slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELS ÉSSERS VIUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELS ÉSSERS VIUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

ELS ÉSSERS VIUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Tema 3. ELS ÉSSERS VIUS. Característiques dels e.v Composició dels e.v La cèl·lula Organització cel·lular Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal Classificació dels éssers vius Els Regnes Com es classifiquen els e.v La biodiversitat. Característiques dels e.v

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELS ÉSSERS VIUS' - chaney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tema 3

ELS ÉSSERS VIUS

slide2

Característiques dels e.v

Composició dels e.v

La cèl·lula

Organització cel·lular

Cèl·lula animal

Cèl·lula vegetal

Classificació dels éssers vius

Els Regnes

Com es classifiquen els e.v

La biodiversitat

slide3

Característiques dels e.v

 • Tots els e.v tenen unes característiques comunes:
 • Realitzen les funcions vitals:
 • Neixen: és el resultat de la fecundació (= és la unió de dues cèl·lules sexuals de diferent sexe). En el moment que hi ha fecundació deim que hi ha reproducció sexual (hi ha diferenciació de sexes – mascles i femelles -). Mentre que si no hi ha diferenciació de sexes es diu que hi ha reproducció asexual.
slide4

Nutreixen: consisteix que els ev per poder dur a terme les funcions vitals i mantenir les constants vitals (batec del cor, respiració i Tª corporal) han d’absorbir els nutrients continguts en els aliments.

 • Els ev tenen dos tipus de nutrició:
 • - autòtrofa: és aquella que presenten els vegetals, de manera que fabriquen m.o a partir de sals minerals, aigua i CO2
 • - heteròtrofa: és aquella que tenen els org que fabriquen la m.o a partir de m.o ja elaborada. Ex humans, altres animals, bacteris i fongs
slide5

Reprodueixen: és la capacitat que tenen els ev de donar lloc a altres ev, els quals poden ser iguals (reprod. asexual) o semblants (reprod sexual) als progenitors.

 • En els ev hi podem trobar dos tipus de reproducció:
 • - asexual: és aquell tipus de reproducció on no hi ha intercanvi de material hereditari (ADN o ARN) de manera que aquests individus donen lloc a individus completament idèntics.
 • Solen tenir aquest tipus de reprodorg poc evolucionats
slide6

El fet que no hi hagi intercanvi de material hereditari no permet que hi hagi adaptacions als canvis ambientals

 • Es poden diferenciar diferents tipus de reprod asexual:
 • - bipartició: té lloc quan les cèl·lules o determinats org es divideixen per la meitat, de manera que formen dues cèl·lules o individus completament idèntics. Per ex les cèl·lules animals.

El procés de divisió del nucli s’anomena MITOSI

slide7

- Gemmació: té lloc quan una cèl·lula mare forma una cèl·lula més petita que s’anomena gemma

gemma

- Esporulació: té lloc quan a l’interior de la cèl·lula mare es formen grans quantitats de cèl·lules molt més petites, anomenades espores que una vegada han madurat són alliberades a l’exterior. És pròpia dels fongs i d’alguns vegetals

espores

slide8

- Pluripartició: té lloc quan la cèl·lula mare divideix el seu nucli en moltes porcions les quals s’envolten de citoplasma i membrana plasmàtica, de manera que es formen moltes cèl·lules filles en el seu interior les quals s’alliberen.

slide9

- Fragmentació: té lloc quan els individus es reprodueixen mitjançant fragments de l’individu inicial. Per ex l’estrella de mar, vinagrella

slide10

- sexual: és aquella on hi ha una diferenciació sexual (= dimorfisme sexual), és a dir hi intervenen dos organismes de diferents sexes (mascles i femelles).

En el moment de la fecundació hi ha intercanvi de material hereditari. Aquest intercanvi permet que hi hagi canvis en la informació del material hereditari i això permet que es puguin adaptar a les noves condicions ambientals.

Els org que tenen aquest tipus de reproducció donen lloc a uns pocs individus.

slide11

Composició dels ev

Tots els ev estan formats pels mateixos elements, els quals s’anomenen bioelements (= són els elements que formen part dels ev).

Aquests elements són: CHONPiS

Carboni

Hidrogen

Oxigen

Nitrogen

Phòsphor (fòsfor)

i

Sofre

slide12

Aquests elements s’organitzen de diferent manera i donen lloc a les diferents molècules dels org (biomolècules).

Defmolècula: conjunt de dos o més elements els quals poden ser iguals o diferents. Per ex CO (monòxid de carboni); O2; H2O (aigua); CH4 (metà o “pet”).

slide13

Depenent de com s’organitzin tindrem dos tipus de substàncies:

 • Substàncies inorgàniques: són aquelles substàncies que a més de trobar-se en els ev també els trobam en la matèria inert. Aquestes substàncies són:
slide14

Aigua: és la substància més abundant en tots els ev, per ex en el cas dels humans és d’un 65%

 • L’aigua és important pels ev ja que és el medi on s’hi transporten els nutrients i les substàncies de rebuig, com també és el medi on s’hi realitzen la gran majoria de reaccions químiques dels organismes.
 • Sals minerals: són substàncies procedents de les roques i que els organismes les necessiten per poder dur a terme determinades funcions i estructures.
slide15

Determinats gasos: els ev per poder dur a terme les funcions vitals necessiten l’O2 el qual es troba a l’atmosfera, aigua i fins i tot en els primers metres del sòl.

 • Substàncies orgàniques: són aquelles que només trobam en els ev i estan formades pels bioelements (CHONPiS). Aquestes substàncies estan formades per molècules que tenen enllaços que quan es trenquen alliberen energia que serà emprada per realitzar altres molècules.
 • Aquestes substàncies es divideixen en:
slide16

Glúcids: com la glucosa o la cel·lulosa. Són emprats per aconseguir energia i formar estructures. Ex C6H12O6

 • Lípids: com els àcids grasos o el colesterol. S’emmagatzemen per formar la reserva energètica.
 • Proteïnes: regulen determinades funcions, com ara l’hemoglobina, també transporten substàncies
 • Àcids nucleics: són els responsables de la formació de l’ADN.
 • Vitamines: són les responsables de dur a terme determinades funcions. Ex Vit K
slide17

2. La cèl·lula

 • Def: la cèl·lula és la part més petita i fonamental dels ev, és a dir són capaces de realitzar les funcions vitals.
 • La primera vegada que s’observà una cèl·lula fou l’any 1666, per Robert Hooke, el qual va observà l’espai buit que hi ha al suro i l’anomenà cèl·lula. Però no va ser fins l’any 1836 quan Schleiden i Schwann varen poder observà pel microscopi les primeres cèl·lules i establiren una teoria, que fins avui en dia no es posa en dubte, la qual diu:
slide18

Teoriacel·lular

 • Tots els ev estan formats per cèl·lules.
 • La cèl·lula és la part més petita i fonamental dels ev, és a dir realitza les funcions vitals.
 • Tota cèl·lula prové d’una altra cèl·lula.
 • El material hereditari es transmet de generació en generació.
slide19

Nivells d’organització cel·lular

 • Segons com estigui organitzat el material hereditari, podem diferenciar dos tipus de cèl·lules:
 • procariotes: significa fals nucli.
 • Són les primeres formes de vida que varen aparèixer dins l’aigua (bacteris).
 • Es caracteritzen per tenir forma de sac i tenir el material hereditari (ARN) dispers per tot el citoplasma.
slide20

També es caracteritzen per tenir un filament, anomenat flagel, que els permet moure’s per l’aigua.

slide22

eucariotes: significa vertader nucli.

 • perquè es caracteritzen per tenir el material hereditari comprès dins una membrana, formant una estructura anomenada nucli.
 • Es pensa que varen sorgir a partir de les procariotes.
 • També es caracteritzen per tenir el citoplasma organitzat en petites estructures que realitzen les determinades funcions vitals, s’anomenen orgànuls.
 • Es divideixen en: cèl·lula animal i vegetal.
slide24

La cèl·lula animal i vegetal

 • Pàg 47 més els dibuixos amb les seves parts
slide25

3. Classificació dels ev

 • Tots els ev, des dels bacteris més petits fins a la balena més gran, es classifiquen en cinc regnes:
 • moneres
 • protoctits
 • fongs
 • vegetals
 • animals
 • Pàg 50 (llibre vell) o 114 (llibre nou) copiam
slide26

Tots els ev s’han de poder classificar, per això hi ha una ciència que s’encarrega de classificar-los i s’anomena taxonomia.

 • Aquesta consisteix en agrupar els ev en grups cada vegada més petits. Cada un d’aquests grups s’anomenen taxons. Aquests són:
slide27

Regne

 • Tipus
 • Classes
 • Ordres
 • Famílies
 • Gèneres
 • Espècies
slide28

Espècie

Regne

Gènere

Famílies

Ordre

Classes

Tipus

slide30

Les espècies

 • Def: és un conjunt d’organismes que es poden reproduir entre ells i a més el nou individu és fèrtil.
 • Per això podem diferenciar individus de diferent sexe i deim que hi ha dimorfisme sexual.
 • Generalment totes les espècies tenen un nom comú, però aquest canvia segons la població o el país, per tant no és molt funcional.
slide31

Per això és necessari que hi hagi un nom que sigui universal (que serveixi per tot el món), aquest és el nom científic.

 • El nom científic està format per dos noms amb llatí, això se li diu nomenclatura binomial, on el primer nom correspon al Gènere, mentre que el segon fa referència a l’espècie en concret.
 • Ex Cannisdomesticus Ca
 • Cannis lupus  llop
slide32

La biodiversitat

copiar pàg 53