การประเมินผลงานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2551 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 43

 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การประเมินผลงานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2551. คณะกรรมการอำนวยการประเมินผลงานสาธารณสุข. คำสั่ง สสจ.ปข . ที่ …… /2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ................................ประธาน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การประเมินผลงานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2551

2551


2551

.. /2550 20 2551

................................

.. 1 ,2, 3..............................................

..............................

. ....................................

.....................

......................................


2551

2551

 • 1. 4 ( CUP + . + . + . )

 • 2. 2550 90 % ( 68 )

12 ***


2551

2551 ()

 • 3. K ()

 • 4. () ( / )

 • 5. .

  ( 50)

 • 6.


2551

 • CUP 42

 • 25

 • . 30

 • . 25


2551

 • 1.

 • 2.

 • 3. /


2551

 • 1. CUP / 8

 • 2. 8

 • 3. 68


2551

/ /

 • 4 (CUP , , .,.)

 • .

  1 ( 50 )

  2 ( 20 )

  3 ( 10 )

  4 ( 20 )


2551

60

40


2551

KPI profile/

/


2551

KPI profile


2551

1 .

10 5

9 4

8 3

7 2

6 1

0 ( 10 )


2551

2 . 5

0

3 .


2551

/

PCU 68 / 2 21 22

. 8 / 2 4

CUP / 8 / 1 8

1. ( Site Audit )

2. .


2551

3

1

.

. 7 . 7

. 6 . 2

22 ( 11 )


2551

2551,

( 1)


2551

2

.

. 10 . 7

. 7

24 ( 12 )


2551

2551,

( 2)


2551

3

.

. 14 . 6

. 2

22 ( 11 )


2551

2551,

( 3)


2551

2551


2551


2551


2551

2

KPI1. % .

KPI2. (range) % . %.

=(KPI1*0.6) + (KPI2*0.4


2551

.

 • 5

 • KPI 1 ( . +

 • .( 50 )

 • KPI 2. (HCIS 9 )

 • KPI 3. . . .

 • KPI4. . . ()

 • KPI 5. . .

 • KPI6. KPI7. KPI8. .


2551


2551

( 8 )

82.04

87.15 , 75.74 ,S.D. 4.46


2551

2551


2551

CUP / / .

.


 • Login