evoluci dels perfils professionals a log stica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evolució dels perfils professionals a logística PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evolució dels perfils professionals a logística

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
zenevieva-nikita

Evolució dels perfils professionals a logística - PowerPoint PPT Presentation

68 Views
Download Presentation
Evolució dels perfils professionals a logística
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Evolució dels perfils professionals a logística

  2. Situació actual • Preu del transport • Venda total • Marge de venda • Països amb costos de producció inferiors • Costos en personal

  3. Reducció de costos Optimització dels recursos disponibles Les empreses necessiten incrementar la productivitat i la competitivitat com a forma de subsistència El nou paradigma Increment de les importacions El mercat demana cada cop més agilitat i flexibilitat La prevenció de riscos laborals està cada cop més integrada a la gestió diària

  4. Com incrementem la productivitat • Amb formació. La reducció de rotació de personal fa que sigui més rentable. Augment i especialització de la oferta formativa externa. • Reduint el nombre d’accidents laborals amb una integració real de la Prevenció de Riscos Laborals. • Combinant plantilla fixa i temporal per a adaptar-nos als increments puntuals de treball. • Fomentant la polivalència en perfils no tècnics. • Establint criteris objectius de mesura del treball i donant feedback a cada treballador. • Incrementant el compromís.

  5. Com incrementem la competitivitat • Mecanitzant en la mesura que sigui possible. Això comporta un menor esforç físic de la plantilla. • Aportant noves tecnologies. • Anàlisi i millora continua de processos.

  6. Nous perfils • Capacitat d’aprenentatge. • Capacitat d’adaptació al canvi. • Participació. • Augment de la demanda dels perfils més tècnics. • Tolerància a la pressió.

  7. Nous perfils • Coneixement i aplicació de les noves tecnologies. • Integració de la prevenció en les tasques habituals • En perfils no tècnics es valora la polivalència i la preocupació per la qualitat del treball realitzat. • En perfils tècnics es requereix formació universitària i es valoren màsters en logística

  8. El Corte Inglés S.A. Moltes gràcies per la vostra atenció!!