Genel letme
Download
1 / 86

GENEL İŞLETME - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GENEL İŞLETME. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI. Öğr . Gör. Arif YILDIZ. Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI. a. İşletmecilik ve girişimcilik. 1. İş. 2. İşGÖREN. 3. İŞVEREN. 4. YÖNETİM VE YÖNETİCİ. 5. İHTİYAÇ. 6. TÜKETİM VE TÜKETİCİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

GENEL İŞLETME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Genel letme

GENEL LETME

ADIYAMAN NVERSTES

GLBAI MESLEK YKSEKOKULU

BLGSAYAR PROGRAMCILII

PROGRAMI

r. Gr. Arif YILDIZ


B l m 1 letmen n temel kavramlari

Blm 1LETMENN TEMEL KAVRAMLARI


A letmecilik ve giri imcilik

a. letmecilik ve giriimcilik

1.

2. GREN

3. VEREN

4. YNETM VE YNETC

5. HTYA

6. TKETM VE TKETC

7. BR SSTEM OLARAK LETME


Genel letme

7.1.LETMENN GRDLER

7.2. LETMENN RETM VEYA DNM SREC

7.2.1. VERMLLK

7.2.2. EKONOMKLK

7.2.3. KARLILIK

7.2.4. TOPLUMSALLIK

7.2.5. TOPLAM KALTE YNETM

7.2.6. NOVASYON


Genel letme

7.3. LETMENN IKTILARI

8. TEKNOLOJ

9. LETME VE GRMCLK


Letmen n temel kavramlari

LETMENN TEMEL KAVRAMLARI

Her geen gn iletme ve iletmecilik bilimi ok nemli hale gelmektedir. Gelien teknoloji ve iletiim teknikleri, iletmecilik biliminin tm alanlarn ve i yapma ekillerini ok derinden etkilemekte ve deitirmektedir. Sre ierisinde, i, i gren, retim, sermaye, maliyet, kalite, teknoloji, verimlilik, hz, yenilik, insan kaynaklar ve ynetim gibi kavramlar, iletmecilik dnyasnda her zaman nemini korumaktadr.

Kresel boyutta yeni kavramlar, iletmecilik dnyasna katlmaktadr.


Genel letme

1.1.

letme biliminde kullanlan birok kavram, kkn i kavramndan almaktadr. letmede yaplan btn fiziksel ve dnsel abalarn tmn ksaca i olarak tanmlamaktayz. denilince akla sadece fiziksel unsurlar gelmemelidir. rnein, planlama almalar, inovatif abalar, fikirler, hizmetler gibi unsurlar da i kavram ierisinde kabul edilmektedir. Bu tanmlamalar nda, bir makinenin banda rn reten de i yapmaktadr. Bir yazarn kitap yazma abalar da bir itir. Gelien ve deien dnyada dnsel abalar, daha da nemli hale gelmitir. retim ve srelerde yenilik yapma, fikir retme abalar iletmecilik adna ok nemli ilerdir.


Genel letme

kavram birok adan ele alnabilir. Bir bireyin yaamn srdrebilmek iin giritii bedensel ve dnsel abalara, ekonomik anlamda i denir. Bu abalarnn karlnda cret elde eder. Psikolojik anlamda i, bireye saygnlk ve doyum salayan bir kavramdr. alan bir insan psikolojik adan rahatlar, mutlu olur. Bir iletme sistemi, bir btn olarak dnlrse birok iin yaplmas ile sistem alr hale gelmektedir. letmenin salkl alabilmesi, baarl olabilmesi iin ilerin hzl, etkin, verimli ve zamannda yaplmas gerekmektedir.


1 2 g ren

1.2. gren

Kelime anlam olarak da anlald gibi, ii, grevi, sorumluluu yerine getiren kii akla gelmektedir. Yerine gre personel, ii, memur, alan, emektar, cretli, emeki, sorumlu, grevli gibi anlamlarda da kullanlmaktadr. gren, iletmeye belirli cret karlnda fiziksel ve dnsel emeini, abalarn katan kiidir. gren, yerine getirdii bu abalar neticesinde "cret" veya "maa" almaktadr. Ancak bu abalar karlnda beklenti sadece cret deildir. Bunun yannda bir igren, sosyal ve psikolojik alardan da gereksinimlerini iletmelerde karlamak isterler.


Genel letme

rnein, iletme ierisinde kendine sayg duyulmas, fikirlerinin dikkate alnmasn ister. ihtiyalar karlanan bir igren daha verimli ve istekli alr. Personel veya insan kaynaklar olarak ifade edilen bu kesim, iletmelerin baar ve baarszlnda direkt etkileri olan kiilerdir (Akdemir,2003). Gelien teknolojiye ramen, her geen gn insan gcnn, zellikle de vasfl insan gcnn nemi artmaktadr.


1 3 veren

1.3. veren

letmede, retim faktrlerini bir araya getiren, iletmeyi kuran, faaliyete geiren, tm faaliyetleri yerine getiren kii iverendir. Yerine gre giriimci, sermayedar, mteebbis, yerine gre patron olarak adlandrlan kiilerdir. Bu faaliyetler neticesinde iveren kar elde eder. iveren, igren altrarak, vergi vererek, nemli yatrmlar yaparak topluma, lkesine ok nemli katklar salar. veren, yerine gre giriimci, mteebbis anlamnda da kullanlmaktadr.


1 4 y net m ve y net c

1.4. YNETM VE YNETC

iletmelerde ok fazla sayda insan almaktadr. Bir iletmenin baarl olabilmesi iin, iletmelerde alan igrenlerin verimli ve etkin altrlmas gerekmektedir. Bir iletmenin ortak amalar olarak belirledii hedeflere en ksa zamanda ve en etkin bir biimde ulaabilmeleri iin ekip halinde harekete gemeleri, "ynetim" olarak ifade edilmektedir. Ynetim fonksiyonun gerekleebilmesi iin en az iki kiinin mevcut olmas gerekmektedir. Ynetim, bakalarna i yaptrma gc ya da sanatdr. denilebilir. Bu adan bakldnda "sanatlarn en eskisi, bilimlerin en yenisidir. "


Genel letme

Ynetim ilevini yerine getiren kiiye, ynetici denir. Ynetici, kar ve riski bakalarna ait olmak zere, mal ve hizmet retmek iin retim faktrlerini bulan, bir araya getiren ve bu amala alanlarna yn veren kiidir. Yneticileri iverenden ayran en nemli zellik, kar ve zarar riskine katlmamalardr. Ancak zarar eden bir iletmede de ynetici, uzun sre istihdam edilmez.


Genel letme

Bir insan sisteminde beyin hangi grevi yerine getiriyorsa bir iletmede de ynetici ayn grevi yerine getirir. Ksacas ynetici, bir iletmenin beynidir. iyi bir yneticide birok zellik olmas gerekmektedir. Yneticiler, yaptklar ii ve ii yapan kiileri ok iyi bilmedirler. Kiilikleri ve davranlar ile rnek olmal , eitime nem vermeli, insanlara eit ve adil davranmal, ekip almasn bilmeli, sabrl, kararl ve cesur olmaldrlar.


1 5 htiya

1.5. htiya

letmecilik biliminin balang noktas, ihtiyalar ve isteklerdir. nk ihtiya ve istek varsa tketim vardr. Tketim olabilmesi iin mutlaka retim olmas gerekmektedir. retim yapan birimler de her zaman iletmelerdir. nsan varl olduu srece, ihtiya ve istekler olacaktr. htiya, insanlarn baz temel doygunluklardan yoksun olduklarn hissetme durumudur. nsan tketime ynelten en nemli etkenin ihtiyalar olduu gr, bilimsel anlamda ilk olarak Abraham Maslowtarafndan savunulmutur.


Genel letme

ekilde Maslow'un ihtiyalar hiyerarisi piramidinin en altnda, temel fizyolojik yaamsal ihtiyalar yer almaktadr. Daha sonra gvenlik, aidiyet, saygnlk, kendini gerekletirme ihtiyalar yer almaktadr. Bir ihtiya karlandnda dier ihtiya ortaya kmaktadr. letmecilik asndan insan ihtiyalarnn bilinmesi ok nemlidir.


1 6 t ketim ve t ketici

1.6. Tketim ve Tketici

Tketim, insan ihtiyalarn ve isteklerini karlamak amacyla retilen mal ve hizmetlerin kullanmdr. Ekonomik deer tamayan mal ve hizmetlerin kullanlmasnda tketim sz konusu deildir. Tketimin mutlaka bir ihtiyac karlamas gerekmektedir. Ekonomik g arttka tketim de artmaktadr. Tketiciler ise, ihtiyalarn ve isteklerini karlamak amacyla, mal ya da hizmetleri satn alan kii ya da kurululardr.


Genel letme

Bir iletmenin, tketicilerin hangi tr mallar satn aldklarn ve bunlar ne sklkta ve nereden aldklarn ok iyi takip etmesi gerekmektedir. nk iletmelerin her trl faaliyetinde tketici odakllk geerli olmaldr. Tketicileri dikkate almayan iletmeler, ok ksa srede baarsz olmaktadr.


1 7 bir sistem olarak letme

1.7. Bir Sistem Olarak letme

En ak ifade ile sistem, belli bir amac gerekletirmek iin birlikte alan ve birbirlerini etkileyen paralardan oluan bir btndr. Bu tanma dayal olarak bir sistemin iki temel zellii, (1) bir amacnn olmas ve (2) birbirleri ile etkileimde bulunan paralardan olumasdr. Sistemi bir btn olarak oluturan paralar, amac gerekletirmek iin birlikte alrlar ve alma srasnda birbirleri ile etkileimde bulunurlar. Bu etkileim, sistemin nemli bir zelliidir ve sistemi bir "paralar yn" olmaktan kurtarr. Paralardan birisinde meydana gelecek bir deime, sistemin ileyiini etkiler.


Genel letme

rnein, insan vcudu bir sistemdir. nk bir amac vardr (yaamak). eitli paralardan (organlardan) olumutur ve bu paralar birbirleri ile etkileim halindedir. Birisinde meydana gelen bir deiim, tm vcudu etkiler. Ayn biimde, iletme de bir sistemdir. Bir amac vardr (mal veya hizmet retmek ya da kar etmek). eitli paralardan olumutur (retim, finansman, personel, muhasebe blmleri vb.) Birisindeki deime tm sistemi etkiler (Saraslan,1984).


Genel letme

 • rnein, bir otomobil byle bir sistemdir. Kendi ierisinde birok alt sistemlerin birleimi ile otomobil, amacna gre hareket etmektedir. Sistemin paralar , girdiler ve ktlar asndan birbirine baldrlar ve btn sistem, arzu edilen amaca ulap ulamadn belirlenmek iin srekli, dinamik bir yapya sahiptir. Eer sistem amacna ulamamsa sistemde srekli aksamalar oluyorsa geri bildirim-feedback yoluyla bu aksamalara zm bulununcaya kadar sre devam eder


Genel letme

GER BESLEME (FEEDBACK)

SRE (PROCESS)

GRD (INPUT)

IKTI (OUTPUT)

GER BESLEME (FEEDBACK)

ekil: Bir Sistemin Genel Yaps


Genel letme

ekil de aka grl d gibi sistem fonksiyonlar, d evreden girdilerin alnmas, belirli yntemler ile dntrlmesi ve bir rn olarak tekrar d evreye verilmesini salarlar. letme organizasyonlarnn bir sistem olarak ele alnmasnda karmza drt bileen kar. Bunlar, girdi, dnm sreci, kt ve geri beslemedir. Girdi, insan, fizik varlklar, bilgi kaYJ1aklar gibi retim ve hizmet iin kullanlan materyallerden oluur. Dnm sreci, retim teknolojisinin girdiyi ktya dntrmesidir. kt, rgtn rn veya hizmeti, geri bildirim ise sonu bilgisinin bir dahaki dngde kullanlmasdr. Baka bir deyile sistem yaklam iletmeyi eitli paralar, sreler, amalardan ve alt sistemden oluan bir btn olarak ele alr.


Genel letme

Tm bu aklamalardan sonra bir iletme sistemi tanm yaplacak olursa "mal ve hizmet retmek veya pazarlamak amacyla kurulan sistemlere iletme denir. En temel tanm olarak iletme; "insanlarn ihtiya duyduklar mal ve hizmeti retmek iin, retim faktrlerini bilinli, uyumlu ve sistemli bir ekilde bir araya getiren, mal ve hizmet reten, pazarlayan, sattan sonraki tm hizmetleri yerine getiren ekonomik, sosyal kurululardr."


Genel letme

Bu tanma gre, bir simiti de iletmedir. Otomobil reten dev bir kurulu da iletmedir. Bunun yannda hizmet reten, mali mavirlik veya avukatlk brosu da iletmedir. letme yerine gre organizasyon, giriim, teebbs, ticari messese, ticarethane, fabrika, iktisadi kurulu gibi anlamlara gelmektedir. letme ekonomik, sosyal, teknik ve dinamik bir sistemdir. Her lkenin ekonomisini oluturan nemli yap talardr.


Genel letme

FIrIn iletmesi

OTOMOBL FABRKASI


Genel letme

nsan gereksinmelerini giderme zelliine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. nsan gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan araba, kalem, televizyon gibi somut aralara mal, somut olmayan aralara da hizmet diyoruz.

otel

banka

hastane


1 7 1 letmenin girdileri

1.7.1. letmenin Girdileri

Bir iletmenin mal ve hizmet retebilmesi iin iletme dndan belirli girdileri salamas gerekir. Bunlar, retim faaliyetlerini gerekletirebilmek iin bir araya getirilmesi gereken temel nitelikteki unsurlardr. Ksaca "retim faktrleri" olarak adlandrlmaktadr. Sermaye, bir iletmenin mal ve hizmeti retebilmesi iin gerekli olan parasal ve fiziksel varlklar ifade eder. rnein, sermaye olarak para, malzeme, makine, bina vb. saylabilir. Sermaye karlnda "faiz" denir. letme girdilerinin ikincisi, insan gc veya emek faktrdr. nsan faktr, iletmenin her aamasnda ok deerlidir ve her geen gnde daha da nemli hale gelmektedir. Emek faktrne sahip olan igrenler, bu abalar karlnda "cret" elde ederler.


Genel letme

nc girdi (doal kaynak), zellikle iletmenin mal ve hizmeti retebilmesi iin gerekli olan ham madde kaynan ifade eder. Maden, petrol, su, aa, orman, zirai rn, toprak vb. unsurlar saylabilir. letmelerin yerine getirdikleri i trne gre ham madde kaynaklar deiebilir. Doal kaynak kullanm karlnda bedel olarak rant (kira) denir.

Bir dier girdi, giriimcidir.Sermaye, emek ve doal kaynaklar bir ihtiyac karlamak iin mal ve hizmetleri retmek zere tedarik eden ve uygun ekilde birletiren kii, giriimcidir. Mteebbis olarak da ifade edilen giriimciler, riskleri gze alr, frsatlar deerlendirir ve sonuta kar veya zararelde eder.


Genel letme

letme girdilerinden bir baka nemli girdi de bilgi, birikim ve tecrbedir. zellikle teknolojik bilgi ok nemlidir. rnein bilgisayarlar, yazlmlar, paket programlar, bilgisayarl makineler, robotlar, retim teknolojileri vb. birok teknolojik yenilik, nemli girdilerdir.

letme girdileri 5M olarak da ifade edilmektedir: Money (para), man(insan), material (malzeme), Method (yntem), machine (makine) gibi ngilizce kelimelerinin ba harflerinden olumaktadr.


Verimlilik

Verimlilik

iletmeciliin en nemli ilkesi verimliliktir. Verimlilik, retim faaliyetlerinden elde edilen ktnn (mal ve hizmet) fiziki miktarnn, bu retim faaliyetlerine konan girdinin (retim faktrleri) fiziki miktarna orandr. Verimlilik, bir iletmede varlklarn ve kaynaklarn ne lde etkin kullanldn lmektedir.


Genel letme

 • Yukardaki oran ile "toplam faktr verimlilii" hesaplanmaktadr. Ayrca "ksmi verimlilik" de hesaplanabilmektedir. Emek, makine, malzeme, sermaye verimlilii olarak da faktr bana hesaplama yaplabilir. rnein,


A letmec l k ve g r mc l k

a. LETMECLK VE GRMCLK


1 letme kavrami

1. letme kavramI

letme insanlarn ihtiyalarn karlamak iin kurulan sosyal ve ekonomik birimdir. letme ynetimi ise, belirli bir amaca ulamak iin iletme kaynaklarn (fiziki, mali, beeri, bilgi); planlamak, rgtlemek, yrtmek, koordine etmek ve kontrol etmek olarak tanmlanabilir. letme ynetiminde insan ile insan, insan ile teki tm retim eleri arasndaki ilikiler bir retim a erevesinde dzenlenir. letme ynetimi, iletmelerin ortaya kmasyla sz konusu olmutur. Bugnk anlamda modern iletmelerin ortaya kmas ve geliimi sanayi devrimiyle birlikte ktle retimine geile balamtr.


Genel letme

Sanayi devriminden nce insanlar, el becerilerine dayal olarak, kendilerine ait i yerlerinde zanaat ileriyle uramaktaydlar. Sanayi devriminden sonra kas gcnn yerine makinenin gc ikame edilerek, retim etkinlikleri makinelemeye balad. retimde makinelemeyle birlikte gelimi teknolojilerin de yardmyla, ok sayda kiinin alt fabrika sitemleri meydana geldi. Bylece, sanayi devriminden sonra organizasyonlarn say ve byklkleri artm, yaplar karmaklam ve faaliyet alanlar genilemitir. Ynetim literatrnde bu gelimeye, iletmecilikte devrim" veya rgtsel devrim" ad verilmektedir.


Genel letme

En yaygn tanm ile iletme;insan gereksinmelerinin karlanmas iin mal ve/veya hizmet retiminin gerekletirildii, iktisadi birimdir. letmelerde, ekonomik bir mal veya hizmet retimi iin retim faktrleri bir araya getirilir. letme, teknik bilgilerin, bilimsel bulgularn ve ekonomik ilkelerin uyguland; insan davranlarnn deerlendirildii, toplumsal sorumluluklarn ve toplumsal etkileimlerin yer ald ok ynl bir birimdir.


Genel letme

letmede, mal ve hizmet retimi belli bir amaca ynelik olarak gerekletirilir. letmeleri bu ynyle, kr amac gden ve kr amac gtmeyen iletmeler olarak ayrabiliriz. Bir birimin iletme saylmasnn temel koulu kr amac gtmesi deildir. zel sermayenin yan sra, kamu sermayesiyle kurulmu iletmeler de vardr. Kamu sermayesiyle kurulmu iletmelerin, kr amacn nde tutmadan almalar sz konusu olabilir. Bunlar da iletme olarak nitelendirilirler. rnek olarak, KTlerin bir blm, belediyelerin kurduu kimi iletmeler ncelikli olarak topluma hizmet amacn tarlar.


Genel letme

Kk bir televizyon onarcs iletme saylrken, TV reten byk bir birim de iletmedir. T.C. Ziraat Bankas ve DDY birer kamu iletmesi, otobs reten Bursadaki irket ile kot pantolon kuma reten Denizlideki irket ise, birer zel iletmedir. indeki bir ekmek fabrikas da Trkiyedeki bir ekmek fabrikas da birer iletmedir.


Genel letme

Ynetim literatrnde ynetim ve iletme ynetimi kavramlarn birbirinden ayran iki temel farkllk vardr. lk farkllk,ortak amacn iktisadi olmasdr. Ortak bir amacn gerekletirilebilmesi iin, ibirlii yapm insan grubunun faaliyetlerinin planlanmas, rgtlenmesi, ynlendirilmesi, koordinasyonu ve kontrol edilmesiyle ilgili tm faaliyetler, iletme ynetiminin konusunu oluturur.


Genel letme

Genel anlamda ynetimi, iletme ynetiminden ayran ikinci farkllk ise, iletme ynetiminin sosyo-teknik bir nitelie sahip olmasdr. Ynetim sosyal bir bilim daldr ve dolaysyla bir insan grubunun ortak amaca ynelik abalarn kapsar. letme ynetiminin sosyal nitelii yannda, retim sreci ve teknoloji kullanma zorunluluu nedeniyle teknik bir yan da bulunmaktadr.

Gnmz rgtlerinin bilgi ileyen rgtler olmas nedeniyle, iletmelerin teknik taraflar geleneksel iletmelerden daha fazla nem kazanmtr.


2 letmec l k kavrami

2. LETMECLK KAVRAMI

letmecilik; bamsz bteyle evrilen devlet ilerinin, ya da zel i yerlerinin dzenlenmesini, ynetilmesini, almalarn iine alan bir i koludur.

Kk, byk her i kurumunun kendine gre zellikleri olduundan, birbirinin tamamen benzeri olarak alan iki i yeri gsterilemez. Ancak, btn i yerlerinin, belli bir ii yrtmek zere uygulad, dayand baz genel iletmecilik kurallar vardr ki, bunlar bir araya gelerek iletmecilik adn verdiimiz bilim kolunun temel kurallarn meydana getirir.


Genel letme

Yeni kurulacak olan bir i iin ele alnacak ilk ve en nemli mesele, bu iin hangi alanda, ne maksatla, hangi amaca gre yrtleceine karar vermektir. Byk ilerin en tipik rneklerinde maksat, genel olarak, belli birtakm mallarn retilmesi, datlmas, ya da bir servisin kurulmas, iletilmesi; ama da, bu iin mmkn olan en byk krn salanmasdr.


Genel letme

Bu maksatlarn ve amalarn gerekletirilmesi, ancak plnlama yolu ile meydana gelebilir. Demek ki iletmecilikte ele alnacak ikinci mesele, ilerin yrtlebilmesi iin bir plan hazrlamaktr.

letmeciliin, planlamadan sonra gelen nc meselesi, hazrlanm olan plann i alannda uygulanabilmesi iin bir tekilt kurmaktr. Bu tekilat genel olarak i sahiplerinin setii yetkili birka kiiden meydana gelir.


Genel letme

letmeciliin drdnc ve son meselesi, kontroldr. Kontrol, ilerin plana gre yrtlp yrtlmediini incelemeyi; yaplan ilemlerle plann belirttii ilemler arasnda karlatrma yapmay; nceden hesaplanm olan kara ulalp ulalmadn, ulalmyorsa bunun sebeplerini aratrp bulmay iine alr.


Genel letme

letme kavramnn iki farkl nitelii vardr. Bunlardan ilki letme kavramnn bir icraat anlatan dinamik niteliidir. kincisi ise fabrika, bro, ticarethane vb. kavramlarnn ifade ettii ilerin grld yeri belirtir ki bu kavram statik bir anlam tamaktadr. Bu ynyle iletme fiziksel bir mekan ifade eder. nc anlamnda da, fiil ve hareketlerin olutuu yer deil, yalnz bu fiil ve hareketleri (ileri) grmek zere oluturulmu yap anlatlmaktadr. Bu yne ile iletme ile rgt birbirine yakn anlama sahiptir.


Genel letme

3. GRM, GRMC, GRMCLK

Baarnn ilk kural konsantrasyondur.

Btn enerjiyi bir noktaya ynlendirip etrafa bakmadan o noktaya kilitlenmek gerekir.

Williams MATHEUS

Genlie dm vardr;

aln, aln, aln.

OttoVon BISMARK


Genel letme

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna gei ile birlikte daha byk nem kazanmaya balayan giriimcilik kavram orta adan gnmze kadar pek ok teorisyenin tanmlamaya alt bir kavram olarak hem iletme, hem de iktisat literatrnn en fazla ilgi eken konularndan birisi olmutur. Bu balamda giriimcilik, gnmzde hala gerek uygulamada gerekse teorik anlamda zerinde her geen gn youn ekilde tartmalarn yaand bir alandr.


Genel letme

gRM VE GRMCLK KAVRAMI

Giriimcilii net bir tanmn snrlar iine yerletirmek olduka zordur. lk kez ortaada kullanlan bu kelimenin "entreprendere" kknden ve "stlenmek", "girimek" anlamna geldii grlr. Giriimci terimi ilk olarak 17. yzylda Fransz askeri terminolojisinde kullanlmtr. Bu kelime uzun askeri yolculuklara rehberlik etmeyi stlenen kiileri ifade etmek iin kullanlmtr. Yine bu terim, i dnyasnda ilk defa 18. yzyln banda Fransa'da yaayan rlanda asll ekonomist Richard Cantillon tarafndan kullanlmtr. Latince'de intare kknden gelen giriimci kavram , ngilizce 'de enter (giri) ve pre (ilk) kelime kklerinden gelmekte ve entrepreneur yani ilk girien, balayan anlamna gelmektedir.


Genel letme

Bu tanm, zaman iinde farkllaarak, 20. Yzylda daha ok 'yenilik yapabilme, frsatlar deerlendirebilme ve ticari anlamda uygulanabilir hale getirme" anlamnda kullanlmtr. Giriimci, en basit ekliyle giriimi gerekletiren kii olarak tanmlanabilir. Ancak, giriimciyi sadece ''yeni bir yatrm yapan kii" olarak tanmlamak doru olmayacaktr.


Genel letme

Gemite kullandmz teebbs" ve "mteebbis" kavramlar yerine bugn daha ok "giriim" ve "giriimci" kavramlarn kullanmaktayz. Gnlk hayatta, giriim (enterprise); bir ii yapmak iin harekete geme, balama, kalkma durumunu ifade etmekte, giriimci (entrepreneur) ise; byle bir durum iinde yer alan giriken kii anlamnda kullanlmaktadr. Bu kavramlar esasta, iktisadi bir ereve iinde ele alnmaktadr. Bu erevede giriimci, arz ve talebi ynlendiren, pazar arayan kii, giriimcilik ise, daha ok kaynaklar ekonomik olarak seferber etme, harekete geirme faaliyeti olarak grlmektedir.


Genel letme

Bu aklamalardan sonra giriimci,mal veya hizmet retmek veya pazarlamak iin sahip olduu sermayeyi ortaya koyarak amacna ulamak iin bir iletme kuran ve bu iletmeyi ya yneten ya da ynetim konusunda profesyonel bir uzmandan yardm alan ve kar elde etmeyi amalayan kii olarak tanmlanabilir. Baka bir deyile, giriimci, yeni frsat noktalan konusunda ngrs olan ve o frsatlar zerinde harekete gemek iin dnen bir kimsedir. Giriimci risk ve sorumluluk stlenebilme, dinamik bir kiilie sahip olma, yeniliklere ak olma, byme tutkusuna sahip olma gibi zelliklere de sahip olmaldr.


Genel letme

Dier taraftan, giriimcilik ile para sahipliinin birbirinden kesinlikle ayrlmas gerekmektedir. nk giriim kavram, parann varlndan ok yeni rn ve retim tekniklerini, geni bir vizyonu veya deien koullara uyum yeteneini artrr. Dolaysyla, giriimcilik yeteneklerine sahip fakat yeterli sermayesi olmayan kiiler potansiyel birer giriimci olarak tanmlanmaktadr.


Genel letme

letmelerin faaliyette bulunabilmeleri iin retim faktrlerinin temin edilerek, belirli bir dzen iinde ynlendirilmesi gerekir. Neyin, nasl, ne zaman ve niin retileceine karar veren kiiye iletmeci veya giriimci denir. Bu tr faaliyetler ise iletmecilik veya giriimcilik olarak ifade edilir.

Giriim ise; giriimcilik faaliyetleri sonucu giriimcinin ortaya koyduu oluum veya yapdr.


Genel letme

Giriimin belirleyici nitelikleri unlardr:

 • Giriimin amac kazan veya yarar salamaktr.

 • Giriim, cret karlnda satmak zere mal veya hizmet retir veya fonlar salar. Bu nitelik giriim olmann zorunlu unsurudur.

 • Giriimin temel ilevi, retim, sat ve finansmandr.

 • Giriim hukuki bir birimdir. Tzel kiilii bulunan giriimin sahiplerinden ayr bir kiilii vardr.

 • Giriim finansal bir birimdir. Kendisine ait varlklar ve bunlar karlad z ve yabanc kaynaklar bulunur.

 • Giriim, insan ve meteryalden oluan bir rgttr ve bu rgt devamllk gsterir.


Genel letme

Giriim kavram genel olarak iki farkl bak as ile ele alnr:

 • Ekonomik, teknik ve hukuki birimler

 • Giriimcilerin bir iletme kurmak amacyla ortaya koyduklar abalar ve katlandklar zorluklar kapsamaktadr.


5 giri imcili in temel fonks yonlari

5. Giriimciliin Temel FonksyonlarI

Giriimcilik gerek toplum hayatnn gerekse ekonomik yaamn canlanmas asndan hayati neme sahip bir fonksiyondur. Giriimcinin ada toplumlardaki temel ilevi , ard arkas kesilmeyen yenilikleri gerekletirmek eklinde ortaya kmaktadr. Bu adan modern giriimcinin gc; yenilik yapma ve yapt yenilikleri i dnyasnda somut ticari rnlere dntrebilme kapasitesine dayanr. Bu kapsamda ada bir giriimcinin yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar yle sralanabilir:


Genel letme

 • Yeni mal ve hizmet retmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini ykseltmek,

 • Yeni retim yntemleri gelitirme ve uygulayabilme yetenei:

 • Endstride yeni organizasyonlar kurmak

 • Yerel pazarlara ulama,

 • Hammaddelerin ve benzeri maddelerin salanabilecei yeni kaynaklar bulmak,

 • stihdam oluturma,

 • Sermaye birikimi salama


B g r mc l k t rler ve t rk ye de g r mc l k

B. GRMCLK TRLER VE TRKYEDE GRMCLK


1 temel g r mc l k zell kler

1. Temel GRMCLK ZELLKLER

Giriimci bazen yanl olarak anlald gibi, sadece paras olan kii demek deildir.

Giriim kavram, parann varlndan ziyade, yeni rn veya retim tekniklerini bilme,geni bir ufuk sahibi olma veya yeni ve deien artlara uyum salama kabiliyetidir.


Genel letme

 • Baarl bir giriimcinin kiilik zellikleri u ekilde sralanmtr.

 • zgven

 • Kararl olma

 • Yeni fikirlere ak olma

 • Vizyon sahibi olma

 • nsiyatif kullanabilme

 • Gvenilirlik

 • Olumlu dnme

 • Esneklik

 • Risk alma

 • alkanlk


Genel letme

 • Organizasyon kabiliyeti

 • Zaman iyi kullanma

 • Denetim yetenei

 • Bilgi

 • Azim

 • Aklclk

 • Kararllk

 • Srekli kendini Yenileme


Genel letme

Giriimcinin fark edilmeye ihtiyac vardr.Bunun iin gerekten farkl olun !


2 giri imcilik t rleri

2. Giriimcilik Trleri

 • Frsat Giriimcilii,

 • Yeniliki Giriimcilik,

 • Takipi Giriimcilik

Giriimcilik balca gruba ayrlr.

Bunlar;


2 1 firsat g r mc l

2.1. FIrsat GRMCL

Frsat giriimcilii temelde, pazardaki mevcut frsatlar grerek ya da potansiyel frsatlar sezinleyerek, mevcut olan bir mal veya hizmetin pazara yeterince sunulamamas veya pazarda hi olmamas, ya da mevcut iletmelerin istenilen kalitede hizmeti pazara sunamamalarndan kaynaklanr. Bu tr giriimcilik, pazardaki frsatlar deerlendirebilecek gr asn, kar edebilecek biimde kaynaklar organize ederek, ynlendirme yeteneini gerektirir.


2 2 yen l k g r mc l k

2.2. YENLK GRMCLK

Yeni bir fikir veya buluu ,ya da mevcut olan bir mal veya hizmetin dizayn, fiyat, kalite gibi ynlerden iyiletirilerek pazara sunulmasdr. Kimi aratrmaclar, bu tr giriimciliin asl giriimcilik olduu grndedirler.

Mevcut rnlerde tasarm veya kullanm itibar ile baz deiiklikler yaplmas, hatta, iletmelerin tketici beklentilerinin de tesine geerek mevcut olmayan rnleri yeni bir fikir veya buluun pazara srlmesi eklinde reterek, mterilerin kullanmna sunmalardr.


2 3 tak p g r mc l k

2.3. TAKP GRMCLK

Piyasadaki gelimeleri izlemekle yetinen, bu gelimelere gre davranan, yenilik yapan giriimcilerin yolundan gitmeyi ieren giriimcilik trdr. Bu tr giriimcilik trnde giriimcilerin, yeniliki giriimcileri izlemekle yetindikleri grlmektedir. Fakat giriimciliin dinamik yaps nedeniyle roller her an deiebilir.


Te ekk rler

TEEKKRLER


ad
 • Login