A rbeidstaker eller oppdragstaker
Download
1 / 8

A rbeidstaker eller oppdragstaker? - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

A rbeidstaker eller oppdragstaker?. Hege Torvbråten KS Forhandling. Betydningen av om det er et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold. Oppdragstaker har ikke krav på feriepenger, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller pensjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A rbeidstaker eller oppdragstaker?' - kieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A rbeidstaker eller oppdragstaker

Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Hege TorvbråtenKS Forhandling


Betydningen av om det er et arbeidstaker eller oppdragstakerforhold
Betydningen av om det er et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold

 • Oppdragstaker har ikke krav på feriepenger, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller pensjon

 • Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet kun for arbeidstakere. Dette innebærer ulikheter bl.a. med hensyn til:

  • Arbeidstidsbestemmelsene

  • Særskilt stillingsvern – saklig grunn for oppsigelse

  • Reglene om fortrinnsrett


To nye dommer fra hr om grensen mellom arbeidstaker og oppdragstakerbegrepet
To nye dommer fra HR om grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Rt-2013-342 – Beredskapshjem – «oppdragstaker»

 • Private part i avtalen var oppdragstaker

 • Tradisjonelle momenter for vurdering av grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker ga ikke grunnlag for en sikker konklusjon

 • Avgjørende at oppdraget som beredskapshjem skiller seg fra ordinære arbeidstakerforhold

 • Stortingets uttalelser ved behandlingen av pensjonsloven for oppdragstakere i beredskapshjem veide tungt

 • Dissens 4 - 1


Rt 2013 354 avlaster arbeidstaker
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker» oppdragstakerbegrepet

 • Avlaster for en familie med et multihandikappet barn

 • Spørsmål om vedkommende hadde krav på feriepenger

 • Gjennomgang av momentene utledet fra forarbeider og rettspraksis

  • Plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet

  • Plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll

  • Arbeidsgiver stiller til rådighet lokaler, utstyr mv.

  • Arbeidsgiver har risikoen for arbeidsresultatet

  • Vederlag i en eller annen form for lønn

  • Stabilt tilknytningsforhold – oppsigelsesfrist

  • Hovedsak arbeidet for en oppdragsgiver


Rt 2013 354 avlaster arbeidstaker1
Rt-2013-354 oppdragstakerbegrepet – Avlaster – «arbeidstaker»

 • Ved tvil skal det skje en skjønnsmessig helhetsvurdering med utgangspunkt i de tradisjonelle momentene

 • Lovgivers intensjon er at de som har behov for vernet i arbeidsmiljøloven, ferieloven mv. blir vernet. Arbeidstakerbegrepet gis derfor en vid tolkning

 • Ikke betydning at Oslo kommune i liten grad hadde styring på når og hvordan oppdraget skulle utføres

 • Den samlede vurderingen er at momentene med tyngde taler for at vedkommende var arbeidstaker


Rt 2013 354 avlaster arbeidstaker2
Rt-2013-354 oppdragstakerbegrepet – Avlaster – «arbeidstaker»

 • HR viste til uttalelse fra Sivilombudsmannen der støttekontakt ble ansett som arbeidstaker

 • SOM-2011-3397:

  • Støttekontakten var arbeidstaker

  • Om lag 20 % stilling

  • Noe veiledning fra kommunen og rapportering fra støttekontakten

  • Vekt på personlig arbeidsplikt

  • Lønnen var mer knyttet opp mot løpende arbeid enn et bestemt resultat

  • Utbetalt feriepenger

  • Ikke betydning at støttekontakten i liten grad var underlagt kommunens instruksjon


Rt 2013 354 avlaster arbeidstaker3
Rt-2013-354 oppdragstakerbegrepet – Avlaster – «arbeidstaker»

 • Uklart hvor stor vekt uttalelsen fra Sivilombudsmannen skal tillegges som følge av HRs henvisning

 • Mange ulikheter mellom de to sakene

  • Arbeidets omfang

  • Frihet for når og hvordan arbeidet skulle utføres

  • Arbeidets karakter


Konsekvenser av de to hr dommene
Konsekvenser av de to HR-dommene oppdragstakerbegrepet

 • Vurderer FOU-prosjekt for å få mer kunnskap om kommuners bruk av støttekontakter

 • Nytt rundskriv med utgangspunkt i B-06/11


ad