slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva skal prosjektet levere? Til hvem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva skal prosjektet levere? Til hvem?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hva skal prosjektet levere? Til hvem? - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Hva skal prosjektet levere? Til hvem?. Ved Prosjektleder Berit Johne. Hva skal prosjektet levere? Til hvem? . Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold. Strategiske anbefalinger:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva skal prosjektet levere? Til hvem?' - zed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hva skal prosjektet levere? Til hvem?

Ved Prosjektleder Berit Johne

slide2

Hva skal prosjektet levere?

Til hvem?

Bioteknologi i Norge –

Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold

Strategiske anbefalinger:

Hvordan bør Norge satse?

….mot 2020

slide5

Scenarieskissene

 • Norden
 • Demografi og samfunn
 • Markeder og sektorer
 • Næringsliv og samfunn
 • Innovasjon og -politikk
 • Forskning og utdanning
 • Teknologi
 • Miljø
 • Etikk, lovgivning, samfunn
 • Interesseorganisasjoner
 • Trusselbildet i 2020
 • Mulighetene i 2020
 • Bioparadis
 • Det gode liv
 • Alt som før
 • Fort og gæli
 • ”Wild card”
slide6

Leveransene fra Biotek2020

Scenarieprosessen:

 • Oppstartsdokumentet v/prosjektgruppen.
 • Globale bilder (kfr WS 1).
 • Miniscenarier med gode eksempler løftet frem. (fra WS1)
 • Scenariene: 4 - 5 alternative fremtidsbilder for norsk bioteknologi beskrives i detalj. (WS2)
 • Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi. (WS3)

Nye fakta:

 • NIFU – Universitets, høyskole og instituttsektoren
 • MMI – 90 norske bioteknologibedrifter

Effekter av prosjektet:

 • Fokus på bioteknologi - og på konvergens med andre teknologier
 • Hensiktsmessige virkemidler og tiltak for fremtiden
 • Nye nettverk, dialog og handling – nasjonalt og internasjonalt
slide7

Kommunikasjon utenfor menigheten:

 • Forankring i Forskningsrådets styrende organer
 • Departementene - Politikere
 • Samfunns- og næringsliv
 • Forskningsinstitusjoner og institutter
 • Folk – organisasjoner – opinionen..... Alle??
 • Scenarier og anbefalinger
  • Fristende innpakning og godt innhold
  • Samfunnsøkonomiske begrunnelser og konsekvenser
 • Ny statistikk underbygger argumenter
 • Kommunikasjonsplan
 • Lansering, dialogmøter og nye nettverk

”Alle aktører”

”Hvordan?”

slide8

Så til......Dagens praktiske øvelser:

Råstoffet til strategiske anbefalinger

 • Scenariene og veien dit - fra WS2
 • Gruppearbeidet i dag

Grunnlaget for anbefalingene

 • Hvor vil vi?
 • Hva må vi gjøre for å komme dit i 2020?
slide9

Gode scenarier skal være

overraskende

meningsfulle

plausible

strategisk relevante

nyskapende

Gode strategiske anbefalinger skal være:

Overbevisende og fremsynte

Fokuserte

Plausible

Konkrete

Forankret i virkeligheten!

Scenariene skal gjøre

anbefalingene overbevisende.

slide10

Dagens arbeid: anbefalingene

Oppg. A.

 • Hvilke muligheter og utfordringer for bioteknæringene i Norge ser vi konturene av i scenariene?

Oppg. B.

 • På tvers av scenariene:
 • Hvor bør norsk bioteknologi befinne seg om 15 – 20 år? Hva mener gruppa kan være en ønskelig og noenlunde realistisk posisjon?
  • Hvilke utfordringer må man overvinne for å komme dit?
  • Hvilke tiltak bør myndighetene gjennomføre?
  • Hva må næringene selv ta tak i?
  • Hva slags forskning kan muliggjøre en slik utvikling?
 • Oppgave C.
 • Formuler tre overordnete tiltaksrettete anbefalinger,
  • mot forskning, næringsutvikling, samfunn og forvaltning.
 • Plenum med diskusjon.
slide11

Til arbeid!

Gruppe 1:

Steinar - rom Frish

Gruppe 2:

Karine - rom Hamsun

Gruppe 3:

Tronn - rom Nansen