Riskbed mning vid ndring i verksamheten
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Riskbedömning vid ändring i verksamheten. Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Tillvägagångssätt - metod. Riskbedömningen. s ka göras innan förändringen genomförs ska avse tiden efter genomförd förändring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ziv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Riskbed mning vid ndring i verksamheten

Riskbedömning vid ändring i verksamheten

Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdasRiskbed mningen
Riskbedömningen

ska göras innan förändringen genomförs

ska avse tiden efter genomförd förändring

ska göras både på grupp- och individnivå

ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykologiska risker

Observera att förändringsarbeteti sig kan utgöra en risk för ohälsa!


Syfte och m l med riskbed mningen
Syfte och mål med riskbedömningen

Startskottet för att sätta igång en riskbedömning går när man tar beslutet för att en förändring ska genomföras!

 • Syftet med riskbedömningen är att tidigt involvera de som berörs av förändringen

  • Bidra med erfarenheter och lärdomar

  • Bred förankring

  • ”Rätt direkt”

 • Målet med riskbedömningen är att genomföra en förändring på bästa möjliga sätt

  • Förutse hinder på vägen och mitigera

  • Säkerställa att alla är ”med på tåget”Steg 1 risker farh gor

Oros-molnen

Steg 1 Risker/farhågor

Exempel som kan innebära risk för ohälsa och olycksfall

Hot

 • Dåligt anpassade arbetslokaler

 • Ensidigt upprepat arbete

 • Ändrad arbetsutrustning

 • Buller/vibrationer

 • Blöta skräpiga golv

 • Yttre omständigheter (väder o vind, årstider, hög/låg

 • Passerande trafik

SPÅNA FRITT!

Stor arbetsmängd

Tidspress

Svåra/komplicerade arbetsuppgifter

Liten påverkansmöjlighet/ lågt inflytande

Otydlig organisation

Brister i samarbetet

Ensamarbete

Våld och hot

Otydliga arbetsuppgifter

Arbete från höjd

Hantering av farliga ämnen


Steg 2 riskbed mning
Steg 2 Riskbedömning

Riskvärde

Värdera

Sannolikhet

Konsekvens

Och utifrån detta avgör hur allvarlig risken är

Högt värde= allvarlig

Lågt värde= inte allvarlig

När alla risker är bedömda gör en rimlighetscheck att de som fått höga värden spontant känns som viktigast och prioriterade!


Riskmatris
Riskmatris

Mycket stor risk

3

Stor risk

Liten risk

Obetydlig risk

3


Steg 3 handlingsplan
Steg 3 Handlingsplan

 • Bestäm åtgärder för att hantera risken utifrån principen

  • Förebygga

  • Mildrande

  • Efterhjälpande

 • Namnge ansvarig och klardatum

 • Bestäm hur ofta uppföljning ska ske


Steg 4 terkoppling
Steg 4 Återkoppling

Informera vad ni kommit fram till på mötet till övriga på lämpligt sätt.

Anslå handlingsplanen på lämpligt ställe.

Informera löpande så länge det finns öppna punkter på handlingsplanen.

Ta aktivt beslut för när handlingsplanen övergår till ordinarie verksamhet och riskbedömningen kan bedömas som avslutad.

Vid ett avslut bör man utvärdera processen utifall de finns förbättringspunkter kring arbetssättet inför kommande riskbedömningar.