det gode liv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det gode liv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det gode liv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Det gode liv - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Det gode liv. Å lykkes eller være lykkelig?. Hva er det gode liv?. Bestemmes av en uendelig rekke valg innfor: Helse (kosthold, aktivitetsnivå…) Materiell standard (tid, opplevelser, penger…) Relasjoner Yte eller nyte Bekymringer Ta ansvar for eget liv (livssyn…) Likhet eller likeverd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Det gode liv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det gode liv

Det gode liv

Å lykkes eller være lykkelig?

hva er det gode liv
Hva er det gode liv?
 • Bestemmes av en uendelig rekke valg innfor:
   • Helse (kosthold, aktivitetsnivå…)
   • Materiell standard (tid, opplevelser, penger…)
   • Relasjoner
   • Yte eller nyte
   • Bekymringer
   • Ta ansvar for eget liv (livssyn…)
   • Likhet eller likeverd
 • Ting man ikke kan endre:
   • Genetikk
   • Oppvekstmiljø
   • Verdenssituasjonen
   • Fortiden din
slide3
”Gi meg styrke til å akseptere

det jeg ikke kan forandre,

mot til å forandre det jeg kan,

og kunnskap til å se forskjellen”

(Serenity prayer)

helse
WHO definerer helse slik:

”Helse er tilstand av fullkomment velvære, fysisk, mentalt og sosialt, ikke bare fravær av sykdom og lyter”.

Ut fra dette har mange av oss mindre god helse størstedelen av livet.

Vi vil hjelpe elevene til å få et mer positivt og reelt bilde av egen helse.

Ønsker å bevisstgjøre elevene slik at de kan foreta viktige valg.

Helse
materiell standard
Materiell standard
 • Viktig å finne balansen mellom å ha så mye at man slipper å bekymre seg for hvordan det skal gå, og det faktum at å eie mye fort fører til nye bekymringer.
 • Vi ønsker at elevene skal forstå at materiell overflod ikke nødvendigvis gir et bedre liv.
ta ansvar for eget liv
Ta ansvar for eget liv
 • Et dårlig utgangspunkt betyr ikke nødvendigvis et dårlig liv
 • Selvoppfyllende profetier – stakkars meg!
 • Det er viktig å gjøre en innsats selv om det koster…
 • Vi ønsker at eleven skal forstå at i en hver situasjon har vi følgende valg: Vi kan akseptere eller forandre situasjonen
likhet eller likeverd
Likhet eller likeverd
 • For ungdom er det ofte viktig å ikke skulle skille seg ut
 • Å behandle alle likt er ikke nødvendigvis rettferdig
 • Vi ønsker at elevene skal kunne skille mellom begrepene likeverd og likhet, og at de kan behandle mennesker med respekt og lik verdi uavhengig av religion, fysikk, yteevne, egenskaper…
yte eller nyte
Yte eller nyte?
 • Livet består av mange gjøremål, noen ganger kreves det mye av oss
 • Å få alt opp i hendene er ikke nødvendigvis tilfredsstillende . (Det er ikke alltid du får det du trenger)
 • Jobbe for noe som er større enn seg selv, og å kunne sette seg selv tilside i kampen for noe man tror på (miljøvern, medmenneskelighet…)
 • Vi ønsker at eleven skal se at et godt liv som oftest befinner seg et sted i krysningen mellom det å måtte yte en innsats og det å kunne nyte et gode.
relasjoner
Relasjoner
 • No man is an island! E. Hemmingway
 • Mennesker trenger fellesskap
 • Personlige relasjoner er nødvendige for opplevelsen av å være verdifull
 • Vi ønsker at elevene skal oppleve at alle har betydning og at felles opplevelser kan være vel så viktige som personlige mål.
 • Vi ønsker at elevene skal reflektere over hvordan man bygger sunne og gode relasjoner
bekymringer
Bekymringer
 • Endringer i livet for å oppnå bedre livskvalitet medfører risiko for å mislykkes
 • Til det gode om det medfører at du ”holder deg i skinnet”
 • Vi ønsker at eleven skal forstå at bekymringer er en naturlig del av hverdagen, men at de ikke nødvendigvis medfører problemløsende atferd. Vi kan velge å dvele ved problemene, eller å ta tak i det som er årsaken til problemene