yetk lend r lm y k ml aeo stat s
Download
Skip this Video
Download Presentation
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ(AEO) STATÜSÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ(AEO) STATÜSÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ(AEO) STATÜSÜ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ(AEO) STATÜSÜ' - sorcha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yetk lend r lm y k ml aeo stat s

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ(AEO) STATÜSÜ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 11 Eylül 2001 tarihinden sonra gündeme gelen ,araç/konteyner yükleme ve mühürlenmesinin izin verilen tesislerde ve izin verilen kişiler tarafından yapılmasını ve konteyner güvenliğini esas olarak ilk hareket noktasında sağlamayı öngören bir sistemdir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü(YY)

Gümrük İşlemlerinde Basitlik ve/veya

Güvenlikle ilgili Gümrük Denetimlerinde kolaylık sağlayan bir statüdür.

Yetkilendirilmiş yükümlü olmak zorunlu değildir.

Yetkilendirilmiş bir yükümlü ,Türkiye Gümrük Bölgesinde yaptığı gümrük işlemleri çerçevesinde güvene layık yükümlü olarak tanımlanabilir.

t caret n kolayla tirilmasi le l k s
TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ
 • YÜKÜMLÜLERİN YARARLANACAĞI KOLAYLIKLAR:
 • Sevkiyatlarının daha az kontrole tabi tutulması
 • Gümrük işlemlerinin öncelikli ve daha hızlı sonuçlandırılması
 • Beyanlarda daha az veri talep edilmesi
uluslararasi er eve
ULUSLARARASI ÇERÇEVE
 • Yükümlülüklerini yerine getiren,
 • Kayıtlarını düzenli şekilde tutan,
 • Mali yeterliliği olan,
 • Emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan
 • Gümrük idareleriyle işbirliği yapan,
 • Çalışanlarını eğiten,
 • Binalarının güvenliğini sağlayan

Yükümlüler kolaylık ve basitleştirmelerden faydalanır

uluslararasi er eve1
ULUSLARARASI ÇERÇEVE
 • AVRUPA BİRLİĞİ : YY (AEO) OLABİLME ŞARTLARI
 • Son 3 yılda kuralları ihlal etmemiş olmak,
 • Ticari kayıtlarını gerektiği şekilde tutabilecek bir sisteme sahip olmak,
 • Son 3 yıldaki mali yeterliliğini kanıtlamak,
 • Gerekli emniyet ve güvenlik standartlarını yerine getirmek
uluslararasi er eve2
ULUSLARARASI ÇERÇEVE
 • AVRUPA BİRLİĞİ : YY (AEO) AVANTAJLARI
 • Daha az fiziki kontrol ve belge kontrolü
 • Fiziki kontrol yapılacaksa öncesinde bilgi verilmesi+ öncelikli olarak kontrol yapılması
 • Kontrollerin gümrük idaresinde değil başka bir yerde yapılmasının talep edilebilmesi
 • Genel basitleştirmelerden daha kolay yararlanılabilmesi
 • Özet beyanlarda daha az veri talep edilmesi
uygulama
UYGULAMA

YY (AEO) KONSEPTİNE DAYANAN

UYGULAMALARIN GEREKTİĞİ GİBİ OLABİLMESİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU ÜLKELER ARASINDA “KARŞILIKLI TANIMA” ANLAŞMALARININ YAPILMASIDIR.

mevcut durumdak thalat hracat lemler
MEVCUT DURUMDAKİ İTHALAT- İHRACAT İŞLEMLERİ
 • İthalat-İhracat eşyası mutlaka gümrük idaresine sunulmak durumundadır.
 • Eşyanın araca yüklenmesi ihracatçıların fabrikasında yada geçici depolama/antrepoda yapılmaktadır.
 • Aracın/konteynerin mühürleme işlemi Gümrük memurları tarafından yapılmaktadır.
 • Herhangi bir yetkilendirme söz konusu değildir.
slide8
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

〔İhracat〕

Gümrük

Gümrük Müşaviri

Uçak

Depolama Yeri

İhracatçı

Taşıyıcı

Gemi

Uluslararası Lojistik Unsurları

Gümrük

İthalatçılar

İhracatçılar

İmalatçılar

Deniz

Taşımacılığı

Şirketleri ve

Havayolları

Yurtdışındaki

İthalatçılar ve

İhracatçılar

Taşımacılık

şirketleri

Antrepo

İşleticileri

Gümrük

Müşavirleri

Gümrük

Gümrük Müşaviri

Depolama Yeri

Uçak

İthalatçı

Taşıyıcı

Gemi

〔İthalat〕

slide9
KARŞILIKLI TANIMA

DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM

İsviçre

Norveç

Japonya

İmzalandı

Malezya

Andorra

AB

Güney Kore

Görüşmelere devam

San Marino

Kanada

Çin

Ürdün

ABD

Singapur

9

Yeni Zelanda

ulusal er eve
ULUSAL ÇERÇEVE
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile ilgili Genel Düzenleme Gümrük Kanunu ve 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığından:GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ ile yapılmıştır.
yy stat s ne ha z olanlarin sa layaca i avantajlar
YY STATÜSÜNE HAİZ OLANLARIN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR
 • Özet beyan için daha az veri sunulması
 • Yapılacak kontrollerde önceden risk analizi
 • Gümrüklerde daha az bekleme süresi
 • Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi
 • Gümrük Mevzuatı ile öngörülen kolaylıklar
g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
 • Yönetmelik esas olarak Onaylanmış Kişi Statüsü yerine   Yetkilendirilmiş Yetkili Statüsünü ikame etmeyi amaçlamaktadır.
 • Bu amaçla  Onaylanmış Kişi Statüsünde yer alan  haklar ile  ve Ortak Transit Rejiminde yer alan  bazı kolaylıklar Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne taşınmaktadır.
 • YY Sertifikası sahibi olabilmek için OKSB için aranan tüm şartların tamamının sağlanması yanında ilave olarak;
 • a) Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması,
 • b) Mali yeterlilik,
 • c) Emniyet ve güvenlik koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel1
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
 • Ancak OKSB için aranan;
 • İmalatçı olma,
 • Çalışan sayısı
 • Dış Ticaret hacmi

Gibi bilgi ve kriterler aranmamaktadır.Sadece İzinli Gönderici için belirli miktarda ihracat yapma şartı aranmaktadır.

yys n genel artlar
YYS İÇİN GENEL ŞARTLAR
 • Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili olanların Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanmış şekilde ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,
 • Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen içerik ve sayıda para cezası uygulanmamış olmak,
 • Gümrük Mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve para cezası borcu bulunmaması,
 • Vergi Mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,
 • Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,
 • ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikalarına sahip olmak.
g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, belge sahiplerine;

a) Basitleştirilmiş Uygulamalarkapsamında;

 • 1.      Eksik belge ile beyan,
 • 2.       Kısmi teminat uygulaması
 • 3.      Götürü teminat uygulaması,
 • 4.      İzinli gönderici yetkisi
 • 5.      Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında

          - İhracatta yerinde gümrükleme izni,

          - Gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme izni,

         - Eşya kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı düzenleyebilme izni,

g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar1
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR

b) Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylaştırmalar  kapsamında:

1.      Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

2.       Mavi hat uygulaması,

3.       Belge kontrollerinin önce yapılması

4.      Fiziki kontrollerin önce yapılması,

Şeklinde iki ayrı grupta sınıflandırılmış yetkiler ve kolaylıklar getirmektedir.

Yükümlüler yukarıda belirtilen avantajların tümünü ihtiva eden ortak bir sertifikayı talep edebilmeleri için basitleştirme, emniyet ve güvenlikle ilgili tüm koşulları sağlamaları gerekir.

g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar2
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR
 • YY kriterleri büyüklüklerinden bağımsız olarak bütün firmalar için uygulanacaktır. Bununla birlikte, uygunluk sağlamaya yarayan araçlar işletmenin büyüklüğü ve kompleksliği ile üretilen malın türüne…vb. göre değişir ve bunlarla doğrudan ilişkilidir.
 • Örneğin, Yetkilendirilmiş Yükümlü/Emniyet ve güvenlik yetkisi için, tüm başvuru sahipleri işyerlerinin fiziki güvenlik kriterlerine uygun olduğunu ispatlamak zorundadırlar.
g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar3
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR
 • Yönetmelikte yer alan düzenlenmeye göre,mevcutta A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmaların yararlanmakta olduğu Mavi Hat uygulanmasından yararlanabilmek için Emniyet ve Güvenlikle ilgili şatların sağlanmış olması gerekir.
t car kayitlarin g ven rl l ve zleneb l r olmasi ko ulu
TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİRLİLİĞİ VE İZLENEBİLİR OLMASI KOŞULU

Gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine imkan veren ticari kayıtları ile varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının aşağıdaki koşulları taşıyacak şekilde düzgün ve yeterli bir sistem çerçevesinde tutulması gerekir.

 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve sonradan kontrolü kolaylaştıracak bir muhasebe sistemi,
 • Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarına gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesi,
 • Türk menşeli olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik sistemi,
 • İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, eşya akışının idaresi için uygun, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkan veren iç kontrolü içeren bir idari organizasyon yapısı,
 • Tarım ürünleri ticareti ya da ticaret politikası önlemlerine ilişkin lisans ve izinlerle yeterli derecede ilgilenilmesini sağlayacak uygun bir iş planlaması,
 • İşletmenin bilgi ve kayıtlarının arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlaması,
 • Kayıt tutma sistemine uyma konusunda zorluklar ortaya çıktığında gümrük idaresinin bilgilendirilmesi gerektiği konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bu bildirimleri yapacak uygun kişilerin belirlenmesi,
 • Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemleri.
mal yeterl l k emn yet ve g venl k standardi ko ulu
MALİ YETERLİLİK-EMNİYET VE GÜVENLİK STANDARDI KOŞULU
 • Mali yeterlilik koşuluBaşvuru sahibinin son üç yıl için mali açıdan yeterliliğine ilişkin olumlu rapor aranır.

Bu maddenin uygulamasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli iyi bir mali durumda bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.

 • Emniyet ve güvenlik standardı koşulu
 • Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için,
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte inşa edilmiş olması,
 • Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına ve kargo bölümlerine yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerinin alınmış olması,
emn yet ve g venl k standardi ko ulu
EMNİYET VE GÜVENLİK STANDARDI KOŞULU

c) Eşyayla ilgili önlemler kapsamında, herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini ve kargo birimlerine yabancı kişilerin giriş ve müdahalesini önleyecek tedbirlerin alınmış olması,

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışının oluşturulmuş olması

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespitine yönelik tedbirlerin alınmış olması,

f) Başvuru sahibi kişinin, mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması,

g) Başvuru sahibi tarafından ilgili personelinin güvenlik bilinçlendirme eğitim programlarına aktif olarak katılımının temin edilmesi,

koşullarının sağlanması gerekir.

g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar4
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR
 • Yeni Yönetmeliğinin getirdiği en önemli yenilik OKSB’den farklı ve ilave olarak ihracat eşyasını gümrük idaresine sunmadan yerinde (depo/fabrika vb.yerler)gümrükleme ,yükleme ve mühürleme uygulamasıdır.
 • Bu yeni uygulamayla birlikte ihracat depoları (mahalleri ) ve ihracat antrepoları ön plana çıkacaktır.Hedeflenen yükleme ve mühürlemenin bu ihracat tesislerinde yapılmasıdır.
g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar5
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR
 • YY Sertifikası sahibi yükümlülere gerekli koşulları sağlamaları halinde ihracatta yerinde gümrükleme izni verilebilir.
 • Bu izne sahip ihracatçılar Dahilde İşleme Rejimi kapsamı eşyayı sadece izinli gönderici Yetkisine sahip taşıyıcı aracılığıyla taşıtabilirler.
 • Serbest ihracat taşımalarını da izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilirler.
g mr k lemler n n kolayla tirilmasi y netmel le sa lanan haklar6
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN HAKLAR
 • YY Sertifikası başvuranın müşterilerine değil, başvurana verilmektedir.
 • Bu nedenle avantajlarından sadece Yetkilendirilmiş Yükümlü istifade edebilir.
 • Bu hak başkasına devredilemez,başkası tarafından kullanılamaz,başkasına kullandırılamaz.
hracatta yer nde g mr kleme zn
İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ
 • YY sertifikası sahibi firmalara başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD Doları tutarında fiili ihracat yapmış olmaları şartıyla ,eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın,ihracat işlemlerini ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Bölge Müdürlüğünce uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.
 • YY statüsüne sahip ve bu statü kapsamında yerinde gümrükleme iznine haiz grup ihracatçıları,YY yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinde izin alınmış olması şartıyla yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.
 • Grup imalatçısı tesislerinin grup ihracatçıları tarafından kullanılabilmesi için ,TİM veya bağlı bulunan ihracatçı birliğince düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formunun ibrazı gerekir.
hracatta yer nde g mr kleme zn1
İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ
 • İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni kapsamında ihracatçının sadece daha önce herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamış eşyası ile (“1000” rejim kodlu) ,Dahilde İşleme Rejimine konu ihracat eşyasının (”3141” ve “3151” rejim kodlu) ilişkin ihracat beyannamesinin işlemleri yapılabilir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni uygulamasında ihracatçı ,Dahilde İşleme Rejimine konu ihracat eşyasını (”3141” ve “3151” rejim kodlu) sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici gözetiminde yüklenir ve mühürlenir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme iznine sahip ihracatçı daha önce herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamış eşyasını (“1000” rejim kodlu) izinli gönderici iznine sahip olmayan taşıyıcı ile de taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izin sahibi ihracatçının gözetiminde yüklenir ve bu ihracatçı tarafından mühürlenir.
 • İzin sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici ile taşıttırması durumunda eşyanın araca yüklenmesi tercihe bağlı olarak yetki sahibi ihracatçının yada taşıyıcının tesislerinde (deposunda) gerçekleştirilir.
hracatta yer nde g mr kleme zn2
İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ
 • İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında ihracat eşyasının izinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcı tarafından taşınması halinde;
 • Eşyanın araca yüklenmesi tercihe bağlı olarak sertifika sahibi ihracatçının yada taşıyıcının tesislerinde (deposunda) gerçekleştirilir.
 • Aracın mühürleme işlemi ise her iki halde yetki sahibi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme iznine konu eşya parsiyel taşımacılık kapsamında taşınamaz.
 • Ancak eşyanın araca yüklenmesi ve mühürlenmesi işleminin sertifika sahibi taşıyıcının tesislerinde gerçekleştirilmesi halinde parsiyel taşımacılık kapsamında taşınabilir.
hracat lemler n n yapilaca i tes sler
İHRACAT İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI TESİSLER
 • İhracatta yerinde gümrükleme işlemi yapılacak tesislerin başvuru formunda belirtilmesi gerekir.

TESİSLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ:

 • YY kapsamında kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması,
 • Yükleme yerlerine,sevkiyat sahalarına ve kargo bölümlerine yetkisiz girişleri önlemek için uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak,
 • Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak,
 • Eşyanın depolanması,boşaltılması,muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortamı sağlamış olmak,
 • Yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşya söz konusu ise,bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak.
 • İzinli gönderici kapsamında kullanılmayacak veya özeliklerini kaybetmiş tesislerin derhal ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
z nl g nder c
İZİNLİ GÖNDERİCİ

İzinli Gönderici Yetkisi alabilmek için gereken ek koşullar:

 • Ulaştırma Bakanlığından alınmış Uluslar arası Taşıma Yetki Belgesine sahip olmak,
 • Başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde veya başvuru yılından bir önceki takvim yılı içinde en az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karneleri dahil) kapsamında gümrük vergileri ve diğer mali yükler toplamı asgari üç milyon ABD Doları tutarında olmak üzere eşya transit etmek veya;
 • Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içinde en az bin transit beyannamesi (TIR Karneleri dahil) eşyayı transit etmek,
 • Kapsamlı teminat veya teminatta vazgeçme iznine sahip olmak,
z nl g nder c1
İZİNLİ GÖNDERİCİ
 • İzinli Gönderici Yetkisine(İznine) sahip olması halinde;
 • Yerinde Gümrükleme İznine sahip ihracatçının sadece daha önce herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamış eşyası ile (“1000” rejim kodlu) ,Dahilde İşleme Rejimine konu ihracat eşyasının (”3141” ve “3151” rejim kodlu) taşımasını yapabilir
 • Eşyanın araca yüklenmesi tercihe bağlı olarak yetki sahibi ihracatçının yada taşıyıcının tesislerinde (deposunda) gerçekleştirilir.
 • Aracın mühürleme işlemi ise her iki halde yetki sahibi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir.
 • Eşya parsiyel taşımacılık kapsamında taşınacak ise eşyanın yüklenmesi ve mühürlenmesi yalnızca İzinli gönderici tesislerinde (izinli gönderici) gerçekleştirilir.
hracat lemler yapilacak tes sler
İHRACAT İŞLEMLERİ YAPILACAK TESİSLER:
 • İzinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcıların ;
 • İhracat konusu eşyanın,gümrük beyannamesinin tescilinde sonra araca yüklenmeden önce bekletileceği,
 • Taşıma aracının dolu olarak bekletileceği yerin;

a) Uygun bir muayene ve sevk alanından oluşması,

b) Kesintisiz güç kaynağına bağlı,araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte kamera sistemi ile;

c) 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri dahil olmak üzere devamlı izlenebilen ,giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli aydınlatma düzenine sahip güvenli tesisleri bulunmalıdır.

g venl alanlar
GÜVENLİ ALANLAR
 • Güvenli alanlar şu koşulları taşımalıdır:
 • Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.
 • Güvenli alana alınan ihracat beyannamesi konusu eşya devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.
 • Güvenli alana alınan eşyaya ilişkin giriş kayıtları giriş saati,ihracat beyannamesi tarih ve saati,sipariş numarası varsa eşyanın seri numarasını veya firmaca verilmiş diğer numaraları içerecek şekilde tutulur.
 • Çıkış kayıtları ,çıkış tarih ve saati,ihracat beyannamesi tarih ve numarası,yüklenen aracın çekici ve dorsesinin plaka numarası,taşıt koyteyner ise konteyner numarası ile mühür numarasını içerek şekilde tutulur.
z nl g nder c2
İZİNLİ GÖNDERİCİ

TESİSLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ:

 • YY kapsamında kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması,
 • Yükleme yerlerine,sevkiyat sahalarına ve kargo bölümlerine yetkisiz girişleri önlemek için uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak,
 • Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak,
 • Eşyanın depolanması,boşaltılması,muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortamı sağlamış olmak,
 • Yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşya söz konusu ise,bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak.
 • İzinli gönderici kapsamında kullanılmayacak veya özeliklerini kaybetmiş tesislerin derhal ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
zinli g nderici yetkisi kapsam nda transit ta mac l yap lamayacak e ya
İzinli Gönderici Yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya:
 • Kanun,kararname ve uluslar arası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön iznine veya kayda bağlanmış olan eşya,
 • İzinli gönderici kapsamında ihracı yapılacak eşyaya ilişkin kap,ambalaj,palet ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyat tespiti yapılması gereken eşya,
 • Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya
zel t pte m h r kullanilmasi
ÖZEL TİPTE MÜHÜR KULLANILMASI
 • Özel Tipte Mühür Kullanılması
 • Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenmesi durumunda,belirlenmiş olan özel mühür kullanılır.
 • Mühür üzerinde seri numarası ve yetki numarası yer alır.
 • Yetki sahibi taşıyıcı transit beyanına kullandığı özel mührün kimliğini,tipini ve adedini kaydeder.
 • İzinli gönderici mühür numarasını gümrük idaresine bildirir.
yy sert f kalarinin askiya alinmasi ptal ed lmes
YY SERTİFİKALARININ ASKIYA ALINMASI-İPTAL EDİLMESİ
 • YY sertifikaları ve İzinleri Yönetmelikte belirtilen koşulların ihlal edilmesi veya kaçakçılık soruşturmasına girişilmesi durumunda yada koşulların ortadan kalkması halinde; ihlalin ağırlık derecesine göre;
 • Askıya alınabilir,
 • Geçici olarak geri alınabilir.
 • İptal edilebilir.
ge h k mler
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
 • Adlarına YY sertifikası düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır.
 • YYS düzenlenmek suretiyle Onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri ilgili tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
ge h k mler1
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
 • YYS düzenlenmek suretiyle onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.
ge c sinirlamalar
GEÇİCİ SINIRLAMALAR
 • Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin izleyen 6 ay süresince YY Sertifikası için yapılan başvurunun;
 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamındaki izinlerden en az birini içermemesi,
 • Veya izinli gönderici yetkisi için de başvurulmaması,
 • Yada yetki için aranan ilgili ek koşul veya koşulların sağlamaması halinde sertifika başvurusu reddedilir.
ge c sinirlamalar1
GEÇİCİ SINIRLAMALAR

Ancak aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı halinde geçici sınırlandırma uygulanmaz.

 • Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,
 • b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,
 • c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,
 • ç) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.
ge c sinirlamalar2
GEÇİCİ SINIRLAMALAR

Belgelerden herhangi birisinin ibraz edilememesi halinde ;

 • a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.
 • b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon CIF/ABD doları tutarında ithalat yapmış olmak.
 • c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında toplam ithalat ve fiili ihracat yapmış olmak.
 • Bu uygulamada, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve/veya ithalat tutarları dikkate alınmaz.
ge c sinirlamalar3
GEÇİCİ SINIRLAMALAR

Düzenlenen YY Sertifikalarında Yerinde gümrükleme izninin bulunmaması durumunda; Sertifika veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle;

a) Yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici yetkisi ilave edilmesi,

b)İzin kapsamında tesis ilave edilmesi

Mümkün olmayacaktır.

y r rl k
YÜRÜRLÜK
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ 10 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
ad