aeo poobla eni gospodarski subjekt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AEO Pooblaščeni gospodarski subjekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
AEO Pooblaščeni gospodarski subjekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

AEO Pooblaščeni gospodarski subjekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

AEO Pooblaščeni gospodarski subjekt. Razlogi za uvedbo AEO. Podjetje vključiti v varno preskrbovalno verigo Varnost ob začetku odprave pošiljke Trgovina ima tudi socialno odgovornost boj proti terorizmu boj proti organiziranemu kriminalu in ponaredkom. Udeleženci v preskrbovalni verigi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AEO Pooblaščeni gospodarski subjekt' - zanthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
razlogi za uvedbo aeo
Razlogi za uvedbo AEO
 • Podjetje vključiti v varno preskrbovalno verigo
 • Varnost ob začetku odprave pošiljke
 • Trgovina ima tudi socialno odgovornost
  • boj proti terorizmu
  • boj proti organiziranemu kriminalu in ponaredkom
udele enci v preskrbovalni verigi
Udeleženci v preskrbovalni verigi
 • Proizvajalec
 • Odpremnik blaga
 • Izvoznik
 • Skladiščnik
 • Špediter
 • Prevoznik
 • Uvoznik
pravni viri za aeo
Pravni viri za AEO
 • Carinski zakonik čl. 5a (2)
 • Izvedbena uredba čl. 14e do 14h
  • Obrazec zahtevka in dovoljenja
 • Doc. TAXUD 1450/2006 Smernice o standardih in merilih-pooblaščeni gospodarski subjekt (49 str.)
 • Doc. TAXUD 1452/2006 MODEL COMPACT za PGS (16 str.)
poobla en i gospodarski subjekt
Pooblaščeni gospodarski subjekt
 • Značilnosti statusa AEO
  • AEO je nosilec ugodnosti v zvezi z carinsko kontrolo izvajano zaradi varnosti in zaščite in/ali ugodnosti pri izvajanju carinskih postopkov
  • Status AEO se prizna v celotni EU brez vpliva na izvajanje carinske kontrole
  • Pod pogojem, da se izpolni zahteve, specifične za posamezne carinske postopke, se lahko AEO izda za uporabo teh postopkov v eni ali več državah članicah
vrste potrdil aeo
Vrste potrdil AEO
 • AEO C »Carinske poenostavitve«
  • zagotavlja izvajanje carinskih poenostavitev
 • AEO S »Varnost«
  • zagotavlja ugodnosti v zvezo z kontrolo blaga
 • AEO F »Carinske poenostavitve in varnost«
  • zagotavlja ugodnosti poenostavitev in glede kontrole blaga
ugodnosti aeo 1
Ugodnosti AEO (1)
 • Krajši čas za vložitev skupne deklaracije
 • Manjše število potrebnih podatkov ob vnosu na carinsko območje oziroma iznosu blaga
 • Obstaja možnost vzajemnega priznanja stausa AEO (ZDA, Azija ipd.)
ugodnosti aeo 2
Ugodnosti AEO (2)
 • Zahteva po podatkih bližja dejanski odpremi oz. prispetju blaga
 • Manjša potreba po popravljanju podatkov skupne deklaracije saj se vloži, ko so podatki dokončni
 • Možnost dobave “just in time”
pogoji in merila za aeo
Pogoji in merila za AEO
 • Merila za podelitev AEO vključujejo
  • Izpolnjeni varstveni in varnostni standardi
  • Ustrezna evidenca o skladnosti s carinskimi zahtevami
  • Zanesljiv sistem vodenja poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo kontrolo
  • Dokazano finančno solventnost
varstveni in varnostni standardi
Varstveni in varnostni standardi
 • Glede objektov
  • fizična izgradnja objetov, ki onemogoča nedovoljen vstop v objekte
  • kontrola dostopa do mesta nalkadanja in prekladanja
  • ukrepi za ravnanje z blagom vključujejo tudi ukrepe proti izgubi mešanju, nedovoljenemu dostopu
varstveni in varnostni standardi11
Varstveni in varnostni standardi
 • Glede oseb
  • indentifikacija poslovnih partnerjev in drugih oseb vključenih v preskrbovalno verigo
  • zakonsko dopustni varnostni ukrepi glede zaposlenih pri zaposlovanju in poslovanju
priprava na pridobitev aeo
Priprava na pridobitev AEO
 • Preučitev pravnih virov:
  • Uredba Sveta 648/2005
  • Uredba Komisije 1875/2006
  • Navodilo CURS 9/2007
 • Pripomočki za pripravo in učenje
  • Smernice TAXUD 1450/2006
  • Model COMPACT, TAXUD 1452/2006
  • E learninghttp://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/key_policies/elearning/article_4540_en.
  • Vprašalnik za samoocenitev
postopek pridobitve aeo
Postopek pridobitve AEO
 • Zahtevek se pripravi na obrazcu iz Priloge 30 1B Uredbe 1875/2006
 • Vloži se pri krajevnem pristojnem carinskem uradu glede na sedež podjetja
 • Carinski organi pristojni za podelitev statusa posredujejo zahtevek vsem državam članicam, kjer naj bi se status uporabljal
 • Carinski organi države članice odgovorijo v 35 koledarskih dneh, če imajo kakršnekoli informacije, ki lahko vplivajo na podelitev statusa.
preverjanje zahtevka in pogojev
Preverjanje zahtevka in pogojev
 • Vsebinsko preverjanje zahtevka
 • Predhodna revizija
   • temelji na obvladovanju tveganj podjetja
   • kazalniki in opisi tveganj
   • tveganja, ki jih gospodarski subjekt ne pokriva
   • vprašalnik o samoocenitvi se upošteva
 • Ugotovitve se navedejo v zapisnik
posvetovalni postopek
Posvetovalni postopek
 • Posvetovanje med carinskimi organi je pred izdajo potrdila potrebno, če se kateri od kriterijev za izdajo dovoljenja ne izvede pri carinskih organih pristojnih za izdajo dovoljenja
 • Če zaprošeni carinski organ ne odgovori se potrdilo izda na odgovornost tega carinskega organa
izdaja potrdila aeo
Izdaja potrdila AEO
 • Potrdilo AEO izda pristojni carinski urad glede na sedež podjetja
 • Potrdilo se izda v 90 koledarskih dneh po vložitvi zahtevka; ta rok se lahko podaljša za 30 koledarskih dni (v začetnrm obdobju je rok 300 dni)
 • Potrdilo se podeli na obrazcu iz Priloge 30 1C k Uredbi 1785/2006
pravne posledice
Pravne posledice
 • Potrdilo začne veljati 10. delovni dan po datumu izdaje
 • Potrdilo AEO velja v vseh državah članicah
 • Vpljiv potrdila na poenostavitve
 • Spremljanje izpolnjevanja pogojev in meril
 • Začasna ukinitev statusa AEO
 • Preklic statusa AEO
slide18

Hvala za pozornost

http://www.carina.gov.si/si/informacije/podjetja/status_pooblascenega_gospodarskega_subjekta_aeo/