Damar hastal klar patolojisi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Damar Hastalıkları Patolojisi PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Damar Hastalıkları Patolojisi. Prof.Dr.H.Reyhan Eğilmez Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. Damar hastalıkları. Arter- ateroskleroz hipertansyon Ven-Flebotrombozis konjenital anomaliler Ateroskleroz Hipertansif vaskuler hastalık Inflamatuar hastalık-vaskulit

Download Presentation

Damar Hastalıkları Patolojisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Damar hastal klar patolojisi

Damar Hastalıkları Patolojisi

Prof.Dr.H.Reyhan Eğilmez

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı


Damar hastal klar

Damar hastalıkları

Arter- ateroskleroz

 • hipertansyon

  Ven-Flebotrombozis

  konjenital anomaliler

  Ateroskleroz

  Hipertansif vaskuler hastalık

  Inflamatuar hastalık-vaskulit

  Tümörler


Konjenital anomaliler

Konjenital anomaliler

 • Nadiren semptomatik

 • Gelişimsel: berry anevrizma

 • Arteriovenöz fistül:anevrizma


Damar hastaliklari patolojisi

 • Berry anevrizma:sakkuler:konjenital

 • en sık intrakraniyal anevrizma ,(4.sık hast)

 • birkaç mm-2-3 cm ince translüsen duvar

 • aterom plağı

 • muskuler duvar ve LEİ genellikle yok


Arterioven z fist l

Arteriovenöz fistül

 • Arter-ven arasında anormal kominikasyonlar- iyi gelişmiş damar

 • gelişimsel

 • rüptür ,yangı


Anevr zma ve d seks yon

ANEVRİZMA ve DİSEKSİYON

 • Anevrizma:damarın lokalize anormal genişlemesi ,Aorta ve kalp

 • Gerçek-True anevrizma:arter duvarının tüm katını

 • Yalancı-false anevrizma: psödoanevrizma intravasküler ilişkili ekstravaskuler hematom

 • arteryal diseksiyon: arter duvarı içine kan girmesi


Aort anevrizma

Aort anevrizma

 • Ateroskleroz ve kistik medial dejenerasyon

 • arter duvarını etkileyen konjenital defektler, infeksiyonlar (mikotik anevrizma),sifiliz,travma,sistemik hastalıklar

 • vaskuler immunolojik zedelenme:PAN,Kawasaki sendromu

 • Mikotik anevrizma:gerçek veya yalancı

  • infektif endokardit


Anevrizma

Anevrizma

 • Makroskopik:

  • sakkuler

  • Fusiform


Anevrizma1

Anevrizma

 • Abdominal aortik anevrizma: en sık abdominal aorta-renal arter alt

 • daha sonra iliak arter,ark ve torasik aortanın desendan kısmı

 • 25 cm olabilir

 • Sak kısmında trombüs

 • İnflamatuar abdominal anevrizma

 • Mikotik abdominal anevrizma-Salmonella GE


Sifilitik luetik anevrizma

Sifilitik (Luetik)Anevrizma

 • Tersiyer kardiyovaskuler ve sinir sistemi

 • yanı adventisyadan başlar,obliteratif endarterit

 • medianın iskemik zedeelnmesi

 • fibröa skarla kontraksiyon-tree-barking

 • aortik root (AS garden variety)

 • Aort kapak dilatasyonu-kor bovinum (1000gr+)


Aort diseksiyonu dissekan hematom

Aort Diseksiyonu (Dissekan Hematom)

 • Aort duvarında laminar, media,kanla dolu kanal

 • dilatasyon yok

 • Morf:intimal yırtık

 • major boşluklara rüptür-ölüm

 • Hist: Kistik medial dejenerasyon kistik medial nekroz(Marfan sendromu)


Ven ve lenfatikler

Ven ve Lenfatikler

 • Variköz venler:dilateitortuöz,elonge ve skar

 • mik:damar duvarındaki dilatasyon kompansatuar düz kas hipertrofisi,elastik doku dejenerasyonu ve spotty kalsifikasyon-fleboskleroz


Ven ve lenfatikler1

Ven ve Lenfatikler

 • Tromboflebit:

 • Flebotrombozis

 • Vena kava superior obstriksiyonu

 • İnferior vena kava sendromu

 • Lenfanjit ve Lenfödem

 • Lenfanjit:Akut yangı - hem Strep

 • Lenfödem:Obstriktif,primer(Milroy hastalığı)


 • Login