nia curata!? revista ?Voluntariat pentru educatie?, editura Atelier Didactic, 2011 KUTTESCH NICOLETA ?Cititor de Rahova? publicat in Perspective - revista Asociatiei Profesorilor de Limba Rom?na DOSARU MARIANA ? Interviu ? prezentarea Scolii Nr. 280 revista (publicatia) Atelierul de creatie CCD

9. Puncte slabe Nu se utilizeaza la capacitate maxima baza materiala a scolii; Nu se respecta in totalitate normele legale de completare a documentelor scolare (cataloage, in primul rand, registre matricole); Dificultati in asigurarea unei frecvente ridicate a elevilor la cursuri; Slaba implicare a unor cadre didactice in aplicarea tuturor prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale Regulamentului intern; Nu se respecta termenele de predare a unor situatii, de realizare a unor lucrari ( a se vedea activitatea comisiilor pe probleme); Legatura sporadica cu parintii elevilor care ridica probleme de disciplina, frecventa, tinuta sau care intampina greutati la invatatura; Interesul scazut pe care-l manifesta unele cadre didactice pentru asigurarea unui ambient cat mai placut si mai util (a se vedea panourile din clase si de pe holuri); Discutii neprincipiale cu parintii, cu persoane straine de scoala, cu privire la aspecte legate de activitatea sau conduita altor cadre didactice; Nu toate cadrele didactice din scoala depun eforturi pentru promovarea imaginii si mentinerea prestigiului scolii.

10. Oportunitati Posibiltatea de a folosi internetul, softurile educationale pentru desfasurarea orelor; Oferta foarte diversa de cursuri de formare si perfectionare a cadrelor didactice propusa de CCD, universitati, ONG-uri specializate in formare; Posibilitatea implicarii cadrelor didactice si elevilor in numeroase proiecte si programe educationale, in tara si in strainatate; Colaborarea deosebit de stransa cu comitetele de parinti pe clase si cu comitetul reprezentativ al parintilor din scoala si suportul financiar primit care permite o functionare relativ normala a scolii; Posibilitatea de a implica in activitatea scolii, in dimensiuni mai extinse, comunitatea locala( Politia de proximitate, Politia rutiera, serviciul pentru invatamant din Primarie, Agentia pentru Protectia copilului etc)

11. Amenintari Lipsa manualelor la unele discipline, in special limbi straine si folosirea, in mare parte, a unor manuale uzate din cauza transmisibilitatii excesive, la alte discipline; Tendinta de supraincarcare a cadrelor didactice cu sarcini suplimentare si proceduri greoaie in derularea unor activitati, nu neaparat benefice pentru procesul de invatamant; Lipsa unei supravegheri atente si constante pentru toti elevii scolii din partea parintilor/sustinatorilor legali; Existenta unui numar mare de copiii care nu beneficiaza de prezenta permanenta a ambilor parinti; Utilizarea excesiva a internetului, a paginilor de socializare de catre copii, fara a avea acordul si controlul parintilor, tendinta care se demonstreaza a exercita o influenta negativa in formarea personalitatii lor; Influenta, de multe ori negativa, a mijloacelor MEDIA si lipsa unui control al parintilor asupra programelor vizionate de copii; Influenta negativa a strazii si necunoastrea, in multe cazuri, de catre parinti a anturajului in care se formeaza copiii; Degradarea situatiei materiale, ca o tendinta generala, care afecteaza personalul scolii si familiile elevilor, deopotriva; Marginalizarea invatamantului si a personalului care lucreaza in invatamant, in contextul actual.

12. Propuneri Raport lunar prezentat membrilor consiliului de administratie de catre fiecare responsabil de comisie pe probleme; Prelucrarea si aplicarea cu strictete a tuturor prevederilor regulamentelor scolare de catre fiecare diriginte si invatator; Intensificarea programului de asistente ale directorilor la ore de curs, in primul rand, la cadrele didactice nou venite in scoala precum si la colectivele de elevi cu unele probleme; Intensificarea colaborarii dintre cadrele didactice si parinti in monitorizarea bilaterala a activitatii si comportamentului elevilor la scoala si acasa si, in mod deosebit, a prezentei; Solicitarea interventiei politistului de proximitate in sprijinirea eforturilor depuse de invatatori si diriginti pentru asigurarea frecventei elevilor la cursuri, a disciplinei si comportamentului civilizat al acestora.

13. Inspectia speciala si de specialitate In cadrul inspectiei speciale sunt incluse toate tipurile de inspectii declansate la solicitarea scrisa a cadrului didactic (pentru obtinerea definitivarii in invatamant, a gradelor didactice I si II). Inspectia de specialitate s-a desfasurat in conformitate cu cerintele metodologiei specifice care vizeaza formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Au fost vizate urmatoarele domenii: calitatea activitatilor de predare ? invatare ? evaluare?; proiectarea didactica?; gradul de participare a elevilor la lectii?; curriculum oferit de scoala; nivelul de atingere a standardelor de performanta pentru fiecare nivel de studiu; orarul scolii; serviciul pe scoala al cadrelor didactice;

14. Scoala noastra a fost inclusa in graficul ISMB pentru inspectia de specialitate la disciplina ed. fizica si sport: au fost verificate atat documentele catedrei cat si cele individuale, au fost asistate toate cadrele didactice din catedra de catre inspectorul de specialitate si metodisti.

15. Cadre didactice asistate la clasa de catre inspectorii de specialitate Brad Madalina ? inspectie curenta de specialitate pentru inscrierea la gradul didactic I Alina Silvasanu ? inspectia speciala pentru obtinerea definitivarii in invatamant Fotescu Olivia - inspectie curenta de specialitate pentru inscrierea la gradul didactic I Dumitru Carmen - 2 inspectii curente de specialitate pentru obtinerea gradului didactic II Petrache D ? Inspectie curenta pentru obtinerea gradului did. I si inspectia speciala pentru obtinerea gradului didactic I Claudiu Capatana ? 2 inspectii curente in vederea obtinerii gradului didactic II Rapan Cristina - inspectie speciala pentru definitivarea in invatamant Toti profesorii de educatie fizica si sport

16. Aspecte pozitive evidentiate in urma inspectiilor de specialitate documentele de proiectare a activitatilor didactice demonstreaza competente bine formate cu privire la cunoasterea continuturilor fiecarei discipline de invatamant, alegerea strategiilor adecvate fiecarui tip de lectie, organizarea colectivului de elevi pentru diverse forme de activitate; abordarea creativa a lectiilor; predarea integrala si corecta a continuturilor stiintifice; integrarea eficienta a materialelor didactice in diversele momente ale lectiilor; utilizarea calculatorului in activitatile didactice; realizarea corecta si stimulativa a evaluarii curente; inregistrarea progreselor elevilor in portofolii individuale.

17. Inspectia tematica In anul scolar 2010/2011 inspectorul care raspunde de controlul si indrumarea unitatii noastre a efectuat 4 inspectii tematice care au vizat urmatoarele aspecte: existenta tuturor documentelor de planificare si organizare a activitatii manageriale; existenta Autorizatiei de functionare a unitatii scolare pentru anul in curs; respectarea normativelor in vigoare cu privire la efectivele de elevi din clase; functionarea legala a consiliului de administratie, a tuturor comisiilor si colectivelor de catedra; desfasurarea examenelor de corigenta, de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati, de echivalare de studii pentru elevii intorsi din strainatate si completarea tuturor documentelor scolare; graficul de asistente la ore ale directorilor; prelucrarea metodologiilor vizand desfasurarea evaluarii nationale si repartizarea absolventilor clasei a VIII-a; stadiul participarii tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare si perfectionare;

18. validarea situatiei la invatatura la final de an scolar; incadrarea corecta pe functii a tuturor cadrelor didactice; functionarea Consiliului elevilor si a Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar. De asemenea, scoala a fost verificata de catre o delegatie ISMB care a urmarit corectitudinea aplicarii legislatiei scolare in ceea ce priveste Curriculumul la decizia scolii si Curriculumul national. Inspectiile tematice s-au finalizat cu procese verbale care consemneaza faptul ca echipa manageriala a scolii isi exercita corect rolul de conducere si respecta atributiile prevazute de regulamentele scolare.

19. Recomandari pentru conducere Evidenta mai exacta cu privire la participarea individuala a cadrelor didactice din scoala la diverse stadii de formare si perfectionare a cadrelor didactice in specialitate si in metodica predarii disciplinelor de studiu. O mai stransa colaborare cu parintii, cu politia, cu comunitatea pentru imbunatatirea frecventei la cursuri a elevilor si eliminarea completa a cazurilor de abandon scolar si de situatii neincheiate la finalul semestrului I sau al anului scolar din cauza absentelor; Urmarirea mai atenta si mai sustinuta a calitatii actului instructiv ? educativ prin marirea numarului de asistente la clase, realizate impreuna cu responsabilii de comisii metodice si colective de catedra; Monitorizarea si stimularea implicarii mai eficiente a cadrelor didactice in organizarea si desfasurarea unor activitati extracurriculare pentru timpul liber al elevilor, menite sa preintampina influentele negative ale cartierului, ale strazii, ale mijloacelor media.

20. STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNITATII DE INVATAMANT Organizarea colectivului de elevi Organizarea colectivului de cadre didactice Organizarea compartimentelor auxiliare

21. Organizarea colectivului de elevi In anul scolar 2010 ? 2011, in unitatea noastra scolara au fost inscrisi 1341 elevi ( 661 la clasele I ? IV si 688 la clasele V ? VIII) si au ramas la finalul anului 1332 de elevi. Elevii au fost cuprinsi in 52 de colective, 25 la clasele I ? IV si 27 la clasele V ? VIII.

22. Organizarea colectivului de cadre didactice In anul scolar 2010 - 2011, in unitatea noastra au fost incadrate 87 de cadre didactice ( 72 cu baza in scoala noastra si 15 cu baza in alte scoli) la clasele I - IV - 25 institutoare si invatatoare la clasele V ? VIII - 62 de profesori. Cadrele didactice au fost organizate in 9 comisii metodice, (4 la clasele I ? IV si 5 la clasele V ? VIII ), 5 colective de catedra si 14 comisii pe probleme.

23. Compartimentele auxiliare Cabinetul de consiliere psiho-pedagogica Secretariatul Biblioteca Cabinetul medical Cabinetul de informatica Administratie

24. C. RESURSE UMANE Raport Statistica Formare si perfectionare

25. Raport In baza Programului Managerial al I.S.M.B., a Programului Managerial al scolii noastre, a actelor normative transmise in anul scolar 2010 ? 2011 ( ordine ale M.E.C.T.S., decizii I.S.M.B.), a unor cerinte nou aparute pe parcursul anului scolar, conducerea scolii a actionat pentru a asigura permanent acoperirea tuturor posturilor si catedrelor din scoala cu personal calificat.

26. Statistica Personalul didactic care a functionat in anul scolar 2010 - 2011 la nivelul unitatii noastre, pe niveluri de clase: 27 de invatatoare - 25 titulare, o detasata (post didactic rezervat), un suplinitor (concediu ingrijire copil); 21 au gradul didactic I un titlul de doctor 3 gradul didactic II 2 definitivat. 70 de profesori - 51 de titulari ( 2 detasati) - 19 suplinitori ( 4 pe cat. rez.) 38 gradul didactic I 16 gradul didactic II 12 definitivat 4 debutanti

27. Personalul didactic auxiliar: 2 secretare 1 bibliotecara 1 informatician 1 administrator Personalul nedidactic: 1 mecanic de intretinere 8 ingrijitoare 2 paznici de noapte Personalul medical al scolii (angajati ai Ministerului Sanatatii) un medic pediatru; o asistenta medicala.

28. Formare si perfectionare 1. prin activitati organizate la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de catedra din scoala; 2. prin activitati organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului; 3. prin activitati organizate de inspectorii de specialitate la nivelul municipiului; 4. prin participarea la cursuri de formare organizate de CCD, facultati, institute de specialitate; 5. prin sustinerea gradelor didactice; 6. prin continuarea studiilor; 7. prin participarea la sesiuni si simpozioane stiintifice.

29. 1. Formare si perfectionare prin activitati organizate la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de catedra din scoala Comisia Metodica a Claselor I - lectie deschisa Inv . Angelica Haritache, cls. I F ? matematica Tema?: ?? Numere naturale 0-10?? - referat?:??Metode activ participative utilizate in cadrul orelor de matematica?? Prof. Inv. Primar?: Dorina Dinu - lectie demonstrativa - Inv. Dinu Dorina cls I A - tema lectiei: ?Salata de fructe?( lectie interdisciplinara) in cadrul obiectului abilitati practice Comisia Metodica a Claselor a II-a - Referate?: -???Influenta mass-media asupra scolarului mic?? ? Dumitrache M. - ?? Sa invatam reguli de circulatie?? ? Petrache D, Udrea G

30. Comisia Metodica a Claselor a III-a ? dezbateri pe marginea unor referate - Orientari noi privind evaluarea prin competente ?n invatam?ntul primar ? Vornicu Anda; - Stimularea creativitatii elevilor prin jocuri ? Cruceanu Mineta ; - Abordarea integrata ?n ?nvatarea stiintelor naturii - Brad Madalina ? - Strategii interactive pentru formarea conduitei civice ? Badescu Gabriela - Lectie demonstrativa cls. a III-a B si a III-a E, cu tema ??Ziua pasarilor ? proiect interdisciplinar??,prof. Ghenade L., Badescu G. - Referat cu tema ??Jocul didactic??, Inv. Cruceanu M., cls. a III-a D Comisia Metodica a Claselor a IV-a ? lectie demonstrativa la istorie, cu tema Popoare de ieri si de azi? (recapitulare) -prof. Feiffer Mihaela - clasa a IV a B

31. Catedra de limba si literatura rom?na prof Oprea A. ? lectie demonstrativa Comentarea unor secvente ale textului literar ? clasa a VII-a C?; prof Lemnaru M ? lectie demonstrativa Basmul Pr?slea cel voinic si merele de aur ? clasa a V-aB; prof Oprea A?, prof Kuttesch N ? prezentare ppt si dramatizare ?Steaua fara nume? - M. Sebastian; Catedra de matematica In cadrul sedintelor comisiei metodice au fost discutate si analizate rezultatele testelor initiale, stabilite masuri organizatorice pentru concursurile de matematica din scoala, pentru pregatirea elevilor claselor a VIII-a in vederea sustinerii evaluarii nationale. Lectie demonstrativa -?Rezolvarea triunghiului dreptunghic?cl. a VII-a G ? Prof.On?ica Mariana - Prof. Milea Maria a sustinut referatul cu tema :?Pregatirea viitorilor absolventi? Comisia de fizica - educatie tehnologica Dumitrescu Lucica ? referat ? tema ??Evaluarea ? aspecte specifice disciplinei fizica??

32. Catedra de limbi straine ? lectie demonstrativa organizata la nivelul cercului pedagogic al profesorilor de limba engleza ? sector 5 ? propunator prof. Mariana Voica, tema THE GREAT ADVENTURE WITH ANIMALS; Comisia istorie ? geografie - educatie civica - prof. Tanase Ionel - clasa a VII aF - istorie ?? Unirea de la 1 Decembrie 1918.?? - prof.Tanase Ionel - clasa a VII- aD - referate, comunicari - istorie tema??? Romania - Membra a Uniunii Europene?? - prof. Voicu Ion , Dascalu Rodica, geografie ??Vegetatia, fauna, solurile orizontului local. - deplasare in teren cu clasele a V a.

33. Cabinetul de consiliere psihopedagogica Participarea la un Focus ?grup cu tema Violenta in scoli, organizat de Cetrul de Resurse Juridice, in 24 martie 2011 Coordonare grup elevi ai scolii participanti la Activitatea de parteneriat intre diferite scoli si gradinite din sector si Liceul de muzica ??Dinu Lipatti?? Colaborarea la sustinerea unei lectii de dirigentie la nivelul scolii, alaturi de Prof. Maria Milea si prof. Mihaela Achim. Tema ??Sunt indecis. Ce ma fac????, clasa a VIII-a , OSP Coordonarea activitatii caritabile de donare de jucarii catre Centrul de Servicii Sociale ??Sf. Maria??, sector 5, Bucuresti Coordonarea Campaniei de colectare deseuri DEEE ??Vanatoarea de monstri?? Sustinerea unei activitati in cadrul Campaniei Globale pentru Educatie. Tema ??Femei celebre din Romania??, clasa a VIII-a Implicarea in studiul privind motivatia pentru invatare, organizat de CMBRAE (aplicare / interpretare de chestionare adresate elevilor, parintilor, dirigintilor) Participarea la sedinte cu parintii. Tematica?: OSP (clasa a VIII-a), comunicare ? relationare (clasa a VI-a), conflictele si rezolvarea lor (clasa a VII-a) Elaborare, aplicare, interpretare chestionare pentru elevi si parinti cu tema ??Relatii intre elevi si intre elevi si profesorul diriginte, precum si relatia parinti ? profesorul diriginte?? (clasa a VII-a)

34. Coordonarea activitatilor Consiliului elevilor Organizarea alegerilor pentru Consiliul elevilor la nivelul scolii Organizarea activitatilor semestriale cu scop caritabil ??Ziua fara uniforma??, in colaborare cu managerii scolii si cu cadrele didactice Elaborarea, tehnoredactarea ziarului scolii cu titlul www.scoalanr280.ro Membru in Comisia ISMB pentru elaborarea metodologiei privind activitatile extrascolare

35. 2. Formare si perfectionare prin activitati organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului Pentru fiecare disciplina de invatamant, precum si la clasele I ? IV, functioneaza la nivelul sectorului, cercuri pedagogice care organizeaza de asemenea, activitati de perfectionare. In unitatea noastra, in anul scolar 2010 - 2011 au fost numiti cu delegatie de metodisti si responabili de cercuri pedagogice Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, Violeta Filip, Raducan Gabriel si Silvia Girtan.

36. 3. Formare si perfectionare prin activitati organizate de inspectorii de specialitate, la nivelul municipiului Toate cadrele didactice au participat la consfatuiri . Inspectorii de specialitate au organizat pe parcursul intregului an scolar activitati metodico-stiintifice menite sa contribuie la ridicarea calitatii actului de predare-invatare-evaluare. Inspectorii de specialitate au organizat intalniri cu prezentare de manuale, auxiliare si materiale didactice.

37. 4. Formare si perfectionare prin participarea la cursuri organizate de CCD, facultati, institute de specialitate - Nicolescu Anca - curs de pedagogie organizat de Universitatea Politehnica- Bucuresti - Daicu Andreea, Cruceanu Mineta, Milea Maria, Raducan Adriana, Florea Lamaita, Botosaru Mariana ? Scoala incluziva ? CCD, 89 credite; - Bajan Adriana - Curs CCD ? Practica pentru formatori? - Gabriela Badescu - Curs Formator CEPECOM - Grecu Nicoleta ? curs de formare ,,Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene? - Corpul Expertilor in Accesarea de Fonduri Structurale si de Coeziune Europene - curs ? ?Inspectia scolara, suport al dezvoltarii carierei didactice? ? CCD Bucuresti - Mirela Lemnaru - Curs de mentor CCD Bucuresti - Oprea A, Kuttesch N. ? Cercurile de lectura ? CCD Bucuresti - Girtan S. Program de formare Director ?n ?nvatam?ntul gimnazial ? ?Zece +? - Dosaru M. , Niculae K. - cursul Mentorat in educatie fizica - UNEFS

38. Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu workshop-ul cu tema: ? ADHD ? Accepta-ma, ?ntelege-ma, ?nvata-ma!? - unitatea(institutia) formatoare?: M.E.C.T.S. si C.N.S.M.L.A. Eli Lilly Rom?nia Filip Violeta ? cursuri de formare : ?Rolul cadrelor didactice in integrarea sociala a copilului cu dizabilitati?, ?Metode inovatoare in educatia adultilor???, Praga, ??Educarea copiilor cu ADHD??, ??Tinerii impotriva violentei?? Serban Constanta - cursuri de formare: ??Rolul cadrelor didactice in integrarea sociala a copilului cu dizabilitati??, ??Proiectul pentru Reforma Educatiei timpuriii??, ?ADHD-?Comunicare eficienta cu parintii??, ??Eu si copilul meu??- Formare familiala in abilitati educative. Timofte Delia - Curs de perfectionare - Horverstehen, sustinut la Goethe Institut.

39. 5. Formare si perfectionare prin pregatirea si sustinerea gradelor didactice Petrache Daniela ? gradul didactic I Brad Madalina ? gradul didactic I Silvasanu Alina ? definitivare in invatamant Dumitru Carmen ? gradul didactic II Fotescu Olivia ? gradul didactic I

40. 6. Formare si perfectionare prin continuarea studiilor MARIA NEGRE- Facultatea de Psihologie, Univ. ?SPIRU HARET; ANGELICA HARITACHE- Facultatea de Psihologie , Univ. ?SPIRU HARET? EMILIA MIU- continuare de studii- Facultatea pentru Invatamant Primar si Prescolar- ID- Univ. BUCURESTI SIMION ECATERINA ? Fac. De Psihologie si Stiintele Educatiei, specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar DAICU ANDREEA - Universitatea Bucuresti ? Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar ? GHENADE LUIZA - Universitatea Bucuresti, Credis ? Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar- COLTAN CONSUELA - Universitatea Politehnica Bucuresti ? Facultatea psihologie STOICHECI ROXANA - Universitatea Ecologica - Facultatea de drept DASCALU LUMINITA- Univ. Politehnica Bucuresti ?Facultatea de Ingineria Managementului Sistemelor Tehnologice -master ?n Consiliere si Orientare ?n Cariera NICOLESCU ANCA ? curs post universitar Univ. Politehnica Bucuresti??- specialzarea psihpedagogie. ACHIM MIHAELA ? curs postuniversitar reconversie profesionala ? Univ. Politehnica Bucuresti ? specializ. Psihopedagogie - curs postuniversitar? Teologie, stiinta, filozofie? ? Univ. Bucuresti, Facultatea de Teologie

41. 7. Formare si perfectionare prin participare la sesiuni de referate si comunicari stiintifice Simpozion national ??Activitati extracurriculare ?? Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta Simpozion national ?? La multi ani, Europa!?? ? Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta Simpozion international??Jocul si jucaria in educatia si dezvoltarea copilului?? ? Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta Simpozion international ?? Educatia pentru toti?? ? Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta Sesiuni de comunicari stiintifice ? publicatii in parteneriat cu scoala ?? Mihail Sadoveanu??, Bacau ? Adriana Bajan Conferinta nationala ? Exemple de bune practici din activitatea didactica romaneasca?, Botosani, Vornicu A., Ghenade L. Simpozion national ?O investitie ?n educatie ?nseamna un pas spre succes? Ram?nerea ?n urma la ?nvatatura-modalitati de rezolvare- Gruev Anca Conferinta ?Modelul educational finlandez- performanta si excelenta? CCD - Grecu Nicoleta workshop-ul cu tema: ? ADHD ? Accepta-ma, ?ntelege-ma, ?nvata-ma!? Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu, org.?: M.E.C.T.S. si C.N.S.M.L.A. Eli Lilly Rom?nia

42. Mihaela Feiffer - ? Trebuie! si eu sa ma implic? sesiunea: ?Voluntariat pentru educatie? - Conferinta Nationala C.C.D. si Fundatia Dezvoltarea Popoarelor;?Legende si traditii rom?nesti ?n context european ? sesiunea ? Arta si traditia ?n Europa? - Simpozion International; ? Educarea creativitatii elevilor din ciclul primar prin orele de limba si literatura rom?na ? ? sesiunea ? Stiinta ?nvatarii ? provocari educationale pentru profesori si elevi? - Simpozion National Anca Gruev - ?Dimensiunea psihopedagogica a insuccesului scolar? sesiunea ?O investitie in educatie inseamna un pas spre succes ? - Simpozion national ?Rolul scolii in pastrarea datinilor la romani?, ?Traditii si obiceiuri la romani? Simpozion national Grecu Nicoleta - ? Pastreaza Rom?nia curata? - ? Voluntariat pentru educatie? - Conferinta Nationala organizata de C.C.D. Bucuresti si Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Kuttesch Nicoleta - Conferinta mentorilor ? Rolul mentorului ?n contextul ?nvatam?ntului actual - Al X-lea Colocviu al Catedrei de Limba Rom?na ? Univ. Bucuresti ? Fac. de Litere- Metode de abordare a deixisului ?n gimnaziu - participarea la masa rotunda ?Noua sinteza a Gramaticii Limbii Rom?ne?

43. D. EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR Promovabilitate Pondere elevi foarte buni Pondere elevi slabi Frecventa la cursuri Rezultatele obtinute la evaluarea nationala Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a Rezultatele inregistrate la olimpiade si concursuri scolare

44. Promovabilitate Total elevi ramasi inscrisi la finalul anului scolar - 1332: 658 la clasele I ? IV 674 la clasele V - VIII Total elevi promovati la finalul anului scolar :1331 658 la clasele I ? IV (100%) 673 la clasele V ? VIII(prom.99,85%) Promovabilitate pe scoala ? 99,92%

45. Pondere elevi pe calificative clasele I - IV

46. Pondere elevi pe grupe de medii clasele V - VIII

47. Frecventa la cursuri Total absente 17535( 13382 motivate, 4153 absente nemotivate) Clasele I-IV 5568 (4895 motivate, 673 nemotivate) Clasele V-VIII 11967(8487 motivate, 3480 nemotivate) Clase cu numar mare de absente: Clasa aVII- a B ?1456 abs.?1221 motiv. dirig. Raducan G Clasa a VIII- a F ? 1308 abs. ? 923 motiv.dirig. Cohal M Clasa a VIII-a E ? 1276 abs - 790 motiv. dirig. Popa V. Clasa a VII-a G ? 1035 abs. ? 644 motiv.dirg. Prostean A Clasa a VIII-a C ? 1033 abs. - 749 motiv.dirig Milea M.

48. Rezultatele inregistrate la Evaluarea Nationala Limba si literatura romana: Elevi inscrisi ? 198 Absenti ? 1 Note 1 ? 1,99 : 0 Procent note peste 5: 95,43% Note 2 ? 2,99: 1 Procent note peste 9: 30,45% Note 3 ? 3,99: 5 Note 4 ? 4,99: 3 Note 5 - 5,99: 20 Note 6 ? 6,99: 28 Note 7 ? 7,99: 42 Note 8 ? 8,99: 38 Note 9 ? 9,99:53 Note 10: 7

49. Matematica: Elevi inscrisi ? 198 Absenti ? 1 Note 1 ? 1,99: 1 Procent note peste 5: 79,18% Note 2 ? 2,99: 2 Procent note peste 9: 17,76% Note 3 ? 3,99: 9 Note 4 ? 4,99: 29 Note 5 - 5,99: 30 Note 6 ? 6,99: 36 Note 7 ? 7,99: 30 Note 8 ? 8,99: 25 Note 9 ? 9,99: 31 Note 10: 4

50. Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a Colegiul National Sf. Sava ? 10 Colegiul National Mihai Viteazul - 3 Colegiul National Matei Basarab - 7 Colegiul National Gh. Lazar - 3 Colegiul National Gh. Sincai - 6 Colegiul National Mihai Eminescu ? 11 Colegiul National Ion Creanga - 4 Colegiul National Grigore Moisil - 4 Colegiul National Spiru Haret - 2 Colegiul National Bilingv George Cosbuc ? 4 Liceul Teoretic Ion Barbu ? 7 Liceul Teoretic Stefan Odobleja ? 13 Colegiul Economic Virgil Madgearu -2 Scoala Superioara Comerciala N. Kretzulescu ? 10 Liceul teoretic D. Bolintineanu ? 10

51. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare

52. Clasele I ?TRADITII SI OBICEIURI DIN TARA MEA?- Sc. ?Alecu Russo?IASI (Proiect CAIERI) clasele I A,D,F ?COPIL CA TINE SUNT SI EU!- Parteneri: Fundatia NANE si Sc. Nr. 117 Buc.? clasele I A,D,F Premii: 1 premiu I clasele :I A,D,F 1 premiu II clasele :I A,D,F 1 premiu III clasele :I A,D,F 1 mentiune clasa I F ?AUTOPORTRET?-Scoala cu clasele I-VIII Liliesti ?Baicoi (proiect national) clasele: I A,B,D,F Premii: 1 premiu I clasele :I A,B,D,F 1 premiu II clasele :I A, B,D,F Cate 2 premii III clasele :I A,D,F 1 mentiune clasa I F MAGIA TOAMNEI? ?Liliesti Baicoi, clasele: I A,B,D,F Premii: 2 premii I clasa I F cate un premiu I clasele I A,B,D ?MAGIA IERNII?- G.P.P. Nr. 5 Slatina, clasele: I A,B,D,F Premii: cate 1 premiu I, clasele I A,B,C,D 2 premii II, clasele I A, B,D ?CHIPUL MAMEI?- G.P.P. NR. 5 Slatina, clasele: I A,B,D,F - premiul II, clasa I A, B, D - mentiune, clasa I F

53. ?PLAIURI NATALE? ? Liliesti ?Baicoi, clasele: I A,B,D,F Fiecare clasa a obtinut cate un premiu I, II si III ?HORA ANOTIMPURILOR?-Baicoi, clasele: I A,B,D,F Premii: 2 premii I ? IA 2 premii I ? I B 2 premii I ? I D 3 premii I ? I F. ?NU UITA CA ESTI ROMAN!? Caracal, clasele: I A,D,F Premii: 2 premii I ? IA 1premiu I ? I D, F CALATOR PRINTRE RANDURI?clasele I Premii: cate un premiu II - clasele I A, E cate un premiu III ? clasele IA,B,C,D,E,F ?EUROJUNIOR? S-au evidentiat clasele IC, IB, IF,IE ?GINGASIA FLORILOR IN SUFLET SI MAINI DE COPIL-?Sc. Curtisoara, Olt (concurs interjudetean)clasele: I A,D,F Premii: 2 premii II 3 premii III ?CANGURASUL MATEMATICIAN?toate clasele I . ?CANGURASUL IN LUMEA POVESTILOR? ?EUROJUNIOR? ?PRIMAVARA- CUVANT SI CULOARE?-Grup Scolar Cumpana, Constanta (proiect National CAEN) clasele: I A,D,F 3 premii I, clasele I A, D, F 6 premii II, clasele I A, D, F ?MICUL ACTOR? ?Sc.?G. Calinescu?- Onesti, Bacau, (festival national) clasa I F- 2 premii colective

54. Clasele a II-a Concursul National de Evaluare in Educatie la Matematica ? etapa I prof. Petrache Daniela ? 2 premii prof. Dumitrache Madalina ? 1 premiu Concursul National de Evaluare in Educatie la lb. romana ? etapa I prof. Petrache Daniela ? 4 premii prof. Dumitrache Madalina ? 1 premiu prof. Simion Ecaterina ? 2 premii Concursul de cultura generala ?EUROJUNIOR? prof. Dumitrache Madalina ? 2 premii prof. Simion Ecaterina ? 1 premiu Concursul national de matematica Euclid: prof. Petrache D, - 3premii prof. Simion E, - 3 premii prof. Udrea G. ? 1 premiu Concursul National ??Fantezii de toamna 2010??(desen) prof.Petrache D. ? 1 premiu Concursul National de Creatie Literara si Plastica ??Plaiuri Natale?? prof. Adriana Bajan Concursul ?? Cangurasul explorator?? - Excelent ? 13 elevi Foarte bine ? 11 elevi Bine ? 12 elevi

55. Clasele a III-a Concursul de cultura generala ?Eurojunior? Mentiune speciala: 2 elevi - Ghenade Luiza; 1 elev - Vornicu Anda, 1 elev - Cruceanu Mineta Evaluare in educatie ? limba romana ?20 de elevi cu peste 90 de puncte - Ghenade L., - 10 elevi - Daicu A. ? 5 elevi - Cruceanu M. ? 3 elevi - Vornicu A. ? 2 elevi Evaluare in educatie ? matematica ?20 de elevi cu peste 90 de puncte - Ghenade L., - 5 elevi - Daicu A. ? 3 elevi - Cruceanu M. ? 3 elevi - Vornicu A. ? 3 elevi - Silvasanu C. ? 1 elev Concursul ? Calator printre randuri?: - premiul I ? Vornicu A ? 1 elev; - Ghenade L- 2 elevi - Cruceanu M ? 1 elev - premiul II - Vornicu A ? 2 elevi - Ghenade L-1elev Concursul de creatie ? Marcela Penes? ? 1 elev mentiune ? prof. Badescu G

56. Concursul national de matematica Euclid ? 33 de elevi au obtinut peste 85 de puncte - Ghenade L., - 12 elevi - Daicu A. ? 9 elevi - Cruceanu 5. ? 3 elevi - Vornicu A. ? 7 elevi Concursuri national de creatie artistica si plastica ? ?Magie de toamna\ magie de iarna?, ?Scrisoare catre prietenul meu?, ? Autoportretul?, ? Plaiuri natale?, ? Omagiu planetei albastre?, ? Hora anotimpurilor? ? Daicu A., Cruceanu M.; Concursul international ?Munca si creatie?, ed. a VI-a; Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.; Concursul international de desen ? In lumea povestilor?, ISJ Harghita, Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.; Concursul international de creatie plastica ? Roata anotimpurilor? ISJ Neamt- Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.; Concursul national de creatie literara si plastica ? Fantezii de vacanta?, Vornicu A., Ghenade L.;

57. Clasele a IV-a Concursul de cultura generala ?Eurojunior? - mentiune ? 1 elev ? Laura Spahiu Concurs National ? Lumina Math ? 33 premii si mentiuni prof. Feiffer Mihaela ? 8 premii prof. Gruev Anca ? 3 premii prof. Grecu Nicoleta ? 9 premii prof. Spahiu Laura ? 6 premii prof. Coltan Consuela ? 7 premii

58. Concurs National Euclid - 31 premii si mentiuni prof. Feiffer Mihaela - 10 premii si mentiuni prof. Gruev Anca ? 2 mentiuni prof. Grecu Nicoleta ? 7 premii si mentiuni prof.Coltan Consuela ? 3 mentiuni prof.Stoicheci Roxana ? 3 premii prof. (Spahiu Laura ? 6 mentiuni Evaluare ?n educatie la rom?na- Concurs National - etapa 1 - premiul II 1 elev (Coltan Consuela) - Premiul III 1 elev (Grecu Nicoleta) - Mentiune 1 elev (Spahiu Laura) Evaluare ?n educatie la matematica -Concurs National - etapa 1 - Premiul I 1 elev (Stoicheci Roxana) - Premiul III 1 elev (Gruev Anca) - Premiul II 2 elevi (Spahiu Laura) - Locul II clasament centru evaluare 1 elev (Grecu Nicoleta)

59. Concursul de creatie literara ??Marcela Penes?? etapa? nationala - Premiul al II lea ? Negut Ana Adriana, cls. a IV a B ? ?nv. Mihaela Feiffer - Mentiune ? Badoi Andra, cls a IV a A ? ?nv. Roxana Stoicheci etapa: municipiu - Premiul al III lea ? Negut Ana Adriana, cls. a IVa B ? ?nv. Mihaela Feiffer - Mentiune ? Badoi Andra, cls. a IVa A ? ?nv. Roxana Stoicheci

60. Concursul scolar de limba rom?na ? sector - 44 premii Concursul scolar de matematica ? sector?19 premii rom?na matematica - clasa a IV a A ? R. Stoicheci - 5 premii 3 premii - clasa a IV a B ? M. Feiffer - 12 premii 4 premii - clasa a IV a C ? L. Spahiu - 7 premii 6 premii - clasa a IV a D ? A. Gruev - 6 premii 2 premii - clasa a IV a E ?C. Aioanei - 4 premii - clasa a IV a F ? N. Grecu - 6 premii 4 premii - clasa a IV a G ? C. Coltan - 5 premii 1 premiu

61. Concursul scolar de limba si literatura rom?na - etapa municipala 41 de premii clasa a IV a A ? Roxana Stoicheci - 5 premii - clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer - 10 premii - clasa a IV a C ? Laura Spahiu - 7 premii - clasa a IV a D ? Anca Gruev - 6 premii - clasa a IV a E ? Cristina Aioanei - 3 premii - clasa a IV a F ? Nicoleta Grecu - 5 premii - clasa a IV a G ? Consuela Coltan - 5 premii

62. Concursul scolar de matematica - etapa municipala - 14 premii - clasa a IV a A ? Roxana Stoicheci - 3 premii - clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer - 4 premii - clasa a IV a C ? Laura Spahiu - 4 premii - clasa a IV a D ? Anca Gruev - 1 premiu - clasa a IV a F ? Nicoleta Grecu - 2 premii

63. Concursul scolar ?Calator printre... r?nduri?- etapa pe sector 18 premii clasa a IV a A ? Roxana Stoicheci - 2 premii - clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer - 3 premii - clasa a IV a C ? Laura Spahiu - 3premii - clasa a IV a D ? Anca Gruev - 3 premii - clasa a IV a E ?Cristina Aioanei - 2 premii - clasa a IV a F ? Nicoleta Grecu - 3 premii - clasa a IV a G ? Consuela Coltan - 2 premii

64. Concursul scolar ?Calator printre... r?nduri?- etapa pe municipiu 15 premii clasa a IV a A ? Roxana Stoicheci - 2 premii - clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer - 2 premii - clasa a IV a C ? Laura Spahiu - 3premii - clasa a IV a D ? Anca Gruev - 3 premii - clasa a IV a E ?Cristina Aioanei - 1 premiu - clasa a IV a F ? Nicoleta Grecu - 3 premii - clasa a IV a G ? Consuela Coltan - 1 premiu

65. Concursul National de matematica ?Euclid? etapele 2 si 3 71 premii si mentiuni - clasa a IV a A ? R. Stoicheci - 8 premii - clasa a IV a B ? M. Feiffer - 21 premii si mentiuni si 5 elevi calificati pentru etapa finala - clasa a IV a C ? L. Spahiu - 25 premii si mentiuni - clasa a IV a D ? A. Gruev - 3 premii si mentiuni - clasa a IV a E ?C. Aioanei - 4mentiuni - clasa a IV a F ? N. Grecu - 10 premii si mentiuni

66. Concursul national de matematica ,,Arhimede? etapele 2 + 3 clasa a IV-a C- Laura Spahiu : ? mentiune: 1 elev ? premiul al III-lea: 2 elevi - clasa a IV-a F ? Nicoleta Grecu - premiul II: 1 elev - premiul III: 1 elev - clasa a IV-a D ? Anca Gruev - mentiuni : 2 elevi

67. Concursul de matematica ?Comper?- etapa nationala - clasa a IV a B ? M. Feiffer ? premiul I : 4 elevi clasa a IV-a D ? Anca Gruev -premiul II : 1 elev Concursul national ,,Evaluare ?n educatie la Matematica ? (etapele 2 + 3) - clasa a IV a B - M. Feiffer - premiul I: 5 elevi - premiul al II lea: 2 elevi - 5 elevi calificati la etapa finala - clasa a IV-a F ? N. Grecu - premiul I clasament national: 3 elevi - premiul I clasament judetean: 3 elevi Toti elevii care au obtinut premiul I au fost calificati la etapa finala a concursului.

68. Concursul National de Evaluare ?n Educatie la Limba si literatura rom?na (etapele 2 si 3) - clasa a IV a A ? Roxana Stoicheci: - premiul I : 2 elevi - clasa a IV a B - Mihaela Feiffer - premiul I: 5 elevi - premiul al II lea : 2 elevi - 5 elevi calificati la etapa finala a concursului - clasa a IV-a C- Laura Spahiu : - premiul I : 2 elevi - clasa a IV-a D ? Anca Gruev: - premiul I : 1 elev - clasa a IV-a E ? C. Aioanei : - premiul I : 2 elevi - clasa a IV-a F ? N. Grecu: - premiul I clasament national: 2 elevi - premiul I clasament judetean: 2 elevi - clasa a IV a G ? Consuela Coltan - premiul I : 2 elevi Toti elevii care au obtinut premiul I au fost calificati la etapa finala a concursului.

69. Concursul de matematica ?Cangurul? - clasa a IV a A ? Roxana Stoicheci: - 2 elevi calificati la proba de baraj - clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer - 4 elevi calificati la proba de baraj - clasa a IV-a D ? Anca Gruev - 2 elevi calificati la proba de baraj

70. - Concursul de limba romana ?Povestile Cangurului? clasa a IV-a D ? Anca Gruev - 6 elevi cu calificativ Excelent Concursul ?Cangurasul explorator? clasa a IV-a D ? Anca Gruev - 3 elevi cu calificativ Excelent Concursul national de creatii literare si plastice ? Bucuriile sarbatorilor de Paste? clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer ? 5 premii si mentiuni clasa a IV-a D ? Anca Gruev - 3 premii clasa a IVa E - Cristina Aioanei - 3 premii

71. Concursul de creatie artistico- plastica ? Bucuriile de Paste?,etapa a III-a a proiectului national ?Culori, bucurii, sarbatori? -clasa a IV a B ? Mihaela Feiffer - 3 premii - clasa a IV-a D ? Anca Gruev ? 2 premii Concursul de arta plastica si creatie literara ?Copil ca tine sunt si eu...? - clasa a IV a A ? R. Stoicheci: - 4 premii si mentiuni - clasa a IV a C ? Laura Spahiu - 5 premii si mentiuni - clasa a IV-a D ? Anca Gruev - 3 premii si mentiuni - clasa a IVa E ? C. Aioanei - 3 premii si mentiuni - clasa a IV a F ? N. Grecu - 3 premii si mentiuni - clasa a IV a G ? C. Coltan ? 6 premii si mentiuni

72. Concursul National ?Nu uita ca esti roman? - cls. a IV a A ? Roxana Stoicheci: - premiul I 1 elev - clasa a IV-a C- Laura Spahiu: - premiul I: 1 elev - clasa a IV-a D ? Anca Gruev: - premiul I : 2 elevi Concursul national de creatie literara si plastica ?Plaiuri natale? - clasa a IV-a D ? Anca Gruev - premiul I : 3 elevi Lucrarile copiilor au aparut si in revista cu acelasi nume. Concursul national de creatie literara si plastica ?Hora anotimpurilor? - clasa a IV-a D ? Anca Gruev - pr. I : 3 elevi Lucrarile copiilor au aparut si in revista cu acelasi nume. Concursul interjudetean de creatie plastica ?Chipul mamei? - clasa a IV-a D ? Anca Gruev - pr. I : 1 elev

73. Limba si literatura romana V - VIII etapa locala 15 premii si mentiuni: - 2 premii III ? prof. Balan Adelina si Kuttesch Nicoleta - 13 mentiuni ? prof. Balan Adelina ? 2 - prof. Nicoleta Kuttesch ? 9 - prof. Oprea Anca - 2

74. Olimpiada de limba rom?na V - VIII ? etapa pe municipiu - 7 premii si mentiuni - Kuttesch Nicoleta - 2 premii III (cls. VIIB, VIIIB) - 4 mentiuni (cls. VD, VIIIB, VIIID) - Balan Adelina - 1 mentiuni (cls. VF)

75. Limba romana ? alte concursuri Comunicare.ortografie.ro 7 ? mentiuni ? prof Kuttesch N Evaluare ?n educatie ? etapa finala - prof Kuttesch N. - 8 elevi - prof Oprea A. - 3 elevi Concursul +- Poezie ?sector ? Premiul III - VA Balan A; Raducan G - Premiul III - VIE Oprea A; Raducan A - 2 Mentiuni - VD Kuttesch N, Milea M Concursul +- Poezie ?municipiu ? Mentiune - VA Balan A; Raducan G - 2 Mentiuni - VD Kuttesch N, Milea M CANGURUL IN LUMEA POVESTILOR - baraj: Tutu Alina ? 8B ? prof. Kuttesch Nicoleta Paraschivescu Tudor ? 8G ? prof. Oprea Anca

76. Limba Engleza- Concursul National de Evaluare in Educatie Etapa locala - 2 premiul I cls. a III-a B - 5 diplome de merit obtinute de elevi de la clasele a III-a D, aIII-a B si aVII-a B. Etapa judeteana - 1 diploma de merit cls. a III a- B Etapa nationala - 3 elevi (cls.a III-a B si III D) au obtinut medalie si diploma de merit Prof. Voica Mariana

77. Olimpiada creativitatii ? limba engleza - etapa pe sector prof. Voica Mariana - 5 elevi premiul I ? clasa a VII aB ? prof. Hazu Suavina - 1 elev premiul I ? clasa VIII-a D - 1 elev premiul II ? clasa a VIII-a D prof. Stanculescu Anca - 1 elev premiul I ? clasa a VIII- a A

78. Olimpiada creativitatii ? limba engleza - etapa pe municipiu prof. Voica Mariana - 1 elev premiul I ? clasa a VII aB - 1 elev premiul II ? clasa a VII-aB - 2 elevi premiul III ? clasa a VII-a B - 1 elev mentiune ? clasa a VII-a B prof. Hazu Suavina - 1 elev premiul I ? clasa VIII-a D prof. Stanculescu Anca - 1 elev premiul III? clasa a VIII- a A

79. Olimpiada de matematica - etapa pe sector prof. Raducan Adriana ? 9 mentiuni ? elevi din clasele aVI-aE, a VIII-aA, a VIII-aB prof. Raducan Gabriel - 4 mentiuni ? elevi din clasele a V-a A, a VII-a B, a VIII-aD prof Milea Maria - 3 mentiuni ? elevi din calsele a VIII-a C , a VIII-a G prof. Ontica Mariana - 1 mentiune ? elev din clasa a V-a E prof. Fotescu Olivia - 1 mentiune ? elev din clasa a VI-a C prof. Florea Lamaita - 1 mentiune ? elev din clasa a VII-a F etapa municipala ? prof. Raducan Adriana - 1 mentiune ? clasa a VI-a E.

80. Matematica - alte concursuri - Elevii claselor V ? VIII ?ndrumati de profesorii lor au participat la numeroase concursuri: Lumina Math, Euclid, Evaluare in Educatie, Arhimede, L.Panaitopol, Jose Marti, Comper.

81. Concursul Euclid - a avut trei etape de evaluare curenta si o etapa finala. - La etapa finala s-au calificat elevii care au obtinut peste 270 de puncte la cele trei etape. - Profesorii care i-au pregatit sunt: - Milea Maria (2 elevi clasa a V-a si 2 elevi clasa a VIII-a) - Raducan Adriana (2 elevi clasa a VI-a si o eleva clasa a VIII-a) - Raducan Gabriel (1 elev clasa a VII-a)

82. Concursul Lumina Math - organizat de Liceul International de Informatica a desemnat 14 premianti (1premiu III, 13 mentiuni), elevi pregatiti de profesorii: Raducan Gabriel, Raducan Adriana, Ontica Maria si Milea Maria. Doamna profesoara Milea Maria a avut cei mai multi participanti si elevi premiati si a fost invitata de conducerea liceului la o excursie in Turcia.

83. Concursul Arhimede - un concurs de matematica ce se desfasoara pana la faza nationala; - s-au calificat la fazele superioare majoritatea elevilor care s-au inscris initial. - la faza a doua s-au obtinut 1 premiu II si 12 mentiuni (elevii profesorilor Raducan Adriana,Raducan Gabriel,Milea Maria si Florea Lamaita); - la etapa 1 premiu III -prof.Raducan Gabriel

84. Concursul Cangurul - Au participat peste 300 de elevi din clasele IV-VIII - La baraj au obtinut rezultate foarte bune majoritatea elevilor din clasele IV-VI iar elevii Tender Laura-IV A, Gherghescu IV B si Tudose Mihai VI C au participat gratuit la tabara de la Poiana Zanelor.

85. Fizica etapa pe sector

86. Chimia etapa pe sector ? 10 premii si mentiuni ? prof. G?rtan Silvia 1 premiu II 5 mentiuni - prof. Ulmeanu Adriana 4 mentiuni etapa judeteana - 8 premii si mentiuni ? prof. G?rtan Silvia 1 premiu III 5 mentiuni - prof. Ulmeanu Adriana 2 mentiuni etapa nationala - 2 mentiuni Elevii Darie Teodor, clasa a VIII-a A, si Piersinaru Cristian, clasa a VII-aB, au participat la etapa nationala a olimpiadei de chimie si au obtinut o mentiune speciala, respectiv o mentiune - profesor Silvia Girtan

87. Biologia etapa pe sector - 5 premii III si o mentiune ? prof. Dascalu Luminita - 3 premii III (cls. VIIB, VII C, VII F) - 1 mentiune (cls. VII B) prof. Stoicea Cristina - 2 premii III (cls. VIID, VIII E) etapa pe municipiu - 5 premii si o mentiune ? prof. Dascalu Luminita - 2 premii II (cls. VIIB, VII F) - 1 mentiune (cls. VII C) prof. Stoicea Cristina - 1 premiu II (cls. VIIE) - 1 premiu III (cls. VIID)

88. Geografie faza pe sector 1 premiu I 1 premiu II - elevi din clasa a VIII-a C prof. Dascalu Rodica

89. Educatie tehnologica etapa pe sector - 1 premiu II clasa a VI-a A - 1 premiu III clasa aVII-a C prof. Radu Maria

90. Religie Religie Olimpiada Sector Clasa a VII a ? prof. Achim M - 1 premiu I ? prof. Nedelea M. 2 premii II Clasa a VIII a ? prof. Achim M - 3 premii Religie Olimpiada Municipiu Clasa a VII a ? prof. Nedelea M. 1 premiu II Clasa a VIII a ? prof. Achim M - 1 premiu III

91. Educatie fizica si sport etapa pe sector ONSS CROS ? LOCUL II? prof. Mateescu Lucia ? Tarasila Beatrice clasa a VIII a C ONSS FOTBAL ? LOCUL I? prof. Nedelcu Georgian ONSS TETRATLON FETE ?Prof. Dosaru Mariana ? 4 eleve LOCUL I ONSS TETRATLON BAIETI ? MENTIUNE - Prof. Dosaru Mariana ONSS BASCHET FETE ? LOCUL I - Prof. Dosaru Mariana ONSS BASCHET BAIETI ?LOCUL I - Prof. Dosaru Mariana si Niculae Kristine ONSS MINIBASCHET FETE SI BAIETI ? LOCUL II ? prof.NICULAE KRISTINE ONSS SAH ? LOCUL II - prof. Mateescu Lucia ?

92. Educatie fizica si sport FAZA PE MUNICIPIU ONSS tetratlon fete ? locul III ? prof. Dosaru Mariana ONSS baschet fete ? locul I - Prof. Dosaru Mariana ONSS baschet baieti ? mentiune - Prof. Dosaru Mariana si Niculae Kristine FAZA NATIONALA ONSS baschet baieti ?locul II - Prof. Dosaru Mariana si Niculae Kristine

93. Programe si parteneriate educationale

94. clasele I ?Spring Day? - Dorina Dinu, partener ISMB ?Sa citim pentru mileniul III?, toate clasele I, parteneri: Gradinita 203, sector 1 si Gradinita 178? Flori de tei?, sector 5 ?Prietenie si cunoastere?- priect national ? Dinu Dorina,Vlad Mariana Haritache Angelica, Miu Emilia- Partener : Scoala LILIESTI- Baicoi, jud. Prahova Proiect educatinal interjudetean ?Pe urmele traditiei-MICII MESTERI MARI?- Dinu Dorina, partener ?FABIOLA Turism? ? Pe urmele inaintasilor nostri?- Dinu Dorina- partener ?ASOCIATIA NATIONALA A INVATATORILOR DIN ROMANIA? ?Traditii Si Obiceiuri Din Tara Mea?- partener Sc. ?Alecu Russo?IASI (Proiect international CAIERI) - Haritache Angelica si Dinu Dorina

95. Clasele a II-a Parteneriat Activitate Extrascolara ?n colaborare cu Asociatia pentru Tineret Olimp, organizator al Programului National EUROJUNIOR. Parteneriat Pentru Educatie- colaborare cu Asociatia ?Media Kinder ?. Parteneriat Educational ? Traditia olaritului la rom?ni ? ?ncheiat cu Asociatia pentru promovarea traditiilor populare rom?nesti ? Mesterul Olar ?. Proiect Educational "Scoala Arborilor". Parteneriatul Educational ? Gradinita ? Scoala ? Familie ? ?n cadrul programului ?Sa citim pentru mileniul III?. Acord de parteneriat cu Agentia de turism AVIA TRANS CO TOURS ?n cadrul proiectului "Parteneriat pentru educatie". Acord de parteneriat cu Fargo Production ?n proiectul "Mai frumosi si mai buni prin muzica".

96. Proiect national Evaluare in Educatie, in parteneriat cu Fundatia de Evaluare in Educatie; Parteneriat cu Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma Parteneriat cu Circul Globus ? Petrache D., Simion E, Udrea G Proiect educational ? Si eu mananc sanatos??, Fundatia Prais Parteneriat cu opera comica pentru copii. Proiectul Educational: ?Cum sa concepem materiale didactice moderne, desfasurat ?n parteneriat cu Infomedia Pro Bucuresti. Proiectul national ?Prietenie si Cunoastere?, ?n parteneriat cu ISJ Prahova si Scoala cu cls I-VIII, Liliesti, Baicoi.

97. Clasele a III-a ? Parteneriat Activitate Extrascolara ?n colaborare cu Asociatia pentru Tineret Olimp, organizator al Programului National EUROJUNIOR. ? Parteneriat Pentru Educatie ?n colaborare cu Asociatia ? Media Kinder ?. ? Parteneriat Educational ? Traditia olaritului la rom?ni ? ?ncheiat cu Asociatia pentru promovarea traditiilor populare rom?nesti ? Mesterul Olar ?. ? Proiect Educational "Scoala Arborilor". ? Parteneriatul Educational ? Gradinita ? Scoala ? Familie ? ?n cadrul programului ?Sa citim pentru mileniul III?.

98. Acord de parteneriat cu Fargo Production ?n proiectul "Mai frumosi si mai buni prin muzica". ?prof. Daicu A. Parteneriat cu opera comica pentru copii. Proiectul Educational: ?Cum sa concepem materiale didactice moderne, desfasurate ?n parteneriat cu Infomedia Pro Bucuresti. Proiectul national-modalitati de comunicare ?ntre toti copiii - colaborare cu Organizatia Salvati Copiii si Asociatia Reninco Rom?nia.- prof. Silvasanu C., Vornicu A

99. ? Proiectul national ?Prietenie si Cunoastere?, ?n parteneriat cu ISJ Prahova si Scoala cu cls I-VIII, Liliesti, Baicoi. Parteneriat cu Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma Proiect national Evaluare in Educatie, in parteneriat cu Fundatia de Evaluare in Educatie; Parteneriat cu ISJ Mures si ed. Edu; Parteneriat cu Circul Globus Proiect educational ? Si eu traiesc sanatos??, Fundatia Prais Parteneriat Educational ? Micii mari muzicieni de l?nga noi ? ?n colaborare cu Liceul de Muzica ? Dinu Lipatti ?- prof. Silvasanu C., Vornicu A

100. Clasele a IV-a Roxana Stoicheci, Mihaela Feiffer, Laura Spahiu, Anca Gruev, Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu, Consuela Coltan -programul: ?Sa citim pentru mileniul III? ? Saptam?na lecturii partener: Gradinita Nr. 33 Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu, Consuela Coltan Programul educational national ?Igiena acasa si la scoala? - partener: M. E. C. T. S. si Domestos Mihaela Feiffer, Laura Spahiu, Anca Gruev, Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu, Consuela Coltan programul: ?Recicleaza! Sa readucem la viata dozele din aluminiu!?- program de colectare a dozelor din aluminiu - partener: ALUCR Mihaela Feiffer, Anca Gruev, Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu programul ?V?natoarea de monstri?- program de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice - partener: As. Ecotic

101. Programul ?Saptam?na familiei, saptam?na fara TV? - parteneri: Asociatia ZIBO HELP - Gruev Anca, Feiffer Mihaela, Aioanei Cristina Programul ?Igiena acasa si la scoala? - parteneri: MECTS si Domestos- Unilever - Feiffer Mihaela, Grecu Nicoleta, Coltan Programul ?Voluntariat? parteneri: Centrul Plasament Nr 5 Peris, jud. Ilfov- Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Coltan Consuela Programul ?Copil ca tine sunt si eu? - partener: Fundatia Nane pentru copiii cu dizabilitati - Roxana Stoicheci, Laura Spahiu, Anca Gruev, Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu, Consuela Coltan Programul: ?Copiii ajuta mediul? - partener: Earth- Voice Romania Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu

102. Programul ?Culori, bucurii, sarbatori? -parteneri: S.A.M. Adjudeni, com. Tamaseni, Neamt - Gruev Anca, Feiffer Mihaela Programul de parteneriat ?Circul Globus? - Gruev Anca, Coltan Consuela, Stoicheci Roxana Programul ?Vis de iarna?- editia I - parteneri: Scoala Speciala Nr. 2 Ploiesti - Gruev Anca Programul: ?ECOFEST Junior? - parteneri: Simeria-Hunedoara - Feiffer Mihaela, Gruev Anca Programul: ?Scoala arborilor? - Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Coltan Consuela Programul ?Mesterul olar? - parteneri: Asociatia ?Mesterul olar? Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Coltan Consuela

103. Prof. Radu Maria - programul educational ?Ne informam, constientizam si protejam? - partener: Primaria Prof. Cohal Marian - colaborare cu Institutul de Cercetare in Stiintele Educatiei pentru Programul ?Zep? - coordonator al Programului de invatare a limbii engleze in colaborare cu Peace Corps

104. Programul ?Junior Achievement? Rom?nia.

105. Activitati extracurriculare clasele I Vizionare spectacole: - Circul Globus - ?Maria Sa...Magarul!?-Teatrul Excelsior - ?Un Lup, O Capra Si Trei Iezi?-Teatrul Ion Creanga Excursie ?Traditii mestesugaresti?- Cosesti, Arges- Lectia de olarit- Clasele I A si I D Tabara BALVANYOS- coordonator Dorina Dinu 26 iunie-02 iulie 2011 Ziua Scolii - noiembrie -2010 ??De ziua celor mici??- activitati educative la Mall Platza - 1 iunie, clasa I A, inv.Dinu Dorina

106. Clasele a II -a Excursii tematice ?? La olarit?? ? Cosesti, jud. Arges ? prof. Dumitrache M., Bajan A., Simion E., Petrache D Spectacolul ??Galele Circului?? ? Circul Globus, Buc. ? prof. Simion E., Bajan A. Activitati literar-artistice - Mirajul sarbatorilor de iarna ? prof.Bajan A. - ?24 Ianuarie? ? prof. Petrache D. , Simion E., Udrea G., Dumitrache M. Pregatire suplimentara a elevilor capabili de performante scolare ? prof. Petrache D.

107. Clasele a III-a Dezbatere cu tema,,Cum putem proteja animalele? - realizarea de afise,desene, compuneri referitoare la protectia animalelor Ziua mondiala a animalelor- toate clasele a III-a; ,,Sa m?ncam sanatos !? realizarea unei expozitii cu afise, desene , compuneri realizate de catre elevi; toate clasele a III-a; Excursie tematica: Turul Bucurestiului cu vizitarea: Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie a Romaniei, Muzeul Militar, Muzeul Satului ? cls. aIII-a A; B si G ? prof. Silvasanu Cristiana, Ghenade Luiza, Vornicu Anda. Circul Globus ? Galele circului? ? decembrie 2010, cls. a III-a D; G- Cruceanu M.; Vornicu A;

108. Concerte simfonice pentru copii, in cadrul proiectului ?Clasic e fantastic? la Ateneul Roman ? cls. a III ?a E, prof.Badescu G. - ?Instrumente cu coarde? - ?Anotimpurile in muzica? Serbare de Craciun cls. a III ?a E, Badescu Gabriela. Serbare de Halloween?- cls. a III ?a E, Badescu Gabriela. ,,Iata, vine Mos Craciun!?- serbare cu ocazia apropierii sarbatorilor de iarna, c?ntece, poezii, scenete, dansuri, vizita lui Mos Craciun ? toate clasele a III-a; Evaluari nationale initiale- lb. romana,matematica- Asociatia pentru tineret Olimp;cls.III C,D ? prof.Daicu A., Cruceanu M. Opera comica pentru copii ? activitati dedicate micilor melomani, cls. III C, D ? Daicu A.,Cruceanu M

109. Clasele a IV-a ?Pe urmele stramosilor?- excursie tematica Bucuresti - Posada ? Sinaia - Bran cls. IV B, IV E prof.Feiffer Mihaela, Aioanei Cristina ?Sa ne cunoastem frumusetile patriei?-excursie tematica Bucuresti ?Vulcanii Noroiosi? Manastirea Ciolanu ? Tabara de sculptura Magura clasa: IV A, IV D, IV G prof.Stoicheci R., Gruev A., Coltan C. ?Turul orasului Bucuresti?- excursie Obiective turistice vizitate: Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie a Rom?niei, Muzeul Militar National ?Ferdinand I?, Muzeul Satului ? cl. IV F prof. Grecu N. ?Roadele toamnei? ? activitate interdisciplinara cls. IV G -prof.Coltan C. ?Voluntarii curateniei? ? activitate de voluntariat ? curatarea de deseuri in zona r?ului Arges, jud. Giurgiu ?toate clasele a IV-a

110. Cu ocazia zilei de 25 noiembrie 2010- Ziua Portilor Deschise cadrele didactice din Comisia metodica a claselor a IV-a au sustinut urmatoarele activitati: - ?Orasul nostru? cls: IV B, IV D, IV E Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina - ?Roadele toamnei? ? activitate interdisciplinara clasa: IV G Coltan Consuela - ?Iarna pe coline ? pictura pe lemn? clasa: IV C Spahiu Laura - ?Traditii si obiceiuri romanesti? clasa: IV A Stoicheci Roxana - ?Meseriile parintilor nostri? clasa: IV F Grecu Nicoleta Cu ocazia sarbatorilor de iarna, toate cadrele didactice din comisia claselor a IV-a au desfasurat activitati specifice si serbari intitulate sugestiv ?Serbare de Craciun?, ?Mos Craciun vine la Mall?, ?Uite, vine Mos Craciun!?, amintindu-le elevilor traditiile si obiceiurile rom?nesti. ?Galele Circului? Circul Globus cls: IV A, IV D, IV G Gruev Anca, Stoicheci Roxana, Coltan Consuela

111. Clasele V - VIII Program de c?ntece, recitari cu ocazia sarbatorilor de iarna VIII E; prof Popa V Prezentarea unor scenete reprezent?nd dramatizari dupa I.L. Caragiale V E; prof Popa V. Concurs de recitari M. Eminescu VI B; prof Popa V. C?ntec si poezie ?Vine Mos Craciun? V B; prof Lemnaru M Atelier Muzeul Literaturii Rom?ne V B; Eminescu ? Luceafarul ? recitari; prof Lemnaru M. Scoala mea ? creatii - Ziua scolii- prof Lemnaru M. Lansare de carte ?Care-i faza cu cititul? Ed. Art; prof Kuttesch Nicoleta Prezentarea si vizitarea T?rgului de carte Gaudeamus (VIII B) prof Kuttesch Nicoleta Vizita la Muzeul Literaturii Rom?ne (V D) prof Kuttesch Nicoleta Prezentare ppt si dramatizare Steaua fara nume ? Mihail Sebastian; prof. Oprea A., Kuttesch N. Implicare ?n redactarea revistei aniversare a scolii; prof Oprea A., Kuttesch N. Organizarea concursurilor Comunicare.ortografie.ro si O carte pentru fiecare prof Oprea A., Kuttesch N.

112. Vizite -T?rgul Educational-clasele VIII C-prof.Milea M.,VII B-prof.Raducan G. Lec?ii deschise la dirigen?ie - Construirea unei afaceri.Lectia face parte din programul de educatie economica a elevilor ?SENSUL BANILOR ?-clasa a VI-a E-prof.Raducan A - Probleme de orientare ?colara-clasa a VIII a C-prof.dirig.Milea Maria Excursii - Gura Diham- prof. Raducan A.,Florea L. cu clasele VI E,VI F - Excursie la sanius, la Predeal, Azuga, clasei V C, prof. Botosaru M. - P?r?ul Rece cls. VIII A, prof. Dascalu Luminita - Predeal cls. 8F,8D,7E prof. Cohal Marian; - Cozia, VI A, prof. Radu Maria Sceneta: ?Familia? ? cls. a VI-a A ?prof Radu M.(aniversarea scolii) ?n ultima zi de scoala din anul 2010 ,?n cadrul orelor de dirigentie s-au desfasurat serbari cls. VI F-dir. Florea L.,VIE dir.Raducan A.

113. ?FRIENDSHIP? - Let?s write a poem (Sa scriem o poezie?!) ? V A ? prof Voica M Lectie demo pentru parinti si profesori ? IV C ? prof Hazu Suavina Inter-classes competition ?general knowledge??cls.VIB, VI C, prof Carmen Dumitru, Alina Silvasanu ?Actorul de langa tine? ? scenete in limba engleza cls.V E, prof. Scurtulescu Alexandra ??Halloween?? - Concurs?: Cine stie castiga?!, prof. Voica Mariana ??Merry Christmas?!?? - Serbare de Craciun, prof. Voica Mariana DEUTSCH AKTIV (Lehrbuck 1A) ? prof.Timofte Delia ?Les saisons? program pregatit de prof. Prostean Adriana ?

114. ? Cunoasterea orizontului local?, - excursie tematica Valea raului Dambovita, zona centrala, spre iesire din oras. cls. a Va si aVI a, prof. Voicu I., Dascalu R. Vizita tematica la Muzeul National de Istorie Bucuresti cls. VII a F, prof.Tanase I., Voicu Ion, Concurs ?Construirea unei afaceri ? cls.VI A,B, C, D, E, F. Catedra de geografie si cea de matematica cu invitati de specialitate. Prof.Dosaru M, Mateescu L.,Nedelcu G., Niculae K., Constantin C. au participat cu elevii la actiuni de sport de masa: - Crosul PETROM- P-ta Constitutiei - Crosul Loteriei Nationale - P-ta Constitutiei - ?Cea mai numeroasa scoala ? locul I maratonul Bucuresti - P-ta Constitutiei-

115. Catedra de religie Pelerinaje la moastele sf?ntului Dimitrie cel Nou; Ziua scolii noastre, 26 noiembrie: - Sezatoarea cu tema Traditii de Sf?ntul Andrei, elevii claselor V D si V E, prof. Mihaela Achim; - Concurs interclase de cultura generala ?n limba engleza, prof. Alina Silvasanu; - Concurs de desen cu titlul Sf?ntul Nicolae, prof. Mariana Nedelea; Nasterea Domnnului ? pregatire elevilor din scoala pentru marea sarbatoare crestina prin primirea Sfintei ?mpartasanii, profesorii de Religie; Serbare de Caciun, clasa V D ? Craciun ?n bojdeuca lui Creanga, prof. Mihaela Achim; Serbare de Craciun, piesa de teatru, clasa VII E, prof. Silvasanu Alina.

116. ACTIVITATEA CABINETULUI DE CONSILIERE PSIHO-PEDAGOCICA Cabinetul de consiliere psihopedagogica, prin consilierii Violeta Filip si Cristina Mihailescu, a realizat activitati de informare a elevilor, individuala si in grup, urmarind adaptarea lor la mediul scolar, optimizarea relatiei elevi- parinti- cadre didactice, autocunoaterea si sporirea increderii in sine, imbunatatirea calitatii relatiilor intercolegiale. De asemenea, a efectuat activitati de consiliere a parintilor, a acordat sprijin cadrelor didactice in solutionarea unor probleme specifice, manifestate in colectivele pe care le conduc. Au participat la ore de dirigentie, la sedinte cu parintii, s-au implicat in derularea unor proiecte. Au coordonat desfasurarea alegerilor pentru desemnarea reprezentantilor scolii in Consiliul National al elevilor. S-au implicat in desfasurarea activitatilor dedicate Zilei scolii. Violeta Filip a coordonat, in colaborare cu Mihaela Achim, activitatea Consiliului elevilor si a indrumat, impreuna cu Anca Oprea, colectivul de redactie al primului ziar al Scolii Nr. 280.

117. ACTIVITATEA SECRETARIATULUI - intocmirea si transmiterea catre forurile superioare a tuturor situatiilor solicitate atat referitoare la elevi cat si la cadrele didactice: - situatii statistice; - fisa de incadrare; - statul de functii; - necesar rechizite; - dosare burse; - state de plata - documente pentru Casa de pensii; - verificarea mediilor absolventilor claselor a VIII-a in vederea repartizarii computerizate; - multe, foarte multe alte situatii catre IS5, ISMB, Primarie, nucleul Ion Barbu etc.

118. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ?n acest an scolar ?n cadrul bibliotecii scolii s-au realizat urmatoarele activitati: - ?nscrierea la biblioteca a cadrelor didactice si a elevilor ?n anul scolar 2010-2011 - vizita la biblioteca a claselor a II-a ?mpreuna cu doamnele ?nvatatoare; S-au organizat actiuni si expozitii de carte: - expozitie cu poezii de toamna si un g?nd bun pentru ?nceput de an scolar; - Halloween - expozitie ?n care s-au prezentat date despre sarbatoarea Halloween-ului; - Costahe Negruzzi - expozitie cu date biografice, fotografii si volumele: ?Negru pe alb?, ?Fragmente istorice?, ?Pacatele tineretelor?, ?Alexandru Lapusneanul?, ?Pagini alese?

119. - Traian Vuia si Aurel Vlaicu - expozitie cu date biografice si fotografii ale inventatorilor si pionierilor aviatiei rom?ne si mondiale. - 1 Decembrie ? Ziua Nationala a Rom?niei si Marea Unire de la Alba Iulia - expozitie cu date despre Unirea de la 1 Decembrie 1918 - E vremea colindelor... - expozitie contin?nd obiceiurile de Craciun de la noi si din alte tari - Mihai Eminescu - expozitie cu date biografice, critica, fotografii si volumele: ?Integrala operei poetice?, ?Luceafarul si alte poezii?, ?Geniu pustiu? , ?Sonete?, ?Poezii?, Zoe Dumitrescu-Busulenga ? ?Eminescu ? Viata, Opera, Cultura?, George Calinescu ? ?Viata lui Mihai Eminescu?, *** ?Eminescu si copiii? - 24 Ianuarie 1859 Unirea Principatelor Rom?ne - expozitie cu date despre Unirea Principatelor Rom?ne 24.I.1859 si ale Domnitorului Ioan Cuza si Elena Doamna.

120. ACTIVITATEA CABINETULUI DE INFORMATICA De la ?nceputul anului scolar , cabinetul de informatica a participat la urmatoarele activitati: Completare si actualizare elevi si SC-uri in BDNE centralizare rezultate la diverse olimpiade si concursuri scolare : ?Evaluare in educatie? ? matematica si limba romana ?Euclid? ?Lumina Math? Olimpiada de matematica Olimpiada de limba si literatura romana Olimpiada de chimie Membru in diverse comisii : comisia de inventariere si casare, comisia de perfectionare, comisia de stabilire a serviciului pe scoala a cadrelor didactice, comisia de evidenta a rezultatelor si concursurilor scolare Activitati educative Indrumarea cadrelor didactice in utilizarea programului educational AEL si a tablei inteligente SMART. Am colaborat cu catedra de limba romana pentru realizarea editiei aniversare a revistei scolii ?TRADITII? . Am colaborat la organizarea zilei scolii prin realizarea de pliante si invitatii.

121. Activitatea cabinetului medical ?n cadrul cabinetului medical scolar se desfasoara doua tipuri de activitati : - activitatea medicala profilactica - activitatea medicala curativa I. Activitatea medicala profilactica reprezinta 90% din totalul activitatilor desfasurate: - triaj epidemiologic; - vaccinari (clasa I, clasa a III-a, clasa aVIII-a) - examene de bilat (clasa I, clasa a IV-a, clasa a VIII-a); - ore de educatie sanitara II.Activitatea curativa : - consultatii elevi - tratamente - dispensarizare Nr total copii : Clasele I-IV : 660 elevi V-VIII : 680 elevi Copii bolnavi : Clasele I-IV : 119 elevi V-VIII : 112 elevi Nr. total afectiuni cronice : clasele I-IV : 127 elevi V-VIII : 123 elevi

122. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV Pentru ?nceputul de an scolar, compartimentul administratie ?n colaborare cu cele 8 ?ngrijitoare si atelierul mecanic s-au ocupat de pregatirea scolii prin reparatii, igienizare si curatenie.Administratia: - a adus si distribuit ?n scoala manualele necesare desfasurarii procesului de ?nvatam?nt, c?t si cataloage, carnete de elev si alte tipizate; - s-a ?ngrijit de primirea, receptionarea si distribuirea produselor din programul ?Lapte si corn?, conform OUG 96/2002, si a programului ??ncurajarea consumului de fructe la elevi?, c?t si de ?ntocmirea actelor si evidentelor transmise la Primarie; - a efectuat plata burselor, precum si distribuirea ajutoarelor sub forma de rechizite acordate elevilor ai caror parinti au situatie materiala precara; - a luat parte la orice activitate din scoala unde a fost nevoie de serviciul administrativ, cum ar fi: olimpiade, concursuri, inspectii; - - s-a ocupat de repartizarea si instruirea ?ngrijitoarelor ?n vederea asigurarii unui climat optim desfasurarii procesului de ?nvatam?nt ?n scoala; - s-a ocupat si se ocupa ?n continuare de casarea bunurilor vechi din scoala si inventarierea celor existente.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro