MEME BAKIM HEMSIRELIGI Do . Dr. zg l Karayurt Dokuz Eyl l niversitesi Hemsirelik Y ksekokulu Cerrahi Hastaliklari - PowerPoint PPT Presentation

MEME BAKIM HEMREL
Download
1 / 77

 • 384 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MEME BAKIM HEMSIRELIGI Do . Dr. zg l Karayurt Dokuz Eyl l niversitesi Hemsirelik Y ksekokulu Cerrahi Hastaliklari

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

MEME BAKIM HEMREL

Do. Dr. zgl Karayurt

Dokuz Eyll niversitesi Hemirelik Yksekokulu

Cerrahi Hastalklar Hemirelii AD


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • Meme kanseri, tm dnyada kadnlar arasnda en sk (% 28) grlen kanser tr olup kanserden lm nedenleri arasnda ikinci srada (% 15) yer almaktadr.

 • Dnyada yaklak iki buuk milyon meme kanseri tans konulan kadn bulunmaktadr

  (ACS, Cancer facts and figures 2010)


Kad nlarda y llara g re en s k g r len kanserler ysh t rkiye

Kadnlarda Yllara gre en sk grlen Kanserler YSH*, Trkiye

37.6

T.CSALIK BAKANLII, Kanserle Sava Dairesi Bakanl,Epidemiyoloji ve

Koruma ube Mdrl)

*Yz binde, Dnya Standart Nfusu


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme kanseri,

kadnlar

fiziksel,

psikolojik ve

sosyal

adan etkileyen karmak bir hastalktr.

 • (Stacey D, DeGrasse C, Johnston L. ONF 2002; 29: 7784)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • Etkili ynetim, profesyonel ve btncl bir yaklam gerektirir.

 • Bu nedenle meme kanserli kadnlarn kapsaml hemirelik giriimlerine gereksinimleri vardr

  (Cruickshank S, Kennedy C, Lockhart K, Dosser I, Dallas L. Cochrane Database Syst Rev 2008;

  CD005634, )

  (Eicher MRE, Marquard S, Aebi S. Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Son 20 yl iinde;

ngiltere,

Avustralya,

Amerika,

skandinavya,

rlanda ve Benelks lkelerinde

meme bakm hemirelii kavram ortaya kmtr.

(Eicher MRE, Marquard S, Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme bakm hemirelii, meme kanseri tans konulan kadnlara yarar salayan ve baarsn kantlam bir uzmanlkalandr.

(Kadmon I. EONS Newsletter Fall 2006;11-12)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme Bakm Hemirelii Tanmlar, Dzeyleri, Yeterlilik Alanlar


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Avrupa Onkoloji Hemirelii Birlii (EONS)

Meme bakm hemireliini,

meme kanserinden etkilenen insanlarn, tan, tedavi ve hastalk srecindeki fiziksel ve psikososyal durumlarnn farknda olmak,

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

meme kanserinden etkilenen bireyler ve birinci derece yaknlar iin bilgi/eitim vermek,

multidisipliner ekibin bir paras olmak ve ibirliki bakmda anahtar rol oynamak olarak tanmlamtr.

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

ngiltere, ulusal dzeyde zellemi meme bakm hemiresinin roln tanmlayan ilk lke olmutur.

Meme bakm hemirelii iin dzey belirlemitir.


Meme bak m hem ireli inde

Dzey 1;meme bakm hemiresi (breast care nurse): lisans sonras meme bakm hemirelii eitimi,

Dzey 2;zellemi klinik hemiresi (clinical nurse specialist): meme bakm alannda yksek lisans eitimi,

Dzey 3; danman hemireler (nurse consultants): meme bakm alannda doktora eitimi alan zellemi klinik hemireleridir.

(Eicher MRE, Marquard S, Aebi S. Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

Meme Bakm Hemireliinde;


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Avustralyada Meme Bakm Hemiresinin Yeterlilii;

 • tan,

 • tedavi,

 • rehabilitasyon,

 • izlem ve palyatif bakmda bireyin iyilik hali ile ilgili kapsaml bilgiye sahip olan,

  (EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

  (Yates P, Evans A, Moore A, Heartfield M, Gibson T, Luxford K. Collegian 2007;14:11-15)


Avustralya da meme bak m hem iresinin yeterlili i

Avustralyada Meme Bakm Hemiresinin Yeterlilii;

 • meme kanseri olan bireylerin salk gereksinimlerini,

 • tercihlerini ve koullarn en iyi duruma getiren

 • Lisans mezunu (registered nurse)

  hemire olarak tanmlanmtr.

  (EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

  (Yates P, Evans A, Moore A, Heartfield M, Gibson T, Luxford K. Collegian 2007;14:11-15)


Avustralya da meme bak m hem ireleri i in yeterlilik alanlar

Be anahtar yeterlilik alan tanmlanmtr.

Destekleyici bakm,

birliki bakm,

Sistematik bakm,

Bilgi salama/eitim ve

Klinik liderlik

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

(Yates P, Evans A, Moore A, Heartfield M, Gibson T, Luxford K. Collegian 2007;14:11-15)

Avustralyada meme bakm hemireleri iin yeterlilik alanlar;


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme Bakm Hemiresinin Amac


Meme bak m hem iresinin amac

Meme Bakm Hemiresinin Amac

Meme kanseri tans konulmasndan itibaren tedavinin her aamasnda;

 • cerrahi,

 • onkoplastik meme cerrahisi,

 • radyoterapi,

 • kemoterapi,

 • hormonoterapi

  (EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )


Meme bak m hem iresinin amac1

Meme kanseri taramasnda,

Evde bakmda,

Uzun sreli izlemde ve

Rehabilitasyonda

kadnlara ve ailelerine

bakm,

bilgi ve

destek vermektir.

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

(Breast Care Nursing News. Royal Collage of Nursing 2007/08; 1-8.)

Meme Bakm Hemiresinin Amac


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme Bakm Hemiresinin Rolleri


Meme bak m hem iresinin rolleri

Meme Bakm Hemiresinin Rolleri

 • Tandan, tedavi ve rehabilitasyona kadar her dnemde bilgi, eitim ve destek vermek,

 • Meme kanserli kadnlarn fiziksel ve psikososyal gereksinimlerinin farknda olmak,

 • Cesaretlendirmek,

  (Eicher MRE, Marquard S, Aebi S. Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

  (EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17)


Meme bak m hem iresinin rolleri1

Meme Bakm Hemiresinin Rolleri

 • Kadnlara uygun bakm verebilmek iin dier salk profesyonelleri ile ibirlii halinde almak,

 • Hastalar gereksinimi olan birimlere ynlendirmek,

 • Klinik deerlendirme yapmak,

  (Kadmon I. EONS Newsletter Fall 2006;11-12)

  (Liebert B, et al, Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:9197)


Meme bak m hem iresinin rolleri2

Meme Bakm Hemiresinin Rolleri

 • Multidisipliner ekibin bir paras olmak,

 • Liyezon hemirelii yapmak,

 • Danmanlk yapmaktr.

  (Assoc ER, Clark CR, Knight C. Centre for Rural and Remote Area Health University of Southern Queensland, 2007)

  (Specalst Breast Nurse Project Team. The Source National Breast Cancer Centre, Australia 2000)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme Bakm HemiresininDanmanlk Alanlar


Meme bak m hem iresinin dan manl k alanlar

Meme Bakm HemiresininDanmanlk Alanlar

 • Meme kanseri tansnn anlam,

 • Tedavi seenekleri ve karar verme,

 • Meme kanseri tedavi srecinde geliebilecek semptomlarn nlenmesi, erken tanlanmas ve ynetimi,

 • Onkoplastik meme cerrahisi,

  (Wolf L. Eur J Oncol Nurs, 2004; 8:315324)

  (Potter S, Barker J, Willoughby L, Perrott E, Cawthorn SJ, Sahu AK. Breast 2007; 16:293-296)


Meme bak m hem iresinin dan manl k alanlar1

Meme Bakm HemiresininDanmanlk Alanlar

 • Ameliyat sras ve sonrasnda meme rekonstrksiyonu,

 • Evlilik ve cinsellik,

 • Sosyal destek,

 • Meme kanseri tedavisinin aile yeleri zerindeki etkisi,

  (Assoc ER, Clark CR, Knight C. Centre for Rural and Remote Area Health University of Southern Queensland, 2007)

  (EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17)


Meme bak m hem iresinin dan manl k alanlar2

Meme Bakm HemiresininDanmanlk Alanlar

 • Ev ve ii sorumluluklar,

 • ve profesyonel yaam,

 • Mali konular,

 • Salk ekibinden beklentiler

  hakknda bilgi ve destek salamadr

  (Wolf L. Eur J Oncol Nurs, 2004; 8:315324)

  (Potter S, Barker J, Willoughby L, Perrott E, Cawthorn SJ, Sahu AK. Breast 2007; 16:293-296)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme kanseri tan, tadavi ve izlemi;

cerrah, patalog, radyolog,

medikal onlolog, radyasyon onkologu,

meme bakm hemiresi, psikiyatrist, psikolog, fizyoterapistten ve dier salk profesyonellerinden oluan multidisipliner bir ekip tarafndan yrtlr

(Kant Dzeyi I).


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Multidisipliner salk ekibinin bir paras olarak almak meme bakm hemirelerinin temel grevidir.

(Amir Z, Scully J, Borrill C. Eur J Oncol Nurs 2004; 8:306314 )

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A National Clinical Guideline 2005;84)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Klinik rehberler; multidisipliner ekiplerin;

hastann durumunu anlamada,

anksiyete ve depresyonu azaltmada,

hastann kendine olan gvenini artrmada,


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • genel salk durumunu iyiletirmede

 • somatik semptomlar azaltmada

 • meme kanserinin ynetmede

  en iyi yol olduunu belirtmektedir

  (Grunfeld E, Dhesy-Thind S, Levine M. Canadian Medical Association Guidelines 2005; 172:131920)

  (National Institute for Clinical Excellence. NHS Centre for Reviews and Dissemination, York, 2002)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Multidisipliner salk ekibi etkin alabilmek iin;

 • meme kanserinin her kadn zerindeki etkisini,

 • onlarn koullarn,

 • hissettiklerini,

 • endielerini

 • setikleri tedaviyi anlamal ve

 • bunu ortak hedef haline getirmelidir

  (Mileshkin L, Zalcberg J. Ann Oncol 2006;17:13378)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme bakm hemiresi;

ngiltere gibi multidisipliner ekibin iinde yer ald lkelerde, ekibin iinde iyi yaplandrlm olup ok sayg grmektedir.


D nyada meme bak m hem ireli i ile lgili dernekler ve e itim programlar

Dnyada Meme Bakm Hemirelii ile lgili Dernekler ve Eitim Programlar


D nyada meme bak m hem ireli i ile lgili dernekler ve e itim programlar1

Dnyada Meme Bakm Hemirelii ile lgili Dernekler ve Eitim Programlar

 • Meme bakm hemirelerini rollerine hazrlamak iin lisans eitimi sonras eitli programlar gelitirilmitir.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Dnyada, meme bakm hemirelii ile ilgili eitli dernekler ve web siteleri bulunmaktadr.

Bunlardan bazlar eitli kurslar ve uzaktan eitim programlaryla meme bakm hemireleri yetitirmektedir.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Avustralya, ngiltere, rlanda ve Kanada gibi lkelerde faaliyet gsteren bu dernek ve web sitelerinin bir ksm kendileri kurs ve konferanslar dzenlemekte,


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Bir ksm da bu konuda eitim veren niversitelerle ibirlii ierisinde kurslar ve yksek lisans dzeyinde eitim programlar dzenleyerek meme bakm hemireliinin geliimine katk vermektedirler.


Oncology nursing certification corporation

Oncology Nursing Certification Corporation

Amerikada bulunan Onkoloji Hemirelii Sertifika Kurumu hemireler iin birok alanda sertifika program dzenlemektedir.

 • Bunlardan birisi de Meme Bakm Hemiresi Sertifika (The Certified Breast Care Nurse) programdr

  (Oncology Nursing Certificaton Corporation, http://www.oncc.org/, Ulam Tarihi: 11.11.10)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Dnyadan baka bir rnek;

 • Avrupa Onkoloji Hemirelii Birlii hemireler iin mezuniyet sonras eitim programlar dzenlemektedir.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Bu mfredat programnn temel amac;

 • Avrupada meme kanseri bakmnda zel eitim alan hemirelere olan gereksinimleri fark ettirmek,

 • Meme bakm hemirelerinin temel eitim standartlarn tanmlamak,

 • Meme bakm hemirelerinin temel rol standartlarn belirlemek,

 • Bu hedefler dorultusunda gerekletirilen mfredat programyla meme bakm hemireleri yetitirmektedir.

  (EONS Post-Basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Avrupa Meme Kanseri Uzmanlar Birlii (The European Society of Breast Cancer Specialists:EUSOMA) meme bakm hemirelii eitimi iin standart programlar hazrlam ve yaynlamtr.


T rkiye de meme bak m hem ireli i

Trkiyede Meme Bakm Hemirelii


T rkiye de meme bak m hem ireli i1

Trkiyede Meme Bakm Hemirelii

 • Trkiyede meme bakm hemireliine zg bir dernee ve sertifika programna ulalamamtr.

 • Onkoloji Hemirelii Dernei bnyesinde Meme alma Alt Grubu bulunmaktadr.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Onkoloji Hemirelii Dernei;

 • Avrupa Onkoloji Hemirelii Birlii ve

 • Uluslararas Kanser Hemireleri Birlii (ISNCC)ne yedir


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Onkoloji Hemirelii Dernei Meme alma Alt Grubu Meme Kanserinde Eitimcinin Eitimi Program dzenlemektedir.

Bu programlarn bu yl beincisi dzenlenecektir.


Meme kanserinde e itimcinin e itimi program n n hedefleri

Meme Kanserinde Eitimcinin Eitimi Programnn Hedefleri

 • Meme kanseri olan bir hastann bakmnda belirtilerin grlmesinden destek gruplar oluturmaya kadar geen aamalarn btnln anlamak,

 • Meme kanserinin nlenmesi ve erken tannn nemini anlamak,

  (Karayurt , Grsoy AA, Ta S, Gndodu F. J Cancer Educ 2010; 25:324-328)


Meme kanserinde e itimcinin e itimi program n n hedefleri1

Meme Kanserinde Eitimcinin Eitimi Programnn Hedefleri

 • Meme kanserinde ekip almasnn nemini kavramak,

 • Hemirenin meme kanserindeki eitici ve danmanlk roln kavramak,

 • Erikin eitimi anlayn ve interaktif eitim yntemlerini deneyimlemektir.

  (Karayurt , Grsoy AA, Ta S, Gndodu F. J Cancer Educ 2010; 25:324-328)


Meme bak m hem iresinin etkinli i

Meme Bakm Hemiresinin Etkinlii


Meme bak m hem iresinin etkinli i1

Meme Bakm Hemiresinin Etkinlii

Meme bakm hemiresinin alma alannn ve rolnn etkinlii zerine birok alma yaplmtr


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme bakm hemiresinin, kadnlara verilen klinik bakmn kalitesinde ve ekip ii iletiimde olumlu rol oynad gsterilmitir.

(Haward R, Amir Z, Borrill C, Dawson J, Scully J, West M, Sainsbury R. Br J Cancer2003; 89:1522)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • Ritz ve arkadalarnn (2000) Amerikada meme bakm hemirelerinin etkinliini deerlendirmek amacyla, meme kanseri tans konulan 210 hasta ile yaptklar RK,

 • uyku bozukluunun,

 • dispnenin ve

 • mali glklerin nemli lde azald gsterilmitir.

  (Ritz JL, Nissen JM, Swenson KK, Farell JB, Sperduto PW, Sladek ML, Lally RM, Schroeder LM., Oncol Nurs Forum 2000; 27:923-932)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Allinsonun (2001) ngilterede meme bakm

hemireliine ynelik hastalarn deneyimlerini

deerlendirmek amacyla 260 hasta ile yapt

almada;

 • hastalar meme bakm hemirelerinin yaptklar ev ziyaretlerinden,

 • onlar telefonla arayabilmekten ok memnun olduklarn bildirmilerdir.

  (Allinson VM. Clin Eff Nurs 2001; 5:49)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Carnwell ve Baker (2003) ngilterede

yaptklar almada;

 • meme bakm hemirelerinin meme kanserli kadnlarn bilgi gereksinimlerini karladn,

 • uzun sreli izlemde kadnlara ve ailelerine duygusal destek saladn belirtmilerdir.

  (Carnwell R, Baker SA. Clin Eff Nurs2003; 7:18-29 )


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Ayn almada;

tedavinin her aamasnda hasta ile birlikte olan meme bakm hemiresinin

gvene dayal bir iletiim kurduunu ve bakmn srekliliini saladn saptamlardr.

 • (Carnwell R, Baker SA. Clin Eff Nurs2003; 7:18-29 )


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Arving ve arkadalarnn (2006) svete 120 meme kanseri hastas ile yapt prospektif RK;

benzer giriimler yapan psikologlarla, eitimli meme bakm hemirelerinin giriimleri karlatrlm;

 • hastalarn hastalkla ilikili problemleri

  zmeleri ve hasta memnuniyeti asndan fark olmad saptanmtr.

  (Arving C, Sjdn PO, Bergh J, Lindstrm AT, Wasteson E, Glimelius B, Brandberg Y. Patient Educ Couns 2006; 62:235-43)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • Gray ve arkadalarnn; (2002) Kanadada 731 hasta ile yaptklar toplum temelli aratrmada,

 • meme bakm hemireleri tarafndan destekleyici bakm alan hastalarn

 • hastalk deneyimlerinin daha olumlu ve

 • yaam kalitelerini daha yksek olduu belirtilmitir

  (Gray RE, Goel V, Fitch MI, Franssen E, Labrecque M. Support Care Cancer 2002; 10:647-652)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Koinberg ve arkadalar (2004) svede;

133 hemirenin katld meme bakm hemiresi

liderliinde yaplan izlemle,

131 hekimin katld hekim izlemini karlatrdklar RKda;

(Koinberg, IL, Fridlund B, Engholm GB, Holmberg L. Eur J Oncol Nurs 2004; 8:109-117)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • depresyon ve anksiyete grlme orannda fark olmad,

 • hasta doyumunun her iki grupta yksek olduu,

 • hastaln tekrarlanma ve lm oranlarnda fark olmad gsterilmitir

  (Koinberg, IL, Fridlund B, Engholm GB, Holmberg L. Eur J Oncol Nurs 2004; 8:109-117)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Aranda ve arkadalarnn (2006) Avustralyada 105 hasta ile yaptklar RKda;

 • Meme bakm hemiresinin yz yze ve telefonla yapt giriimlerin meme kanserli kadnlarn psikolojik ve duygusal destek gereksinimlerini azaltt,

 • Meme bakm hemirelerinin verdii gvenin ve pratik bilginin olduka yararl olduu saptanmtr.

  ( Aranda S, Schofield P, Weih L, Milne D, Yates P, Faulkner R. Br J Cancer 2006; 95:667-673)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Beaver ve arkadalarnn (2010) ngilterede, meme kanseri

tedavisi sonras meme bakm hemiresinin telefonla

izleminin sonularn deerlendirmek amacyla 28 hasta ile

yaptklar kalitatif almada;

 • hastalar bu uygulamadan memnun kaldklarn,

 • zaman sknts yaamadklarn ve

 • hastaneye gitmek zorunda kalmadklarn belirtmilerdir

  (Beaver K, Susan W, Chalmers K. J Clin Nurs 2010;19:2916)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Ayn almada Meme bakm hemireleri;

Telefonla danmanln hastalarn gereksinimlerini karladn, ancak bu yaklamn yksek dzey bilgi ve beceri gerektiini belirtmilerdir.

(Beaver K, Susan W, Chalmers K. J Clin Nurs 2010;19:2916)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Jiwa ve arkadalarnn (2010) Avustralyada

21 hasta ile yaptklar kalitatif almada;

 • meme bakm hemirelerinin meme kanserli kadnlarn yeni beden alglarna ve fonksiyonel durumlarna gei srecinde nemli rol oynadn,

 • meme bakm hemirelerinin meme kanserli tedavinin her aamasnda destek olduklarn bildirmilerdir.

  (Jiwa M, Halkett G, Deas K, Ward P, OConnor M, ODriscoll C, OBrien E, Wilson L, Boyle S, Weir J.Collegian 2010;17:143-149)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Avustralyada meme bakm hemiresinin etkisi, uygulanabilirlii ve kabul edilebilirliinin incelendii,

Ulusal Meme Kanseri Merkezi zellemi Meme Kanseri Proje Ekibinin (2003) 347 hasta ile yrtt projede;


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Tedavi ekibine meme bakm hemiresinin yararlar

sorulduunda profesyoneller;

meme hemiresinin ekip almasn gelitirdiini,

meme kanserli her kadnn gereksinimleri hakknda ekibi bilgilendirdiini,

kadnlara bilgi, destek ve danmanlk saladn belirtmilerdir.

(Liebert B. et al. Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:9197)


Ayn projede kad nlar

meme bakm hemiresinin konular aklama yetenei olan iyi birer iletiimci olduklarn,

kendileriyle doktorlar ve toplum sal alanlar arasnda nemli bir kpr olduklarn

(Liebert B. et al. Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:9197)

Ayn Projede Kadnlar;


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

meme bakm hemiresi olan merkezlerinden olmayanlara gre daha iyi hizmet aldklarn belirtmilerdir.

Bu projenin sonular;

Meme bakm hemiresi bakm modelinin Avustralyada birok salk kurulularnda etkili bir ekilde uygulanabildiini kantlamtr

(Liebert B. et al. Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:9197)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

ngilterede Ulusal Salk ve Klinik Mkemmelliyet Enstits rehberleri;

(National Institute for Health and Clinical Excellence)

meme kanserli hastalarn,

tan, tedavi ve izlem sresince destekleyecek meme bakm hemirelerine devredilmeleri gerektiini belirtmektedir

(National Institute for Health and Clinical ExcellenceClinical Guideline 80, http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12132/43312/43312.pdf, Ulam Tarihi: 02.11.10)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

RKlardan elde edilen son kantlar; meme bakm hemiresinin giriimlerinin

 • sknt,

 • anksiyete ve

 • depresyonu azaltt,

  (Wengstrm Y, Hggmark C, Forsberg C. Int J Nurs Pract 2001; 7:8-15)

  (Strong V, Waters R, Hibberd C, Murray G, Wall L, Walker J, McHugh G, Walker A, Sharpe M. Lancet 2008; 372:40-48)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • fiziksel ve sosyal iyi olmay gelitirdii,

 • uykusuzluk ve dispneyi azaltt,

 • mali glkleri amada destek olduunu gstermitir

  (Wengstrm Y, Hggmark C, Forsberg C. Int J Nurs Pract 2001; 7:8-15)

  (Strong V, Waters R, Hibberd C, Murray G, Wall L, Walker J, McHugh G, Walker A, Sharpe M. Lancet 2008; 372:40-48)


Kan ta dayal rehberler

Kanta Dayal Rehberler

 • Meme kanserli kadnlara zellemi meme bakm hemiresinin danmanl fiziksel ve psikolojik morbitideyi azaltr, meme kanserini anlamay kolaylatrr. (Kant dzeyi II)


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

SONU

Meme bakm hemirelii kadnlarn meme salnn korunmas ve gelitirilmesini, meme kanserli hastalarn hem fiziksel hem de psikososyal adan iyilemelerini salayabilir.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme bakm hemireleri tarafndan meme kanserli kadnlara verilecek devaml bakm hizmeti;

onlarn taburculuk sonras evdeki yaamlarnda karlaabilecekleri problemlerle ba etmelerini kolaylatrabilir.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

 • Bireylerin gnlk yaam aktivitelerini daha erken dnemde gerekletirmelerini salayarak bakmn kalitesini arttrabilir.

 • Verilecek duygusal destek, sosyal hayatlarna uyumlarn kolaylatrabilir.


T rkiye

Trkiye

Meme kanseri insidansnn artmas nedeniyle meme bakm hemiresine gereksinim her geen gn artmaktadr.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Bu balamda;

meme bakm hemirelerinin yetitirilmesi iin eitim ltlerinin ve

sertifika programlarnn gelitirilmesine gereksinim vardr.


Meme bakim hemsireligi do dr zg l karayurt dokuz eyl l niversitesi hemsirelik y ksekokulu cerrahi hastaliklari

Meme bakm hemireliinin etkinliini inceleyen metadolojisi iyi planlanm almalarn yaplmas gerekir.


Te ekk r eder m

TEEKKR EDERM


 • Login