1 / 12

Ondernemendheid

Ondernemendheid. Persoonlijke en sociale vaardigheden van de commerciële professional. Hoofdstuk 7 Netwerken. Bron: witblauw.blogspot.com. LEGGEN EN ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN DIE JE VERDER KUNNEN HELPEN, NIET METEEN ‘SALES’-GERICHT. VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN EEN ‘NETWERK-GROEP’

anthea
Download Presentation

Ondernemendheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ondernemendheid Persoonlijke en sociale vaardigheden van de commerciële professional

 2. Hoofdstuk 7 Netwerken Bron: witblauw.blogspot.com LEGGEN EN ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN DIE JE VERDER KUNNEN HELPEN, NIET METEEN ‘SALES’-GERICHT

 3. VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN EEN ‘NETWERK-GROEP’ • ERBIJ HOREN • ERVARINGEN DELEN • PLEZIER MAKEN • RESPECT EN WAARDERING • Als mensen weten wie jij bent, wat je capaciteiten zijn, DAN volgt er wellicht zakelijk interessante contacten

 4. TYPEN NETWERKEN: ONLINE / OFFLINE ONLINEKWANTITEIT TELT, MAAR HOUDT HET ZINVOL, GEEN ‘LEEG’ CONTACT WERKGEVERS (JE KENNISSEN OOK) GOOGLEN JE! PAS OP VOOR IDENTITEITSDIEFSTAL OFFLINEBIEDT MEER DIEPGANG, ‘’FACE-TO- FACE IS THE PLACE’

 5. STUDENTEN MET EEN GROOT SOCIAAL NETWERK HEBBEN MEER SUCCES, AL TIJDENS HUN STUDIE Bron: zelfstandigen.be • DIT DOEN ZIJ GOED: • TONEN VAN OPRECHTE INTERESSE IN DE • ANDER • UITSTEKEND COMMUNICEREN • EERST GEVEN, AANBIEDEN • ZORGVULDIG ONDERHOUD

 6. MODEL M.B.T. NETWERKEN Bron:nl.wikibooks.org

 7. VOOR DE ONERVAREN STUDENT 1 NEEM INITIATIEF! 2 BEGIN IN JE NAASTE OMGEVING 3 VRAAG OM INFORMATIE EN (WERK)ERVARING 4 VERGEET JE KLASGENOTEN EN DOCENTEN NIET!

 8. VOOR STUDENT MET ERVARING • FOCUS JE OP MENSEN IN DE SFEER VAN JE OPLEIDING • BEREID JE GOED VOOR • KOM ZOVEEL MOGELIJK TE WETEN VAN HET WERKVELD • LAAT JE PERSONAL BRAND ZIEN, AL BEN JE NOG STUDENT!

 9. VOOR DE JUNIOR COMMERCIELE PROFESSIONAL • LEG CONTACT VOOR EEN LEERZAME STAGE/AFSTUDEEROPDRACHT • WERK VERDER AAN JE PERSONAL BRAND • STEL EEN CV OP • PRESENTEER JE OP LINKEDIN • GA NAAR FYSIEKE NETWERKGELEGENHEDEN ZOALS DE CARRIEREBEURS • ONDERHOUD DE CONTACTN DIE JE HEBT

 10. KEN JE AUTHENCITITEIT, DE BASIS VAN JE PERSONAL BRAND JIJ ALS PROFESSIONAL Bron: www.inje-element.nl

 11. MATRIX VAN AUTHENTICITEIT, GEBASEERD OP ‘’MIJN KERN’’ EN ‘’MIJN ROL’’ NEGATIEF VOOR NETWERKEN POSITIEF VOOR NETWERKEN - - - ++ ++++ +/- Bron: www. expand.nl

 12. CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 7 EN VAN DE REST VAN HET BOEK 1ken jezelf 2laat jezelf zien • neem • inititatief tot handelen Bron: www.bloggers.com DE SLEUTEL VOOR SUCCES BEN JEZELF • wees • productief

More Related