k relmez k aeo auditra val felk sz t s nek folyamata n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata. „A kölcsönös bizalom – a legális kereskedelem elősegítésének záloga” Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) Szeminárium. Joó Gáboné és Gombás Otília 2013.04.04. AEO tanúsítvány kérelmezése, felkészülés, lebonyolítás. Két lehetőség :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata' - kalli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k relmez k aeo auditra val felk sz t s nek folyamata

Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata

„A kölcsönös bizalom – a legális kereskedelem elősegítésének záloga”

Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) Szeminárium

Joó Gáboné és Gombás Otília

2013.04.04.

aeo tan s tv ny k relmez se felk sz l s lebonyol t s
AEO tanúsítvány kérelmezése, felkészülés, lebonyolítás

Két lehetőség:

 • Gazdálkodó saját maga elkészíti el a kérelmet és az Önértékelési Kérdőívet
 • Külső, szaktanácsadó cég irányítja a kérelmezést és felkészülést
d nt si krit riumok
Döntési kritériumok
 • Időtényező
 • Saját munkavállalók felkészültsége, motiváltsága
 • Projektszervezési tapasztalatok
 • Gyorsaság, pontosság
 • Precizitás, jó szervezőkészség
 • Erőforrás igény
 • Jó kapcsolat a vámhatósággal
milyen rvek sz lnak a k ls tan csad ig nybev tele mellett
Milyen érvek szólnak a külső tanácsadó igénybevétele mellett?
 • Szakértelem
 • Jó felkészültség
 • Projektmenedzseri tapasztalatok
 • „Külső szereplő” objektív véleménye
 • Lényeglátás
 • Professzionális módszertan
 • Optimális időráfordítás
 • Optimális erőforrás igénybevétel
mi a tan csad c g szerepe a projekt munk ban
Mi a tanácsadó cég szerepe a projekt munkában?
 • Projekt vezetése
 • Feladatok koordinálása
 • Határidők kézbentartása
 • Aktív közreműködés
tan csad c g szerepe a bels auditok sor n
Tanácsadó cég szerepe a Belső Auditok során
 • Hatósági auditot megelőző auditálás
 • Hiányosságok feltárása, javító intézkedésekre javaslattétel
 • Megfelelő munkamegosztás megbízó – megbízott között
 • A projektvezető és a tanácsadó konstruktív együttműködése
 • Az átadott dokumentumok és válaszok esetében az szükséges-elégséges helyes arányának megtalálása
 • Bizalom/Titoktartási megállapodás
aeo projekt m k d s nek f bb m rf ldk vei saj t gazd lkod i vagy k ls k zrem k d eset n
AEO projekt működésének főbb mérföldkövei (saját gazdálkodói vagy külső közreműködő esetén)

ELŐZETES AUDIT

 • Projektnyitó megbeszélés
 • Gazdálkodó vám és biztonsági- védelmi célú átvilágítása
 • AEO tanúsítvány iránti kérelem benyújtása
 • Önértékelési kérdőív elkészítése
el zetes audit a projektnyit megbesz l s
ELŐZETES AUDITA. Projektnyitó megbeszélés

• projektterv átadása

• projekttulajdonos, projektvezető kijelölése

• szolgáltató cég részéről tanácsadó bemutatása

• időgrafikon felállítása

• ÖK pontjainak felosztása témakörökre

• témafelelősök meghatározása:

- HR ( Munkaügy )

- Pénzügy

- Logisztika/Vámcsoport

- IT ( Informatika )

- Ellenőrzés ( Security ) biztonsági szolgálat

- Production ( Gyártás, Irányítás)

- Quality (Minőségbiztosítás) .

el zetes audit b gazd lkod v m s biztons gi v delmi c l tvil g t sa
ELŐZETES AUDITB. Gazdálkodó vám és biztonsági- védelmi célú átvilágítása
 • a témakörök felelőseinek interjúztatása
 • vámügyi és egyéb kockázatok feltérképezése, meghatározása,
 • a témafelelősöktől kapott válaszok és dokumentumok feldolgozása
 • interjúk során az ÖK kérdéseinek megválaszolása
el zetes audit c aeo tan s tv ny ir nti k relem beny jt sa
ELŐZETES AUDITC. AEO tanúsítvány iránti kérelem benyújtása
 • 1C formanyomtatvány kitöltése
 • a 10 db melléklet- elkészítése, csatolmányokkal ellátása
 • előzetes konzultáció a vámhatóság kijelölt szakemberével
 • kérelem benyújtása a vámhatóság részére
el zetes audit d n rt kel si k rd v elk sz t se
ELŐZETES AUDITD. Önértékelési kérdőív elkészítése
 • az Önértékelési Kérdőív pontjainak megválaszolása,azaz
  • információk értékelése, szerkesztése
  • kész iratok korrekciója, módosítási javaslata
  • felmerülő új kérdések megfogalmazása, összegzés, magyarázat, ajánlás
  • válaszok újbóli értékelése
 • a cég tevékenységének bemutatása
 • mellékletek, iratjegyzék összeállítása
 • az Önértékelési Kérdőív benyújtása
aeo projekt m k d s nek f bb m rf ldk vei saj t gazd lkod i vagy k ls k zrem k d eset n1
AEO projekt működésének főbb mérföldkövei (saját gazdálkodói vagy külső közreműködő esetén)

HATÓSÁGI AUDIT

 • Konzultációk, felkészülés a hatósági ellenőrzésre, a helyszíni szemlék lebonyolítása
 • Esetleges javító intézkedések megtétele (hiánypótlások, kiegészítések benyújtása)
 • Tanúsítvány átvétele
kritikus pontok a v mhat s gi audit sor n
Kritikus pontok a vámhatósági audit során
 • Ellenőrzési nyomvonal bemutatása egy adott export-import ügylet esetében
 • Vám- és pénzügyi rendszer kapcsolatának, visszacsatolás ellenőrzése ( pl. pro-forma számlás szállítások „utóélete”)
 • Biztonságtechnikai auditok a kérdőívre adott válaszok alapján
 • Áruáramlás helyszíni bejárása
 • Informatikai rendszerek zártságának vizsgálata
az audit k zvetlen eredm nyei
Az audit közvetlen eredményei
 • megállapítások javítása
 • lehetőség a fejlődésre a gazdálkodónak és a vámhatóságnak
 • lehetőség a legjobb gyakorlatok megbeszélésére, kialakítására
 • partnerség elmélyítése
aeo projekt folyamatok id tartama s temez se
AEO projektfolyamatok időtartama és ütemezése
 • A - D feladatok feldolgozására:

ca.2-3 hónap

 • E – G feladatok feldolgozására:

ca. 2-3 hónap

 • Teljes időigény: ca.6 hónap
monitoring j fel gyeleti rendszer
MONITORINGÚj felügyeleti rendszer

Kockázatkezelési és ellenőrzési terv elemei:

 • Monitoringterv
 • Egyéb információk
 • Változáskövetés
monitoringterv
MONITORINGTERV

Intézkedési, cselekvési terv valamennyi ellenőrzésben részt vevő vámszerv részére

 • Árunyilatkozat szúrópróbaszerű ellenőrzése
 • Fizikai áruvizsgálat
 • Dokumentumok, bizonylatok ellenőrzése
 • 78. cikk szerinti utólagos ellenőrzés
egy b inform ci k
EGYÉB INFORMÁCIÓK
 • Belső NAV
 • Bármilyen külső erőforrás
v ltoz sk vet s
VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Aktuális információk a gazdálkodóktól minden AEO-tanúsítványt érintő releváns változásról, új körülményekről

ki rt kel s
Kiértékelés

A folyamatos és rendszeres monitoringeredmények kiértékelése

slide21

Kézbentartja-e a gazdálkodó kockázatait?

Kiigazítások, javító intézkedések megtétele

Megerősítés

Nem

Igen

Kielégítő

Milyen eredményt hozott az intézkedés?

Javításra szorul

Nem megfelelő

Visszavonás

Felfüggesztés

ad