SLAM TARH
Download
1 / 198

İSLAM TARİHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İSLAM TARİHİ. İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu. ASYA: Asya’da varolan devletler şunlardı: Bizans İmparatorluğu Sasaniler Göktürkler Hindistan Çin Japonya. Justinyen dönemindeki en geniş sınırlar. Bizans İmparatorluğu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

İSLAM TARİHİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slam tar h

SLAM TARH


Slamiyetin do u u s ras nda d nyan n genel durumu

slamiyetin Douu Srasnda Dnyann Genel Durumu

 • ASYA: Asyada varolan devletler unlard:

 • Bizans mparatorluu

 • Sasaniler

 • Gktrkler

 • Hindistan

 • in

 • Japonya


Justinyen d nemindeki en geni s n rlar

Justinyen dnemindeki en geni snrlar


Bizans mparatorlu u

Bizans mparatorluu

 • Kavimler g sonrasnda Roma mparatorluu ikiye ayrld.Dou Roma mparatorluu, bakenti Bizansn adyla anlmaya baland.

 • En gl dnemi mparator Justinianos (527-565) zamannda yaand.

 • Hristiyanln Ortodoks mezhebine inanyorlard.


Sasaniler

Sasaniler


Sasaniler 226 650

Sasaniler (226-650)

 • randa Part mparatorluunun zayflamasyla Babek tarafndan kuruldu.

 • Bat Gktrk devleti ile anlaarak Akhunlar Devletine son verdiler.

 • pek Yolu ticareti,Gktrkler ile aralarnn almasna neden oldu.

 • Gktrkler,Sasanilere kar Bizans ile ittifak yaptlar.

 • Zerdtlk dinine inanyorlard.

 • Hz.mer dneminde devlet,zayflayarak ykld.


G kt rkler

Gktrkler


G kt rkler1

Gktrkler

 • 552de Bumin Han tarafndan Orta Asyada kuruldu.

 • inin ykc faaliyetleri nedeniyle Dou-bat olmak zere ikiye ayrld.

 • slamiyetin domaya balad dnemde Gktrkler,Asyada nemli bir siyasi g olmaktan kmt.

 • Gk tanr dinine inanrlard.


Hindistan

Hindistan

 • Hindistann srekli istilalara ak olmas,bu lkede siyasi birliin kurulmasn engellemitir.

 • Hint halk arasnda bir kaynamann olmamasnn en nemli nedeni Kast Sistemidir.

 • En yaygn din Hinduizm idi.Budizm de Hindistanda yaylan bir dier dindi.


Kast sistemi nedir

Kast Sistemi nedir?


Slam tar h

in

 • slamiyetin doduu srada Dou ve Bat Gktrk Devletleri in egemenliine girmiti.

 • in,Orta Asyada tek g haline gelip yaylmac bir politika izlemeye balamt.

 • inde Konfyslk, Taoizm ve Budizm dinleri yaygnd.


Japonya

Japonya

 • slamiyetin doduu srada Japonya, in etkisi altndayd.

 • Japon mparatoru,incede imparator anlamna gelen Tenno nvann kullanyordu.

 • Merkezi ynetim zayf olduu iin derebeylik dzeni hakimdi.

 • Budizm ve into (Tanrlarn Yolu) dini de halk arasnda yaygn dinlerdi.


Avrupa

Avrupa


Avrupa1

Avrupa:

 • Bat Romann yklmasndan sonra yerine spanyada Vizigot,talyada Ostrogot ve Fransada Frank Krallklar kurulmutu.

 • Daha sonra Merovenj ve Karolenj mparatorluklar dneminde Avrupada bir sre iin siyasi birlik kuruldu.

 • Avrupada Normanlarn ve Macarlarn saldrlar sonucu siyasi birlik bozuldu.Krallar lkelerini koruyamaz duruma geldiler.Bunun sonucunda Feodalite (Derebeylik) denilen siyasi dzen ortaya kt.


Slam tar h

 • Feodalite (Derebeylik) sistemi nedir?


Slam tar h

 • Avrupada krallklarn zayflamasyla, byk toprak sahiplerinin, atolar ve kaleler yaptrarak, halk himaye etmeye baladklar ve halkn snflara ayrld, eitsizlie dayanan bir siyasi dzendir.


Feodal d zende himaye edenlere s zeran himaye edilen halka ise vassal denirdi

Feodal dzende himaye edenlere szeran,himaye edilen halka ise vassal denirdi.


Halk e itli s n flara ayr l rd bunlar

Halk eitli snflara ayrlrd.Bunlar:

 • Soylular (Byk toprak sahipleri)

 • Rahipler: (Din adamlar)

 • Burjuvalar: (Sanat ve ticaretle

 • urap,vergi derlerdi.)

 • Kyller: (Serbest kyller ve serflerdi. Serbest kyller,topraklarn eker bierler,mallarn alr,satarlard. Serfler ise hibir hakka sahip deillerdi.Soylularn mal saylrlard.)


Afrika

Afrika:

 • Kuzey Afrika kylar ,Bizans mparatorluu snrlar iindeydi.

 • Msr halk,Hristiyanln Arianizm mezhebini benimsemilerdi.

 • Habeistan (Etiyopya)da Aksum mparatorluu bulunuyordu. Hristiyanl benimseyerek,Msr kilisesine balanmt.


Slamiyet in yay l

slamiyetin Yayl


Slamiyet ncesi arabistan yar madas

slamiyet ncesi Arabistan Yarmadas

 • Arabistan,Asyann gney batsnda dalarla evrili,llerle kapl bir yarmadadr.Burada yaayanlar Sami rkndan saylp Arap adyla anlrlar.

 • En nemli yerleim merkezleri Mekke,Yesrib (Medine) ve Taif kentleridir.


Slamiyetten nce arabistan yar madas nda b y k bir devlet kurulamam t r

slamiyetten nce Arabistan yarmadasnda byk bir devlet kurulamamtr.

 • Bu durumun nedenleri neler olabilir?


Slam tar h

 • Araplarn kabileler halinde yaamalar ve siyasi birlik kuramamalar

 • Gebe Arap kabileleri arasndaki rekabet ve kan davalar

 • Bizans ve Sasani devletlerinin basklar

 • ok eitli dinsel inanlarn bulunmas (Putperestlik, Hristiyanlk, Yahudilik )


Slam tar h

 • Araplar kabileler halinde yaarlar, gebe hayvanclk ve ticaretle urarlard. Gebe Araplara Bedevi denirdi.

 • Arap yarmadasnn tarih ynnden en nemli ehirleri Hicaz blgesinde bulunan Mekke ve Medinedir.


Bedeviler

Bedeviler


Slam tar h

Kabe


Mekke

MEKKE

 • nemli bir ticaret merkezidir.zellikle Hint okyanusundan gemilerle gelen ticaret kervanlar Mekke zerinden nasyaya ulard.

 • Bu ticaret Arabistan dndaki gelimelerden haberdar olmalarna neden olmutur.

 • Hz.brahim tarafndan yaptrld varsaylan Kabenin Mekkede bulunmas kutsal ehir olmasn salamtr.

 • Arap kabileleri her yl Mekkeye gelir,Kabeyi ziyaret eder, aralarndaki kan davalarn unuturlard.Bu dneme Haram Aylar denirdi.

 • Suk-u Ukaz denilen panayrlar kurulur,elenceler ve spor karlamalar dzenlenir,iirler okunurdu.Yaplan iir yarmalar Arap kltrnn yaratlmasnda etkili olmutur.


Med ne

MEDNE

 • Mekkeden sonra Hicazn en byk ehridir.

 • Tarm ve hayvanclk gelimitir.

 • Filistinden g eden Yahudilerle Araplar i ie yayorlard.


Mescid i nebevi

Mescid-i Nebevi


Slam tar h

Hz.Muhammed Dnemi


Slam tar h

 • Hicret Olay:

  Srekli bask altnda olan Mekkeli Mslmanlarn, Medinelilerin daveti zerine 622 ylnda Medineye g etmelerine Hicret Olay denir.


Slam tar h

 • Medineliler Hz.Muhammedi ve mslmanlar neden ehirlerine davet etmilerdir?


Slam tar h

 • Birlikte yaadklar Yahudilerin tek tanr inancn tantmalar

 • Mekkelilerin Medinelileri hor grmeleri

 • Medinedeki i karklklarn Hz.Muhammedin nderliinde zleceine inanmalar


Hicretin sonu lar

Hicretin Sonular

 • Mslmanlar, Mekkelilerin bask ve iddetinden kurtulmulardr.

 • slamiyet serbeste yaylma olana bulmutur.

 • Medine ehrinin tarihi nemi artmtr.

 • 622 yl Hicri takvimin balang yl olmutur.


Slam tar h

 • Bedir Sava(624):

  Nedeni:

  Hicret olayndan sonra Mekkede el konulan mallarna karlk, mslmanlarn, amdan dnen bir ticaret kervann ele geirmek ve Mekke ticaretine darbe vurmak istemeleri


Slam tar h

Sonucu:

Bedir kuyusu civarnda yaplan

sava mslmanlar kazanmtr.


Slam tar h

nemi:

 • Mslmanlarn ilk askeri zaferidir.

 • lk kez askerler arasnda ganimet paylatrlmtr.Bylece savalarda askerlere ganimet verilmesi usul olmutur.


Slam tar h

 • Uhud Sava (625):

  Nedeni:

  Mekkelilerin Bedir Sava yenilgisinin

  intikamn almak ve slamiyeti yok

  etmek istemeleri.


Sonucu

Sonucu:

Hz.Muhammedin nerileri dinlenmemi

ve Mslmanlarn yenilgisiyle

sonulanmtr.


Slam tar h

nemi:

 • Uhud Sava ile mslmanlar, komutann emirlerine uymamann ne kadar olumsuz sonular dourabileceini renmilerdir.

 • Mekkelilerde mslmanlar yenebilecekleri dncesi olutu.


Slam tar h

 • Hendek Sava (627):

  Nedeni:

  Mekkelilerin,says gn getike

  artan ve byk gce ulaan

  mslmanlara kesin darbeyi vurmak

  amacyla Medineye saldrmalar.


Sonucu1

Sonucu:

 • Mslmanl yeni kabul eden ranl Selman- Farisinin nerisiyle Medinenin etrafna hendek kazlmas sonucunda sava yaplamam,Mekkeliler isteklerine ulaamamlardr.


Slam tar h

nemi:

 • slamiyet Arap kabileleri arasnda hzla yaylmaya balamtr.

 • Mekkeliler bu olaydan sonra savunma durumuna gemi, saldrya geen taraf mslmanlar olmutur.


Slam tar h

 • Hudeybiye Bar (628):

  Hz.Muhammed 628 ylnda Kabeyi

  ziyaret etmek amacyla mslmanlarla

  birlikte Mekkeye doru hareket etti.

  Yeni bir sava gze alamayan

  Mekkeliler Hudeybiye kuyusu

  etrafnda bir bar anlamas yaptlar.


Anla maya g re

Anlamaya gre;

 • ki taraf da on yl sreyle birbirleriyle savamayacaklar,

 • Mslmanlar o yl Kabeyi ziyaret etmeyecekler, ertesi yl gn sreyle ziyaret edebilecekler,

 • Mekkeli reit olmayan bir kimse mslman olursa,velisinin istei zerine geri verilecek, ancak bir mslman Mekkeye snrsa geri verilmeyecek,

 • Hem Mekkeliler hem de Medineli mslmanlar istedikleri Arap kabilesi ile anlama yapabilecekler,ancak her iki taraf da kabilelere askeri yardm yapmayacakt.


Slam tar h

nemi:

 • Yaplan anlamayla Mekkeliler mslmanln siyasi varln tanm oldular.


Slam tar h

 • Hayber Kalesinin Fethi (629):

  Nedeni:

  Uhud Savandan sonra,Medineden

  karlan Yahudilerin,Medinenin

  Kuzeyindeki Hayber Kalesine

  yerleerek, Mekkelilerle ibirlii

  yapmalar ve ticareti engellemeleri


Sonucu2

Sonucu:

 • Medine am ticaret yolu gvence altna alnm oldu.

 • Yahudi sorunu zmlenmi oldu.

 • slamiyetin yaylmas hzlanmtr.


Slam tar h

 • Mute Sava (629):

  Nedeni:

  Bizans egemenliindeki Gassanilerin,

  bir mslman keif kolunu pusuya

  drmeleri.


Sonucu3

Sonucu:

 • Mslmanlar,Mutede Bizansllar ve Gassaniler ile yaptklar savata yenilgiye uradlar.


Slam tar h

nemi:

 • Mslmanlar ile Bizansllar arasnda yaplan ilk sava olmas bakmndan nemlidir.


Slam tar h

 • Mekkenin Fethi (630):

  Nedeni:

 • Mekkelilerin kendi korumas altnda olan kabilelere askeri yardmda bulunarak bar bozmalar,

 • Mekkenin putperestlerin elinden alnarak,slamiyetin yaylmasnn salanmas


Sonucu4

Sonucu:

 • Mekke atmasz olarak ele geirilmitir.

 • Kabe putlardan temizlenmitir.


Slam tar h

nemi:

 • slamiyet byk bir hzla Arabistan yarmadasna yaylmaya devam etmi,mslmanlarn ekonomik gc artmtr.


Slam tar h

 • Huneyn Sava (630):

  Nedeni:

  Putperestlerin Mekkeyi tekrar ele

  geirerek putlarn krlmalarn

  nlemek istemeleri.


Sonucu5

Sonucu:

Putperestler ar yenilgiye

uramtr.


Slam tar h

nemi:

Mekkenin fethinden sonra

slamiyetin karlat ilk byk

tehlike ortadan kalkmtr.


Slam tar h

 • Taif Seferi (630):

  Nedeni:

  Hz.Muhammedin Huneyn Savanda,

  putperestlerin yannda savaan

  Taiflileri yenilgiye uratarak, Taif

  ehrini ele geirmek istemesi.


Sonucu6

Sonucu:

Taifin ok dalk bir blge olmas

ve Taiflilerin kenti ok iyi savunmalar

nedeniyle baar salanamamtr.


Slam tar h

 • Tebk Seferi (631):

  Nedeni:

  Bizansn Arabistan zerine

  yapaca bir saldr sylentisi.


Sonucu7

Sonucu:

Bizans mparatoru Herakliusun

Arabistana zerine yrd

haberi duyulunca Hz.Muhammed

ordusuyla Suriyeye doru hareket

etmi,Tebke geldiinde haberin

aslsz olduu anlalmtr.


Slam tar h

nemi:

 • Tebk yolu zerindeki kaleler alnmtr.

 • Bizansa bal olan Gassaniler mslman olmutur.

 • Tebk Seferi Hz.Muhammedin son seferidir.


Hz muhammed in l m ve slam tarihindeki yeri

Hz.Muhammedin lm ve slam tarihindeki yeri:

Hz.Muhammed 632 ylnda byk

bir toplulukla Medineden Mekkeye

gelerek Kabeyi ziyaret etmi ve

Veda Hutbesi olarak bilinen son

konumasn mslmanlara

yapmtr.632 ylnda vefat etmitir.


Slam tar h

 • slamiyeti yayarak Arabistanda ilk kez siyasi birlii salamtr.

 • Mslmanl yaymak ve savaa katlanlarn ekonomik durumunu dzeltmek,askerleri tevik etmek iin savata elde edilen ganimetin 4/5inin savaa katlanlar arasnda paylatrlmas usuln ilk kez uygulamtr.(Bedir Sava)


Kutsal emanetler

Kutsal Emanetler


Hz muhammed in k l c n n kabzas

Hz.Muhammedin klcnn kabzas


H rka y erif in sakland sand k

Hrka-y erifin Sakland Sandk


Hz muhammed in ayak izi

Hz.Muhammedin ayak izi


Kabe nin eski kap s

Kabenin eski kaps


Hz muhammed in yalanc peygamperlere g nderdi i mektup

Hz.Muhammedin yalanc peygamperlere gnderdii mektup


Slam tar h

Drt Halife Dnemi


Slam tar h

 • Halife ne demektir?


Slam tar h

Hz.Muhammedden sonra gelen,onun

gibi din ve devlet adam, slam

aleminin ba imam ve ba komutan

olan kiiye halife, bu dini kuruma da

halifelik denir.


Slam tar h

Hz.Muhammedin lmnden sonra mslmanlarn bana srasyla;

 • Hz.Ebubekir

 • Hz.mer

 • Hz.Osman

 • Hz.Ali

  gemitir.


Slam tar h

 • Bu dneme slam tarihinde neden Cumhuriyet Dnemi denilmitir?


Slam tar h

 • Halifeler seimle ibana geldikleri iin bu dnem Cumhuriyet Devri olarak adlandrlr.


Slam tar h

Hz. Ebubekir Dnemi

(632 - 634)


Slam tar h

Dnemin zellikleri ve Olaylar

 • Yalanc peygamberler sorunu zld.

 • slamiyetten dnen ve zekat vermek istemeyen Arap kabilelerini itaat altna almtr.

 • Kuran- Kerim ilk kez kitap haline getirilmitir.

 • lk kez Arabistan dnda fetihlere giriilmitir.

 • Araplarn Suriyeye egemen olmaya balamas Bizans endielendirdi.Bizans ile ilk kez Ecnadeyn Sava yapld. Bylece mslmanlar Suriyeye doru ilerlemeye balad.


Devrin nemi

Devrin nemi:

 • Hz.Ebubekir ,slamiyeti tehlikeye drecek,belki de dalmasna neden olacak olaylar kknden zmlemitir.


Slam tar h

Hz. mer Dnemi

(634 - 644)


Devrin zellikleri ve olaylar

Devrin zellikleri ve Olaylar

 • Arabistan Yarmadas dnda byk fetihler yaplm,slamiyet hzla yaylmaya balamtr.

  Yermk Sava(636) Bizans ile yaplm,am ele geirilmitir. Kuds kuatlm,halk teslim olmutur.


Slam tar h

Kadisiye Sava (636) ile Sasaniler

yenilgiye uratlarak Irak ele geirildi.

Nihavend Sava (642) ile Sasanilerin

bakenti Medain ele geirildi.ran ve

Azerbaycann fethi tamamland.

Msr fethedilerek, Fustat ehri kuruldu.

Bingazi ve Trablusgarp evresi ele

geirildi.

Bylece lke snrlar douda Horasana,batda

Libyaya,kuzeyde Kafkasyaya kadar geniledi.


Slam tar h

 • Hz.mer dnemi,devletin rgtlenme dnemi olarak bilinmektedir.

  lk kez adliye rgt kuruldu.

  Mahkemeler alarak,kadlar tayin edildi.

  Fethedilen yerler illere ayrlarak,

  dorudan halifeye bal valiler atand.

  lk kez devlet hazinesi (Beytl- mal)

  oluturuldu.

  Hicri takvim dzenlendi.


Devrin nemi1

Devrin nemi:

 • slamiyetin Arabistan yarmadas dnda yaylmaya balad dnemdir.

 • slam devletinin tekilatland dnemdir.


Slam tar h

Hz. Osman Dnemi

(644 - 656)


Devrin zellikleri ve olaylar1

Devrin zellikleri ve Olaylar

 • Hz.Osmann st makamlara kendi soyundan olan Emevileri getirmesi huzursuzluklara neden olmutur.

 • Kuzey Afrikada Tunus fethedilmitir.

 • Suriye valisi Muaviye byk bir donanma kurarak Kbrs fethetmitir.


Slam tar h

 • Kuran- Kerim oaltlarak slam merkezlerine gnderilmitir.

 • Harzem, Horasan ve Ceyhun nehrine kadar olan topraklar alnm, Trklerle Araplar arasndaki ilk savalar balamtr.(Hazarlar)


Devrin nemi2

Devrin nemi:

 • Mslmanlar arasnda ilk ayrlklarn balad dnemdir.

 • Kuran- Kerimin yok olmas nlenerek,bugne kadar tam ve doru olarak ulamas salanmtr.


Kur an kerim in bilinen en eski kopyas

Kuran-Kerimin bilinen en eski kopyas


Slam tar h

Hz. Ali Dnemi

(656 - 661)


Devrin zellikleri ve olaylar2

Devrin zellikleri ve Olaylar

 • Hz.Osmann ldrlmesinde Hz.Alinin ilgisi olduu gerekesiyle Hz.Alinin halifeliine Hz.Muhammedin yaknlar kar ktlar.


Cemel sava deve olay

Cemel Sava (Deve Olay):

Nedeni:

Hz.Aliye kar olan Hz.Ayenin ve

bir grup mslmann, Basraya

giderek kuvvet toplamas.


Sonucu8

Sonucu:

 • Sava Hz.Ayenin bindii devenin etrafnda olduu iin bu savaa Cemel Vakas (Deve olay) ad verildi.Yaplan sava Hz.Ali taraftarlar kazanmtr.

 • Hz.Aye, Medineye gnderildi.

 • Bu olaydan sonra Hz.Ali,devletin merkezini Irakn Kufe kenti yapt.


Slam tar h

 • Sffn Sava (657):

  Nedeni:

  am Valisi Muaviyenin Hz.Alinin

  halifeliini kabul etmeyerek ordu

  toplamas.


Slam tar h

nemi:

 • Mslmanlar arasnda olan ilk byk savatr.


Slam tar h

 • Hakemler Olay :

  Halifelik sorununu zmek amacyla

  seilen hakemler,uzun grmelerden

  sonra Hz.Ali ve Muaviyenin halife

  olamayacaklarna karar verdiler.Fakat

  Muaviyenin hakemi,karara uymayarak

  Muaviyeyi halife ilan etti.Bylece slam

  dnyasnda ilk byk ayrlklar balad.


Slam tar h

nemi:

 • Bu olaydan sonra slam dnyas dnce ve siyasi bakmdan deiik gruba ayrld:

  Hz.Ali taraftarlar

  Muaviye yanllar (Emeviler)

  Hariciler (Hz.Ali ve Muaviyeyi

  desteklemeyenler)


Slam tar h

 • slam dnyasnda ilk mezhep ayrlklar balamtr.


Sonucu9

Sonucu:

 • Yaplan sava sonusuz kalm, halifelik sorununu zmek iin hakemlere bavurulmutur.


D rt halife d neminin slam tarihindeki nemi

Drt Halife Dneminin slam Tarihindeki nemi:

 • slam Devletinin rgtlenme dnemidir.

 • slamiyet Arabistan yarmadas dnda da yaylmaya balamtr.

 • Bu dnemde Kuran-Kerimin kitap haline getirilerek,oaltlmas yok olmasn engellemitir.


Slam tar h

EMEVLER DNEM

(661-750)


Emeviler

Emeviler


Muaviye d nemi 661 750

Muaviye Dnemi (661-750)

 • Kendisinden sonra olu Yezidi veliaht olarak ilan ederek, halifeliin babadan oula geen bir saltanat ekline dnmesine neden olmutur.

 • Donanmaya nem verilerek,ilk kez stanbul mslmanlar tarafndan kuatlm,ancak alnamamtr.


Yezit d nemi 680 683

Yezit Dnemi (680-683)

 • Kerbela Olay (680) :

  Hz.Alinin olu Hseyinin halifelii ele geirmesini nlemek amacyla Yezitin ordular tarafndan Kerbelada katledildii olaydr.

nemi:

 • slamiyette mezhep ayrl kesinlemitir.


Slam tar h

 • Fas ve Cezayir fethedildi.

  Abdlmelik Dnemi

  (685 705)

 • Yezitin lmyle balayan karklklara son verdi.

 • Horasan ve Anadolu zerine ordular gnderdi.


Velid d nemi

Velid Dnemi

 • Emevi ordularnn Avrupada fetihlere balad dnemdir.

 • 711 ylnda Tark Bin Ziyad ,spanyaya karak Vizigotlar yenilgiye uratt.Emevi ordular ksa srede spanyay ele geirdi.

 • spanyaya Endls ad verildi.


Slam tar h

 • Puvatya Sava (732):

  Nedeni:

  Emevilerin spanyadan Fransaya

  geerek,Avrupada fetihler yaparak,

  slamiyeti yaymak istemeleri.


Sonucu10

Sonucu:

 • Avrupa krallklar birleerek slam ordularn yenilgiye uratmlar ve slam ordular spanyaya geri ekilmitir.


Slam tar h

nemi:

 • Puvatya Sava slamiyetin batdaki ilerlemesinin son snrn izmitir.


Emevi devleti k sa s reli bir devlet olmu tur bu durumun nedenleri neler olabilir

Emevi Devleti ksa sreli bir devlet olmutur.Bu durumun nedenleri neler olabilir?


Emeviler in k sa zamanda y k lmas n n nedenleri

Emevilerin ksa zamanda yklmasnn nedenleri:

 • Arap milliyetilii politikas izlemeleri

 • Arap olmayan mslmanlara deer vermemeleri

 • Hz.Ali yanllarnn ynetimi ele geirme abalar

 • nemli grevlere Emevi soyundan olanlar getirmeleri

 • Hz.Muhammedin amcas Abbasn soyundan gelenlerin Emevilere kar olmalar

 • Fetihlerin durmas


Slam tar h

 • 745 ylnda Horasanda Ebu Mslimin Emevilere kar balatt ayaklanma ksa srede geliti.Sonunda Ebu Mslim, Abbasioullarndan Ebul Abbas Abdullah halife ilan etti.(750)

 • Son Emevi halifesi Mervan,Abbasi taraftarlar ile yapt savata yenildi .


Emeviler d neminde t rk arap li kileri

Emeviler Dneminde Trk-Arap likileri

 • Hz.Osman zamannda mslmanlarn Horasan ve Harzemi ele geirdikleri srada,Gktrk Devleti yklm ve yerine Trgi Devleti kurulmutu.

 • Trklerle Araplar arasnda ilk byk savalar Emeviler dneminde balad.


Slam tar h

 • Araplar ,Ceyhun rman ap Maverannehire girdiler.Araplar Trk illerinde yaayan halka sert ve acmasz davrandlar.

 • Bu srada Trgilerin banda bulunan Su-lu Han,kar saldrya geerek Trk kentlerini geri ald.

 • Onun lmnden sonra Araplar Maverannehiri ele geirdiler.


Slam tar h

Endls Emevi Devleti

(756-1031)

 • Abbasilerden kaan bir ksm Emevi Kuzey Afrikaya ,oradan da spanyaya geerek bakenti Kurtuba olan Endls Emevi Devletini kurdular.

 • spanyada kltr ve uygarlk alannda ok nemli katklar olmutur.

 • Hristiyanlarn saldrlar sonucu paraland ve yerinde kk devletler kuruldu.


Slam tar h

 • Endls Emevilerinden sonra kurulan en nemli devlet Beni Ahmer Devleti olmutur.250 yldan fazla yaam bir devlettir.

 • 16.yyda Kastilya kraliesi sabella ile Aragon kral Ferdinandn evlenmesiyle spanya birlii kurulmutur.1492de Bakent Grnatann spanya kralna teslim olmasyla Beni Ahmer Devleti sona erdi.


End l s emevileri ne ait su kemeri

Endls Emevilerine ait su kemeri


El hamra saray

El- Hamra Saray


El hamra saray ndan bir g r n

El-Hamra Sarayndan bir grn


Slam tar h

ABBASLER DNEM

(750-1258)


Slam tar h

 • Emeviler bir Arap devleti zellii gsterirken,Abbasiler bir slam devleti olmutur.

 • Abbasilerin ilk byk halifesi Ebu Cafer Mansur olmutur.

 • Bu dnemde byk bir kltr hareketi balatld.Eski Yunan eserleri Arapaya evrildi.

 • Badat ehri kurularak,bakent yapld.


Slam tar h

 • ranl yneticiler bu dnemde yksek grevlere getirildiler.ran etkisiyle yeni kurumlar oluturuldu.Bunlardan en nemlisi vezirlik kurumudur.


Slam tar h

 • Abbasilerin en parlak dnemi halife Harun Reit zamandr.

 • Bu dnemde Bizans zerine yaplan seferlere nem verildi.

 • Trkler slam devletinde nemli grevler almaya baladlar.

 • Bizans snrndaki kentler( Antakya, Mara,Tarsus,Adana,Malatya) avasm ad verilen bir eyalet olarak birletirildi.Bu savunma ehrine Trkler yerletirildi.


Slam tar h

 • Harun Reitin ocuklar Emin,Memun ve Mutasm dnemlerinde bilim,kltr ve sanat alannda byk gelimeler oldu.

 • Mutasm,Trklerin dier uluslarla karmasn ve sava zelliklerinin kaybolmasn nlemek amacyla Badat yaknlarndaki Samarra kentini kurarak onlar yerletirdi.

 • Harun Reit ve oullarndan sonra zayflamaya balayan Abbasileri ayakta tutan en byk g Trkler olmutur.


Samarra camii

Samarra Camii


El askari camii

El Askari Camii


Slam tar h

 • 9.yydan sonra tmyle paralanan Abbasi Devletinin yerine baz devletler kuruldu. Bunlara Tavaif-i Mlk denirdi.Bu devletler:

 • Kuzey Afrika ve Msrda :

  drisoullar,Tolunoullar,Ihidiler,Fatimiler

 • Irak,ran ve Horasanda:

  Saffariler,Samanoullar,Bveyhoullar


Slam tar h

 • 945 ylnda Badat ele geiren Bveyhoullar,Abbasi halifesini bask altna aldlar.

 • 1055te Badata giren Seluklu hkmdar Turul Bey,halifeyi Bveyhoullarnn basksndan kurtard.


Slam tar h

 • Bylece slam dnyasnn siyasi liderlii Seluklulara gemi oldu.Halife sadece dinsel bakan olarak kald.


Slam tar h

 • 1258 ylnda Moollarn istilas srasnda Abbasi Devleti tamamen yklmtr.

 • Mool katliamndan kurtulup Msra snan Abbasi soyundan Mustansr,Memlk Sultan Baybars tarafndan halife ilan edilmitir.

 • Halifelik,Yavuz Sultan Selimin 1517de Msr ele geirmesiyle Osmanl padiahlarna gemitir.


Slam tar h

slam Kltr ve Uygarl


Genel zellikleri

Genel zellikleri

 • slam kltr ve uygarlnn

  temeli Kuran- Kerimdir.

 • slam kltr ve uygarl yalnz

  Arap toplumunun deil,dier

  mslman topluluklarn birlikte

  yarattklar ortak eserdir.zellikle

  Trklerin bu uygarln geliiminde

  ok byk katklar olmutur.


Slam tar h

 • slam uygarlnn douunda ve

  ykseliinde en ok eski Yunan ve

  Hellenistik uygarl eserlerinden

  yararlanlmtr.

 • slam uygarl Ortaa boyunca

  bat toplumlarn etkilemi, bu

  durum Rnesans hareketlerinin

  balamasnda etkenlerden biri

  olmutur.


Devlet y netimi

Devlet Ynetimi

 • Hicret Olay ile Medinede slam devletinin temelleri atlmtr.

 • Hz.Muhammed,slam devletinin yneticisi,bakomutan,bahakimi ve baimam olmutur.


Slam tar h

 • Drt halife dneminde;halifeler seimle ibana gelmitir.

 • Fetihlerin artmas ve topraklarn genilemesi sonucunda Hz.mer dneminde devlet tekilatlanmas tamamlanmtr.

 • Fethedilen topraklar idari ynden illere ayrld.Dorudan halifeye bal valiler atand.


Slam tar h

 • Fetihlerle birlikte devletin gelirleri artnca bir hazineye gereksinim duyuldu.Bu amala,Hz.merilk devlet hazinesi olan Beytl-mal kurdu ve bana hazinedar nvanyla bir grevli atad.

 • lk adli tekilat kurulmu, mahkemelere kadlar tayin edilmitir.


Slam tar h

 • Emeviler dneminde; halifelik babadan oula geen bir saltanat ekline dnmtr.

 • Devlet merkezi am olmutur.

 • lke snrlar ok genilemi,lke ynetim asndan Amillik ad verilen byk eyaletlere ayrlmtr.

 • Posta rgt kurulmutur.


Slam tar h

 • Abbasiler dneminde; bakent Badata tanmtr.

 • Halifeye devlet ilerinde yardmc olmak zere vezirlik makam kuruldu.

 • Devlet ileri divan denilen bir mecliste grlmeye baland. Devlet ilerinin grld ayr divanlar vard.


Bu divanlar unlard

Bu divanlar unlard:

 • Divanl-cey: Askerlik ileriyle ilgilenirdi.

 • Divanl-mezalim: Kadlardan ve devlet grevlilerinden ikayeti olanlarn davalarna baklrd.

 • Divanl-darp:Devletin para basma ilerini yrtrd.

 • Divanl-berid: Posta ilerine bakard.


Slam tar h

Ordu

 • Hz.Muhammed dneminde dzenli bir ordu yoktu.

 • Savata kazanlan tanr mallara ganimet denir.Ganimetin 1/5i devlete,geri kalan askerlere ayrlrd.


Slam tar h

 • lk dzenli ordu Hz.mer dneminde oluturuldu.

 • Askeri ve idari bir kurum olarak Ikta sistemi dzenlendi.


Slam tar h

 • Ikta sistemi nedir?


Slam tar h

 • Devlete ait topraklarn gelirlerinin,hizmet ve maalarna karlk olmak zere asker ve sivil yneticilere verilmesidir.


Slam tar h

 • Emeviler ve Abbasiler dneminde ordu daha da byd ve glendi.

 • Abbasiler dneminde Trklerden oluan ordular kuruldu. Ordu komutanlklarna ounlukla Trkler getirildi.


Slam tar h

 • lk slam donanmas,Hz.Osman zamannda am valisi Muaviye tarafndan kuruldu.

 • Emeviler zamannda Suriye, Msr ve Kuzey Afrikada byk donanma bulunuyordu.

 • Donanma komutanna

  Emirl-ma denirdi.


M s r tarz nda yap lm bir arap yelkenlisi

Msr tarznda yaplm bir Arap yelkenlisi


Din ve nan

Din ve nan

 • slamiyet,mslmanlarn bir inan sistemi olmasnn yannda,sosyal yaam dzenleyen bir hukuk sistemi getirmiti.

 • Zamanla, Kur an ve hadislerle zlmesi mmkn olmayan sorunlarn zmnde cma ve kyas yollarna bavurulmaya baland.


Slam tar h

 • cma: Kuran ve snnette ak bir kuraln bulunmamas durumunda, slam hukuku bilginlerinin bir sorun konusunda gr birliine varmalardr.

 • Kyas:Bir olayla ilgili olarak Kuran ve snnette aka belirlenmi olan yargdan hareketle,buna benzeyen bir baka olayda da ayn yargya varmaktr.


Slam tar h

 • Devletin snrlarnn genilemesi sonucu farkl kltrlere sahip topluluklar yer almaya baladlar.

 • slamiyetin yorumlanmasnda ortaya kan farkl dnce ve grler, zamanla eitli mezheplerin ortaya kmasna neden oldu.


Sosyal ve ekonomik ya am

Sosyal ve Ekonomik Yaam

 • slamiyet,btn mslmanlar eit ve karde kabul etmesine ramen, Emeviler dneminde Araplar, dier mslmanlardan stn grlm, Arap olmayan mslmanlara Mevali (kle) denirdi.


Slam tar h

 • Mevali uygulamasnn Emevi devleti zerindeki etkisi ne olmutur?


Slam tar h

 • Emevilerin ksa srede yklmasnda en nemli nedenlerden biri olmutur.


Slam tar h

 • Toplumda dier bir sosyal snf Zmmiler (gayrimslimler) idi.

 • Gayrimslimler kendilerini korumasna kar devlete cizye denilen bir vergi derlerdi.

 • Abbasilerin ynetime gemesiyle, mevalinin durumu deiti. Mslman olmak kouluyla her milletten kiiler,nemli grevlere gelmeye baladlar.


Slam tar h

 • Ekonomik yaamda tarm nemli yer tutmuyordu.Fetihler sonrasnda tarm geliti.

 • Abbasiler dneminde tarmn gelimesi iin sulamaya nem verildi.Buday, arpa, pirin en ok yetitirilen rnler oldu.


Slam tar h

 • Hayvanclk nemli bir gelir kayna idi.Arabistanda deve,at;

  randa koyun, kei ve deve;

  Trkistanda koyun,sr,deve ve at yetitiriliyordu.

 • Sanayi ilk zamanlar tarma dayanyordu.Yn pamuk,keten, ipek gibi dokuma sanayi hammaddeleri olduka boldu.


Slam tar h

 • Horasan ve Maverannehirde hal;

 • Irak,Msr ve spanyada pamuklu dokuma sanayi gelimiti.

 • Kuyumculuk, seramik, cam ve eker sanayi de gelimiti.

 • Abbasiler dneminde kat sanayi de gelimiti.in dnda ilk kez,751 ylnda yaplan Talas Savandan sonra Semerkantta gerekletirildi.

 • Harun Reit zamannda Badatta bir kat fabrikas ald.


Slam tar h

 • slam Devletinin topraklar pek ve Baharat Yollar zerinde bulunuyordu.Ticareti gelitirmek iin yollar zerinde kuyular ald ve kervansaraylar yapld.

 • Ticaretin gelimesiyle ,byk kentlerde bankaclk sistemi ortaya kt.


Slam tar h

 • nceleri ran,Msr,Bizans gibi devletlerin paralarn kullanan Araplar ilk kez Emeviler dneminde I.Abdlmelik zamannda zeri Arapa yazl altn ve gm paralar bastrlmtr.

 • Altn paraya dinar, gm paraya dirhem denirdi.


Emeviler d nemine ait g m paralar

Emeviler dnemine ait gm paralar


Slam tar h

 • Abbasiler dneminde ekonomik yaam gelime gsterdi.Devletin tm gelirleri Beytl-mal denilen devlet hazinesinde toplanrd.


Devletin ba l ca gelir kaynaklar unlard

Devletin balca gelir kaynaklar unlard:

 • r:Mslmanlardan alnan toprak vergisi

 • Hara ve Cizye:Mslman olmayanlardan alnan toprak vergisine hara,askerlik karl gayrimslim erkeklerden alnan vergiye de cizye denirdi.


Slam tar h

 • Zekat:Mslmanlardan mallarnn krkta birinin alnp fakirlere verilmesidir.

 • Ganimet:Savalarda elde edilen ganimetin bete biri hazineye aitti.

 • Gmrk,maden,orman ve tuzlalardan alnan vergiler.

 • Yabanc devletlerin gnderdikleri vergi ve hediyeler


Yaz dil ve edebiyat

Yaz,Dil ve Edebiyat

 • Sami dilerinden olan Arapa, slamiyetin yaylmasyla slam dnyasnda nem kazand.

 • Emeviler dneminde Arapa resmi dil olarak kabul edildi.

 • Zamanla gelierek bilim ve kltr dili durumuna geldi.


Slam tar h

 • slamiyet ncesi Araplar arasnda szl edebiyat tr olan iir gelenei yaygnd.

 • Emeviler dneminde Hz.Muhammedin yaamn anlatan eserler yazlmaya baland.Bu durum slam tarihiliinin de balangcn oluturur.


Slam tar h

 • Bu dnemde yetien airlerden Cemil, ilk Leyla ve Mecnun mesnevisini yazd.

 • 10.yyda El-CahiyariBinbir Gece Masallarn oluturdu.

 • Abbasiler dneminde ran, Yunan, Helen ve Hint eserleri Arapaya evrildi.


Bilim ve sanat

Bilim ve Sanat

 • Bilim:slam dnyasnda bilim alannda gelime ,zellikle fen,tp ve felsefede olmutur.

 • Abbasiler dneminde tp,astronomi, fizik,kimya,matematik ve mantk gibi bilimlerde eviriler yapld.

 • Badat ve Kurtuba kentleri,dnyann nemli bilim merkezleri durumuna geldi.


Slam tar h

 • slam dnyasnda bilimin gelimesinde Trklerin de nemli katklar oldu.Farabi,bni Sina ve Biruni gibi bilim adamlar btn dnyada n sahibi oldular.


Slam tar h

 • MSLMAN BLM ADAMLARINDAN BAZILARI

 • 1) bn'n-Nefis2) Sabit bin Kurra3) bn-i Sina4) el-Kindi5) Ebu'l Kasm Zehravi6) Muhammed Ebu Bekir Zekeriya Razi7) Ali Kuu8) Battani


M sl man bilim adamlar n n al malar ndan rnekler

1) El-Haskafi tarafndan tasarlanm olan ve deien su seviyesini lmekte kullanlan alet.2) Mslman bilim adamlarnn Gne ve Ay tutulmalarn hesaplamak iin kullandklar izimler.3) bn-i Sina'nn almalarn not ald defteri, am Milli Mzesi'nde bulunmaktadr.4) Mslman tp adamlar tarafndan tasarlanan, kan basncn lmek iin kullanlan alet.5) Gzn anatomisi zerine yaplan bu alma el-Mutadibih'e aittir.

Mslman Bilim Adamlarnn almalarndan rnekler


Slam tar h

 • Bilgi seviyesi olduka yksek olan Mslman tp adamlarnn almalar, Avrupa'nn drt bir yannda temel bavuru kayna olarak kullanld. Altta Mslman bilim adamlarnn krk-kk tedavisinde kullandklar yntemleri gsteren ema yer almaktadr. Sol stte ve altnda Mslman tp adamlarnn insann anatomisi zerine yaptklar ve sindirim ve dolam sistemini gsteren izimler grlmektedir.


Slam tar h

 • slam kltr ve uygarlnda bilimler,genel olarak iki gruba ayrlr:

  slami Bilimler:

  Tefsir: Kuran ayetlerini yorumlamaktr.

  Hadis: Peygamberin eitli konulardaki szleri ve yapt ilerdir


Slam tar h

Fkh:slam hukukudur,temeli

Kuran ve hadislerdir.

Kelam:slam felsefesidir.mann

esaslarn ortaya koyan ve savunan

bilim daldr.

Pozitif Bilimler:

Tp,matematik,kimya,felsefe ve

astronomi gibi bilimlerdir.


E itim retim

Eitim retim:

 • Eitim retim alannda ilk gelimeler Abbasiler denminde balad.

 • Halife Memun dneminde Badatta Beytl-Hikme (Bilgelik Evi) kurulmutur.Buras,ktphanesi ve rasathanesi ile byk bir kltr merkezi idi.


Slam tar h

 • slam dnyasnda ilk byk medreseyi Trkler at.Alparslann emriyle vezir Nizamlmlk tarafndan Badatta bir medrese kuruldu.(Nizamiye Medresesi)

 • Endls Emevi Devletinde eitim ve retim olduka ileriydi. Kordoba Medresesi en byk medreseleridir.


Slam tar h

 • Sanat:

 • slam uygarl mimari,ssleme, seramik,dokuma ve inicilik alanlarnda byk gelime gstermitir.

 • slam sanat,zaman iinde Bizans,ran ve Trk sanatnn etkisine kalmtr.


Slam tar h

 • slam mimarisi ilk kez Emeviler dneminde byk gelime gstermitir.

 • Bu dnemde en nemli eserler Kudste yaptrlm olan Kubbets-Sahra ve Mescid-iAksa ile amdaki meyye Camileridir.


Kubbet s sahra

Kubbet-s Sahra


Mescid i aksa

Mescid-i Aksa


Mescid i aksa ve kubbet s sahra

Mescid-i Aksa ve Kubbet-s Sahra


Am meyye camii

am meyye Camii


Slam tar h

 • Abbasiler dneminde, slam mimarisi ran sanatndan etkilendi.Trklerin devlet hizmetine girmesiyle,slam sanatnda Trk etkisi grlmeye baland. Tolunolu Ahmet Camii, bu etkinin yansmas olmutur.


Toluno lu ahmet camii

Tolunolu Ahmet Camii


Slam tar h

 • spanyada Endls Emevilerinin yaptklar Kurtuba Camii ve Grnatadaki Elhamra Saray, slam mimarisinin en gzel rnekleridir.


El hamra saray1

El-Hamra Saray


Slam tar h

 • Mslmanlar tarafndan Granada'da ina ettirilen El-Hamra Saray, Endls'n en nl eserlerindendir.


Kurtuba ulu camii

Kurtuba Ulu Camii


Kurtuba ulu camii1

Kurtuba Ulu Camii


Slam tar h

 • slam inancna gre resim ve heykelcilik gnah sayldndan hat sanat gelimi,bunlarn yan sra oymaclk,kakmaclk,minyatr denilen ssleme sanatlar gelimitir.


Hat sanat ndan rnekler

Hat sanatndan rnekler


Slam sanat ndan rnekler

slam Sanatndan rnekler


Slam tar h

 • Mslmanlar mimarinin yannda giyim kalitesi ve zevki asndan da dnyann en ilerisiydiler. Mslmanlarn tekstil tezgahlarnda, o gne kadar grlmemi gzellikte kumalar retiliyordu. Avrupallarn giysileri, slam dnyasnn rnleri karsnda ok snk kalyordu. Bu nedenle Mslmanlar tarafndan yaplan giysi ve kumalar, Avrupallar arasnda en byk lks ve stat sembolyd.


Abbasi s sleme sanat

Abbasi ssleme sanat

Hakan-Halife Saray


Slam tar h

 • Samarra-Evler

Samarra-Evler


ad
 • Login