Terrorism
Download
1 / 62

Terrorism . - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Updated On :

Terrorism. นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2551: Dirty bomb threat, New York. นิยาม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Terrorism . ' - Michelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Terrorism

นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Slide3 l.jpg
นิยาม

 • Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby — in contrast to assassination — the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication processes between terrorist (organization), (imperilled) victims, and main targets are used tomanipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought (Schmid, 1988).


Slide4 l.jpg
ลักษณะสำคัญ

ใช้ความรุนแรง หรือการขู่

ปฏิบัติการโดยบุคคลหรือองค์กรลับ

เลือกเป้าหมายที่เป็นพลเรือนหรือเป็นสัญลักษณ์

ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สร้างความกลัว เรียกร้องความสนใจ

หวังผลทางการเมือง


Slide5 l.jpg
อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลกอุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก

ที่มา: Office of the Coordinator for Counterterrorism


2544 9 11 2 993 l.jpg
2544อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก: 9/11 เสียชีวิต 2,993 คน


2545 202 l.jpg
2545อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก: ระเบิดบาหลีเสียชีวิต 202 คน


2546 655 000 3 698 l.jpg
2546อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก: การรุกรานอิรัก เสียชีวิต: ชาวอิรัก 655,000 + ทหารอเมริกัน 3,698 คน


2549 52 l.jpg
2549อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก: ระเบิดลอนดอน เสียชีวิต 52 คน


Slide10 l.jpg

ความรุนแรงอุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


Slide11 l.jpg

จำนวนเหตุการณ์ตั้งแต่ 2536 - 2547

> 800 Deaths

เสียชีวิต > 800 ราย

ที่มา: ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11


Slide12 l.jpg
เหตุการณ์ความรุนแรง ระหว่างการเดินทาง


Show room 9 9 49 l.jpg
ระเบิด Show room รถ 9 จุดอ.เมือง ยะลา 9 พ.ย. 49Slide15 l.jpg

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในสังคม ความหวาดระแวงอคติ ความเกลียดชัง

การบาดเจ็บ เสียชีวิต

ความรุนแรง

 • ยุทธวิธี “สร้างอาณาจักรแห่งความกลัว”

 • การเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์:

  - ชาติพันธุ์มลายู

  - ศาสนาอิสลาม

  - ประวัติศาสตร์รัฐปาตานี

 • การครอบงำทางวัฒนธรรม

 • โครงสร้างการจัดการของรัฐที่ผิดพลาด

 • ความไม่เป็นธรรม การแย่งชิงฐานทรัพยากร

ความขัดแย้ง


Slide17 l.jpg

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(Violence-related Injury Surveillance - VIS)มกราคม - มิถุนายน 2550


Violence related injury surveillance vis http medipe psu ac th vis l.jpg
Violence-related Injury Surveillance การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรง(VIS)http://medipe.psu.ac.th/vis

 • ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้เอื้อต่อการนำไปใช้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดนโยบายและวางแผน จัดสรรทรัพยากร ควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยเหลือเยียวยาผู้สูญเสีย

 • เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2550

 • กลุ่มประชากรที่เฝ้าระวัง คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกแบบตั้งใจ (Intentional injury) ทุกราย ที่มารับการรักษาหรือชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลของรัฐจำนวน 47 แห่งของจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 • โดยนำข้อมูลระบบเฝ้าระวังฯ เฉพาะเหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาวิเคราะห์

18Slide20 l.jpg

สถานที่ มกราคม :เหตุการณ์


Slide21 l.jpg
จำนวนเหตุการณ์ มกราคม จำแนกตามจังหวัดและอำเภอที่เกิดเหตุ

21


Spot map 1 1 l.jpg
Spot Map มกราคม แสดงจำนวนเหตุการณ์ตามที่เกิดเหตุ(1 จุดแทน 1 เหตุการณ์)


Slide23 l.jpg

การกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือนการกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือน

ม.ค.

ก.พ.

เม.ย.

พ.ค.

มี.ค.

มิ.ย.

ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ

ถนนหรือทางหลวง

บ้าน ที่อยู่อาศัยส่วนตัว

สถานที่ค้าขายสินค้าและบริการ

สถานที่อื่นๆ

นา ไร่ สวน

สถานศึกษา / สถานที่สาธารณะ

23

เดือน


Slide24 l.jpg
เหตุการณ์ความรุนแรงการกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือนระหว่างการเดินทาง


Slide25 l.jpg

สถานที่ การกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือน:ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต


Slide26 l.jpg
จำนวนและอัตรา (การกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือน/แสนประชากร/6 เดือน) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) ตามจังหวัดที่เกิดเหตุ

26


Slide27 l.jpg
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามจังหวัดที่เกิดเหตุ


Slide28 l.jpg
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามจังหวัดและเดือนที่เกิดเหตุ


Slide29 l.jpg
จำนวนและอัตรา (จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต/แสนประชากร/ 6 เดือน) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) ตามอำเภอที่เกิดเหตุ


Slide30 l.jpg

จำนวนจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 5 อันดับแรกจำแนกตามอำเภอและเดือนที่เกิดเหตุ


Area map l.jpg
Area mapจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แสดง อัตราการบาดเจ็บเฉลี่ยและ จำนวนการบาดเจ็บรายเดือนตามอำเภอที่เกิดเหตุการณ์

31


Slide32 l.jpg

เวลา จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต: เหตุการณ์


Slide33 l.jpg
จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและเวลาที่เกิดเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและเวลาที่เกิดเหตุการณ์


Slide34 l.jpg
จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและวันในจำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและวันใน 1 สัปดาห์


Slide35 l.jpg
จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามวันที่ที่เกิดเหตุการณ์ในจำนวนเหตุการณ์จำแนกตามวันที่ที่เกิดเหตุการณ์ใน 1 เดือน


Slide36 l.jpg
จำนวนเหตุการณ์รายเดือนจำนวนเหตุการณ์รายเดือน-เฉลี่ยตั้งแต่ มกราคม 2547


Slide37 l.jpg

บุคคลจำนวนเหตุการณ์รายเดือน :ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต


Slide38 l.jpg
ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามกลุ่มอายุ ศาสนา และเพศ

38

38


Slide39 l.jpg
ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพ

จำนวน

39


Slide40 l.jpg
ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพและเดือนที่เกิดเหตุSlide42 l.jpg

การบาดเจ็บเสียชีวิต และการดูแลรักษา


Slide43 l.jpg
การรักษาผู้บาดเจ็บ ในโรงพยาบาล

การชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาล

43


Slide44 l.jpg
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) 5 อันดับแรก ตามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

44


Slide45 l.jpg
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) 5 อันดับแรก ตามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

45
Slide48 l.jpg

เหตุการณ์ระเบิด ในที่สาธารณะ

48Slide50 l.jpg
การนำส่งจากจุดเกิดเหตุ

 • ในผู้บาดเจ็บจำนวน 1,291 ราย

  • มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 153 ราย

  • มาโรงพยาบาลเอง 247 ราย

  • หน่วย EMS นำส่ง 79 ราย

  • ไม่ระบุ 823 ราย

 • ค่ามัธยฐานของระยะเวลาจากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล 30 นาที (IQR = 15-60 นาที)


Slide51 l.jpg
การดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุการดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุ


Slide52 l.jpg

พาหนะในการส่งต่อการดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุ

เป็นรถพยาบาล 311 ครั้ง

รถอื่น 2 ครั้ง

ไม่ระบุ 4 ครั้ง

มีผู้ดูแลขณะส่งต่อ

เป็นพยาบาล 230 ครั้ง

แพทย์ 7 ครั้ง

อื่นๆ 73 ครั้ง

ไม่มีผู้ดูแล 1 ครั้ง

ไม่ระบุ 4 ครั้ง

การส่งต่อ

 • ในผู้บาดเจ็บจำนวน 1291 ราย มีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน 285 ราย (317 ครั้ง)

 • ค่ามัธยฐานของระยะเวลาในการส่งต่อ 49 นาที (IQR = 25-80 นาที)

52


Slide53 l.jpg
การดูแลขณะขณะส่งต่อการดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุ

53


Slide54 l.jpg
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เฉลี่ย

*ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอก **คิดจากข้อมูลของ 776 ราย (59.4%)


Slide55 l.jpg
สถานะขณะจำหน่าย

 • ในผู้บาดเจ็บที่มาโรงพยาบาลจำนวน 1,291 ราย (1,307 ครั้ง) สถานะขณะจำหน่าย

  • หาย 65 ราย

  • ดีขึ้น 411 ราย

  • ไม่ดีขึ้น 67 ราย

  • ตาย 97 ราย

  • ไม่มีข้อมูล 651 ราย

 • มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 550 คน


Slide57 l.jpg

“It seems as if some barrier has been broken and anyone can be regarded as a target,

even those bringing food to the hungry and medical care to the wounded.”

~ Mary Robinson ~

U.N. High Commissioner for Human Rights

57


Slide58 l.jpg
การเผาสถานีอนามัย โตะแน จ.ปัตตานี 9 ม.ค.50

58


Slide59 l.jpg

Online Security & Safety Resource โตะแน จ.ปัตตานี http://medipe.psu.ac.th/security&safety/

59

59


Slide60 l.jpg
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

 • ใช้แนวทางความสมานฉันท์และการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 • การฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธ

 • การขจัดความเกลียดชังและอคติในสังคมไทย

60


Slide61 l.jpg

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงThere is no way to peace.

peace is the way.”

~ A.J. Muste~


ad