frivillighet muligheter og utfordringer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frivillighet – muligheter og utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frivillighet – muligheter og utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Frivillighet – muligheter og utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Frivillighet – muligheter og utfordringer. Trosopplæringskonferansen 2013 Kjetil Fretheim. Trosopplæringen og de frivillige. Trosopplæring i Den norske kirke Et samarbeidsprosjekt mellom ansatte og frivillige En ambisjon om å involvere flere frivillige Hvorfor det? Trendy?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frivillighet – muligheter og utfordringer' - yeriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frivillighet muligheter og utfordringer

Frivillighet – muligheter og utfordringer

Trosopplæringskonferansen 2013

Kjetil Fretheim

trosoppl ringen og de frivillige
Trosopplæringen og de frivillige
 • Trosopplæring i Den norske kirke
  • Et samarbeidsprosjekt mellom ansatte og frivillige
  • En ambisjon om å involvere flere frivillige
 • Hvorfor det?
  • Trendy?
  • Mål i seg selv?
  • Virkemiddel for noe annet?
 • Frivillighet for å
  • Få fine statistikker som gjør politikere og Kirkerådet glade?
  • Engasjere flere i gudstjeneste og menighet?
  • Gjøre trosopplæringen bedre?
 • Hva skjer med innholdet i trosopplæringen?
begrepsbruk
Begrepsbruk
 • Frivillige
 • Medarbeidere
 • Ubetalt arbeidskraft
 • Deltakere
 • Medlemmer
  • Kjernemedlemmer
  • Aktive medlemmer
 • Støttespillere
hvorfor involvere frivillige i trosoppl ringen
Hvorfor involvere frivillige i trosopplæringen?
 • Involvering som et gode i seg selv
 • Spare tid og penger
 • De ansatte vil mer enn de kan
  • Ansatte bruker frivillige
 • Vi vil mer enn ansatte kan
  • Folkehelse, eldreomsorg, trosopplæring
frivillig arbeid
Frivillig arbeid
 • Veldedighet
  • Besøkstjenester (syke, fengsel m.m.)
 • Egenorganisering
  • Styreverv, ledere, trenere osv.
 • Inntektsskapende arbeid
  • Dugnader, innsamlinger, loppemarkeder og lignende
 • Likemannsarbeid
  • Funksjonshemmede
nye former for frivillig innsats
Nye former for frivillig innsats
 • Den tradisjonelle frivilligheten
  • Dugnaden
  • Filantropien
  • Solidaritet
 • Den nye frivilligheten
  • Punktuell
  • Krav og forventninger
 • Økt frivillighet
  • Flere frivillige
  • Større innsats hos den frivillige
forske p trosoppl ring og frivillighet
Å forske på trosopplæring og frivillighet
 • Bakgrunn
  • Politisk: samhandlingsreform, kirkereform osv.
  • Faglig: sosiale prosesser og relasjoner; makt
  • Personlig: frivillig, deltaker
 • Spørsmål
  • Hvordan er arbeids- og rollefordelingen mellom kirkens ansatte og frivillige?
  • Hvordan er dette i endring?
  • Hva er god rekruttering og utrustning av frivillige?
  • Hvordan virker den frivillige innsatsen inn på trosopplæringens innhold og praksis?
ansatte og frivillige p kirkefeltet
Ansatte og frivillige på kirkefeltet
 • Ansatte
  • Gamle og nye profesjoner
  • Funksjoner, interesser og makt
  • Kirkelig ansatte
 • Frivillighet
  • Den norske frivilligheten
  • Kollektivisme – individualisme
  • Ulike former for frivillighet
  • Kirkelig frivillighet
 • Kontekster
  • Det norske lokalsamfunnet
  • Velferdsstat og sivilsamfunn
perspektiver p ansatte og frivillige
Perspektiver på ansatte og frivillige
 • Ansatte vs. frivillige
  • Relasjon og samspill
  • Fortolkning av roller, ansvar og identitet
 • Kirkefeltet
  • Avgrensbar i forhold til andre samfunnsområder
  • Særegen historie og egenart
  • Mindre enn «sektor», større enn «aktivitet»
 • Legitimitet gjennom likedanning
  • Tvang, etterligning og normer
kompensasjon og kompetanse
Kompensasjon og kompetanse
 • Lønn
  • Ansatte vs. frivillige
 • Kompetanse
  • Profesjonelle vs. amatører
 • Mellom-varianter
  • Kompetente frivillige
  • Frivillige som får honorar
 • Perspektiver og prosesser
  • Konflikt og harmoni
  • Endringsprosesser
hvor og hvordan skjer frivilligheten
Hvor og hvordan skjer frivilligheten?
 • Nedenifra og opp
  • Konkrete møter i ulike aktiviteter
  • Menighetsråd, gudstjenesten og ungdomsarbeid
 • Utforskende tilnærming
  • Observasjon
  • Intervju
  • Dokumentanalyse
menighetsr det
Menighetsrådet
 • På sakslisten
  • Utleie, catering, nettsider
 • Kirketjeneren som forsvant
  • Dekomponering og frivilliggjøring
 • Ansatt og frivillig engasjement
  • Lønn til frivillige
  • Forventninger til ansatte
gudstjenesten
Gudstjenesten
 • Frivillig medvirkning
  • Klokkeren i Den norske kirke
 • De frivillige klokkerne
  • Organisert
  • Detaljert instruks
  • Avgrenset oppgave
  • Deltakelse
  • Presteledet
ungdomsarbeidet
Ungdomsarbeidet
 • Organisasjon og kirke
  • Dobbelt eierskap
 • TenSing «går av seg selv»
  • Tatt-for-gitt, veldrevet
  • Ferdig arbeidsdelt
 • Kompensasjon og profesjonalitet
  • Fra frivillig til lønnet (deltid)
  • Unntaket voksenlederen
 • Kompetanse og profesjonalitet
  • Fast og flytende kompetanse
  • Tusenkunstneren
endringsprosesser
Endringsprosesser
 • Mer lønnet innsats
  • Ungdomsarbeidet
 • Frivilliggjøring
  • Klokkeren
 • Avfagliggjøring
  • Dekomponering
 • Fagliggjøring
  • MR, dirigenten
 • Profesjonalisering
  • Prest, kateket
slide17
Funn
 • Kirke og samfunn
  • Kirka mot frivillig sektor
  • Fagliggjøring og frivillighet
  • Fra frivillig til lønnet
  • Grenser for profesjonalisering
 • Roller og relasjoner
  • Ansatte vs. frivillige
  • Rolleforståelse og arbeidsfordeling
  • Ulikt innhold og hybridroller
  • Ansattes betydning
endring p gang
Endring på gang…
 • Nye roller på kirkefeltet
  • Endringsprosesser
  • Ny former for frivillig kirkelig engasjement
 • Utblikk mot praksis
  • Involvering, rekruttering og utrustning
  • Frivilligkoordinator
  • Profesjonell frivillig kompetanse
 • Konsekvenser
  • Profesjonell selvforståelse
  • Kirkelig utdanning
rekruttere motivere og bel nne
Rekruttere, motivere og belønne

fellesskap

aktivitetinnsats

motiv

belønning

utrustning
Utrustning
 • Opplæring
  • Formell
  • Uformell
 • Kompetanse
  • Profesjonell vs. allmenn
  • Spesifikk vs. generell
  • Kirkelig
tradisjon og trosoppl ring i praksis
Tradisjon og trosopplæring i praksis
 • Lokale tradisjoner
 • Trosopplæringsreformen
 • Samarbeidende organisasjoner
 • Profesjonsbakgrunn
 • Søndagsskole
 • Lys våken
 • Ungdomsgrupper
 • Konfirmantleir
 • Koordinator
 • (ansvarlig)
 • Aktivitetsleder
muligheter og utfordringer
Muligheter og utfordringer
 • Muligheter
  • Mange mennesker
  • Ulike oppgaver
  • Ansatte og frivillige
  • Fellesskap og ansvar
 • Utfordringer
  • Roller og ansvarsfordeling
  • Bruke aller berike?
  • Mange frivillige eller gode frivillige?
  • Hva er god trosopplæring?