Možnosti endovaskulární léčby CLI - PowerPoint PPT Presentation

Mo nosti endovaskul rn l by cli
Download
1 / 29

 • 259 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Možnosti endovaskulární léčby CLI. V.Čížek Ľ.Špak,P.Bartoš,M.Homza,D.Kučera,M.Válka CVI Vítkovická nemocnice a.s.Ostrava Ostrava 26.duba 2007. Klasifikace: Fontaine x Rutherford. Asympt. I. 0 „Mild“ claudic.(nad 200m) IIa. 1

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Možnosti endovaskulární léčby CLI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mo nosti endovaskul rn l by cli

Možnosti endovaskulární léčby CLI

V.Čížek

Ľ.Špak,P.Bartoš,M.Homza,D.Kučera,M.Válka

CVI Vítkovická nemocnice a.s.Ostrava

Ostrava 26.duba 2007


Klasifikace fontaine x rutherford

Klasifikace:Fontaine x Rutherford

Asympt. I. 0

„Mild“ claudic.(nad 200m) IIa. 1

„Moderate“ (pod 200m) IIb. 2

„Severe“ (pod 50m) IIc. 3

Klidové bolesti III. 4

Malý defekt IV. 5

Velký defekt IV. 6


Klasifikace ali x cli

Klasifikace: ALI x CLI

 • ALI (= akutní končetinová ischemie)

  Jakékoli náhlé zhoršení perfuze, které ohrožuje životaschopnost končetiny

 • CLI (= kritická končetinová ischemie)

  Klidová ischemická bolest nebo defekt – způsobené arteriální obliterací (ohrožují pacienta amputací v průběhu 6-12 měs.)

  (pomocné kritérium: kotníkový tlak pod 50-70mmHg, prstový tlak či TCPO2 pod 30-50mmHg)


Ag cta mra

AG CTA MRA

VŽDY KORELACE S BAREVNÝM DOPLEREM !!!


Klasifikace infrapoplite ln ch l z

Klasifikace infrapopliteálních lézí

 • A - stenóza do 1cm (málo častá)

 • B - vícečetné stenózy do 1cm

  - 1-2 krátké stenózy v trifurkaci

  - krátká stenóza (+ PTA F-P oblasti)

 • C - stenózy 1-4 cm, uzávěry 1-2 cm

  - extenzivní stenózy trifurkace

 • D - uzávěr nad 2 cm

  - difuzní postižení


L ba cli kritick ischemie

Léčba CLI – kritické ischemie

 • PTA (včetně bércových tepen !)

 • Pedální bypassy

 • Infuze s Prostavasinem

 • Lokální trombolýza

 • Hyperbarická komora

 • Antibiotika

 • Lokální chir.ošetřování

Staffa R: Záchrana kriticky ischemické končetiny – pedální bypass


Pou en z tasc

Poučení z TASC

 • Hlavním smyslem infrapopliteální PTA je zlepšení outflow (po PTA fem-pop úseku

  nebo F-P bypassu)

 • Outflow má signifikantní vliv na dlouhodobou průchodnost (ALE: klinický

  efekt může přetrvávat i při zhoršení

  angiografického nálezu – Söder 2000)


Pou en z tasc1

Poučení z TASC

 • Technický úspěch infrapopliteální PTA je 86-100%

  (u uzávěrů nižší)

 • Velké komplikace 2-6% (především větší hematomy v třísle a okluze tepen, nebezpečné jsou infekce)

 • Jde o polymorbidní pacienty (DM 63-91%,

  ICHS 70-90% atd)

 • ESRD (end-stage-renal-disease) je negativním prognostickým znamením


Pou en z tasc2

Poučení z TASC

 • 5-leté přežití pacientů po infrapopliteální PTA je pouze 50% (úmrtí na koronární a mozkové příhody)

 • Základní strategií léčby není prodloužit klaudikace ale snížit mortalitu (komplexní intervence rizikových faktorů)


Strategie pta b rcov ch tepen

Strategie PTA bércových tepen

 • IIa-b Fontaine: PTA není metodou volby

 • CLI: otevřít 1 tepnu (straight-line flow)

  otevřít proximální lézi (zlepš.kolat.přítoku)

  stent pouze při obturativní disekci

  nebo významné residuální stenóze

 • Krátké léze: PTA

 • Dlouhé léze: dlouhé balónky, laser


Sdru en v kony

Sdružené výkony (!)

Příklady:

 • Endarterektomie AFC + perioperační PTA

 • F-P bypass + perioperační PTA bérce

  (2005 – 6x, 2006 – 15x)


Zku enosti na eho pracovi t

Zkušenosti našeho pracoviště


Po ty pta a stent n 523 pac

Počty PTA a stentů (n=523 pac.)

PTA (n = 773) Stent (n = 46)


Po ty v kon od r 2002 cvi

Počty výkonů (od r.2002= CVI)


V kony na v ce tepn ch

Výkony na více tepnách


V kony spojen s lkt

Výkony spojené s LKT

Uzávěr TTF vlevo Stav po PAT


Cli p i patn m outflow

CLI při špatném outflow

 • 60- letý muž

 • Trombektomie

  F-P bypassu

  před měsícem

 • Rozvoj defektu 5.prstu PDK


Pta ata afi l dx

PTA ATA,AFI l.dx.

UZ kontrola XI/06

 • FP bypass průchodný

 • APO,TTF norm.

 • ATA 180cm/s

 • Klinicky IIa Fontaine

  UZ kontrola 23.4.07

 • ATA,AFI 80cm/s norm křivky trojfáz.

 • Klinicky I-IIa Fontaine


Klinick n lez

Klinický nález

Před výkonem Za 3 měsíce po výkonu


Ke zhojen n kdy sta m lo

Ke zhojení někdy stačí „málo“

 • ICH LDK IV.st.

 • Kontrolní UZ po půl roce:

  Defekt zhojen, ATA a ATP monof.60cm/s


Cli komplexn revaskularizace

CLI – komplexní revaskularizace

 • 83-letá žena

 • CLI – protrah.

  klidové bol.

  přes 14 dní


Kapil rn perfuze

Kapilární perfuze

Před intervencí Za 4 dny po intervenci


Dist ln l ze za kotn kem

Distální léze (za kotníkem)

Nehojící se defekt meziprstí – po PTA hojení


Cli pta uz v ru atp ata sten zy afi

CLI – PTA uzávěru ATP + ATA + stenózy AFI

Kontrolní UZ: norm.perfuze na ATP i ATA sin


Pta uz v ru iliky jako p iny cli

PTA uzávěru iliky jako příčiny CLI


Objev li se diskrepance je t p ed vznikem cli v klaudika n m stadiu

Objeví-li se diskrepance…ještě před vznikem CLI,v klaudikačním stadiu

 • Vyplatí se věřit pacientovi klaudikace

 • Znovu projít snímky a nálezy

 • Znovu udělat Doppler a přidat KP (či ABI) po zátěži


Ekonomicko zdravotn pozn mka

Ekonomicko-zdravotní poznámka

 • Počet amputací u diabetiků stoupl za posledních 10 let o polovinu !

 • Pravděpodobně by se dalo zabránit 49-85% amputací

  ČR: revaskularizace je „drahá“ (až 100 000.- Kč)

  amputace je „levná“ (výkon za 3 000.- Kč)

 • USA: celkové náklady na léčbu ….. 10 000.- USD

  celkové náklady na amputaci ..až 60 000.- USD

  Aneb: Když dva dělají totéž ….


Nen to v dy tot

… není to vždy totéž

Jóga v Indii

Jóga v Ostravě


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Přednáška bude ke stažení na internetové stránce: www.vcizek.own.cz


 • Login