skalldyr mvp sant muligheter og utfordringer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skalldyr + MVP= sant? -muligheter og utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skalldyr + MVP= sant? -muligheter og utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Skalldyr + MVP= sant? -muligheter og utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Skalldyr + MVP= sant? -muligheter og utfordringer. Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge, Oslo Skalldyrkonferansen 02.11.2009 Måltidets Hus, Stavanger. Har vi næringsaktører innen skalldyr?. Norske skjell er etterspurt i markedet. Europeiske skjellmarkedet er stort 600-800.000 tonn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skalldyr + MVP= sant? -muligheter og utfordringer' - duman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skalldyr mvp sant muligheter og utfordringer

Skalldyr + MVP= sant?-muligheter og utfordringer

Svein Hallbjørn Steien,

Innovasjon Norge, Oslo

Skalldyrkonferansen 02.11.2009Måltidets Hus, Stavanger

norske skjell er etterspurt i markedet
Norske skjell er etterspurt i markedet
 • Europeiske skjellmarkedet er stort 600-800.000 tonn
 • Skjellnæringen skal ha anerkjennelse for det som er gjort i markedet
 • Norske skjell har muligheter i ulike markeder
 • Økologisk merkegodkjenning (DEBIO) er klart
 • Lang ren kyst som muliggjør leveranser på andre tider enn produsentene lenger sørpå, da mellom- europerene har problemer med å levere

=> HVORDAN SKAL EN GRIPE DENNE SJANSEN AN?

status bl skjell
Status blåskjell
 • Få aktører igjen – som jobber fra hånd til munn
 • Noen har forsøkt å strukturere de beste, men møter motstand pga lite effektivt logistikk, uforutsigbar forekomst av algegift, ingen varige/godt innarbeidede samspill med markedene.
 • Blåskjelldyrking i Norge er en kostnadskrevende øvelse.
 • Fullstendig restrukturering må kanskje til? Clustere?
 • Forpliktende samarbeid i Norge må løses.
bl skjell in etterlyser fra akt rene
Blåskjell:IN etterlyser fra aktørene:
  • Felles plan fra næringen rettet mot hele verdikjeden og de ulike markeder.
 • Finansieringsplan for hele satsingen
 • Hvilke flaskehalser søkes det midler fra VM-apparatet
 • Er skjell aktuell som en PO (produsent organisasjon)?
 • INVESTINOR KONTAKT? http://www.investinor.no
  • Planer i Vestlandsrådet for videre blåskjellsatsing

etc. foreligger – hvor er næringsaktørene i disse planene?

  • Hva trenger dere?
 • Hva er strategien Deres?
sters flat sters
Østers (flatøsters)
 • Norsk marked. Stort europeisk marked.
 • Bømloskjell er etter det vi vet den eneste østersaktøren som er som har solgt østers de siste årene, og salget har vært stabilt på ca 15 000 til 20 000 stk til en verdi av i underkant av kr 200 000,-. Dette har på langt nær vært tilstrekkelig å finansiere driften som allerede ble etablert i 1998.
 • Finansieringen av driften her skjedd i kraft av et utall utførte prosjekter. (Ikke IN finansiert de siste 8 årene).
 • Til tross for østersmiljøet rundt Eivind Bergtun og Bømloskjell er landets ledende, så klarer de ikke å vise oss at denne næringen kan klare å stå på egne bein.
kongekrabbe norway king crab as
Kongekrabbe - Norway King Crab AS
 • Har som mål å levere levende kongekrabbe av høy kvalitet gjennom hele året. Transporterer i dag levende kongekrabbe med godt resultat, ca. 5% dødelighet. Markedspotensialet er stort, 6400 tonn bare i Sør-Korea. Selskapet har forskningsaktivitet i Russland.
 • Det er store behov for forskning- og utvikling for å løfte levende sjømat som en nisje i det internasjonale sjømatmarkedet. Kunnskapsnivået er lavt, og aktivitetene må koordineres og løftes på et overordnet nivå.
 • Spesifikke utfordringer: - optimalisere fangst – Oppbevaring - Fôr, tetthet, måle kjøttfylde- Pakking – Logistikk - Markedstilgang
 • Vanskelig å komme inn på det kinesiske markedet på grunn diverse krav til ulike sertifikater
 • Etiske aspekter
 • Dyrevelferd
 • Spredning av arter til andre miljø
taskekrabbe
Taskekrabbe -
 • Hitramat AS største leverandør av taskekrabbe i Europa.
 • Møter stor konkurranse fra Irland og Skottland.
 • Største utfordring er tilgjengelighet av god teknologi til overkommelig pris.
 • Andre aktører: Sigurd Løkeland AS, Rørvik Fisk AS, Bodø skalldyr AS
andre arter
Andre arter:
 • Hummer,
 • Kråkeboller,
 • Snegler
vedr finanskrisen
Vedr. finanskrisen:
  • IN er tilført ”betydelige” økte rammer, men ikke nok midler vs etterspørsel fra kunder.
 • INs evne til tap er ikke annerledes – INs virksomhet er styrt av egen lov, har et hovedstyre og vi må forholde oss til våre eiere
 • => IN har IKKE anledning til å ta større risiko enn tidligere
eksempel bl skjelln ringen

Produkt-

differensiering

Eksempel:Blåskjellnæringen

50

Til konsument

+ Kommunikasjon

Kostnader NOK/kg

Fra distributør

15-25

+ Optimalisering

Fra skjelldyrker

til mottaksanlegg

= Lønnsomhet

1-10

Produksjons-

kostnad

Historisk Framtid

hva legger vi i bedriftsnettverk
Hva legger vi i bedriftsnettverk ?
 • Bedrifter som inngår et forpliktende samarbeid mot markedet.
 • Nettverket skal med basis i markedsanalyser utvikle produkt-fortrinn som gir merpris (produktdifferensiering)
 • Det skal ligge oppside for alle deltakere i nettverket.
 • Minimum 3 parter i samarbeidet – eks. settefiskprodusent, matfiskprodusent, slakteri (eventuelt utenlands kunde)
overordnet m l for programmet ke markedsverdi pr kilo r vare
Overordnet mål for programmet- øke markedsverdi pr. kilo råvare

Hvordan?

Være pådriver for tiltak som øker markedsorientering

i sjømatnæringen

eller sagt på en annen måte:

Adferdsendring – fra produksjonsorientering til markedsorientering

markedsorientering er det motsatte av produktorientering
Markedsorientering er det motsatte av produktorientering
 • Produktorientering:
 • Vi har varer – vi må vi bli kvitt
 • – jo mer vi blir kvitt – jo mer kan vi produsere
 • ”forhåpentligvis får vi en pris som gjør at vi tjener penger”
markedsorientering er det motsatte av produktfokus
Markedsorientering er det motsatte av produktfokus . . .
 • Markedsorientering:
 • Vi må levere produkter som vi har forutsetninger for å tjene penger på
 • – med utgangspunkt i de fortrinn vi kan utvikle – og de behov og ønsker utvalg av markedet har
s knader til marint verdiskapingsprogram
Søknader til Marint verdiskapingsprogram
 • IN har fått inn flere søknader fra næringsaktører som vil ut i verden med sine produkter.
 • Hvor vet ikke alle. Noen vil til Polen, andre til BeNeLux og andre vil eller også er allerede i Frankrike-markedet.
 • Eksempel blåskjell: Skal det være naturellskjell eller i MAP? Etc.
til forprosjekts knader marint verdiskapingsprogram
Til forprosjektsøknader,Marint verdiskapingsprogram
 • Flere aktører figurerer på ulike søknader.
 • Disse blir bedt om å velge ett prosjekt og ville dette.
  • Vel så viktig er at bedriftene må ha noe å selge. Det kan være vanskelig å se at alle har det, og et minimum må være at det foreligger enighet om samarbeid om råstoff for MVP.
  • Videre stilles krav til kapitalisering av selskapene.

INs midler skal ikke være eneste finansieringskilde for aktørene. Det forutsettes selvfølgelig at de har noe kapital selv.

gitt enighet om veien videre
Gitt enighet om veien videre:
 • Dersom aktørene enes om satsing videre vil IN kunne stille med MVP midler til Forstudie / forprosjekt og der aktørene bruker ekstern konsulent.
 • IN kan ikke pålegge aktørene å bruke gitt person, dere skal foreslå hvem dere vil bruke.
 • IN skal godkjenne hvem som blir valgt ut (IN kan si nei).
oppsummert
OPPSUMMERT
 • Vilje og enighet fra aktørene
 • Organisering av næringen – POer?
 • Hva er tilgjengelig av kapital?
 • Hvor kan en se muligheter for risikokapital?
 • Det er noen dører på gløtt!!
 • Det ER noen muligheter
  • ER DERE ”WILLING, ABLE, READY”….
  • Kontakt deres lokal IN-kontor
slide22

Takk for oppmerksomheten

Foto: S.H. Steien