Er eve anla ma haleleri sekt r toplant lar
Download
1 / 23

Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları) - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları). ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ. Merkezi Satın Alma Birimlerimizce; 90 İlan Yayımlanmış 27 İhale Yapılmış Süreler ise; 12 ay olan ihale sayısı: 27 18 ay olan ihale sayısı: 2 24 ay olan ihale sayısı: 98 36 ay olan ihale sayısı: 7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ereve Anlama haleleri(Sektr Toplantlar)


EREVE ANLAMA HALELER

Merkezi Satn Alma Birimlerimizce;

90 lan Yaymlanm

27 hale Yaplm

Sreler ise;

12 ay olan ihale says:27

18 ay olan ihale says: 2

24 ay olan ihale says: 98

36 ay olan ihale says: 7

48 ay olan ihale says: YOK

Listeye alnacak istekli says:

klan ihalelerin %99 u 10 ve zerinde


steklilerin Tereddtleri

ereve anlamalarn 48 ay gibi srelerle yaplmas, sektrde retici firmalarn veya ithalat firmalarn ok sk deitiinden, piyasaya yeni rn ok abuk girdiinden retim yelpazesi sk deitiinden ereve anlamalarn devamll noktasnda skntlar yaratabilecei,


Yaymlanan ihale ilanlarnda kurumlarmzn ihalelerin tamamna yaknn 12 aylk ve 24 aylk olarak yaptklar grldnden, sre uzunluundan kaynaklanan tereddtlerin kalmamas beklenilmektedir.

steklilerin Tereddtleri


Fiyat farknn olmamas,

halelerin uzun sreli yaplmad ve ereve anlama ihalesinde teklif edilen fiyatlarn herhangi bir balaycl olmadndan (mnferit almlarda almamas hari) istekliler ereve anlama ihalesindeki tekliflerini ihale sresini dikkate alarak verebilirler.

steklilerin Tereddtleri


Fiyat farknn olmamas,

Ayrca teklifler listeye girebilmek amacyla nemli olsa da, listeye alnacak istekli saysnn idarelerimizce geni tutulmas nedeniyle bu ynden herhangi bir skntnn olmayaca dnlmektedir.

Dier taraftan ereve anlama ihalesinde teklif edilen fiyatlarn mnferit almlarda gncellenebilmesi noktasnda Kamu hale Kurumuna, Bakanlmz grleri iletilmitir.

steklilerin Tereddtleri


Mnferit szleme aamasnda teslimat srelerinin ksa tutulmas halinde ithal rnlerde sknt yaanabilecei,

steklilerin Tereddtleri


Mnferit szleme iin en ksa sre

Teklif vermeye davet en az 3 gn, (7 gn tebligat)

hale komisyon karar ve ihale yetkilisince onaylanmas 1 gn,

hale kararnn bildirilmesi elden tebli edilirse 1 gn, (7 gn tebligat)

Szleme davet iin bekleme sresi 3 i gn,

Szlemeye davet ve szlemeye imzalama elden tebli edilirse 1 gn (7 gn tebligat)

Tm ilemler yukar belirtilen srelerde yaplsa toplam 9 gn

steklilerin Tereddtleri


Grlecei zere mnferit almn en ksa srede yaplmas 9 gnden aa olamamaktadr. Ancak hibir idarenin bu kadar ksa bir srede alm gerekletirilecei beklenmemektedir.

Kald ki 7 gnlk tebligatlar iin iine girdiinde bu sre 30 gn bulmaktadr.

Dolaysyla bir rnn teslimat ile ilgili skntnn olmayaca, idarelerimizle de birebir grerek bu zorunun alabilecei, eer yine de firma zorlanacaksa teklif vermeme gibi alternatif uygulama iinde olabilecei, bununda herhangi bir yaptrmnn olmayaca unutulmamaldr.

steklilerin Tereddtleri


ereve anlamalar kapsamnda yaplacak olan mnferit almlar grld zere acil almlar iin kullanlabilecek bir alm yntemi deildir. darelere bu ynde bilgilendirme yaplmtr.

Ayrca Bakanlmzn gelitirdii yeni stok ynetimi anlay erevesinde bilindii zere kurumlar 3 aydan fazla stok bulunduramayacaklarndan mnferit almlarnda 3 aylk veya 6 aylk ihtiyalar gz nne alnarak idareler tarafndan yaplaca dnlmektedir.

steklilerin Tereddtleri


Listeye alnacak istekli saysnn az olmas halinde dier isteklilerin madur olabilecei,

Yaymlanan ihale ilanlarnda kurumlarmz ihalelerin hemen hemen tamamnda listeye alnacak istekli saysn 10 ve zeri olarak belirlemi olduklar grldnden tereddde mahal kalmamtr.

steklilerin Tereddtleri


ereve anlamalarda teslimat sresinin belirsiz olmas

u anki ereve anlama mevzuatna gre bu mmkn olmamaktadr. Kald ki toplu yaplan ereve anlamalarda anlamaya taraf olan her bir idare tarafndan mnferit almlar yaplacandan bunun belirtilmesinin imkansz olduu da unutulmamaldr.

steklilerin Tereddtleri


ereve anlamalarda teslimat sresinin belirsiz olmas

Ayrca ereve anlama imzalanm olmas her iki tarafa bir ykmllk getirmeyen ve mnferit almlar sonucunda ereve anlama imzalanan firmalardan hangisinin uhdesinde kalaca belli olmayan bir rnn ereve anlamada teslimat srelerinin belirlenmesinin firmalar asndan ok da fayda salayaca dnlmemektedir.

Dier taraftan bu gne kadar hangi hastanemizin ne kadar ila kulland aa yukar firmalar tarafndan bilindii de bilinen bir gerektir.

steklilerin Tereddtleri


Mnferit alma teklif verme sresinin az olmas

Bilindii zere ynetmelik gerei teklif vermeye davet yazsnn son teklif verme tarihinden en az 3 gn nce ulaacak ekilde isteklilere bildirilmesi gerekmektedir.

Bu sre davet yazsnn ulamas iin son sre olup, idareler tarafndan daha nceden davet yazsnn gnderilmesini kstlayan bir sre deildir. Ayrca idarelere yaplan bilgilendirmelerde mmkn olduunca davet yazlarn mmkn olduunca firmalara daha nceden gnderilmesi istenmitir.

Ayrca mnferit almlarda ihale dosyas hazrlamak gibi bir zorunluluk olmadndan 3 gnlk bir srede teklifin oluturulabilecei de dnlmektedir.

steklilerin Tereddtleri


deme Vadesinin Belirsiz Olmas

Bakanlmzca yaymlanan genelgelerde deme sresinin mutlaka ihale dokmannda belirtilmesi gerektii ile bu sreninde 90 gnden fazla olmamas hususu belirtilmitir.

steklilerin Tereddtleri


Teknik artnamelerin standart olmamas

Bu konuda Bakanlmz ilgili teknik birimlerince teknik artname havuzu oluturulmas noktasnda gerekli almalar balatlmtr.

steklilerin Tereddtleri


Tahakkuklarn ok ge dzenlenmesi ve saymanla ge intikal ettirilmesi

Bu konuda Bakanlmza bal idareler genelgelerle srekli olarak uyarlmakta ve gerekli takipler yaplmaktadr.

steklilerin Tereddtleri


ereve Anlamalarda ve Mnferit Szlemelerde hale Kararnn Alnmasnda Srenin Belirsizlii

hale komisyonlarnca tekliflerin deerlendirilerek ihalenin karara balanmas ihalenin en nemli aamas olup, bu hususta idarelerin belirli bir sreyle snrlandrmasnn uygun olmayaca dnlmektedir. Kald ki sadece bir defaya mahsus olmak zere ereve anlamada bu sre uzun olacak olup, mnferit szleme aamasnda sadece fiyat teklifleri deerlendirileceinden bu sre otomatik olarak ksalacaktr.

steklilerin Tereddtleri


EREVE ANLAMA HALELER

stekliler asndan avantajlar

ereve anlama sresince sadece 1 kez ihale dosyas hazrlayacaklar ve 12 ayda bir yeterliliklerinin devam ettiine dair belgeleri verecekler.

l dzeyinde yaplacak toplu ereve anlamada ihale dosyas says daha da decektir.

ereve anlama kapsamnda geici teminat ve kesin teminat vermeyecekler.

Mnferit almda geici teminat yok, kesin teminat ynetmelikte belirtilen hallerde alnmayabiliniyor.

Ksacas hale Dosyas Hazrlama Maliyetleri Decektir.


EREVE ANLAMA HALELER

stekliler asndan avantajlar

5. Her ihalede yaanan ve sreci uzatan gerekli veya gereksiz ikayetler sadece ereve anlamada olacaktr.

Gerektiinde mnferit alma teklif vermeme, bu yzden herhangi yaptrmla (ihalelerden yasaklanma veya teminatn gelir kaydedilmesi gibi) karlamama (Sadece ereve anlama fesh ediliyor.)

Yaklak maliyet almalarnda idarelerin firmalardan fiyat istemeleri azalacaktr.


EREVE ANLAMA HALELER

En nemlisi idareler tarafndan salkl bir ihtiya planlamas yaplmadndan bir kerede topluca alnan ve bu nedenle geri demesi aksayan almlarn nne geilmesinde byk fayda salayacak. Bu da daha dzenli bir geri deme plannn oluturulmasna katk salayacaktr.

Ayrca yine salkl ihtiya planlamas yaplamamasndan dolay alnan ve stok fazlas mallarn (zellikle ilalarn), idareler tarafndan kullanlamamas ve firmalardan defaten bu rnlerin deitirilmesinin istenilmesinin nne geilecektir.


LA SEKTRNE OLAN DENMEYEN BORLARIN AYLARA GRE DAILIMI

Not:Veriler 30.09.2009 tarih itibari ile kurumlarmzn deyemedikleri borlar gstermektedir.


LA SEKTRNE OLAN DENMEYEN BORLARIN YILSONU TAHMN

Not: (a) Eyll ay devreden borlar 30.09.2009 tarih itibari ile kurumlarmzn deyemedikleri borlar gstermektedir.

(b) Ylsonuna kadar denecek tutar , kurumlarmza giden toplam denekten sabit giderler dldkten sonra kalan tutarn ila borlarna denk gelen aylk deme tutarnn son 3 ay iin hesaplanm miktardr.

(c) Son 3 aylk tahmini ila alm, yl ortalamasndan olmak zere son 3 ay iin hesaplanmtr ( Aralk ay iki kat hesaplanarak tespit edilmitir. )


ad
  • Login