slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale Mecanisme de transfer a sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale Mecanisme de transfer a sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale Mecanisme de transfer a sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale Mecanisme de transfer a sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către bugetele locale. Potrivit principiilor generale din Carta Europeană a Autonomiei Locale:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale Mecanisme de transfer a sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către' - zulema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Finanţarea unităţilor administrativ-teritorialeMecanisme de transfer a sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către bugetele locale
slide2
Potrivit principiilor generale din Carta Europeană a Autonomiei Locale:

- autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor;

- resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de Constituţie sau de lege;

- cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să provină din taxele şi impozitele locale, al căror nivel acestea au competenţa să îl stabilească în limitele legale.

slide3
Pornind de la aceste principii, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru bugetele locale sunt prevăzute următoarele categorii de venituri:
 • venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi cote defalcate din impozitul pe venit;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii;

d) alte venituri (donaţii şi sponsorizări ş. a).

slide4
Având în vedere că autonomia locală este condiţionată de existenţa autonomiei financiare, în România încă nu se poate vorbi de o reală autonomie locală întrucât, resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale realizate la nivel local (impozite, taxe şi alte venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri de capital), sunt insuficiente în majoritatea cazurilor.

Astfel, prin sistemul sumelor defalcate, se repartizează bugetelor locale, prin diminuarea veniturilor bugetului de stat, (taxa pe valoarea adăugată) sume cu destinaţie specială şi sume pentru echilibrare, aprobate anul prin legea bugetului de stat.

slide5
Se poate afirma că gradul de autonomie locală a unei comunităţi depinde în mare măsură de ponderea veniturilor proprii realizate pe plan local în raport cu alte surse de venituriale bugetelor locale.

Ideal ar fi ca veniturile proprii să poată acoperi cheltuielile efectuate pentru satisfacerea nevoilor locale.

In realitate acest lucru se întâmplă foarte rar.

slide6
În anul 2007, ponderea principalelor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale în totalul veniturilor, s-a prezentat astfel:
 • veniturile proprii exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit - 17,41%
 • cotele defalcate din impozitul pe venit – 30,07%
 • sume defalcate din TVA – 39,54%

- Subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte administraţii – 12,98%.

sume ce se aloc de la bugetul de stat pentru bugetele locale
Sume ce se alocă de la bugetul de stat pentru bugetele locale:
 • cote defalcate din impozitul pe venit se alocă lunar, bugetelor locale, de către unităţile trezoreriei statului;
 • sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale aprobate la nivel de judeţ, prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prindecizie a directorului DGFP, pe baza criteriilor prevăzute de lege;
slide8

transferuri pentru bugetele locale aprobate în bugetele unor ministere se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti, şi se aprobă ca anexă la aceste bugete, prin legea bugetară anuală, sau se repartizează prin hotărâre a Guvernului.

cotele defalcate din impozitul pe venit
Cotele defalcate din impozitul pe venit

O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit. (în anul 2007 - 63,32%)

Aceste cote (82%) se alocă diferenţiat, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv:

- 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;

- 13% la bugetul local al judeţului;

- 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului.

slide10
Pentru municipiul Bucureşti cota de 82% se repartizează astfel:
 • 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • 47,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti;
 • 11% într-un cont distinct deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti.
veniturile provenite de la nivel central
Veniturile provenite de la nivel central

Veniturile provenite de la nivel central au ca principal obiectiv corectarea unor dezechilibre care intervin pe plan local:

- atât vertical (nivelul impozitelor şi taxelor locale nu acoperă cheltuielile necesare furnizării serviciilor publice),

- dar şi orizontal deoarece nu toate colectivităţile locale dispun de o capacitate financiară corespunzătoare, deşi au obligaţia de a oferi servicii echivalente din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

slide12
Un sistem bun de transferuri trebuie să îndeplinească o serie de condiţii:

- în primul rând ele nu trebuie să fie suficiente, ci în completare, astfel încât autorităţile locale să fie stimulatesă realizeze venituri proprii,

- în acelaşi timp trebuie asigurat echilibrul între competenţele autorităţilor locale şi resursele descentralizate.

Este recomandat de asemenea ca sumele acordate să fie previzibile pe o perioadă mai mare de timp astfel încât să permită autorităţilor locale să realizeze cheltuieli conform unei strategii, a unor obiective pe termen lung.

slide13
Potrivit legislaţiei în vigoare, la categoria venituri ale bugetele locale provenite de la nivel central sunt cuprinse:

- sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

- şi subvenţiile de la bugetul de stat şi de la alte administraţii.

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat acordate pentru:

- finanţarea unor responsabilităţi transferate autorităţilor administraţiei publice locale,

- precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale,

sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat.

slide15
Echilibrarea bugetelor locale

I. ECHILIBRAREA INTERJUDEŢEANĂ

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, de la nivel central la nivel judeţean, se repartizează astfel:

- 70% din sumă în funcţie de capacitatea financiară calculată în funcţie de impozitul pe venit încasat pe locuitor;

- 30% din sumă în funcţie de suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale.

slide16
II. ECHILIBRAREA INTRAJUDEŢEANĂ

Potrivit Legi finanţelor publice locale, nr.273/2006, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% din impozitul pe venit:

 • o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului,
 • iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
slide17

80% din sumă:-se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: - populaţie; - suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale; - capacitatea financiară a unităţii administrativ-teritoriale.

slide18

20% din sumă:- se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală. - se repartizeazănumai bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.

slide19

La repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în cadrul judeţului, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 22% din impozitul pe venit se utilizează principiul excluderii, astfel încât să se asigure un venit minim pe locuitor, respectiv, cel puţin la nivelul impozitului pe venit mediu pe locuitor pe ansamblul judeţului.Astfel, repartizarea în cadrul judeţelor şi municipiului Bucureşti a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, atât pentru echilibrarea bugetelor locale, cât şipentrufinanţarea unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor activităţi, se face de către DGFP pe bază de criterii clare, transparente.

slide20
Începând cu anul 2008, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-a avut în vedere şi gradul de necolectare a unor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale .
slide21
Astfel, sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma derulării celor două etape de echilibrare, precum şi pe judeţ, se diminuează cu gradul de necolectare, prin înmulţirea cu un coeficient subunitar.

Acesta se calculează ca raport între suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor încasate în anul financiar anterior încheiat şi suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de încasat în anul financiar anterior încheiat.

slide22
La calculul gradului de necolectare nu se iau în considerare creanţele fiscale aflate în litigiu.

Sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare vor fi repartizate conform prevederilor art.33 alin.(3) lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

sume defalcate cu destina ie special
SUME DEFALCATE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

Sumele defalcate din TVA pentru bugetele locale sunt destinate pentru:

 • finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor;
 • finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti;
 • finanţarea drumurilor judeţene şi comunale;
 • finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.
slide24
1.Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor sunt destinate finanţării:
 • sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
 • drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
 • cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională;
slide25
instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
 • plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
 • serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
 • ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene.
slide26

2. Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti:

 • cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat;
 • drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
slide27
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 • ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
 • cheltuielilor creşelor;
slide28
cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor, şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru:
  • sistemul de protecţie a copilului şi centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap,
  • drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore,
  • cheltuielile aferente învăţământului special,
  • instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002,
  • plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară.
3 sumele defalcate din tva pentru finan area drumurilor jude ene i comunale
3. Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale

Se repartizează, pe unităţi administrativ-teritoriale în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora.

Repartizarea se face prin hotărâre a consiliului judeţean, după consultarea primarilor.

slide30
4. Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Anual, sumele sunt aprobate prin legea bugetului de stat, în poziţie globală.

Repartizarea pe judeţe şi pe proiecte eligibile se face prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art.8 alin.(2) din OG nr.7/2006.

subven ii
SUBVENŢII
 • Subvenţiile reprezintă sume alocate de la nivel central comunităţilor locale cu un scop foarte bine definit.
 • Fondurile corespunzătoare subvenţiilor sunt repartizate prin intermediul ministerelor responsabile în funcţie de destinaţia acestora.
 • Pe lângă subvenţiile de la bugetul de stat, bugetele locale primesc subvenţii de la alte administraţii, ca de exemplu de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă.
slide32
SUBVENŢIILE PRIMITE DE BUGETELE LOCALE, PRIN BUGETELE UNOR ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE AI BUGETULUI DE STAT

1. Prin bugetul MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSEse alocă bugetelor locale sume pentru:

- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;

- sprijin financiar la constituirea familiei;

slide33
- acordarea trusoului pentru nou născuţi;

- subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de munca.

2. Prin bugetul MINISTERULUI DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR se alocă bugetelor locale sume pentru:

- finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor;

- finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă;

- reabilitarea termică a clădirilor de locuit;

slide34
- Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar;

- Planuri si regulamente de urbanism.

3. Prin bugetul MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE se alocă bugetelor locale sume pentru:

- compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili.

4. Prin bugetul MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR se alocă bugetelor locale sume pentru:

- retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

slide35

5. Prin bugetul MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILEse alocă bugetelor locale sume pentru: - finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013; - finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.6. Prin bugetul MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUIse alocă bugetelor locale sume pentru: - finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar

slide36
7.Prin bugetul MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE se alocă bugetelor locale sume pentru:
 • finanţarea investiţiilor la spitale;
 • finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială.

8. Prin bugetul MINISTERULUI CULTURII ŞI CULTELOR se alocă bugetelor locale sume pentru:

- finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale.