Hva skal prosjektet levere? Til hvem? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva skal prosjektet levere? Til hvem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva skal prosjektet levere? Til hvem?

play fullscreen
1 / 11
Hva skal prosjektet levere? Til hvem?
120 Views
Download Presentation
zed
Download Presentation

Hva skal prosjektet levere? Til hvem?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva skal prosjektet levere? Til hvem? Ved Prosjektleder Berit Johne

 2. Hva skal prosjektet levere? Til hvem? Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Strategiske anbefalinger: Hvordan bør Norge satse? ….mot 2020

 3. Fra scenarier til strategiske anbefalinger

 4. Er oljen Goliat – også i 2020?og2040? ? ?

 5. Scenarieskissene • Norden • Demografi og samfunn • Markeder og sektorer • Næringsliv og samfunn • Innovasjon og -politikk • Forskning og utdanning • Teknologi • Miljø • Etikk, lovgivning, samfunn • Interesseorganisasjoner • Trusselbildet i 2020 • Mulighetene i 2020 • Bioparadis • Det gode liv • Alt som før • Fort og gæli • ”Wild card”

 6. Leveransene fra Biotek2020 Scenarieprosessen: • Oppstartsdokumentet v/prosjektgruppen. • Globale bilder (kfr WS 1). • Miniscenarier med gode eksempler løftet frem. (fra WS1) • Scenariene: 4 - 5 alternative fremtidsbilder for norsk bioteknologi beskrives i detalj. (WS2) • Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi. (WS3) Nye fakta: • NIFU – Universitets, høyskole og instituttsektoren • MMI – 90 norske bioteknologibedrifter Effekter av prosjektet: • Fokus på bioteknologi - og på konvergens med andre teknologier • Hensiktsmessige virkemidler og tiltak for fremtiden • Nye nettverk, dialog og handling – nasjonalt og internasjonalt

 7. Kommunikasjon utenfor menigheten: • Forankring i Forskningsrådets styrende organer • Departementene - Politikere • Samfunns- og næringsliv • Forskningsinstitusjoner og institutter • Folk – organisasjoner – opinionen..... Alle?? • Scenarier og anbefalinger • Fristende innpakning og godt innhold • Samfunnsøkonomiske begrunnelser og konsekvenser • Ny statistikk underbygger argumenter • Kommunikasjonsplan • Lansering, dialogmøter og nye nettverk ”Alle aktører” ”Hvordan?”

 8. Så til......Dagens praktiske øvelser: Råstoffet til strategiske anbefalinger • Scenariene og veien dit - fra WS2 • Gruppearbeidet i dag Grunnlaget for anbefalingene • Hvor vil vi? • Hva må vi gjøre for å komme dit i 2020?

 9. Gode scenarier skal være overraskende meningsfulle plausible strategisk relevante nyskapende Gode strategiske anbefalinger skal være: Overbevisende og fremsynte Fokuserte Plausible Konkrete Forankret i virkeligheten! Scenariene skal gjøre anbefalingene overbevisende.

 10. Dagens arbeid: anbefalingene Oppg. A. • Hvilke muligheter og utfordringer for bioteknæringene i Norge ser vi konturene av i scenariene? Oppg. B. • På tvers av scenariene: • Hvor bør norsk bioteknologi befinne seg om 15 – 20 år? Hva mener gruppa kan være en ønskelig og noenlunde realistisk posisjon? • Hvilke utfordringer må man overvinne for å komme dit? • Hvilke tiltak bør myndighetene gjennomføre? • Hva må næringene selv ta tak i? • Hva slags forskning kan muliggjøre en slik utvikling? • Oppgave C. • Formuler tre overordnete tiltaksrettete anbefalinger, • mot forskning, næringsutvikling, samfunn og forvaltning. • Plenum med diskusjon.

 11. Til arbeid! Gruppe 1: Steinar - rom Frish Gruppe 2: Karine - rom Hamsun Gruppe 3: Tronn - rom Nansen