digital kompetanse i mat og helse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digital kompetanse i Mat og helse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digital kompetanse i Mat og helse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Digital kompetanse i Mat og helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Digital kompetanse i Mat og helse. L06: « Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig med informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold. ». Digital kompetanse. Noen aspekter/grader ferdigheter med IKT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digital kompetanse i Mat og helse' - chapa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digital kompetanse i mat og helse
Digital kompetanse i Mat og helse

L06:

«Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig med informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold.»

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

digital kompetanse
Digital kompetanse

Noen aspekter/grader

 • ferdigheter med IKT
 • IKT-verktøy i undervisningssammenheng, pedagogisk/didaktisk bruk, relevans for de ulike fagene
 • å håndtere informasjon
 • å leve i en digital hverdag

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

grader av digital kompetanse 4 4
”Grader” av Digital kompetanse 4:4
 • SMS, kameramobil, video, blogg, nettsider, mp3 +++
 • Må hverdagen, livet og elevene tilpasses skolen, eller skal skolen tilpasse seg hverdagen, livet og elevene? (Svaret er ikke gitt – vi står overfor viktige valg i tiden som kommer)

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

slide4
ITU

”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.”

(ITU = Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. www.itu.no)

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

itu sine dimensjoner i dig komp
ITU sine dimensjoner i dig. komp.
 • Dimensjon 1Ferdigheter i bruk av IKT
 • Dimensjon 2IKT brukt i ulike fagområder
 • Dimensjon 3Læringsstrategier. Meta-kognitive evner.
 • Dimensjon 4Kulturell kompetanse, digital dannelse

(www.itu.no/digital_kompetanse/index_html/view)

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

aktualitet for mat og helse
Aktualitet for Mat og helse?
 • ”Ferdigheter ligger der allerede hos de fleste”. Kan dette forventes av både elever og studenter? (nivå 1)
 • IKT gir store muligheter til å utvide repertoaret av arbeids- og vurderingsformer (nivå 2)
 • Refleksjon og diskusjon viktige momenter i planen  kilde-/informasjonsvurdering viktig (helse) (nivå 2/3)
 • Mye å hente på å fokusere bredere og høyere enn bare på det tekniske
 • Møte barn og unge på deres egen banehalvdel, men med voksen kompetanse/ballast viktig i skolen

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

slide7
«Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig med informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold.»

Klarer vi kanskje enda bedre enn dette?

Utviklingskompetanse blir en overlevelsesstrategi, ikke et honnørord!

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

tverrfaglighet i mat og helse
Tverrfaglighet i Mat og helse
 • Noen påstander
  • Tverrfagligheten er sterkt til stede
  • Et typisk integrasjonsfag framfor et disiplinfag?
  • Fremdeles ikke noe typisk kunnskapsfag. Diskusjon, vurdering og gjøring sentralt
   • Kunnskap (pålitelige kilder) som grunnlag for kunnskap. Ref. digital kompetanse. Derfor blir kunnskap likevel viktig

 Faget er ikke vurderingstungt

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

tverrfaglighet forts
Tverrfaglighet forts.
 • Påstander forts.
  • Handlingskompetansen blir viktig for lærere som skal undervise i faget.
  • Handlingskompetanse, gjøre-fag, reflekterende etc.  en styrke i samhandling med andre fag?

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

eksempler p mulig tverr flerfaglighet 1 3
Eksempler på mulig tverr-/flerfaglighet 1:3
 • 4. klasse:
  • Bruke mål/vekt  matematikk
  • Forstå merking av varer  norsk(?)
  • Fortelle om…  norsk (muntlig basisferdigh.)
  • Måltidsskikker i ulike kulturer  samfunnsfag, fremmedspråk
  • Planlegge fest i forb. med høytid  KRL
  • Samisk mattradisjon  flere andre fag

(6 av 12 punkter)

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

eksempler p mulig tverr flerfaglighet 2 3
Eksempler på mulig tverr-/flerfaglighet 2:3
 • 7. klasse:
  • Mat som energikilde/byggemat.  naturfag
  • Bruke regning til å…  matematikk
  • Følge oppskrifter  norsk, naturfag
  • Prod.info. og reklame  samf.fag, KRL(?)
  • Velge/handle miljøbevisst  naturfag, samf.f.
  • Utvikle/lage/presentere produkt  tekn.design, norsk, fremmedspråk
  • Mat fra ulike kulturer  samf.fag, KRL, fremmedspråk
  • Samisk mat  flere ulike fag
  • Mat i naturen/naturen som ressurs  nat.fag, samf.f.

(9 av 15 punkter)

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

eksempler p mulig tverr flerfaglighet 3 3
Eksempler på mulig tverr-/flerfaglighet 3:3
 • 10. klasse:
  • Forklare næringsstoffer i mat  naturfag
  • Dig. verktøy til å vurdere/sammenlikne  matematikk
  • Informere andre om kosth./livsstil.  norsk, samfunnsfag
  • Drøfte markedsføringsmetoder  samfunnsfag, KRL(?)
  • Vurdere og velge fra etiske og bærekraftige kriterier  naturfag, KRL
  • Utvikle/lage/prod.info for produkt  teknologi og design/entreprenørskap, norsk, fremmedspråk
  • Planlegge måltid i forb. med høytid/fest m/vertskapsrolle  KRL
  • Eks. på hvordan redskap, metoder og vaner har preget menneske og samfunn  samfunnsfag, teknologi og design

(8 av 13 punkter)

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06

noen l se tanker
Noen løse tanker
 • En rekke tema går igjen på flere årstrinn – spiralprinsippet er åpenbart
 • Praksisfeltet blir viktig. Bør praksisfeltet trekkes inn på høgskolen?
 • Sammenlikning av planene Mat og helse og Naturfag (http://eriks-food-ucation.blogspot.com)
  • Mat og helse: 18 av 39 kompetansemål kan behandles med utgangspunkt i naturfag
  • Naturfag: 34 av 129 kompetansemål kan behandles med utgangspunkt i mat og helse

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06