Beeld en beleid van keizer claudius
Download
1 / 47

Beeld en beleid van keizer Claudius - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Beeld en beleid van keizer Claudius. Margit Pothoven. Opzet. A-vragen Keizers. Augustus 27 vC – 14 nC (A1). Machtspositie Informeel : auctoritas Steun van het leger Acceptatie door het volk Formeel 23 v. Chr.: Tribunicia potestas en imperium proconsulare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beeld en beleid van keizer Claudius' - ziva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Beeld en beleid van keizer claudius

Beeld en beleid van keizer Claudius

Margit Pothoven


Opzet
Opzet

 • A-vragen

 • Keizers


Augustus 27 vc 14 nc a1
Augustus 27 vC – 14 nC (A1)

 • Machtspositie

  • Informeel: auctoritas

   • Steun van het leger

   • Acceptatie door het volk

  • Formeel

   • 23 v. Chr.: Tribuniciapotestas en imperium proconsulare

   • 19 v. Ch.: bevoegdheden van een consul


Bevoegdheden keizer
Bevoegdheden keizer

27 vC

 • Octavianus geeft bevoegdheden consul terug aan senaat

 • Krijgt imperium proconsulare, titel

  ‘Augustus’ en wordt ingewijd als princeps

  23 vC

 • Tribunicia potestas: volkstribuun –

  onaantastbaar, belangenbehartiger volk

 • Imperium maius: macht over alle provincies (en leger)

 • Censor: o.a. benoemen en ‘verwijderen’ senatoren.

  12 vC

 • Pontifex maximus: hoofd van het priestercollege der pontifices; interpretatie wil van de goden


Provincies onder augustus a2
Provincies onder Augustus (A2)

27 vC: Tweedeling in provinciebestuur

Keizerlijke provincies

Gallië, Hispania Tarraconensis en Syrië

Onder bestuur van de legati Augusti propraetore

Met ondersteuning van de procuratores

Egypte geval apart

Senaatsprovincies

Rest van de provincies

Onder bestuur van proconsuls

Met ondersteuning van quaestoren


Senaat a3
Senaat (A3)

Lijktmeermachttekrijgen

Senaatsbesluitenkrijgenkracht van wet

Maar... schijnbedriegt

Senaatsbesluitenvoorafgegaan door keizerlijke brief of redevoering

Senaatvolgdewenken van de keizer

Reden?

Senaatkende de werkelijkemachtsverhoudingen


Senaat
Senaat

Wat was dannog de feitelijkebetekenis van de senaat?

RijksteRomeinsegrondbezittersbijelkaar

Senaatvertegenwoordigde de wettigheid


Wat blijft over van republikeinse staatsinstellingen
Wat blijft over van republikeinse staatsinstellingen?

Senaat:

 • Verleent keizerlijke bevoegdheden (tot instelling dominaat, 284)

 • Senaatsbesluiten krijgen kracht van wet (geen goedkeuring volksvergaderingen nodig)

 • Onder Tiberius: verkiezing magistraten van volksvergaderingen naar senaat (Caligula draait dit weer terug)

 • Adviserende functie erodeert door nieuwe adviesraad concilium principis

  Volksvergaderingen:

 • Aanvankelijk kiest comitia centuriata nog de drie hoogste magistraten. Volksraden stellen echter steeds minder voor.

  Magistraten:

 • Blijven bestaan. Verkiezing sterk beïnvloed door voorkeur keizer, macht sterk gereduceerd door bevoegdheden keizer.


Bezigheden van een keizer a4
Bezigheden van een keizer (A4)

“Het ‘werk’ van een keizer bestond uit hoofdzaak uit het voeren van oorlogen, het rechtspreken, het uitkiezen en aanstellen van medewerkers op alle niveaus en het reageren op voorgelegde problemen.”

De Blois en van der Spek, 229


Bezigheden van een keizer
Bezigheden van eenkeizer

Taken van een censor

Bevoegdheden van een consul (behalve de ceremoniële)

Toezicht op stadhouders provincie

Controle op legers

Ambten verdelen

Correspondentie met stadhouders, steden en individuen

Rechtspraak

Optreden als grootste weldoener


Keizerlijke bureaucratie a5
Keizerlijke bureaucratie (A5)

Groei hoeveelheid werk van de keizerlijke secretarieën en bureaus van de stadhouders

Oorzaak groei

Plaatselijke regeerders sturen taken en beslissingen door naar hogere ambtenaren (zoals stadhouders/keizer)

Verandering in tweede eeuw nC

Keizer Hadrianus (117-138)

Ervaren equites als hoofd van de keizerlijke kantoren


Pax romana a6
Pax Romana (A6)

De periode vanaf Augustus tot en met de dood van keizer Marcus Aurelius (180 nC)

Periode van relatieve vrede in het Romeinse Rijk


Pax romana
PaxRomana

Sociaal-economischvlak

VerbreidingRomeinsburgerrecht

Vergrotingsenaat

Vergroting stand der equites

Ontstaandienstadel

VerspreidingGrieksonderwijssysteem

Romeinsrecht

Ongekendevrede en welvaart

Handelsverkeer


Pax romana1
PaxRomana

Cultureel vlak:

Keizercultus

Bloeiperiode Romeinse literatuur

Literaire productie in het Grieks

Bonte variëteit aan religies en religieuze gebruiken

Verbreiding van enkele oosterse religies


Urbanisatie
Urbanisatie

 • Was het Romeinse Rijk een stedelijke of agrarische samenleving?

 • De belangrijkste politieke en culturele ontwikkelingen vinden plaats in de steden.

 • 80-90 procent van de inwoners is betrokken bij en afhankelijk van de landbouw.

 • Stad en platteland sterk met elkaar verbonden.


Begrippen
Begrippen

Numen

Pax deorum

Lustrum

Auspicia

Sibyllijnse boeken


Numen

Numen

Een godheid verbonden met een specifieke handeling, tijdstip of plaats (blz. 252)


Pax deorum

Pax deorum

vrede met de goden’. De harmonieuze relatie tussen de populus Romanus en de goden moest streng bewaakt worden d.m.v. offers en de juiste gebedsformules (blz. 252)


Lustrum

Lustrum

Vijfjaarlijkse rituele reiniging d.m.v. een zoenoffer van de populus Romanus ter bevordering van de pax deorum. Uitgevoerd door censoren (blz. 252)


Auspicia

Auspicia

de vogelschouw, net zoals de leverschouw een belangrijk medium om de gezindheid van de goden en de afloop van ondernemingen te duiden. Een magistraat met imperium had het recht de auspicia te voltrekken. (blz. 252)


Sibyllijnse boeken

Sibyllijnse boeken

Verzameling van orakelspreuken van de legendarische zieneres Sibylle; de boeken werden geraadpleegd bij bijzondere gelegenheden door een speciaal priestercollege (blz. 253)


Keizers
Keizers

 • Groep 1: Caligula

 • Groep 2: Nero

 • Groep 3: Vespasianus

 • Groep 4: Domitianus

 • Groep 5: HadrianusSeksuele losbandigheid
Seksuele losbandigheid

Pleegde incest met al zijn zussen al voor hij als man gezien werd

Had een voorkeurszus, nam haar af van een consul, draaide na haar dood helemaal door

Gebruikte overige zussen om onder andere vijanden in de val te lokken

Nogal jaloers aangelegd wat betreft eigen vrouw, had zelf de huwelijkse trouw niet hoog in het vaandel


Morele losbandigheid
Morele losbandigheid

 • Vrienden beloond met gewelddadige dood voor goede diensten

 • Nogal respectloos richting de senaat

 • Extreem gewelddadig aangelegd,

  • Joeg mensen ‘s nachts weg uit het circus wegens geluidsoverlast met knuppels

  • Drukte meer dan 20 Romeinse ridders inclusief partner dood in dit tumult

 • Verplichtte de mensen om te verhongeren door de openbare graanhuizen tijdelijk te sluiten


Morele losbandigheid 2
Morele losbandigheid (2)

 • Ridders verminken door in het gezicht te branden waarna hij hen:

  • Dwong om in de mijnen te werken

  • Dwong om met wilde dieren te vechten

  • Aan nek en enkels vastbond voor de slacht

  • Opsloot in dierenhokken

  • Levend begroef


Politieke losbandigheid
Politieke losbandigheid

Gaf eigen paard een magistratenfunctie

Dwong ouders om aanwezig te zijn bij executie eigen kinderen

Stuurde een ridder zonder tong terug de arena in nadat deze verklaard had onschuldig te zijn na aanval van wilde dieren in de arena

Vermoorde eigen broer en verbande eigen zussen (na eerder genoemde incest)


Taalkundige losbandigheid
Taalkundige losbandigheid

Remember that all things are lawful for me

I have conquered Gallograecia

See then an antidote against CaesarBeeld en beleid van keizer claudius
Nero

Romeins keizer van 13 oktober 54 tot 9 juni 68

Eerst vijf jaar: gouden tijd voor Rome

Werd vergeleken met Augustus

Gaf niet veel om landsbestuur maar meer om Griekse cultuur, kunst, toneel, muziek, maar ook drank en seks


Levenstijl
Levenstijl

Verkleed ‘s nachts door de stad – inbreken en plunderen, mensen slaan en in riool werpen

Overdag: naar het theater, ruzies aanmoedigen

Deed enorme misdaden en verdoezelden niets

Hoeren

Diners met vrienden: gaf vier miljoen sesterces uit aan rozen(kransen)


Verkrachting en incest
Verkrachting en incest

Verkrachtte een Vestaalse Maagd

Wilde trouwen met Acte dus zorgde dat zij van haar lage stand afkwam

Hij had een incestueuze passie voor zijn moeder Aggripina

Had een concubine die op zijn moeder leek


Luxe leven
Luxe leven

Reusachtig paleis “The Golden House”

Standbeeld van zichzelf

Luxueuze kamers met goud, parels en ivoor

Haalde gouden en zilveren beelden uit tempels

Was niet tevreden met geld dat hij aan het leger moest geven, dus beschuldigde hen van plundering en andere misdaden. Hierdoor moest het leger een groter deel van hun salaris inleveren.


Moord
Moord

Betrokken bij moord op Claudius, maakte hier geen geheim van

Brittanicus vergiftigd – zowel uit jaloezie (omdat hij een mooiere stem had) als omdat hij bang was Brittanicus meer aanzien kreeg door de status van zijn vader

Huurde een vrouw in om hem te vergiftigen op een dinerfeest (68)


Bronnen
Bronnen

Voornaamste overgebleven bronnen zijn van Tacitus, Suetonius en Cassius Dio

Weinig positief beeld van Nero

Echter, aantal bronnen: goede keizer, populair bij het volk

Onderzoek problematisch: historici zetten vraagtekens bij afschildering van Nero als tiran


Titus flavius vespasianus

Titus Flavius Vespasianus

a.k.a Vespasianusje


Zijn leven
Zijn leven

Geboren op 17 november in het jaar 9 n.c.

Opvolger van Nero in 69

Opdrachtgever voor de bouw van het colosseum


Zijn carri re
Zijn carrière

Krijgstribuun

Quaestor

Aedilis

Preator

Consul

Keizer van 69 tot 79


Zijn prestaties
Zijn prestaties

Veroveringen van Achaia, Lycia, Rhodes, Byzantium en Samos

Rome in ere hersteld


Zijn familie
Zijn familie

Eerst getrouwd met Flavia Domitilla

Drie kinderen: Titus, Domitian en Domitilla

Flavia overleed, hij ging verder met zijn minnares: Caenis.


Zijn voorkomen
Zijn voorkomen

Goed gebouwd

Uitstekende tennisser

Spaarzaam (moest ook wel)

Gedroeg zich zoveel mogelijk als gewone burger (bewust van zijn afkomst)

Gevoel voor humor


Zijn laatste woorden
Zijn laatste woorden

Ik geloof dat ik nu een god ga worden


Domitianus

Domitianus

De kale keizer


Beschreven
Beschreven

 • Misvormd door kaalheid

 • Benen gekrompen door ziekte

 • Goed in boogschieten ondanks lichamelijke gebreken

 • Zeer ongeletterd (maar bibliotheek wel restaureren)

 • Gokken

 • Onbevredigbare lust voor vrouwen

 • Oorzaak van de dood van zijn vrouw doordat zij een miskraam kreeg


Suetonius tranquillus
Suetonius Tranquillus

Senator

Tegen Domitianus omdat hij zichzelf boven het senaat stelde en goddelijke macht over zichzelf uitriep

Werd dan ook vermoord door een complot tegen hem, door zijn eigen hof


Hadrianus
Hadrianus

 • Hadrianus leefde van 76 tot 138 n.Chr. Hij regeerde van 117-138 n. Chr.

 • Hij was een vrij gematigde keizer, koos er voor om het Romeinse Rijk niet verder uit te breiden.

 • Toen hij net aan de macht kwam liet hij gelijk hem 4 onwelwillende senatoren om leggen.

 • Cassius Dio LXIX, schrijver van deze bron, schreef De Geschiedenis van Rome waaruit dit stuk vermoedelijk komt.