Linx Ibèric - PowerPoint PPT Presentation

jana
linx ib ric l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linx Ibèric PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linx Ibèric

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Linx Ibèric
405 Views
Download Presentation

Linx Ibèric

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Linx Ibèric

 2. Index • Classificació • Com és • Alimentació • Reproducció • On viu

 3. Classificació • És de la classe dels mamífers, de la família dels fèlids , de l’ordre dels carnívors, el gènere dels lynx, i l’espècie pardinus.

 4. Com és • Medeix de 80 cm a 130 cm de longitud, la cua li medeix de 10 cm a 25 cm, fa uns 75 cm d’alcada, pesa uns 12,8kg. Es caracteritza per la punta negra de les orelles i el seu pèl vermellós amb taques a l’estiu, a l’hivern el té gris.

 5. Alimentació • Caça a primera hora del dia. El conill forma part del 93% de la seva dieta, el sent a 300 metres, sent un ratolí a 75 metres, i a un corç a ½ km

 6. Reproducció • Dura des de finals de desembre fins a finals de febrer. A la caiguda del sol els mascles emeten uns forts miols per atreure les femelles. La gestació dura uns 65 o 75 dies, els gatets quan tenen de 7 mesos a un any acompanyen la mare a les caceres, quan tenen un any es queden el lloc on van néixer i després de 20 mesos marxen. El linx ibèric arriba a la seva maduresa sexual a l’any i mig

 7. On viu • El linx ocupa un 2% del territori Espanyol viu a Andalusia, Castella-la Mancha, Extremadura, Castella i Lleó, Madrid i Portugal. Els nuclis mès importants se situen a la Sierra Morena i Donyana

 8. Linx caçant

 9. Linx corrent

 10. Linx petits

 11. Linx petits