oppl ring av valgmedarbeiderne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opplæring av valgmedarbeiderne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Opplæring av valgmedarbeiderne - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Opplæring av valgmedarbeiderne. Stemmemottakerne er valgets ansikt utad. Hvorfor?. Lik forståelse og behandling i kommunen Minske faren for feil og misforståelser Alle trenger oppdatering. Ulike typer opplæring. Servicesentrene/sentralbordet Stemmemottakere - forhånd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opplæring av valgmedarbeiderne' - zelig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppl ring av valgmedarbeiderne

Opplæring av valgmedarbeiderne

Stemmemottakerne er valgets ansikt utad

hvorfor
Hvorfor?
 • Lik forståelse og behandling i kommunen
 • Minske faren for feil og misforståelser
 • Alle trenger oppdatering
ulike typer oppl ring
Ulike typer opplæring
 • Servicesentrene/sentralbordet
 • Stemmemottakere - forhånd
 • Stemmemottakere på valgting
 • Vaktmestrene
 • Sentralt tellekorps
servicesenter sentralbord
Servicesenter/sentralbord
 • Stemmerett
 • Valgkort (når, ikke fått, mistet)
 • Manntall
 • Legitimasjon
 • Forhåndsstemming
  • Institusjon
  • Hjemmestemming
 • Valgdag (hvor og når)
forh ndsstemming
Forhåndsstemming
 • Generelt om valg
 • Mottak av forhåndsstemmer
  • Regler
  • Bruk av valgadministrativt system
  • Rutiner for oppbevaring
vaktmestrene
Vaktmestrene
 • Generelt om valg
 • Utforming av valglokalene
 • Flaggheising
 • Parkering
 • Skilting
 • Rydding av valglokalene
valgting
Valgting
 • Generelt om valg
 • Oppgaver som må gjøres:
  • Arbeid før valglokalet åpner:
   • Rollefordeling - valgloven
   • Branninstruks, skilting, bemanningsplan m.m.
  • I åpningsperioden:
   • Ordinære stemmer
   • Fremmedstemmer/ikke i manntallet eller krysset
   • Utestemming
   • Valgverter
  • Når valglokalet stenger:
   • De som står i kø utenfor
   • Foreløpig opptelling (grovtelling) - offentlig
   • Føring av stemmestyrets møtebok
   • Pakking og transport av materiell
 • Se eksempler på veiledninger:
 • Bergen kommune
 • Trondheim kommune
opptelling hos valgstyret
Opptelling hos valgstyret
 • Generelt om valg
 • Ulike stemmegivninger
  • Fremmed
  • Ikke i manntall/krysset
  • Tvilsomme
  • Blanke
  • Ordinære
 • Mottak og oppbevaring
 • Tellesystem: elektronisk/manuelt
 • Føring av valgstyrets møtebok
generelt om valg
Generelt om valg

Valgmedarbeiderne er ”valgets ansikt utad”

 • Taushetsplikt
 • Stemmerett, manntall, valgkort
 • Hvor og når kan en stemme?
 • Hemmelig valg
  • Familiestemming
  • Bretting av stemmeseddel
  • Hjelp til stemmegivning
 • En velger – en stemme (legitimasjon, stempel)
 • Retting på stemmeseddelen
 • Universell utforming
 • Åpne lokaler under opptelling
hva b r en oppl ring inneholde
Hva bør en opplæring inneholde?

Aktiv deltakelse:

 • Høre
  • Forelesning
  • Erfaringer fra andre
 • Se:
  • Ha et ”minivalglokale”
  • Se gangen i stemmegivningen, dramatisere
  • Se stemmesedlene (f.eks. retting av sedler, tvilsomme sedler)
 • Gjøre:
  • Drøfte problemstillinger
  • Føre stemmestyrets møtebok
ordin re valgtingsstemmer
Fra et opplæringsoppleggOrdinære valgtingsstemmer
 • Gi informasjon
 • I avlukket skal velger finne seddel, evt. gjøre rettinger og brette seddelen
 • Legitimasjon, valgkort ved avkrysserbordet:
  • Kryss velger i manntallet
  • Stempling
  • Velger putter stemmeseddel i urnen
dr ftingsoppgave
Fra et opplæringsoppleggDrøftingsoppgave

Hva gjør du som avkrysser?

 • En velger har dårlig tid og putter stemmeseddelen i urnen før du har fått stemplet seddelen.
 • Sertifikatet til velgeren havner i urnen sammen med stemmeseddelen.
 • Du oppdager at velgeren allerede er krysset i valgtingsrubrikken i manntallet. Velgeren sier at hun ikke vært og stemt før, men sier at svigermoren med nesten samme navn, stemte om formiddagen. Du ser at svigermoren ikke er avkrysset.
s rskilte stemmer
sjekk logg

Fra et opplæringsopplegg

Særskilte stemmer
 • Fremmede stemmer
 • Ikke i manntallet eller krysset

inn

ut

slide15
Stemmesedler fra urnene

Parti 1

Sedlertil sortering/skanning

Parti 2

Blanke

Parti 3

Fra et opplæringsopplegg

Sortering – foreløpig opptelling (grovtelling)

Tvilsomme

stemmestyrets m tebok
Fra et opplæringsoppleggStemmestyrets møtebok

Viktige prinsipp:

 • Kryss i manntallet = stemmesedler i urnen
 • Det er lov/menneskelig å gjøre feil, men det er ikke lov å skjule at en har gjort det.
 • Loggføring viktig,en del av møteboken
stemmestyrets m tebok praktisk oppgave
Fra et opplæringsoppleggStemmestyrets møtebok praktisk oppgave

Stemmer i særskilt omslag

I første sending pakket inspektøren ned 36 stemmer i særskilt omslag: 32 fremmede stemmer og 4 andre stemmer (1 ikke funnet i manntallet, 2 som allerede var forhåndsavkrysset og 1 som var feilkrysset i valgtingsrubrikken i manntallet, hendelsen ble rapportert av avkrysser og ble loggført kl. 11.05)

Fra avkrysserne

De tre rodene (bordene) har talt opp kryssene i manntallet og gitt inspektøren følgende tall: 934 + 546+ 693

Prøving av sedler i urnen

Ved tømming av urnene ble det sortert ut::

1 stemmesedler uten stempel 4 sedler med håndskrevet partinavn 1 internett-seddel

Grovtelling

Resten av stemmesedlene ble sortert i bunker etter partier. Det ble funnet 8 blanke stemmesedler. Ved summering av alle listestemmene fikk en 2160 stemmer Dette tallet ble ringt inn til valgorganisasjonen.

Før ”Møteboken” for denne valgkretsen.

gode verkt y
Gode verktøy:
 • Valgloven
 • Forskriftene
 • Valghåndboken
 • www.valg.no for valgmedarbeidere
 • Abonner på nyheter fra www.valg.no
 • Kikk og ”stjel” fra andre kommuner

Det meste kan lastes fra nettet!

ad