1 / 14

Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen. ‘kansen zien en kansen grijpen’. Welkom!. Vanmorgen…. Rebels ijsberg Eigen toekomst vormgeven Echt raken…’vanuit waarden’ Zin in leren…motivatie www….welke kans grijp je Ruimte krijgen…. Interactief

zed
Download Presentation

Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen ‘kansen zien en kansen grijpen’ • Welkom!

 2. Vanmorgen… • Rebels • ijsberg • Eigen toekomst vormgeven • Echt raken…’vanuit waarden’ • Zin in leren…motivatie • www….welke kans grijp je • Ruimte krijgen…. Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 3. Interactief • Onderwijs van de toekomst • Dialoog mogelijk maken • Uitwisselen en inspireren Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 4. Ondernemendheid in onderwijs • Meer vraag naar docenten die ondernemend zijn • Meer vraag naar ondernemend lesgeven • Meer vraag in advertenties • Meer vraag in Finland naar docenten met ondernemendheid Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 5. Maar ook…. • Minder professionele ruimte • Meer controle en beheers • Minder tijd en middelen • Reorganisaties, fusies • Mondiger klanten • Onderwijsveranderingen • Complexiteit neemt toe voor de onderwijsprofessional  dus…… hype of kans? Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 6. Een kans…. als het past bij wat jij waardevol vindt • Wat vind jij waardevol/belangrijk in onderwijs? • Wat vind jij daar waardevol in? • Wat maakt dat voor jou nu persoonlijk waardevol • Welke kernwaarde betreft dat voor jou? Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 7. Waarden bepalen je handelen? • Is dat zo? • Hoe speelt de net gevonden waarde daarbij een rol? Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 8. Wat is ondernemendheid in onderwijs…? * Beelden uitwisselen vanuit eigen praktijk Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 9. Wat zegt de literatuur Kansen zien en kansen grijpen • Proactief • Creatief • Lef hebben • Innovatief Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 10. Wat doe je al? En in welke mate? Ik schaal mezelf in per onderdeel…….? 1 wil zeggen pas ik bijna niet toe in mijn dagelijks werk 10 wil zeggen pas ik altijd toe in mijn dagelijks werk • Proactief…. • Creatief…. • Lef hebben…. • Innovatief….. Ik schaal mezelf in voor totaal van het begrip Ondernemendheid … Leg elkaar uit… Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 11. Volgordes..? Is er voor jou een volgorde in de 4 genoemde kenmerken?? Proactief , Creatief, Lef hebben, Innovatief • 1 • 2 • 3 • 4 Leg uit aan elkaar… Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 12. Wat kan er nog meer? Binnen de complexiteit van alle dag en afnemende discretionaire ruimte eigen kracht organiseren vanuit ondernemendheid Van ‘plekken der moeite’ naar ‘momenten met mogelijkheden’ Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 13. Opbrengst? Wat heeft het jou opgeleverd? Welke kansen zie je? Wat ga je doen om die kansen te verzilveren? Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen

 14. Contact, vragen Peter Corstanje, Fontys OSO p.corstanje@fontys.nl 06-12062278

More Related