Download
proporce lidsk postavy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proporce lidské postavy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proporce lidské postavy

Proporce lidské postavy

1115 Views Download Presentation
Download Presentation

Proporce lidské postavy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proporce lidské postavy Kánon lidské postavy

  2. Obr.1

  3. Ideální lidská postava je sedm a půl až osm hlav vysoká a dvě hlavy široká. • Celková délka paže od ramene až k prstům je 3,5 hlavy. • Ruka je stejně dlouhá jako tvář. • Lokty jsou na stejné rovině jako pas, mírně nad pupkem. • Celková délka nohou od stehen až k prstům je 4 hlavy.

  4. 2 Obr.3 Obr.2

  5. Obr.4

  6. Použité zdroje : • PARRAMÓN, José María. Jak nakreslit lidské tělo. Čes. vyd. 1. Překlad Magdalena Pechová. Praha: Svojtka a Vašut, 1995, 112 s. Jak na to (Svojtka a Vašut). ISBN 80-718-0022-8. • Obr. 1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Leonardo_da_Vinci- _Vitruvian_Man.JPG?uselang=cs • Obr. 2 , 3, 4 - archiv autorky