Download
hvem vil v re million r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvem vil være millionær PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvem vil være millionær

Hvem vil være millionær

1551 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvem vil være millionær

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvem vil være millionær

 2. På feltkuverten skal du udfylde? A: Kun navn og grad B: Alt undtagen diagnose C: Kun forsiden D: For og bagsiden Fjern 2 forkerte svar Svar

 3. På bagsiden af kuverten skal du skrive? A: Sygehistorie B: Objektive værdier C: Nærmeste pårørende D: Skadesmekanisme Fjern 2 forkerte svar Svar

 4. DTG skrives? A: På bagsiden B: Skrives ikke C: På forsiden D: På flappen. Fjern 2 forkerte svar Svar

 5. Under tilbagetrækning forvrider en soldat højre fod, det noteres, under diagnose, som? A: Mulig ledbåndsskade B: Muligt brud C: Forvridning af fodled D: Hævelse Fjern 2 forkerte svar Svar

 6. Kuvertens formål er? A: Overflødigt administrativt bøvl. B: Opbevaring for feltjournal C: Dokumentere behandlingen D: Holde styr på de sårede Fjern 2 forkerte svar Svar

 7. Hvad fortæller AVPU? A: Behov for væske indgift B: Blødningsmængden C: Om der er andre skader D: Bevidsthedsniveauet Fjern 2 forkerte svar Svar

 8. Du må give oplysninger om den sårede til? A: KC. B: Behandlingssystemet. C: Pårørende. D: Kommunale myndigheder. Fjern 2 forkerte svar Svar

 9. P i AVPU står for? A: Er dybt bevidstløs B: Reagerer ved tale C: Reagerer ved smertetilførsel D: Er vågen og klar Fjern 2 forkerte svar Svar

 10. På forsiden af kuvert til feltjournal skal følgende klart fremgå? A: Prioritering til transport B: A-V-P-U C: Cirkulation D: Temperatur Fjern 2 forkerte svar Svar

 11. Normale pupiller beskrives som? A: Uens -/+ B: Egale +/- C: Uens +/+ D: egale +/+ Fjern 2 forkerte svar Svar

 12. Oksbøl scoren bruges til at? A: Vurdere hjerneskade B: Bruges ikke mere C: Prioritere til behandling D: Vurdere bækken stabilitet Fjern 2 forkerte svar Svar

 13. Hudens farve giver et billede af? A: Ernæringstilstanden B: Hjernefunktionen C: Cirkulationen D: Behovet for væsketilførsel Fjern 2 forkerte svar Svar