n kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013. 1. Helsetilstanden . Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011. Fødselsår. Kilde: OECD Health Data 2011. Forventet levetid ved fødsel i 2010. Kilde: World Life Expectancy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren' - cynara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren

Helsedirektør Bjørn Guldvog

6. mars 2013

slide3

Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011

Fødselsår

Kilde: OECD Health Data 2011

forventet levetid ved f dsel i 2010
Forventet levetid ved fødsel i 2010

Kilde: World Life Expectancy

slide6

Dødelighet i fem-års alderstrinn i Norge (=1) i forhold til land i verden med lavest dødelighet.

Norge

Beste land kvinner

Relativ dødelighet

Beste land menn

Alder

r isikofaktorer for sykdom i norge 2010
Risikofaktorer for sykdom i Norge, 2010

Percent national DALYs

Kilde: Murray, 2012. Global Burden of Disease Study 2010. Presentation in Oslo, January 2012

frisklivssentraler i kommunene
Frisklivssentraler i kommunene
 • Tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner
 • Antallet har økt fra 42 i 2008 til 150 i 2012
 • Mer enn 50 % av Frisklivssentralene har mindre enn 100% stilling
kt kapasitet til yeblikkelig hjelp i kommunene
Økt kapasitet til øyeblikkelig hjelp i kommunene
 • Avlastning av øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus.
 • 111 fikk tilskudd i 2012.
 • 3 av 4 kommuner etablerer tilbudet i samarbeid med andre kommuner
 • Variasjoner i tilbudet
slide11

Nedgang liggedager i sykehus for utskrivningsklare pasienter 80 år og eldre

*Data for 2012 er estimert på bakgrunn av tall fra 1. og 2. tertial

Kilde: Beregninger basert på data fra NPR

flere korttidsplasser i sykehjem
Flere korttidsplasser i sykehjem
 • Økning fra 14 prosent i 2009 til 17 i 2011
 • Tiden i korttidsplass reduseres
 • Stor variasjoner mellom kommunene
reinnleggelse i sykehus innen 30 dager
Reinnleggelse i sykehus innen 30 dager

Kilde: Analyser av data fra NPR

slide14

Antall pasienter som får rehabilitering

*Inkluderer private rehab.inst. som har avtale med spesialisthelsetjenesten

Kilde: IPLOS og Norsk pasientregister

rsverk psykisk helsearbeid i kommunene
Årsverk psykisk helsearbeid i kommunene

Fra 2010 til 2011 er det et visst avvik mellom rapportert endring og reell endring. SINTEF anslår reell endring fra 2010 til 2011 til -0,2 %, +0,4 % for barn og unge og -0,1 % for årsverk i alt.

Kilde: Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011, SINTEF 2012

utfordringer barn og unge
Utfordringer – barn og unge
 • Psykiske lidelser
 • Økende andel overvektige barn
 • Mindre fysisk aktivitet
 • Frafall i skole/arbeid
utviklingen fremover
Utviklingen fremover
 • Økende levealder
 • Økte utgifter til pensjon, samt til omsorg og helse
 • Avtakende andel av befolkningen deltar i arbeidslivet

Antall personer 67 år og over per ti personer i yrkesaktiv alder (20-66 år)

Kilde: Meld.St.12 – Perspektivmeldingen 2013

kvalitetsindikatorer i somatikk utvikling i perioden 2010 2012
Kvalitetsindikatorer i somatikk - utvikling i perioden 2010-2012
 • Generelle indikatorer :
 • Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager
 • Korridorpasienter
 • Utsettelse av planlagte operasjoner
 • Pasienters erfaringer med sykehus
 • 30-dagers totaloverlevelse
 • Sykehusinfeksjoner
 • Re-innleggelser av eldre pasienter
 • Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no
 • Fødsel:
 • Fødselsrifter grad 3 og 4
 • Keisersnitt
 • Hjerneslag:
 • Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling
 • 30-dagers overlevelse etter hjerneslag
 • Diabetes:
 • Amputasjoner blant diabetespasienter
 • Kreft:
 • Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager
 • Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager
 • Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager
 • 5 års overlevelse tykktarmskreft
 • 5 års overlevelse endetarmskreft
 • 5 års overlevelse lungekreft
 • 5 års overlevelse brystkreft
 • 5 års overlevelse prostatakreft
 • Hjerteinfarkt:
 • 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt
 • Barn og unge:
 • Individuell plan for barnehabilitering
 • Lårhalsbrudd:
 • Lårhalsbrudd operert innen 48 timer
 • 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd
kvalitetsindikatorer i somatikk utvikling i perioden 2010 20121
Kvalitetsindikatorer i somatikk - utvikling i perioden 2010-2012
 • Generelle indikatorer :
 • Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager
 • Korridorpasienter
 • Utsettelse av planlagte operasjoner
 • Pasienters erfaringer med sykehus
 • 30-dagers totaloverlevelse
 • Sykehusinfeksjoner
 • Re-innleggelser av eldre pasienter
 • Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no
 • Fødsel:
 • Fødselsrifter grad 3 og 4
 • Keisersnitt
 • Hjerneslag:
 • Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling
 • 30-dagers overlevelse etter hjerneslag
 • Diabetes:
 • Amputasjoner blant diabetespasienter
 • Kreft:
 • Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager
 • Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager
 • Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager
 • 5 års overlevelse tykktarmskreft
 • 5 års overlevelse endetarmskreft
 • 5 års overlevelse lungekreft
 • 5 års overlevelse brystkreft
 • 5 års overlevelse prostatakreft
 • Hjerteinfarkt:
 • 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt
 • Barn og unge:
 • Individuell plan for barnehabilitering
 • Lårhalsbrudd:
 • Lårhalsbrudd operert innen 48 timer
 • 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd

Positiv utvikling i indikatoren

Negativ utvikling i indikatoren

innovasjon
Innovasjon
 • Nye behov
 • Ny kunnskap
 • Ny teknologi
prioritering
Prioritering
 • Høye forventinger i befolkningen
 • Riktig bruk av ressurser
 • Viktig å ivareta utsatte grupper
 • Vi må prioritere

Samhandlingsstatistikk 2011-12

oppsummering
Oppsummering
 • Helsetilstanden er god – men vi lever ikke lengst
 • Samhandlingsstatistikken indikerer riktig utvikling
 • Unges helse kan påvirkes og må få større oppmerksomhet
 • Flere eldre – ressurs og utfordringer
 • Folkehelsearbeid, kvalitetsforbedring, innovasjon og prioritering kan løse utfordringene