Download
ekolo ke posledice globalizacije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKOLOŠKE POSLEDICE GLOBALIZACIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKOLOŠKE POSLEDICE GLOBALIZACIJE

EKOLOŠKE POSLEDICE GLOBALIZACIJE

214 Views Download Presentation
Download Presentation

EKOLOŠKE POSLEDICE GLOBALIZACIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EKOLOŠKE POSLEDICE GLOBALIZACIJE

  2. Negativne ekološke posledice • Zagađivanje; • Zaštita i očuvanje ugroženog živog sveta i njihovog staništa; • Poljuljana ekološka ravnoteža

  3. Zagađivanje vazduha • Industrija • Saobraćaj • Domaćinstva

  4. Istanjenje ozonskog omotača (“ozonske rupe”)

  5. Efekat “staklene bašte”

  6. Globalno otpoljavanje • Rast prosečne godišnje temperature 0.74 ± 0.18 °C

  7. Porast nivoa svetskog mora do 2100. god, 190-540 mm

  8. Zagađivanje vode • Otpuštanje otpadnih voda iz: • Industrije • Domaćinstava • Otpadne vode kao posledica zagađivanja zemljišta

  9. Regionalne žarišne tačke ekoloških problema

  10. Ekološka ravnoteža i održivi razvoj • razvoj koji obezbeđuje potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije svoje potrebe zadovolje na adekvatan način • sinergija između ekonomskog razvoja i razvoja ekološke zaštite