red bull n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Red Bull PowerPoint Presentation
Download Presentation
Red Bull

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Red Bull - PowerPoint PPT Presentation

zoe-stark
115 Views
Download Presentation

Red Bull

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Red Bull Jonas Jørgensen

  2. Klassifikation Red Bull er et kortvarigt produkt Forbruges samtidig med det anvendes.

  3. Emballage Tiltrækkende og attraktivt Beskyttelse og opbevaring Unikt design, da der deres logo (tyr) er på låget.

  4. Kvalitet Funktionelle kvalitet – Koffein Smagsmæssige kvalitet – udseende, farver Imagemæssig kvalitet – Alle kender produktet

  5. Service Ingen service. Køb, drik, smid ud.

  6. Sortiment Smalt sortiment – få varegrupper Fladt sortiment – få varianter

  7. Mærkevarestrategi • Markedsføring under eget mærke • Line-extension – kan udvides med nye varianter inden for samme varekategori • Paraplymærke – bruges fx i forbindelse med andre produkter • Mærkevare – ensartet kvalitet og emballage

  8. PLC Jeg tror de har en meget lige plc. Deres salg er stabilt, måske endda stigende, da folk bliver ved med at drikke det Red Bull har 50% af markedet for energidrikke i USA