jako kszta cenia kultura jako ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości. Jadwiga Mirecka. Zespół Ekspertów Bolońskich. Gdańsk 13.03.2009. Konieczność zapewnienia jakości wynika z:. Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW) zaleceń Unii Europejskiej zmieniających się potrzeb rynku konkurencji pomiędzy uczelniami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jakość Kształcenia - Kultura Jakości' - zeroun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jako kszta cenia kultura jako ci

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

Jadwiga Mirecka

Zespół Ekspertów Bolońskich

Gdańsk 13.03.2009

konieczno zapewnienia jako ci wynika z
Konieczność zapewnienia jakości wynika z:
 • Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW)
 • zaleceń Unii Europejskiej
 • zmieniających się potrzeb rynku
 • konkurencji pomiędzy uczelniami
 • odpowiedzialności wobec studentów i innych „interesariuszy
slide3

„Społeczna jakość wykształcenia jest podstawowym warunkiem konkurencyjności w globalnej gospodarce”

Guy Sorman

dziennikarz, publicysta polityczny, filozof

„POLITYKA” Nr 48 2007

slide4

„minimum standardów”

Jakość jako:

 • ciągłe ulepszanie
 • „przystosowanie do celu” „potrzeb klienta
jako kszta cenia
Jakość kształcenia
 • w wymiarze kosztowym – wielkość nakładów poniesionych na kształcenie
 • w wymiarze osobowym – rodzaj relacji pomiędzy mistrzem a uczniem w procesie wyzwalania pasji poznawczych
 • w wymiarze proceduralnym – procedury dydaktyczne i angażowanie studentów w proces badawczy
slide6

Jakość znaczy coś innego dla różnych grup interesariuszy

Dla uczelni to perfekcyjny rozwój inteligencji, kreatywności i umiejętności studentów

Dla pracodawców to przygotowanie studentów do zadań zawodowych

Dla Ministerstwa to poziom prac naukowych

jako w uczelni odnosi si do
Jakość w Uczelni odnosi się do:
 • kształcenia
 • badań naukowych
 • kierowania i zarządzania
 • rozwoju i infrastruktury
 • pozyskiwania funduszy
 • kreowania wizerunku

Woźnicki W-wa 2007

jako kszta cenia obejmuje
Jakość kształcenia obejmuje:
 • jakość programu
 • organizację zajęć
 • jakość nauczania i oceniania
 • jakość nauczycieli
 • jakość pomocy naukowych
 • środowisko kształcenia
 • opiekę nad studentami
 • warunki rekreacji
sposoby zapewnienia jako ci
Sposoby zapewnienia jakości:

I. Zewnętrzne systemy kontroli jakości

II.Wewnętrzne systemy kontroli i zapewnienia jakości

III.Budowanie kultury jakości

systemy zapewnienia jako ci kszta cenia

ZEWNĘTRZNE

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

(ocena, audyt, akredytacja)

 • analiza raportu samooceny uczelni
 • wizyta zespołu oceniającego
 • raport zespołu oceniającego
 • zalecenia zespołu oceniającego
 • ocena kontrolna
zewn trzna ocena jako ci kszta cenia
Zewnętrzna ocena jakości kształcenia

Cele oceny:

 • akredytacja– sprawdzenie warunków progowych (zgodność ze standardami)
 • wyróżnienie(znak jakości)
 • doskonalenie jakości
 • rozliczeniewobec podatników (publikowanie wyników)
negatywne aspekty zewn trznych system w zapewniania jako ci
Negatywne aspekty zewnętrznych systemów zapewniania jakości
 • Przeniesienie odpowiedzialności
 • Uniformizacja
 • Petryfikacja na poziomie minimum
 • Ograniczenie innowacyjności
 • „Akcyjność”
 • „Upiększanie rzeczywistości
zmiany dotycz ce system w akredytacji
Zmiany dotyczące systemów akredytacji
 • Oparcie o wewnętrzne systemy zapewnienia jakości
 • Nowe kryteria
 • Akredytacja Europejska (Stowarzyszenia, umowy dwustronne, meta-akredytacja)
 • Europejski Rejestr Agencji ds.Jakości (EQAR)
slide14

Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

oparte o

weryfikowane przez

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości

systemy zapewnienia jako ci kszta cenia1

WEWNĘTRZNE

Systemy zapewnienia jakości kształcenia
 • samoocena uczelni / jednostki
 • analiza mocnych i słabych stron
 • plan poprawy jakości
 • podział zadań
 • stałe monitorowanie efektów
slide16

“Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”

ENQA

EUA

ESU

EURASHE

2005

enqa 1 1 polityka oraz procedury zapewnienia jako ci
ENQA :1.1.Polityka oraz procedury zapewnienia jakości

Standard

 • Instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości.
 • Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać formalny status i być powszechnie dostępne.
 • Powinny również przewidywać określone funkcje dla studentów orazpozostałych zainteresowanych stron.
enqa 1 2 zatwierdzanie monitoring oraz okresowy przegl d program w oraz ich efekt w
ENQA 1.2.Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów

Standard

Instytucja powinna dysponować oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów.

enqa 1 6 systemy informacyjne
ENQA 1.6.Systemy informacyjne

„Instytucjonalna samowiedza stanowi punkt wyjścia dla skutecznego zapewnienia jakości”

pozytywne aspekty wewn trznych system w zapewniania jako ci
Pozytywne aspekty wewnętrznych systemów zapewniania jakości
 • Dostosowanie do kontekstu
 • Rzeczywista identyfikacja problemów
 • Ciągłość działań
 • Możliwość eksperymentowania

Nie istnieje „one fits all” model

slide26

Kultura jakości

Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości

skuteczno dzia a na rzecz jako ci
Skuteczność działań na rzecz jakości

Kontrola jakości– 30% (USA, Europa), 10% (Japonia)

Kultura jakości– 70% (USA), 90% (Japonia)

kultura jako ci
Kultura jakości

Obejmuje:

 • budowanie poczucia wspólnoty w oparciu o wspólnie podzielane wartości i poczucie identyfikacji się z instytucją
 • poprawianie jakości w każdym aspekcie funkcjonowania instytucji wraz z promowaniem kreatywności i innowacyjności

Łączy

elementy kulturowe z organizacyjnymi

wybrane wska niki kultury jako ci
Wybrane wskaźniki kultury jakości
 • jakość jako własność społeczności akademickiej
 • partnerstwo i współpraca
 • zrozumienie potrzeby ciągłego monitorowania jakości
 • oparcie bardziej na zachowaniach się ludzi niż systemach operacyjnych
 • wzmacnianie samo-refleksji oraz inicjatyw doskonalących
rola lider w w budowaniu kultury jako ci
Rola liderów w budowaniu kultury jakości
 • wzmacnianie i promowanie istniejącej kultury jakości
 • ujednolicenie działań
 • zapewnienie ich zgodności z misją uczelni
 • popieranie inicjatywy
 • budowanie zaufania

__________________________________________

Uwaga – strategie centralne nie sprzyjają przyjęciu koncepcji jako własnej

slide31

Kultura

studentów

Kultura

pracowników

Przywództwo

Wartości

zacz od pocz tku
Zacząć od początku :

wizja:-jaką chcą mieć uczelnie za...........lat

misja:- co stanowi rdzeń naszej działalności - jakie efekty chcemy osiągnąć

strategia - jak planować, aby osiągnąć oczekiwany wynik

wartości - jak będziemy postępować

wobec siebie

studentów

innych interesariuszy

elementy kultury pracowniczej
Elementy kultury pracowniczej :
 • Wiara w liderów
 • Wzajemne zaufanie i szacunek
 • Zamiana krytycyzmu w konstruktywne działania
 • Klimat współpracy
 • Odpowiedzialność za wyniki
 • Poczucie przynależności i dumy
slide34

Kultura jakościnie jest czymś stałym, lecz wynika z mnogich interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

się dzieje

Kultura jakości