Arbetsgrupp Vård:
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


  • 236 Views
  • Uploaded on

Arbetsgrupp Vård: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wyoming-reeves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbetsgrupp v rd

Arbetsgrupp Vård:

Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven

Kenneth Pärus, ordf. Martin Ollqvist Carola Lithén Lena Gammelgård Anders Furustrand Yvonne Nybo Gunilla Jusslin Sanna Anttila-Ingi


Arbetsgrupp v rd

VÅRDNÄMNDEN

Förvaltning

Öppen hälso- och sjukvård

Bäddavdelnings-

vård

Stödtjänster

Tandvård

Tandläkar-mottagning

Korsholms HVC

Skolcentrets hälsostation

Företagshälsovård Korsholms HVC

Oravais Vörå-Maxmo HVC

Korsholms hälsovårdscentral

Smedsby/Norra Korsholms hälsostation

Kvevlax hälsostation

Helsingby hälsostation (Veikars)

Solf Hälsostation

Replot hälsostation (Björköby)

Skolcentrets hälsostation

Akutmottagning

Hälsorådgivning för äldre

Hälsoupplysning

Diabetesmottagning

Kompletterande tjänster

Korsholms huvud HVC

bäddavdelningar

OVM HVC

bäddavdelning

Fysioterapi Medicinsk rehabilitering Hjälpmedel Korsholms HVC

Oravais Vörå-Maxmo HVC

Tandläkar-

Mottagning

Oravais Vörå-Maxmo HVC

Vörå hälsovårdsstation

Röntgen Korsholms HVC

Oravais Vörå-Maxmo HVC

Laboratorium Korsholms HVC

Oravais Vörå-Maxmo HVC

OVM hvc

Hälsovårdsstation i Vörå

Rådgivningsbyrån i Maxmo

Rådgivningsbyrån i Särkimo

Skolhälsovårdsstation

Akutmottagning

Kompletterande tjänster

Sjuktransporter Korsholms HVC

Oravais Vörå-Maxmo HVC

Instrument- och lokalvårdare

Korsholms HVC


Arbetsgrupp v rd

SAMARBETSOMRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

1. Erbjuda befolkningen inom samarbetsområdet kvalitativt god

hälsovård och tandvård, som är lätt tillgänglig och sker inom

fastställda tidsramar (patient).

2. Hälsovården och tandvården skall vara en attraktiv arbetsplats för all

vårdpersonal. Arbetsgivaren gör målmedvetna satsningar på att

upprätthålla och utveckla personalens kunskaper och yrkesskicklighet.

Rekryteringen är viktig för att trygga tillgången på personal i framtiden.

Målsättningen är att dimensioneringen av personal motsvarar

nationella rekommendationer (personal).

3. Hälso- och tandvårdsarbetet organiseras på ett smidigt och

ekonomiskt försvarbart sätt. Det förebyggande arbetet är

primärhälsovårdens viktigaste uppgift och satsningar görs på ökat

förebyggande arbete (process).


Arbetsgrupp v rd

SAMARBETSOMRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

4. Serviceenheterna inom hälso- och tandvården är lätt tillgängliga för

befolkningen i samarbetsområdets olika närserviceområden

(ägarna/kommunerna)

5. Hälso- och tandvården utvecklas kontinuerligt med sikte på en större

effektivitet, vilket förutsätter att såväl utrustning som arbetsmetoder

förändras i enlighet med ny kunskap och teknik (vision).


Arbetsgrupp v rd

ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM SAMARBETSOMRÅDET

1. Akut sjukvård

I området finns två mottagningar för akut sjukvård och vårdbedömning med öppethållning vardagar kl. 08-16:

Smedsby akut mottagning Oravais läkarmottagning

Icke brådskande sjukvård och vårdbedömning hänvisas till den egna hälsostationen.Arbetsgrupp v rd

3. Hälsovårdscentraljour

Kvällar, nätter och veckoslut sköts som tidigare genom avtal med Vasa om samjour.

Nuvarande hälsovårdscentraljour måndag, onsdag och söndag kl. 16.00-19.00 inom Oravais Vörå-Maxmo Hvc fortgår.

Jouren kommer år 2011 att helt flytta till centralsjukhusets nya akutmottagning.


Arbetsgrupp v rd

4. Expertsjukskötare

Hjärtskötare och diabetesskötare och astmaskötare finns på båda hälsovårdscentralerna. Vårdlinjerna och vårdkedjan med sjukhuset följer samma modell. Arbetet följer samma riktlinjer inom båda organisationerna redan idag.Arbetsgrupp v rd

6. Skolhälsovården

Övergripande målsättning för skolhälsovården:

Målet är att trygga alla elever tillgång till likvärdiga skolhälsovårdstjänster av samma goda kvalitet.Arbetsgrupp v rd

8. Mentalvården inom samarbetsområdet

I dagsläget betonas förebyggande, upprätthållande och förbättrande av hälsan hos klienterna inom mentalvården, vilket fungerar inom samarbetsområdet. Inom samarbetsområdet finns psykologer och vårdpersonal som specialiserat sig på förebyggande av depression inom Österbotten projektet. Samarbetet med mentalvårdsbyråns avdelade specialsjukskötare för samarbetsområdet fungerar även bra.

För att svara mot den nya utmaningen vad gäller nya vårdkedjor har en utredningsgrupp tillsatts för att utarbeta en gemensam mentalvårdsplan för samarbetsområdet. Mentalvårdsplanen skall vara färdig inom augusti månad 2008.

Utredningsgruppen utreder bland annat:

- boendeservice, köptjänst möjlighet?

- bättre samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin

- konsultationsmöjligheter

- fortbildning
Arbetsgrupp v rd

SAMARBETSOMRÅDETS STÖDTJÄNSTER

1. Företagshälsovård
Arbetsgrupp v rd

4. Laboratorium

Laboratorieservicen byggs upp enligt nationella riktlinjer. Laboratorieverksamheten finns på Korsholms hälsovårdscentral och Oravais Vörå-Maxmo hälsovårdscentral och möjlighet till provtagning enligt fungerande modell idag.

5. Röntgen

Röntgenservicen byggs upp enligt nationella riktlinjer. Röntgenservice erbjuds på Korsholms hälsovårdscentral och Oravais Vörå-Maxmo hälsovårdscentral och bilderna lagras vid Vasa centralsjukhus.

Om samarbetet med Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar så att servicen kan erbjudas varje vardag fortsätter samarbetet för Oravais Vörå-Maxmo hälsovårdscentrals del.


Arbetsgrupp v rd

6. Sjuktransporter

Upprätthålla sjuktransportbredskapen som är nödvändig med beaktande av lokala förhållanden. Beredskapen för ambulanserna är på grundnivå med strävan mot vårdnivå.

Avtalen om köptjänst med Österbottens räddningsverk (Oravais Vörå-Maxmo) och Vasa ambulans (Korsholms hvc) fortsätter.

7. Centralvarulager

Centralvarulagret fortsätter med sin verksamhet enligt principen om gemensam upphandling via Vasa stad. Under år 2009 diskuteras eventuella samordningsmöjligheter när det gäller upplagring av dyrare varor som används i små mängder.


Arbetsgrupp v rd

TANDVÅRDEN INOM SAMARBETSOMRÅDET

Tandvården är en del av närservicen i det nya samarbetsområdet och skall därmed fungera nära patienten i resp. närserviceområde.

Tandvården Tandregleringsvården (ortodontin) fortsätter som hittills dvs. den utförs i det egna närserviceområdet i nära samarbete med specialsjukvården