slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen opetushallituksen uudessa organisaatiossa Oppisopimuksen tulevaisuus –seminaari 28.10.2009. Johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus. Ammatillisen koulutuksen organisointi Opetushallituksessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus' - zan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen opetushallituksen uudessa organisaatiossaOppisopimuksen tulevaisuus –seminaari 28.10.2009

Johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus

ammatillisen koulutuksen organisointi opetushallituksessa
Ammatillisen koulutuksen organisointi Opetushallituksessa
 • Ammatillisen koulutuksen asiantuntijaosaaminen ammattikoulutus –yksikössä
 • Tieto- ja arviointitoiminta hoitaa opiskelijavalintoihin, arviointiin ja rahoitukseen liittyvät tehtävät
 • Yhteistyö yleissivistävän koulutuksen kanssa esim. maahanmuuttajien koulutuksessa
 • Asiantuntijavaihto: liikunta, erityisopetus, maahanmuuttajat
ammatillisen koulutuksen organisointi ammattikoulutus yksik ss
Ammatillisen koulutuksen organisointi ammattikoulutus -yksikössä
 • Ennakointi Matti Kimari
 • Tutkinnot Sirkka-Liisa Kärki
 • Ammattikoulutuksen kehittäminen Annamari Räkköläinen
 • Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Seppo Hyppönen
 • Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu Carita Blomqvist
 • Ammatillinen perustutkintotavoitteinen koulutus (ml. oppisopimus) ja ammatillinen aikuiskoulutus kuuluvat yhtenä kokonaisuutena ammattikoulutus –yksikön tehtäviin
ennakointi
Ennakointi
 • Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi KESU 2007 – 2012:n tavoitteiden tarkistustyötä varten (OPM:n Koulutustarjonta 2016 –työryhmä)
 • Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointityön käynnistäminen KESU 2011 – 2016:n koulutustarjonnan tavoitteiden valmistelua varten (OPM:n Koulutustarjonta 2016-työryhmä)
 • Opettajatarpeen ennakointi (osana Jyväskylän yliopiston ESR-hanketta)
ennakointi jatkoa
Ennakointi>> jatkoa
 • Osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittämien (ESR-hanke jatkuu vuoteen 2011)
 • Ennakointitiedottaminen
 • Osallistuminen muiden tahojen ESR-ennakointihankkeiden hakemusten käsittelyyn /päätösten valmisteluun ja työn ohjaukseen
 • Työvoiman kysynnän ja koulutustarjonnan muutosten seurannan kehittäminen
tutkinnot
Tutkinnot
 • Ammatillisten perustutkintojen (kokonaismäärä 52 tutkintoa/ 120 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) tutkinnon perusteiden valmistelu ja toimeenpano
 • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon perusteiden päivitys (kokonaismäärä 301) ja uusien tutkinnon perusteiden valmistelu (n.40 kpl / vuosi) sekä toimeenpano
 • Tutkintorakenne-esitysten valmistelu opetusministeriölle
tutkinnot jatkoa
Tutkinnot>> jatkoa
 • Tutkintojen viitekehyksen(EQF/NQF) linjausten valmistelu ja toimeenpano sekä ECVET- järjestelmän kehittämiseen ja toimeenpanoon osallistuminen
 • Tutkinto- ja perustekokeilujen ja niiden kokeiluohjelmien valmistelu ja koordinointi
 • Työnjohtokoulutuskokeilun toimeenpano ja ohjaus
 • (oppisopimuskoulutuksena 46 opiskelijaa)
ammattikoulutuksen kehitt minen
Ammattikoulutuksen kehittäminen
 • Ammatilliseenperuskoulutukseenohjaavanjavalmistavankoulutuksenkokeilu
 • Ammatillisenerityisopetuksenjavankienkoulutuksenkehittäminen
 • Opinto-ohjauksenjaohjauspalveluidenkehittäminensekäopiskelijoidenosallistumisenedistäminenammattikoulutuksessa
 • Osaamisentunnustamisen, henkilökohtaistenopiskelusuunnitelmienjahenkilökohtaistamisenedistäminen
   • Ammattikoulutuksenyleisetjaalakohtaisetkehittämishankkeetjaavustukset
kehitt minen jatkoa
Kehittäminen>> jatkoa
 • Oppisopimustoiminnan, muun työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen – taito- ja taidekasvatus
 • Opettajien työelämäosaamisen sekä työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestareiden koulutuksen kehittämisen tuki
 • Työelämän verkkopalvelujen ja palautejärjestelmien kehittämisen tuki
 • Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän tuki hanke- ja kehittämisavustuksin
 • Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen
 • Ammattikoulutuksen laatujärjestelmän kehittäminen, laatupalkintokilpailujen ja laadunhallinnan yhteyspisteen toteutus
 • Ammattikoulutuksen kansainvälistymisen edistämistä tukevat hankkeet
tutkintojen tunnustaminen ja kansainv linen vertailu
Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu
 • Uuden tutkintojen tunnustamislainsäädännön (1093/2007) edellyttämät tehtävät
 • Toiminnan käynnistäminen (yhteistyö, tiedotus, verkkosivut) seuraavissa asioissa:
 • - ammattipätevyysdirektiivin yhteyspiste
 • - eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansallinen koordinointipiste
koulutus ja tutkintotoimikunnat
Koulutus- ja tutkintotoimikunnat
 • Koulutustoimikuntien (34) rakenteen ja määrän uudistamiseen liittyvä ehdotus opetusministeriölle
 • Koulutustoimikuntien sihteeripalvelut
 • Tutkintotoimikuntien toiminnan tuki:
 • tutkintotoimikuntarekisteri
 • tutkintomaksujen tilityksen seuranta
 • tutkintojen järjestämisedellytysten arviointi
ajankohtaista oppisopimuksen kannalta
Ajankohtaista oppisopimuksen kannalta
 • Ammatillisten tutkintojen perusteiden uudistaminen
 • PT, AT, EAT
 • Oppisopimuksen laadunhallinta: laatulupaus
 • Ammatillisen koulutuksen kehittämisverkostot
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuus