kansainv lisyys ammatillisen koulutuksen kehitt misess
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Reija Lepola, johtaja, Koulutuskeskus Sedu. Esityksen sisältö;. Kv- taustaa Kv- ammatillisessa koulutuksessa Kv- käytännössä Case; Kv Sedussa. Kansainvälistyminen avulla ammatillisessa koulutuksessa tukee profiloitumista

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä' - ziya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kansainv lisyys ammatillisen koulutuksen kehitt misess

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Reija Lepola, johtaja, Koulutuskeskus Sedu

esityksen sis lt
Esityksen sisältö;
 • Kv- taustaa
 • Kv- ammatillisessa koulutuksessa
 • Kv- käytännössä
 • Case; Kv Sedussa
slide3
Kansainvälistyminen avulla ammatillisessa koulutuksessa
 • tukee profiloitumista
 • osaaminen monipuolistuu
 • henkilöstö kehittää omaa toimintaansa

merkityskoulutuksen laatutyössä

taustaa 1990 luku suomi ja ulkomaankauppa
Taustaa; 1990 –luku;Suomi ja ulkomaankauppa
 • Myönteinen talouskehitys perustui teollisuustoiminnan ja viennin vahvaan kasvuun
 • Suomalaiset yritykset toimivat yhä enemmän ulkomailla; tuotannosta merkittävä osa ulkomailla vaikka juridinen kotipaikka Suomi
 • Yritysten toimiminen kansainvälisessä kaupassa; kuljetukset, kauppa
 • Tavoite; Joustavuuden ja kustannustehokkuuden kasvattaminen
 • kv- toiminta kasvoi merkittäväksi osaksi koulutusta
keskeiset asiat kv kent ss eu
Keskeiset asiat kv-kentässä (EU)
 • Ammatillisen koulutuksen rooli kilpailukyvyn ja yrittäjyyden kehittämisessä, tavoitteena uudet työllistymismahdollisuudet
 • Koulutusorganisaatioiden ja työelämän välinen yhteistyö
 • Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen
 • Vieraiden kielten opiskelu (opiskelijat/ hlökunta/työelämä)
 • Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sisältöjen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen
leonardo da vinci hankkeiden kansalliset painotukset
Leonardo da Vinci-hankkeiden kansalliset painotukset
 • Oppimistulosten läpinäkyvyys ja tunnustaminen
 • Organisaatioiden kehittäminen ja laatujohtaminen
 • Laatua liikkuvuuteen/ulkomaanjaksojen laatu
 • Tasavertaiset mahdollisuudet
 • Tulevaisuuden osaajat
 • Yrittäjyystaidot
 • Opettajien ja kouluttajien muuttuva rooli
kansainv lisyys ulkomailta saadut hyv t k yt nn t
Kansainvälisyys; ulkomailta saadut hyvät käytännöt
 • Tukiohjelmat  resurssit
 • Laadunhallintajärjestelmät /laatujohtaminen
 • Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömallit
 • Ny – ja harjoitusyritystoiminta
 • Tietotekniikan soveltaminen
 • Verkostoitumisen mallit ja käytännöt
 • Oppilaitoskohtaiset yhteistyösopimukset  sitoutuminen
 • Selviytymiskokemukset
kansainv listyminen alkaa aina kotimaassa
Kansainvälistyminen alkaa aina kotimaassa
 • Oman kulttuurin tunteminen
 • Suvaitsevaisuus
 • Kv - opetussuunitelmissa
 • Kv- ja kieliopinnot, valmennus
 • Lisäksi;
  • Oman kv- toiminnan tavoitemäärittely; kielten oppiminen, itsetunnon kasvattaminen ym.
  • Valmiudet kv- työhön:
   • Resurssit
   • Oikeat ja sitoutuneet henkilöt  tiimi
   • Riskinotto
verkostot ja ohjelmat joista voimaa kv ty h n
Verkostot ja ohjelmat, joista voimaa kv- työhön !
 • EU:n laatuohjelmat, EFQM, CQAF, IVET ym.
 • Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013; Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig,
 • ErasmusEuropean providers of vocational education and training (EUproVET) perustettiin huhtikuussa 2009 lopussa Amsterdamissa, Hollannissa (KJYllä puheenjohtajuuus )
verkostoista voimaa esim sedun verkostoista
Verkostoista voimaa! Esim. Sedun verkostoista
 • KJY: n kv-verkosto
 • Naturi-verkosto: luonnonvara-, ympäristö- ja kulttuuriala
 • Taitumo: käsi-ja taideteollisuusalan kv-verkosto
 • Ovet auki Aasiaan/Intia
 • Väkipyörä: Tekniikan- ja liikenteen ala
 • Hyvä olo: Sosiaali- ja terveys-,
 • hius- ja kauneudenhoito-, nuoriso- ja vapaa-ajan verkosto
 • Europea Finland ry: luonnonvara- alan Euroopan yhdistys
 • European Meatpro: liha-alan verkosto
 • Kuikka-verkosto / ArtECult-verkosto, Kuvallinen ilmaisu
 • Osaaja-verkosto
kansainv listymisen tulevaisuus
Kansainvälistymisen tulevaisuus ?
 • … työ jatkuu
 • … verkostoituminen jatkuu
  • Työelämä / koulutus yhteistyö tehostuu/syvenee / vahvistuu  löytyy uusia toimintamuotoja
  • Innovaatiot !
  • Osaavan työvoiman tarve  ulkomaalaisen työvoiman osuus  täsmäkoulutukset
kansainv listymisen tulevaisuus1
Kansainvälistymisen tulevaisuus ?
 • Innovaatiot !
 • Työelämä / koulutus yhteistyö tehostuu/syvenee / vahvistuu  löytyy uusia toimintamuotoja
 • Lisääntyvän monikulttuurisuuden haaste; osaavan työvoiman tarve  ulkomaalaisen työvoiman osuus  täsmäkoulutukset

- Kansainvälisyyden johtaminen ja resursointi

-  Miten kv-strategia tukee yhtymä- tai päästrategiaa

 • Resurssit
sedu j rjest ammatillista koulutusta etel pohjanmaalla 7 ll eri paikkakunnalla
Sedu järjestää ammatillista koulutustaEtelä-Pohjanmaalla 7:llä eri paikkakunnalla
 • kulttuuriala
 • liiketalouden ja hallinnon ala
 • luonnontieteiden ala/ tietojenkäsittely
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • sosiaali- ja terveysala
 • tekniikan ja liikenteen ala
 • Ammattistartti
 • Ammattispurtti
 • Mava
sedun henkil st ja opiskelijat
Sedun henkilöstö ja opiskelijat
 • Henkilöstöä 500
 • Opiskelijoita 4300
koulutuskeskus sedun visio 2012 sedu luo vetovoimaa
Koulutuskeskus Sedun visio 2012:Sedu luo vetovoimaa.

Koulutuskeskus Sedu on:

 • merkittävä valtakunnallinen kouluttaja ja kansainvälinen toimija
 • houkutteleva opiskelupaikka, josta valmistuu arvostettuja ammattinsa osaajia
 • haluttu ja hyvinvointia edistävä työpaikka, joka kehittää toimintaansa ajan haasteiden mukaisesti
 • aktiivinen verkostotoimija ja vahva aluevaikuttaja
koulutuskeskus sedun kv toiminta
Koulutuskeskus Sedun kv- toiminta
 • Strategia ja strateginen tuloskortti. Nuodattavat Sedun strategisia linjauksia.
 • Vuosittainen toimintasuunnitelma
 • Kv- tiimi
  • Lukuvuoden toiminnan tavoitteet
  • Väliarviointi lukukausittain
  • --> tavoitteiden tarkennus tarvittaessa
sedun kv toiminta
Sedun kv-toiminta

Strategian tavoitteet:

 • … että opiskelijan tiedot, taidot ja asenteet ovat koulutuksen päättyessä sillä tasolla, että hän voi sijoittua kansainvälisille työmarkkinoille
 • … kansainvälistymisellä lisätään opiskelijoiden liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta, sosiaalisia taitoja, kieli- ja ammattitaitoa
 • …  parannetaan koulutuksen laatua
kansainv lisyystoiminnan ty njako sedussa
Kansainvälisyystoiminnan työnjako Sedussa

Kv-koordinaattori ja kv-tiimi, johon kuuluu opetuspisteiden kv-vastaavat:

vastuussa kv-strategiaan pohjautuvasta toimintasuunnitelmasta

 • Opetuspisteessä Kv-vastaava laatii myös opetuspisteen kv-suunnitelman vuosittain
bsc kortti henkil st strategiset tavoitteet
BSC-KORTTI / henkilöstöStrategiset tavoitteet:
 • Henkilöstön kansainvälinen toimintatapa
 • Kulttuurituntemus
 • Suvaitsevaisuus
 • Johdon sitoutuminen
kriittiset menestystekij t ja mittarit
Kriittiset menestystekijät ja mittarit
 • Määrärahat
 • Henkilöstön halukkuus kv-toimintaan
 • Kieliopintojen riitävyys
 • Kouluttamiseen varatut määrärahat
 • Koulutuspäivien lukumäärä
 • Kv-jaksojen määrä
kv suunnitelma tuloskortin pohjalta
Kv-suunnitelma tuloskortin pohjalta
 • Toiminnan tavoitteet
  • Aon-toiminta
  • Ammattitaitoiset kv-toimijat
 • Toimintasuunnitelma
  • Kieli- ja kulttuurivalmennus, hankehakemukset, top-paikat
 • Kokousajat ja –paikat
  • Kokousrutiinit, muistiot
 • Toiminnan tiedottamis- ja arviointisuunnitelma
  • Kv-lehti
  • Sherepoint
  • Itsearviointi
kv strategian jalkautus
Kv-strategian jalkautus
 • Pyrkimyksenä on saada koko organisaatio työskentelemään strategian hyväksi
 • Ei katkoksia strategian ja sen toteutuksen välillä
 • Henkilöstön sitouttaminen strategiaan
jalkauttaminen sedussa
Jalkauttaminen Sedussa
 • Aluksi haluttiin selvittää kv-osaaminen ja myös kehittämistarpeet.
 • Kuinka kv-toiminta vaikuttaa henkilöstön jokapäiväiseen toimintaan
 • Onko puutteita tiedoissa?
 • Kysely koko henkilöstölle keväällä 2009
 • Seurauksena henkilökuntalehti ”CREW”
slide28
Kysely kansainvälisyyteen liittyvillä osa-alueilla (osallistujia 42% henkilöstöstä) Osaaminen Kehittämistarpeet
 • Kv-projektitoiminta, osaaminen
 • Opettajavaihtoon hakeutumuinen
 • Kv-työelämäjaksolle hakeutuminen
 • Maahanmuuttajakysymykset
 • Opettaminen vieraalla kielellä
 • Suullinen viestintä (kyky)
 • Kirjallinen viestintä (kyky)
 • Vieraiden kulttuurien tuntemus
 • Kv-projektitoiminnan tarpeellisuus
 • Kv-vaihtoon hakeutuminen tarp.
 • Kv-työelämäjaksojen tarpeellisuus
 • Opettaminen vieraalla kielellä
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän tarpeellisuus
 • Vieraiden kulttuurien tuntemus
 • Opiskelijoiden ohjaaminen kv-asioissa
kv suunnitelma tuloskortin pohjalta1
Kv-suunnitelma tuloskortin pohjalta
 • Toiminnan tavoitteet
  • Aon-toiminta
  • Ammattitaitoiset kv-toimijat
 • Toimintasuunnitelma
  • Kieli- ja kulttuurivalmennus, hankehakemukset, top-paikat
 • Kokousajat ja –paikat
  • Kokousrutiinit, muistiot
 • Toiminnan tiedottamis- ja arviointisuunnitelma
  • Kv-lehti
  • Sharepoint
  • Itsearviointi
crew sein joen koulutuskuntayhtym n kansainv linen tiedotuslehti
CREWSeinäjoen Koulutuskuntayhtymän kansainvälinen tiedotuslehti
 • Kansainvälisiä osaajia Koulutuskeskus Sedussa
 • Kv-kuulumisia Sedu Aikuiskoulutuksesta
 • Maailmanlaajuista yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa
 • Koulutuskeskus Sedun kv-työryhmä
 • Sedu Aikuiskoulutuksen kv-ryhmä
 • SeAMK:n kv-työryhmä
 • Tapahtumia ja koulutusta
opiskelijoiden liikkuvuus 2009
Opiskelijoiden liikkuvuus 2009

Albania, Britannia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Malta, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Turkki ja Unkari

Vähintään 2 vk pituinen vaihto

henkil kunnan liikkuvuus 2009
Henkilökunnan liikkuvuus 2009

Euroopan unionin maat ja Kanada ja Intia

66 henkilöä liikkunut ja vaihdon pituus yleensä 1 vk

ad