slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter. Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH. Barnehagene i dag er preget av. ø kende mangfold mange ønsker og krav til barnehagen økt brukertilpasning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter' - zeus-hawkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det viktige foreldresamarbeidet utfordringer og muligheter
Det viktige foreldresamarbeidet-utfordringer og muligheter

Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011

Vibeke Glaser

Førsteamanuensis, pedagogikk

DMMH

barnehagene i dag er preget av
Barnehagene i dag er preget av
 • økende mangfold
 • mange ønsker og krav til barnehagen
 • økt brukertilpasning
 • økende nyttetenkning fra myndighetenes side
fokus for foredraget
Fokus for foredraget
 • Barnehagen i klemme mellom myndighetenes krav om effektivitet med barnehagens ønsker om kvalitet (systemverden og livsverden; Habermas)
 • Mange foreldre opplever å ikke ha medvirkning på barnehagens innhold og aktiviteter
 • Noen STERKE foreldrestemmer blir hørt, gjerne de som er sammenfallende med personalets
 • I barnehagen skjer en reproduksjon av sosial ulikhet i barnehagen (Palludan 2005)
 • Hvorfor er foreldresamarbeidet stadig viktigere?
 • Hva kan særlig styrkes i foreldresamarbeidet?
form l for barnehagen
Formål for barnehagen
 • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene

(Formål for barnehagen §1, første ledd, KD:2011)

referanser
Referanser
 • Antonovsky A.(1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey Boss.
 • Eggen, H.A.(2010). Foreldremedvirkning i barnehagen. Masteroppgave i førskolepedagogikk. Trondheim: NTNU.
 • Glaser,V.&K.H.Moen m.fl.(2010). Barnehagens grunnsteiner. Formål for barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget
 • Halse,J.A. )1999). De nye forældre og deres börn. Farum: Børns vilkår.
 • Habermas,J.(1997). Communication and the evolution of the society. Boston: Beacon Press.
 • Holthe,V.Glaser(2003). Profesjonalisering av barneoppdragelsen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kinge,E.(2009). Hvor er hjelpen når den trengs? Om relasjonskompetanse. Om foreldresamarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Loona, S. (1995). Kultur og identitet i det flerkulturelle samfunn. Temannr.: Psykologi i en verden i forandring. Tidskrift for norsk psykologforening, Nr. 8
 • Palludan, C.(2005). Børnehavengør en forskel. København: Danmarks Pædagogiske Universitets forlag
 • Seeberg,M.L. (2003). Dealing with difference : two classrooms, two countries : a comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Dr avhandling UIO
 • St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen
 • NOU: 2010:8 Med forskertrang og lekelyst
 • Østrem, S. m.fl,(2009). Alle teller mer. Tønsberg, Høgskolen i Vestfold. Rapport 1/2009