marts 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metode: Det gode projekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Metode: Det gode projekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Marts 2012. Metode: Det gode projekt. Vi starter med forsiden – HUSK!. Navn på alle gruppemedlemmer Semester og uddannelse Projektets titel URL til jeres produktion Evt. andre relevante serviceoplysninger. Projektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metode: Det gode projekt' - zulema


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vi starter med forsiden husk
Vi starter med forsiden – HUSK!
 • Navn på alle gruppemedlemmer
 • Semester og uddannelse
 • Projektets titel
 • URL til jeres produktion
 • Evt. andre relevante serviceoplysninger
projektet
Projektet
 • Et projekt er principielt set en mini-udgave af de øvrige tekst-formater i den akademiske verden: Den videnskabelige tekst
 • Projektet
  • BA-projektet
   • Specialet
    • Ph.D.-afhandlingen
     • Doktor-disputatsen
disposition
Disposition
 • På MUL prøver vi på at efterligne genren så godt som muligt.
 • Men! Vi er nødt til at gøre den på vores egen måde, for at det hænger sammen.
typisk indholdsfortegnelse
Typiskindholdsfortegnelse
 • Indledning
  • Problemfeldt
  • Problemstilling
  • Problemformulering
  • Afgrænsning
typisk indholdsfortegnelse1
Typiskindholdsfortegnelse
 • Metode
  • Overvejelser over fremgangsmåde
  • Præsentation af udviklingsmetode
  • Præsentation af øvrige værktøjer
  • Evt. læsevejledning (beskrivelse af, hvordan rapporten er opbygget)
typisk indholdsfortegnelse2
Typiskindholdsfortegnelse
 • Analyseafsnit
  • Nødvendige analyser (her vil man fx gennemføre situationsanalysen, målgruppeanalyse, udvikling af persona, scenarie etc.)
 • Beskrivelse af udviklingsprocessen
  • Trin i designprocessen (baseret på analyserne)
  • Præsentation af andre relevante overvejelser baseret på
typisk indholdsfortegnelse3
Typiskindholdsfortegnelse
 • Overvejelser vedr. interaktionsmæssig opbygning
 • Tests
 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Evt. appendix
disposition1
Disposition
 • Indledning
  • Problemfeldt
   • Hvor er vi henne, hvad er emnet for opgaven i bred forstand, hvor starter afgrænsningen? (Samfundsniveau)
  • Problemstilling
   • Første indsnævring – vi bevæger os mod det konkrete problem…
  • Problemformulering
   • Hvordan kan dine interesser og din undren formaliseres? Det gælder både om at være præcis, dvs. tydelig, og om at foretage en afgrænsning: Hvad skal med og hvad skal ikke med?
vedr problemformulering
Vedr. Problemformulering
 • Læs mere om problemformuleringer her: http://www.skrivopgave.dk/problemformulering
 • (Jeg er dog ikke enig i, at problemformuleringer kun kan formuleres som spørgsmål. Man kan også starte en PF: Vi stiller os den opgave…
disposition2
Disposition
 • Indledning, fortsat ...

Selektionskriterier eller afgrænsning

   • Hvorfor er dit med i stedet for dat - hvad berettiger udvælgelsen?

Metode

   • Hvilke analyseværktøjer og evt. teorier vil du bruge? Fortæl, hvordan du vil gribe analysen an
   • ”gearskift”Hvordan kommer læseren fra s. 1 til s. XX? Hvad er der i vente?
disposition3
Disposition
 • Krop
  • Analysen
   • Analyse betyder egentlig ”skille ad”, hvorimod syntese betyder ”samle”.
   • Det er vigtigt at have en god balance mellem at skille ad og samle (måske på en ny måde).
disposition4
Disposition
 • Afslutning
  • Opsummering/konklusion
  • Perspektivering
  • Videre arbejde
 • Litteratur, appendix, m.v.

Vigtigt!

at konkludere
At konkludere ...
 • Del-konklusioner
  • Godt som arbejdsredskab
  • Men: ikke altid velegnet til selve teksten (måske bliver den sådan lidt for fysikrapport-agtig ...)
  • Eksperimenter med den rette form (opsamlinger)
 • Konklusion
  • Svar på din problemformulering!
litteraturliste ex
Litteraturliste (Ex.)
 • Alter, Jonathan: “The Weird World of Secrets and Lies”, in Newsweek, nr. 22, 1998
 • Bolter, Jay David and Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media, Cambridge, Mass. 1999
 • De Certeau, Michel: The Practice of Everyday Life, Berkeley 1984 [1974]
 • Elmer, Greg: Profiling Machines: Mapping the Personal Information Economy, Cambridge, Mass. (in press),
litteraturliste forts
Litteraturliste (forts.)
 • Vær systematisk!
 • Husk at få alle kilder med – inkl. artikler, hjemmesider etc.
 • Vedr. hjemmesider:
  • “google.com” er ikke nok!
  • Sørg for at få hele url’en med! samt datoen, hvor I ser hjemmesiden (de kan jo ændre sig løbende)
   • Tag samtidig et print af siden og vedlæg det i bilag!
fodnoter
Fodnoter
 • Hver gang I referer til noget, I har set i bøger, hjemmesider eller andre kilder, bør der komme en fodnote!
  • Alle de kilder, I nævner i fodnoter, skal også kunne findes i litteraturlisten
 • Eksempel på fodnote:
  • 1Se i øvrigt Wisler m.f. Usability p. 22.
formalia
Formalia
 • En god opgave er en balancegang mellem form og indhold
 • Det nytter ikke noget, dine tanker er enormt gode, hvis dit sprog er rodet, og dine pointer er uargumenterede osv.
 • KONSISTENS: brug de samme slags fodnoter hele vejen igennem, samme stavemåder, samme citatpraksis, samme bla og samme bla.
 • DETTE PUNKT GIVER DIG MINDST EN KARAKTER!!
perspektiver
Perspektiver
 • Har du stødt på en interessant film, bog, en god idé - osv. - fornylig? Måske er det relevant for din opgave
 • Perspektiver gerne - men hold styr på tangenterne.
til sidst
Til sidst
 • Husk at skrivelyst, nysgerrighed og begejstring smitter: læseren kan også mærke det!
 • Men husk også, at dårligt sprog, sjusk, uensartethed og ”sloppy” argumentation trækker ned, UAGTET HVOR MANGE GODE IDÈER DU ELLERS MÅTTE FÅ!
 • Husk: I dømmes på jeres formidlingsevne
 • Husk: I dømmes (også) på jeres evne til at strukturere et stof
 • Husk: I dømmes på jeres forståelse for emnet OG jeres vilje til og sans for at bære en selvstændig ide igennem og argumentere for den
slide22
Stil
 • Det hele ligger i variationen ...
 • Brug gerne lidt frækt sprog, men kun FÅ GANGE
 • Understreg gerne pointer ved gentagelser, men IKKE HELE TIDEN
 • Henvis gerne til dig selv (f.eks. at du i næste afsnit vil gøre sådan og sådan, men IKKE KONSTANT)
 • Veksle mellem korte og lange sætninger, begyndelser, synonymer osv.
 • En god opgave skrives igennem flere gange - HUSK: den sidste ”åh, jeg gider ikke mere”’koster’ en karakter ...!
og til allersidst
Ogtilallersidst!
 • I er multimediedesignere!
 • Der stilles krav til, at jeres rapport er lige så veldesignet som jeres digitale produkt.
  • Kæl for detaljerne – det giver ikke ekstra. Men det modsatte trækker ned.
 • I øvrigt kan I finde eksempler på projekter på biblioteket!
ad