musikk og helse i et lokalsamfunn n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Musikk og Helse i et lokalsamfunn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Musikk og Helse i et lokalsamfunn - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Musikk og Helse i et lokalsamfunn. et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk 2006 - 2007. Eier og samarbeidspartnere. Levanger kommune er oppdragsgiver Samarbeidspartnere er:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Musikk og Helse i et lokalsamfunn' - zena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
musikk og helse i et lokalsamfunn

Musikk og Helse i et lokalsamfunn

et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk

2006 - 2007

eier og samarbeidspartnere
Eier og samarbeidspartnere
 • Levanger kommune er oppdragsgiver
 • Samarbeidspartnere er:

- FOLK 2 - som er et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid

- Lege og musikkterapeut Audun Myskja

organisering
ORGANISERING

OPPDRAGSGIVER

Driftskomitéen

Levanger Kommune

STYRINGSGRUPPA

Studieleder HiNT,

C Nordbøe

Avd. leder Lvgs HS,

S Reitan

Enhetsl. DN Kristin H Nøst

PROSJEKTANSVARLIG

Ass rådmann Alf B Haugnes

RESSURSER/REFERANSER

Repr. Fra Kulturskolen

Repr. Fra Musikkseksj.HiNT

Hjelpepleierelever

Sykepleierstudenter

Eldrehøgskolen

Lokale ”krefter” + SUT v/BBT

Andre?

PROSJEKTLEDER

Peter Daniel Aune

Samarb andre:

-Inderøy

-Hilfrid B

-Ko-ansv.:

K Andresen

HiNT

PROSJEKTGRUPPE

Prosjektleder Peter Daniel Aune, Innh Samkommune

Kari Andresen HiNT spl utd.

? , HiNT

Hilde-Britt Aarvik, Levanger vgs HS

Bente Helmersen, Levanger vgs HS

Helmer Jessen Breidablikktunet, Lev Komm.

? , Breidablikktunet, Lev Komm.

Odd Håpnes/Frode Hallem Kultur, Lev Kommune

Pårørenderepresentant(brukermedvirkning lokalt)

Anders Halten musiker/fysioterapeut Innh Samkomm..

Bruker

medvirkning samfunn

Eldres Råd

m l mandat
Mål/mandat
 • Utvikle en metode og et system for gjennomføring av integrert musikk i et helhetlig perspektiv der kunnskap og kompetanse utvikles og utveksles mellom kulturelt aktive institusjoner i en kommune, som alders- og sykehjem, videregående skole og høgskole.
 • Omsette tilgjengelig kunnskap og kompetanse innen musikk i et opplæringssystem med lege og forsker Audun Myskja som sentral fagperson og som omfatter
   • Ansatte i eldreomsorgen i Levanger – Breidablikktunet
   • Familie/pårørende for beboere ved Breidablikktunet
   • Elever ved Levanger vgs HS
   • Ansatte ved Levanger vgs HS, andre ansatte ved skolen
   • Studenter og aktuelle ansatte ved Høgskolen i N-Trøndelag, sykepleierutdanningen, studenter ved kultur- og helse-studiet, andre
   • Ansatte ved kulturenheten (inkl Kulturskolen), helse- og rehab, andre
 • Gi utvidet kunnskap og kompetanse innen omsorg for eldre, og gi studenter og elever økt forståelse for og erfaring med de muligheter som ligger i bruk av sang, musikk og dans som forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid

.

 • -.
metode
METODE
 • Metoden Integrert musikk :
  • Integrering av musikkterapeuter og andre kulturarbeidere i den faglige virksomheten og behandlingen av eldre mennesker i tilpassede boliger(bofelleskap/bokollektiv) i kommunen gjennom praktisk og tverrfaglig samarbeid på Breidablikktunet.
  • Supplerende er
   • opplæring av ansatte/personale, elever og studenter, frivillige samt pårørende/”de nærmeste”.
   • Større og mindre konserter, kor og samlinger.
   • Kartlegging av ”støykilder” – bevisstgjøring av lyd, og fjerning av støy.
kritiske suksessfaktorer for prosjektet
Kritiske suksessfaktorer for prosjektet

Kritisk suksessfaktor og Tiltak

 • Tid, koordinering og samlemulighet for deltagere og medvirkende
   • Best mulig planlegging på lengre sikt
   • Faste avtaler med høy prioritet
   • Forankring på alle nivå hos alle medv.
   • Tilgjengelig møteplasser
 • Begrenset tilgang på faglig kompetanse
   • Sårbarhet ved forfall av sentrale fagpersoner forebygges/forberedes dvs alternativer vurderes
 • Forståelse og aksept på utøver- og tjenestenivå for muligheten til å forbedre og supplere undervisnings- og tjenestetilbudet
   • Best mulig informasjon og kunnskapsformidling om innholdet i prosjektet før – under – etter.
   • Høyt fokus og prioritet på alle nivå i undervisnings- og tjeneste-området(ledelse, ansatte, pårørende o.a.)
 • Sannsynlig mulighet for lokal og utvidet implementering med varig virkning og oppfølging = Motivasjon
   • Synliggjøre muligheter for lokal oppfølging/ressurser ved ulike institusjoner ut over prosjektperioden
gjennomf ringsplan
Gjennomføringsplan
 • Aktiv periode sept – t.o.m. november ved Breidablikktunet, med samlinger onsdager og fredager spesifikt knyttet til prosjektet.
  • 16 Studenter fra HiNT ute i praksis fordelt på to perioder på 6 uker
  • 5 hjelpepleierelever fra Levanger vgs Helse og Sosial ute i praksis i 3 uker
  • Audun Myskja deltagende hver fredag
  • Anders Halten(musiker/fysioterapeut ISK) deltagende onsdager og fredager
 • 2 åpne fagsamlinger på HiNT og Levanger vgs.
konomi
Økonomi

Utgifter:

Faglig frikjøp kr 125.000.-

Reise-oppholdsutgifter ” 60.000.-

Innleie av musikk- og dansefaglig kompetanse ” 85.000.-

Del av felleskoordinator (se pkt 1. Innledning) ” 8.500.-

Frikjøp ansatte Breidablikktunet ” 60.000.-

Utstyr ” 20.000.-

Arbeidsinnsats (kommune, Levanger vgs, HiNT) ” 90.000.-

Diverse utgifter ” 10.000.-

Sum utgifter: kr 458.500.-

Inntekter:

Tilskudd fra FOLK2 prosjektet: kr 128.500.-

Bidrag Levanger kommune

Tilskudd psyk midler ” 200.000.-

Arbeidsinnsats, (planlegging, gj.føring) ” 50.000.-

Arbeidsinnsats Levanger vgs ” 20.000.-

Arbeidsinnsats HiNT ” 20.000.-

Andre inntekter, kompetansemidler e.l ” 40.000.-

Sum inntekter kr 458.500.-