ppej udude petamis ja juhendamisoskuste arendamine n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine. Koordinaator Karin Ruul karin@arhimedes.ee. Peamised alategevused. Kõrgkooli õppejõudude, õpetajate ja tugispetsialistide enesetäiendamise toetamine Õppejõudude aktiivõppe suve- ja talvekoolide korraldamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ziv


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ppej udude petamis ja juhendamisoskuste arendamine

Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine

Koordinaator Karin Ruul

karin@arhimedes.ee

peamised alategevused
Peamised alategevused
 • Kõrgkooli õppejõudude, õpetajate ja tugispetsialistide enesetäiendamise toetamine
 • Õppejõudude aktiivõppe suve- ja talvekoolide korraldamine
 • Kõrgkoolipedagoogika õppematerjalide ja juhendite koostamine ja soetamine
 • Kõrgkoolipedagoogika lektorite enesetäiendamise toetamine
 • Mentor-õppejõudude juhendamistegevuse toetamine
 • E-õppe koolitusprogramm õppejõududele ja haridustehnoloogidele
koolituskeskused
Koolituskeskused
 • Panevad kokku koolituskalendri ja viivad koolitusi läbi (k.a. E-koolitusi)
 • Aitavad koolidel teha valikuid koolituste osas
 • Koostavad koolitusprogramme või tellivad neid koolitajatelt
 • Otsivad (uusi) koolitajaid ja korraldavad nende koolitamist koos elluviijaga
 • Esitavad Primuse büroole aruandluse läbiviidud koolituste kohta
 • Pakuvad teistes Primus valdkondades koolitusi (õppekava arendus, VÕTA, karjäärinõustajad jne)
koolituste liigid
Koolituste liigid:
 • Koolituskalendri koolitused
 • Keskselt tellitavad koolitused
 • Kõrgkoolide poolt tellitavad koolitused
 • Kõrgkoolide enda poolt korraldavatad koolitused

Kuna kõik koolitused peavad lõppema tunnistusega, tuleb koolitaja valikul olla hoolas. Koolitajal peab olema vähemalt magistrikraad ja/või 3-aastane õpetamiskogemus.

Soovitame kooli tellitavad ja koolis tehtavad koolitused enne toimumist läbi rääkida.

koolitusega kaasnevad lubatud kulud
Koolitusega kaasnevad lubatud kulud:
 • Õppejõu töötasud
 • Koordineerimine/asjaajamine
 • Õppejõu transport/majutus
 • Materjalid
 • Ruumide ja tehnika rent
 • kohvipausid
kulud mis tuleb l bi r kida
Kulud, mis tuleb läbi rääkida:
 • Osalejate transport
 • Osalejate ööbimiskulud
 • Lõuna/- ja õhtusöögid

Ei ole lubatud:

 • Üldkululõiv
 • Mitte tõendatavad kulud
koolitusega kaasas k iv aruandlus
Koolitusega kaasas käiv aruandlus
 • Koolituse ajakava
 • Koolitusmaterjal (paljundus)
 • Osalejate nimekiri koos allkirjadega
 • Lõpetajate tabel kooliti
 • Koolituse eelarve
 • Koolitust läbiviivate õppejõudude CVd
 • Koolituse tagasiside kokkuvõte
ldised n uded
Üldised nõuded
 • Kõik koolitused peavad olema registreeritud ja omama ainekoodi
 • Kõigil peavad olema kirjeldatud õpiväljundid (ja ainepunktide puhul iseseisva töö sisu)
 • Kõigil materjalidel peab olema esilehel RAK ja Primus lugu, samuti peab viide neile olema tunnistustel
koolituste finantseerimise s steem
Koolituste finantseerimise süsteem
 • Registreerutakse veebikeskkonnas olevatele kursustele
 • Koolituskeskus esitab osalejatele arved, mis tuleb koolidel tasuda enne koolituse toimumist
 • Koolituskeskus saadab osalejatele tunnistused ja edastab koolituse info Primuse büroole (läbijad, materjal, allkirjalehed jm)
 • Koolid esitavad oma inimeste eest makstud kulud VMTs koos tunnistuse või tõendi koopiaga
 • Primuse büroo tagastab 95% kulusid koolidele
koolituste prioriteetsed valdkonnad
Koolituste prioriteetsed valdkonnad
 • Õppejõu baaskoolitus (toetatud õppematerjali ja veebitoega)
 • Kõrgkooli didaktika (k.a. Erialadidaktika)
 • Mentor-õppejõudude koolitus
 • e-õpe
 • Õppekavaarenduse, VÕTA ja nõustamise koolitused
 • Koolitajate koolitus
ad