A ter leti fejl d st meghat roz term szeti gazdas gi s t rsadalmi t nyez k
Download
1 / 42

A TER LETI FEJLOD ST MEGHAT ROZ TERM SZETI, GAZDAS GI S T RSADALMI T NYEZOK - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

A TERÜLETI FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK. Tartalom: A tényezők szerepe a regionális gazdaságban Természeti tényezők Gazdasági tényezők – infrastruktúra, tőke Munkaerő mobilitása A tényezők kapcsolatai, elérhetőség, periferialitás. TERMÉSZETI TÉNYEZŐK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A TER LETI FEJLOD ST MEGHAT ROZ TERM SZETI, GAZDAS GI S T RSADALMI T NYEZOK' - gauri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A ter leti fejl d st meghat roz term szeti gazdas gi s t rsadalmi t nyez k

A TERÜLETI FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

Tartalom:

A tényezők szerepe a regionális gazdaságban

Természeti tényezők

Gazdasági tényezők – infrastruktúra, tőke

Munkaerő mobilitása

A tényezők kapcsolatai, elérhetőség, periferialitás


A t nyez ell totts g szerepe a r gi k fejl d s ben

TERMÉSZETI TÉNYEZŐK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

NÉPESSÉG

TECHNIKAI HALADÁS, INNOVÁCIÓK

TŐKEÁLLOMÁNY

A TÉNYEZŐELLÁTOTTSÁG szerepe a régiók fejlődésében


A r gi k szakosod s nak alapjai
A régiók szakosodásának alapjai GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

 • Abszolút előnyök (Smith)

 • Komparatív előnyök (Ricardo)

 • Heckscher-Ohlin előnyök (tőke, és munkaerőellátottság)

 • Kompetitív előnyök (Porter)


Mobil s immobil javak
Mobil és immobil javak GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

 • Nem-transzferálható (lokális) inputok és outputok

 • Transzferálható (áthelyezhető) inputok és outputok

  Transzferálható: térbeli, mozgatás

  4-féle jószág:

 • Lokális input (immobil input): input-orientált (nyersanyaghoz, munkaerőhöz telepítés

 • Lokális output (immobil output, helyi kereslet): a helyi fogyasztókhoz telepítünk, piacorientált (piacra)

 • Transzferálható input (mobil input): a telephely bárhol lehet, input szállítható (szállítási költségek).

 • Transzferálható output (mobil output, külső kereslet): a termék szállítható a fogyasztókhoz (szállítási költségekl).


A t nyez k t rbeli sz k ss g nek ala p t pusai
A t GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐKényezők térbeli szűkösségének alaptípusai:

 • ubikvitás: szinte mindenütt megtalálható (pl. levegő),

 • kommonalitás: sok helyen előfordul (pl. folyóvíz, mint hűtővíz),

 • ritka javak: kevés helyen található meg (pl. bauxit),

 • unikális javak: nagyon kevés helyen fordul elő (pl. uránérc).


A r gi k k zti elt r sek alapvet okai
A régiók közti eltérések alapvető okai GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

 • a természeti erőforrásokkal való ellátottságból eredő előnyök – bizonyos termelési tényezők nem tökéletes mobilitása, helyhez kötöttsége

 • a térbeli koncentrálódás gazdaságossága – az erőforrások nem tökéletes oszthatósága

 • a közlekedés és kommunikáció költségei – a javak és szolgáltatások nem tökéletes mobilitása miatt, hatással van a nyereségre


A f ldhaszn lat mikro kon miai modellje
A FÖLDHASZNÁLAT mikroökonómiai modellje GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

Szűkös erőforrás, sokféle felhasználási lehetőség: mezőgazdaság, ipari telephely, lakóhely, rekreáció, stb.

Verseny a használati módok közt

A föld iránti kereslet mérőszáma: a föld ára, v. bérleti díja

Befolyásolja:- ásványkincsek, talajminőség, vízkészletek, éghajlat, topográfia, táj

 • megközelíthetőség(input/output piacok), munkaerőkínálat, közszolgáltatások,presztízs

  Földhasználati alaptípusok versengése

 • kis helyigény, 1ha- on nagy értéket termelők: városokban, magas ár

 • nagy területigény, 1ha –on kis értéket termelők: vidék, alacsony árak - mezőgazdaság, erdőgazd., sport, rekreáció

  A bérleti díj tartalma: az használja a földet, aki a legnagyobb bérleti díjat hajlandó fizetni érte (használók versenye)

  A profitmax (MR  MC) nem ad társadalmi optimumot  intervenció: engedélyek, támogatások, adók....


 • A megfizethet b rleti d j
  A megfizethető bérleti díj GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  Összes termelési költség (1 ha) (földhasználat ktg-e nélkül):

  TC = F + a  Q b

  • F: fixktg, a>0 , b> 1 konstans

  • (Q az 1 ha-ra eső hozam)

   A föld bérlőjének 1 ha-ra jutó nyeresége:

   = TR – TC - földhasználati ktg/ha =

   = TR – TC – (1 ha föld bérleti díja )

   = P  Q – F - a  Q b– bérleti díj

   P a farm kapujánál érvényes nettó ár

   (= piaci ár - szállítási egységköltség)

 • Átlagköltség: AC = TC/Q

  = (F/Q) + a  Q b-1

 • Határköltség: MC = TC/Q

  = a  b  Q b-1


 • A b rleti d j gradiens
  A bérleti díj gradiens GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  A centrumtól távolodva kisebb bérleti díj fizethető!

  Területhasználati zónák:


  Term szeti t nyez k
  TERMÉSZETI TÉNYEZŐK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • A legkevésbé mobilak

  • Részben térben helyhez kötöttek

  • Általában nem bővíthetők, de kimeríthetők, elszennyezhetők

  • Fogyó erőforrások (stock, azaz készlet jellegű)

   • a felhasználással véglegesen elfogyasztott,

   • újrahasznosítható

  • Megújuló erőforrások

   • korlátlanul újrahasznosítható

   • egy kritikus határig képesek regenerálódni

    Fajtáik:

    Táj (domborzat, földfelszín), termőföld, éghajlat (időjárás), vizek, ásványkincsek, energiahordozók, levegő


  Sv nykincsek energiahordoz k
  Ásványkincsek, energiahordozók GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Egyenlőtlen térbeli eloszlás

  • Kimerülő, részben újrahasznosítható

  • Kitermelés költségei

  • Szállíthatóság

  Fontossága: ipar,…


  Ghajlat id j r s vizek domborzat
  Éghajlat, időjárás GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK, vizek, domborzat

  • Ipar – talajszerkezet, vízszennyezés, klíma

  • Közlekedés-távközlés – domborzat, klíma

  • Turizmus – táj, klíma, vizek…

  • Mezőgazdaság – napfény, hőmérséklet, csapadék, domborzat

  Gyógyvizek és termálvizek Magyarországon


  Term f ld
  Termőföld GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Szűkös erőforrás

  • Nem mobilizálható

  • Termőképesség, eltartóképesség eltérései

  • Termőtalaj pusztulása


  Talajt pus aranykorona rt k
  Talajtípus, aranykorona érték GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK


  Fosszilis energiahordoz k
  Fosszilis energiahordozók GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Kimerülő, nem megújítható

  • Kőolaj, földgáz

  • Készletek: 70 évre, 3200 mrd hordó (évi 2 % fogyasztásnövekedéssel)

   • (40 évre, 1700 mrd hordó)?

  • Napi fogyasztás=napi kitermelés: 84 millió hordó

  • Fő fogyasztók: fejlett világ, Kína, India!


  A fosszilis energia 70 vre
  A fosszilis energia – GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK70 évre?


  Termel k
  Termelők GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  1 mrd hordó/nap export feletti exportőrök

  • OPEC (60 %) – 11 ország

  • Nem OPEC

  • Eltérő kitermelési költségek

  • Fogyasztás gyorsan nő

  • Fejlettek

  • Fejlődők


  A magyar mez gazdas g region lis adatai
  A magyar mezőgazdaság regionális adatai GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Észak-magyarország,

  • Alföld

  • Dél-Dunántúl

   agrárjellege


  Gazdas gi t nyez k infrastrukt ra

  • Szociális GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Lakásállomány

  • Kommunális hálózatok

  • Egészségügyi

  • Oktatási, kulturális

  • Települési intézményrendszer

  • Környezeti

  • Sportlétesítmények

  • Termelői

  • Közlekedési

  • Hírközlési

  • Energetikai

  • Környezetvédelmi

  • Vízgazdálkodási

  GAZDASÁGI TÉNYEZŐK - Infrastruktúra


  K zleked si infrastrukt ra

  VASÚT GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  Gyorsforgalmi utak

  Közlekedési infrastruktúra

  • Távolságok

   • Légvonalbeli

   • Pályatávolság

   • Időtávolság

   • Gazdasági távolság

   • Szociális távolság

  • Elérhetőség

  • Fajlagos szállítási költség

  • Szállítási módok, eszközök

   Távközlés

  • Vezetékes telefon

  • Mobiltelefon

  • Internet

  • TV, rádió, kábeltévé

   Magyarország: sugaras szerkezet


  T kejavak
  Tőkejavak GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • A legmobilabb termelési tényező

   Formái:

  • A reáltőke nemzetközi/régióközi áramlása: közvetlen külföldi tőkebefektetés (Foreign Direct Investment - FDI)

  • A pénztőke nemzetközi/régióközi áramlása:

   • külföldi portfólió befektetés - tulajdonrész szerzése

   • Hitelek, segélyek


  A k zvetlen beruh z s m k d t ke s a k lf ldi portf li beruh z s megk l nb ztet se
  A közvetlen beruházás (működőtőke) és a külföldi portfólió beruházás megkülönböztetése

  Működőtőke (FDI): olyan interregionális/nemzetközi befektetés, amelynek célja a másik régióban tartós érdekeltséget szerez. Hosszú távú viszony!

  Meghatározó (10 % feletti tulajdonrész!) mértékben befolyásolja a menedzsmentjét

  Potfőlió-befektetés: értékpapírok vásárlása, pénzpiacokon (kötvény, részvény, határidős ügylet, opció....)

  Nem eredményez közvetlen rendelkezési jogot a fogadó ország vállalatában,

  A FDI és a portfólióbef. eltérése:

  1, a fejlődéshez való hozzájárulás:

  FDI – új technika,portfólióbef – ehhez pénzforrás

  2, Időhorizontbeli eltérés:

  FDI hosszabb, portfólióbef – rövidebb lehet

  3, Motiváció:

  FDI : profitnagyság, piaci részesedés, hatékonyság

  portfólióbef : profitnagyság (kamat, osztalék)

  4, Ingadozás:

  FDI : a gazdaság ciklikus ingadozásai befolyásolják

  portfólióbef : jobban ki van téve a piac lélektani hatásainak

  A FDI és portfólióbef elhatárolása gyakorlatban nem mindig egyértelmű!


  Fdi raml s a vil gban
  FDI áramlás a világban portfólió beruházás megkülönböztetése

  FDI Magyarországon


  Az fdi import region lis megoszl sa magyarorsz g
  Az FDI import regionális megoszlása, Magyarország portfólió beruházás megkülönböztetése

  • Budapest és Ny-Dunántúl + K-Dunántúl

  • Visszaforgatott jövedelem


  Technol gia transzfer
  Technológia-transzfer portfólió beruházás megkülönböztetése

  • A technológia terjedése (diffúzió)

  • A technológia abszorpciója, adaptálása

  • Technológiatranszfer (gépek, műszerek, szabadalmak, egyik országból a másikba történő átvitele)

   Fajtái:

   • Megtestesült, Nem megtestesült (know-how, licencek…)

   • Működő tőke befektetés

    Formái:

   • Kereskedelmi Nem kereskedelmi (műszaki segélyezés –technical assistance)

  • A régió tőkeellátottságát meghatározza: saját felhalmozás (illetve amortizáció), tőkeexport, tőkeimport

   A tőke áramlását gazdasági okok (profitmax) magyarázzák (?)

  • Valóság: a tőke nem teljesen mobil – polarizáció!


  Munkaer hum ner forr s
  MUNKAERŐ, HUMÁNERŐFORRÁS portfólió beruházás megkülönböztetése

  Az ember szerepe a gazdaságban:

  • Munkaerő

  • Fogyasztó

  • Terület (lakóhely) tulajdonosa

   A munkaerő interregionális áramlása - okai:

  • Nem gazdasági:

   • Természeti katasztrófák, háborúk, családi okok, kalandvágy

  • Gazdasági:

   • Munkanélküliség

   • Bérszínvonal eltérések

   • Vándormunka/ idénymunka

   • Munkakörülmények

   • Presztízs

    Kit érint?

  • Magasan kvalifikáltak

  • Képzetlenek


  Magasan kvalifik lt munkaer okok
  Magasan kvalifikált munkaerő - okok portfólió beruházás megkülönböztetése

  • Képzettség megszerzése (hazatér!)

  • Képzettség karbantartása, kutatómunka (hazatér!)

  • Képzettség kihasználása (munkakörülmények) - természetes jelenség!

  • Bérkülönbségek miatt – agyelszívás

   A fejlődő régiókban kiképzett munkaerő a fejlett régiókban termel!


  A k pzetlen munkaer mobilit s folyamata
  A képzetlen munkaerő mobilitás folyamata portfólió beruházás megkülönböztetése

  • Jó konjunkturális helyzet a fejlett régióban

  • Hazai munkaerő hiány, bérnövekedés

  • Régión kívülről munkaerő beáramlás, vendégmunkások

   • Példa: Franciaország, Nagy-Britannia: volt gyarmatokról , később török és délszláv vendégmunkások

  • Idénymunkások: a fejlődő országokba/régiókba is (gyapot, tea, kávé betakarításra)

  • Illegális munkavállalás


  Region lis elt r sek
  Regionális eltérések portfólió beruházás megkülönböztetése

  Vállalat szempontja:

  • Munkaerő ára

  • Munkaerő képzettsége

   Munkavállaló szempontja:

  • Adott foglalkozási ágban elérhető jövedelem

  • Reálkereset = nominális jövedelem- megélhetési költségek

  • A bérek és megélhetési költségek eltérései régiók közt


  A meg lhet si k lts gek ter leti k l nbs gei
  A megélhetési költségek területi különbségei portfólió beruházás megkülönböztetése

  • lakosság összetétele (életkor, jövedelem, fizetőképesség)

  • A szomszédos régiók jövedelmi helyzete

  • a város térbeli terjeszkedése topográfiai adottságok

  • Nehezen mérhető, nem számszerűsíthető tényezők:

   • a terület pszichikai vonzereje (egy részének van költségjellegű hatása is)

   • a nagyvárosokban való lakás extra költségei (pl. a közlekedés, közbiztonság)

   • valamely környezeti kockázati tényező közelsége (ipartelep levegőszennyezésének egészségkárosító hatása, stb.)


  A b r s j vedelemdifferenci k okai
  A bér- és jövedelemdifferenciák okai portfólió beruházás megkülönböztetése

  • A munkaerő kínálata, és annak rugalmassága

   • Egy településen rugalmatlan (adott munkaerőbázis, + migráció)

   • Egy adott szakmában rugalmasabb (átképzés lehetősége)

   • Egy adott vállalkozás számára még rugalmasabb (más vállalkozástól elcsábítható)

  • A munkaerő vándorlási hajlandósága

   • Migráció és ingázás eltérése

   • A migráció költségei és haszna

   • A jövedelmek és megélhetési költségek eltérései

   • A munkakörülmények, munkahely biztonsága, családtagok lehetőségei

   • A lakóközösség vonzereje


  A migr ci s folyamatok jellemz i
  A migrációs folyamatok jellemzői portfólió beruházás megkülönböztetése

  • A migráció eredete és célpontja

   • A célpont vonzereje (jövedelem, környezet)- „pull” (húzó) hatás – főleg gazdasági

   • Az eredet (kiindulási pont) „push” (taszító) hatása – főleg szociális, demográfiai

  • A migrációt akadályozó tényezők

   • Távolság (fizikai, kulturális, társadalmi)

   • Költözés „költségei”

   • Kitaposott ösvény

  • A migráns személy tulajdonságai

   • Életkor, életszakasz

   • Iskolázottság

   • foglalkozási státusz

   • Személyi, egyéni jellemzők

    A régiók közti kiegyenlítődés

    csökkenti a migrációs hajlandóságot!


  A migr ci hat sai a r gi k fejl d s re a k ld r gi eredet
  A migráció hatásai a régiók fejlődésére: A küldő régió (eredet)

  • Elvándorlás periferikus régióból:

   • Munkanélküliek elvándorlása: csökkennek a helyi szociális kiadások, segély iránti igény

   • Magasabban képzettek elvándorlása: humánerőforrás kapacitás romlik, kedvezőtlen a fejlesztésekhez; meglévő vállalkozásokat is elriaszthatja

   • Helyben maradó családtag támogatása – jövedelembeáramlás

   • Információs hatások a régión kívülről (fogyasztási javak, technológia)

   • Szabadság alatti hazalátogatás, nyugdíjas visszatelepül – idegenforgalom, jövedelembeáramlás


  A migr ci hat sai a r gi k fejl d s re c lr gi
  A migráció hatásai a régiók fejlődésére: Célrégió

  • Bevándorlás nagyvárosi centrumba

   • Növeli a célrégió termelési kapacitását

   • Növelheti a célrégió képzettségi szintjét

   • Termelékenységet javít, ha képzett munkaerő révén fejlettebb technológia is telepíthető

   • Új piaclehetőségek ( az eredetrégióban) a célrégió termékei számára

   • Növekedhet a munkanélküliségi ráta

   • Csökkenhet az átlagos bérszínvonal (kiszorító hatás)

   • Korösszetétel miatt igény a szociális intézmények kapacitásának bővítésére (óvoda, iskola)

   • Kulturális konfliktusok, ha az asszimiláció, integrálódás lassú  A telep l sek t rkapcsolatainak rt kel se
  A CélrégióTELEPÜLÉSEK TÉRKAPCSOLATAINAK ÉRTÉKELÉSE

  Egyszerű mutatók a közlekedési infrastruktúra állapotát tükrözik:

  • autóutak hossza km-ben a településen (területi egységben), vasútállomások száma

  • legközelebbi csomópontba való eljutás időigénye

   Összetett mutatóktöbb (általában két) tényező együttes hatását vizsgálják, ezek:

  • egy adott helyszínen (csomópontban) elérhető lehetőségek „értéke”

  • a telephelyről a fenti helyszín (csomópont) eléréséhez szükséges „költség” (amelyet mérhetünk időben, távolságban, pénzköltségben is)


  El rhet s gi index accessibility
  Elérhetőségi Index: Célrégió (accessibility)

  az i. telephely „közelsége” az összes többi helyszínhez/csomóponthoz)

  Ai = j g(Wj) f(cij)

  ahol: i: a telephely jele, j: az elérendő egyéb település

  • Wj : a j. településen rendelkezésre álló lehetőség

  • cij : az i. telephely és a j. település közti távolság,

  • g(Wj ): a rendelkezésre álló lehetőség értéke (aktivitási függvény) –növekvő

  • f(cij ): az i. telephely és a j. település közti távolság leküzdésének „költsége”, (impedancia függvény) -a távolság növekedésével csökkenő!

   Ai magas értéke az adott telephely kedvező elhelyezkedését, kedvező elérhetőségét jelenti.


  El rhet s gi index p ld i
  Elérhetőségi index példái Célrégió

  Két csoport:

  • Az gravitációs modell módszertana szerint : a „gazdasági” vagy „piaci” potenciált méri.

   • Példa: gazdasági potenciál :

    EPi = j Wj /cij2

    Wj a piac mérete, lakosság száma, vagy GDP és

    cij az i - j távolság.

  • A „napi elérhetőség” mutatói

   EPi = j Wj ha j-re cij cmax


  Periferialit s
  Periferialitás Célrégió

  két alapvető tényező:

  • a jelentős távolságok okozta költségnövekedés ( nyersanyagok, és fogyasztói javak szállításában –üzleti szervezetek, lakosság számára)

  • a sűrűn lakott területek agglomerációs előnyeinek hiánya

  Standardizált periferialitásiindex (Copus) :

  pi = 100  (EPmax – EPi) / (EPmax- EPmin )

  EPi : gazdasági potenciál, Minél kisebb a pi (0-100 ) annál kevésbé periferikus


  Eur pai gazdas gi potenci lok periferialit si indexek
  Európai gazdasági potenciálok –periferialitási indexek Célrégió

  Európa, az 1996-os GPD alapján, NUTS3 régiókra


  Ter leti szerkezet v ltoz sai hoover index
  Területi szerkezet változásai, Hoover-index Célrégió

  Hoover-index:H = ( i=1..nxi – fi) / 2

  ahol: xi = az i. terület részesedése (%) az egyik változó (v. időpont) értékeiből

  fi = az i. területrészesedése (%) a másik változó v. időpont értékeiből ( i=1..n xi = 100 és i=1..n fi = 100 )


  ad