ammattipeda yritt jyytt oppilaitoksiin ja innovaatioita ty el m n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMMATTIPEDA Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMMATTIPEDA Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

AMMATTIPEDA Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

AMMATTIPEDA Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään. Täydennyskoulutus ammatillisen koulutuksen opetus- ja tukihenkilöstölle. KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AMMATTIPEDA Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään' - yeriel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ammattipeda yritt jyytt oppilaitoksiin ja innovaatioita ty el m n

AMMATTIPEDAYrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään

Täydennyskoulutus ammatillisen koulutuksen opetus- ja tukihenkilöstölle

koulutuksen sis lt ja tavoitteet
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Hankkeen koulutussisällöt keskittyvät teemaan “Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään”,joka esittelee liki kymmenen uutta pedagogista menetelmää ja toimintamallia. Jokaisen mallin taustalla on ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa koostettu tieto ja hankittu kokemus. Kukin malleista esittelee konkreettisen tavan toteuttaa yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa koulutuksessa uudella tapaa. Ammattipeda -malleissa on kuvattu myös tvt:n hyödyntäminen työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena. Hankkeen koulutuksissa on mukana omaan työhön soveltava osio, jossa otetaan haltuun konkreettisesti tarvittavat tietotekniset tiedot ja taidot.

Ammattipeda -mallit on rakennettu yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa Opetushallituksen nimeämässä projektiryhmässä syksyn 2012 aikana. Hankkeen tavoitteena on tuoda mallit täydennyskoulutuksen avulla opettajien saataville niin, että pedagogisten mallien soveltaminen omassa työssä ja työyhteisössä mahdollistuu.

Tavoitteena on tarjota laadukasta täydennyskoulutusta joustavasti ja prosessimaisesti

siten, että yrittäjyyskasvatuksen uudet mallit otetaan haltuun osallistavissa ja yhteistoiminnallista

oppimista tukevissa työpajoissa, joiden tiivis toteutus lähiopetuksena mahdollistaa osallistumisen

eri puolelta Suomea. Osallistujien omaa kehittämistehtävää ohjataan verkossa ja koko koulutus on

sisältöineen täysin avointa verkossa.

osaajaverkosto
OSAAJAVERKOSTO

Täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Oamk/Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien asiantuntijoiden muodostaman

Osaajaverkoston kanssa , jolloin mukana on osaamista useilta eri koulutuksen järjestäjiltä sekä

selvitystyön kautta välillisesti koko Suomesta.

Osaajaverkosto:

 • Jari Viitasalo, FinPec, Oulun seudun ammattiopisto, FINPEC harjoitusyrityskeskus (VEPEN II, VirtualEnvironment for Practice Enterprises Network Sähköinen liiketoiminta)
 • Mika Kananen, Oulun seudun ammattiopisto, FINPEC harjoitusyrityskeskus (VEPEN II, VirtualEnvironment for Practice Enterprises Network Sähköinen liiketoiminta)
 • Petri Saikkonen, PSK-Aikuisopisto (Sosiaalisen median käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä)
 • Juha Saarikoski, Oulun seudun ammattiopisto (LIPPO - Lisätty todellisuus ja virtuaaliset oppimisratkaisut työvaltaisessa koulutuksessa ja työturvallisuuden tukena )
 • Sirpa Karjalainen, Oulun seudun ammattiopisto (Palvelu Padat, Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa)
 • Ari Manninen, Lapin matkailuopisto (Virtuaalibaari, Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa)
 • Anu Konkarikoski, Koulutuskeskus Tavastia (Kiltakoulut)
koulutuksen sis lt
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

10.10.2013 Rikastettu & Rakastettu oppiminen teemaseminaari:

Yrittäjyyskasvatuksen uudet mallit

ammatillisessa koulutuksessa

 • Teknologiaa ja sosiaalista mediaa oppilaitos-yritysyhteistyöhön
 • "Uudet teknologiat ja menetelmät pyrkivät palvelemaan aktiivista oppijaa yhä tehokkaammalla ja myös yksilöllisellä tavalla. Tärkeää on aktivoida oppijat toimimaan aktiivisesti niin oman oppimisprosessinsa kuin ympäröivän yhteisönsä hyväksi."
 • Sirpa Karjalainen
 • Petri Saikkonen

TVT:n hyödyntäminenopetuksessa & kansainvälisyys

"Sosiaalisen median palveluiden, kuten wikien ja blogien avulla voidaan saavuttaa merkittävää lisäarvoa oppimisen tueksi"

"Kansainvälisyys on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää, mutta tarkoittaako se aina lähtemistä? Onko kansainvälisyys muutakin kuin kvtyössäoppimisjakso?

Ari Manninen

Yrittäjyyttä toiminnallisesti

"Olennaista yrittäjyyden käytännön harjoittelussa on oikea toiminta, jossa omilla ratkaisuilla ja toiminnalla on konkreettista vaikutusta lopputulokseen. Opiskelija saa yritystoimintaa harjoitellessa kokemusta myös oman alan työstä"

Mika Kananen

Jari Viitasalo

Työvaltainen oppiminen ammatillisessa koulutuksessa

"Työvaltaisessa oppimisessa opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta opiskelijaa valmentavaan ja osaamisen hankkimista koordinoivaan suuntaan. Tämä vaatii opettajalta uusia taitoja ja oppilaitokselta

uudenlaisia rakenteita"

Anu Konkarikoski

Innovatiiviset oppimisympäristöt

" Perinteisiä rajoitteita rikkomalla saadaan aikaan vuorovaikutteista toimintaa fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa. Oppimista

tapahtuu kokoajan ja teknologian avulla voidaan saavuttaa uudenlaista vuorovaikutusta opetukseen"

Juha Saarikoski

syyskuu 2013

marraskuu 2013

Joulukuu/tammikuu

helmikuu 2014

maaliskuu 2014

Koulutuksen runko rakentuu viiden innovaatio bootcamp -tyyppisen workshopin ympärille.

Kunkin workshopin kesto on kaksi päivää ja ne järjestetään ensisijaisesti Oulussa. Workshoppien

välillä työskennellään yhdessä ohjatusti verkossa ja sovelletaan opittua omaan työhön.

Etätyöskentelyn tukena on avoin yrittäjyyskasvatuksen yhteisö, koulutuksen osaajaverkosto ja

projektikoordinaattori, jotka kaikki auttavat soveltamaan yrittäjyyskasvatuksen uusia pedagogisia

menetelmiä opettajan omassa työssä ja työyhteisössä. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset mallit - koulutusosan laajuus on 5 op ja lisäksi toteutetaan 2 op:n laajuinen Työvaltainen oppiminen ammatillisessa koulutuksessa -osio.

teemaseminaari rikastettu rakastettu oppiminen
TEEMASEMINAARIRikastettu & Rakastettu oppiminen

Aika: 10.10.2013

Minna Taivassalo-Salkosuo

Sirpa Pursiainen

Anu Konkarikoski

Meri Merkkiniemi

Teemu Moilanen

Pauliina Venho

innovatiiviset oppimisymp rist t juha saarikoski
Innovatiiviset oppimisympäristötJuha Saarikoski

Yrittäjyyden oppiminen ja opettaminen voidaan tehdä myös toisella tavalla kuin perinteisessä luokkaympäristössä. Uudenlaisessa

ympäristössä oppimisen tuloksia saadaan innovatiivisen ympäristön välityksellä sekä perinteisestä luokkaopetuksesta poikkeavien

pedagogisten menetelmien avulla. Perinteisessä oppimisympäristössä rajoitteina ovat tylsyys, kalusteet, välineet ja asenteet.

Perinteisiä rajoitteita rikkomalla saadaan aikaan vuorovaikutteista toimintaa fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa. Oppimista

tapahtuu kokoajan ja teknologian avulla voidaan saavuttaa uudenlaista vuorovaikutusta opetukseen. Tulevaisuuden

monimuotoiset oppimisympäristöt mahdollistavat yhteyden toisiinsa virtuaalisesti 3D-maailmassa. Tulevaisuuden oppilaitoksista

kehittyy innovaatioympäristöjä, jotka muodostavat luovuuden ja innovaatioiden synnyttämisen osana hyvinvointiyhteiskunnan

rakentamista. Kiinnitettäessä huomiota oppimisen strategioihin, voimme kasvattaa oppilaitoksista uudenlaisia osaajia, jotka

kykenevät tavoitteelliseen, aktiiviseen, epäonnistumista ja ristiriitojen sietävään yhteisölliseen toimintaan.

Aika: Syksy 2013

I päivä Workshop: Tutustuminen innovatiivisiin oppimisympäristöratkaisuihin ja niiden suunnitteluun

osallistavia menetelmiä käyttäen

Verkkotyöskentelyjakson tavoitteet: Lisätyn todellisuuden sovellusten sisällyttäminen omaan opetustyöhön,

Blogin aloitus (koko koulutuksen ajan jatkuva)

II pv Workshop: Omien tehtävien / casejen purku muille osallistujille, oman työn edelleen kehittäminen

yritt jyytt toiminnallisesti mika kananen jari viitasalo
Yrittäjyyttä toiminnallisestiMika Kananen & Jari Viitasalo

Yrittäjyyskasvatus ja -valmennus ovat merkittävä osa opiskelijan valmistautumista kehittämään suomalaista elinkeinoelämään ja

luomaan itselle haluttua tulevaisuutta. Monille se merkitsee yrittäjämäisen asenteen opiskelua ja omaksumista ja toisille suoraan

ulkoisen yrittäjyyden välineiden opiskelua. Yhteiset oppimisen paikat löytyvät koulun ja työelämän arjesta. Opettajien ei tarvitse

osata kaikesta kaikkea, vaan voima on tiimissä ja yhteistyössä, jaetussa asiantuntijuudessa. Myös opettajilla ja opiskelijoilla on

mahdollisuus oppia toinen toisiltaan ja kokea yhteistä onnistumisen iloa sekä oppia tiedon jakamista. Tietojen ja taitojen yhdessä

kehittäminen tuo turvallisuutta ja vahvuutta omaan ja muiden osaamiseen. Päivitettyä ammatillista osaamista luokkahuoneisiin

tuovat esimerkiksi vierailevat elinkeinoelämästä tulevat asiantuntijavieraat, mutta yhteistä osaamista voidaan kasvattaa myös

esimerkiksi harjoitusyritystoiminnassa. Harjoitusyritystoiminnan yksi pedagoginen malli on tiimiopettajuus, jolloin eri

oppiaineiden opettajat voivat yhdessä miettiä miten ja missä määrin kukin tuo osaamistaan yritykseen. Tämä on samalla

opettajien oman osaamisen kehittämistä. Harjoitusyritys perehdyttää opettajan ja opiskelijat käytännön yritystoimintaan ja

selventää miten opetuksen eri aiheet kytkeytyvät kokonaisuuteen.

Aika: Syksy 2013

I pv Workshop: Harjoitusyritystoimintaan ja siinä käytettävään sähköiseen työkaluun tutustuminen. Muut

keinot yrittäjyyden harjoittelemiseen oppilaitoksissa (TOY, NY ohjelmat).

Verkko-opetusjakso: Yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden tukeminen, uusien mallien käyttöönoton

valmistelut ja mahdollinen käyttöönotto, bloginpäivitys

II pv Workshop: Omien tehtävien / casejen purku muille osallistujille, oman työn edelleen kehittäminen

teknologiaa ja sosiaalista mediaa oppilaitos yritysyhteisty h n sirpa karjalainen petri saikkonen
Teknologiaa ja sosiaalistamediaa oppilaitos-yritysyhteistyöhönSirpa Karjalainen, Petri Saikkonen

Suomen kansallisen innovaatiostrategian (2008) mukaisesti myös Suomen koulutuskentän kehittämisen tavoitteena on

innovaatiopolitiikan monipuolistaminen. Koulutussektori voi vastata tähän tarpeeseen mm. erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla.

Innovaatiopedagogiikkaa hyväksikäyttäen jo olemassa olevien tietojen ja taitojen kombinaatioilla voidaan synnyttää täysin uusia

toimintamalleja myös oppimisen näkökulmasta. Perinteisesti ajateltuna opiskelijalle ei tulevaisuuden osaavana työvoiman

edustajana enää riitä pelkkä tiedon opetus. Näkökulmana tulevaisuudessa tulee olla oppimisen mahdollistaminen myös taitojen ja

asenteiden kautta, pelkän tiedon lisäksi. Osaamisperusteinen ajattelu on oleellista vastatessa alati muuttuvan ja kehittyvän työ- ja

elinkeinoelämän tarpeisiin. Työelämä muuttuu nopeasti ja koulutusalan kehityksen seuraaminen voi olla haastavaa. Toisaalta myös

yrittäjän voi olla vaikea irrottautua täydennyskoulutukseen. Opiskelija voi valmistuttuaan tai jo työssäoppimisjaksollaantoimia

uuden airuena, yrityksiin ajantasaista, uutta osaamista tuoden. Osaaminen voi olla esimerkiksi asiakaspalveluun tai markkinointiin

liittyvää erikoisosaamista, joka on yrittäjälle arvokasta ydinosaamista täydentävää asiantuntemusta tai liittyä suoraan toimialan

työtehtäviin, kuten avoimen lähdekoodin soveltamiseen. Työssäoppimisen avoin dokumentaatio jakaa kokemuksia yksin

työssäoppimisjaksolle lähtevältä opiskelijalta muulle opiskelijaryhmälle ja koko ammatilliselle verkostolle parhaassa

tapauksessa. Dokumentaatio rakentaa pohjan paitsi opiskelijan ohjaukselle, myös arvioinnille.

Aika: syksy 2013/kevät 2014

I pv Workshop: Innovaatiopedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt - uutta osaamista työelämään

Verkko-opetusjakso: QR-koodit, verkko-oppimisympäristöt ja sosiaalisen median

käyttö omassa opetuksessa, Blogin päivitys

II pv Workshop: Omien tehtävien / casejen purku muille osallistujille, oman työn edelleen kehittäminen

tieto ja viestint tekniikan hy dynt minen opetuksessa kansainv lisyys ari manninen
Tieto ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa & kansainvälisyysAri Manninen

Kansainvälisyys on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää, mutta tarkoittaako se aina esimerkiksi lähtemistä? Onko kansainvälisyys

muutakin kuin kansainvälinen työssäoppimisjakso? Kansainvälisyys on pedagoginen valinta - se on tulevaisuutta.

Kansainvälisyys on laadukasta ammatillista osaamista, verkostoja ja verkottumista, niin kotimaisia kuin ulkomaisia

”Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan niitä keinoja, joita voidaan toteuttaa oman koulun tilassa ja lähiympäristössä, avaamalla

silmät ja korvat läsnä olevalle kansainvälisyydelle.” Kuinka tuoda esim. maahanmuuttaja-opiskelijat oppilaitoksen arjen

toimintakulttuuriin mukaan? Mitä on kotikansainvälisyys opetushenkilöstön arjessa? Onko monikulttuurista osaamista olemassa?

Kansainvälisyysosaamisen myötä opiskelijan oma ammatillinen osaaminen syventyy ja laajenee. Opiskelijan

ammatti-identiteetti ja näkemys rakentuu ja rikastuu yhteistyökumppanien avulla tavalla, joka ei ole mahdollista omassa

oppilaitoksessa ja kotimaassa. Myös elinikäiset oppimistaidot vahvistuvat. Parhaimmillaan se tuo mukanaan

työllistymismahdollisuuksia: osaamista ja osaavaa työvoimaa työelämän ja elinkeinon tarpeisiin.

Aika: kevät 2014

I pv Workshop: Käytännön KV - kansainväliset verkostot koulutuksen järjestäjän arjessa

Verkko-opetusjakso: Kansainvälisten yhteistyömahdollisuuksien selvittely oman työn näkökulmasta, uusien tvt-

tapojen käyttäminen opetuksessa, konkreettinen teko asian edistämiseksi. Blogin päivitys.

II pv Workshop: Omien tehtävien / casejen purku muille osallistujille, oman työn edelleen kehittäminen

ty valtainen oppiminen ammatillisessa koulutuksessa anu konkarikoski
Työvaltainen oppiminen ammatillisessa koulutuksessaAnu Konkarikoski

Koulutusosion tavoitteena on levittää Ammattipeda/ Työvaltainen oppiminen -mallien käyttöönottoa helpottavaa pedagogiikkaa,

oppimisratkaisuja ja sosiaalisen median hyötykäyttöä. Työvaltaisessa oppimisessa opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta

opiskelijaa valmentavaan ja osaamisen hankkimista koordinoivaan suuntaan. Tämä vaatii opettajalta uusia taitoja ja oppilaitokselta

uudenlaisia rakenteita.

Kaksi workshop-päivää ja niiden välinen ohjattu verkkokeskustelu antavat valmiuksia rakentaa, koordinoida ja ohjata

opetussuunnitelmien perusteiden mukaista työvaltaista oppimista työpaikoilla niin opiskelijan kuin työpaikkaohjaajan kannalta ja

käyttää yhteydenpitoon nykyaikaisia sosiaalisen median ja muita virtuaalisia ympäristöjä sekä arvioida toiminnan

kustannustehokkuutta omassa oppilaitoksessa.

Aika: Kevät 2014

I pv Workshop: Työvaltainen oppiminen ammatillisessa koulutuksessa

Verkko-opetusjakso: Sovelletaan workshopin malleja omaan työhön ohjatusti.

Oman työn osalta mallin kuvaaminen ja esittely oman organisaation

oppilaitosjohdolle. Vertaiskehittäminen verkkokeskusteluissa.

II pv Workshop: Omien tehtävien / casejen purku muille osallistujille, oman työn edelleen kehittäminen