2006 gada vasara kolka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lauka kursi 1. kursam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lauka kursi 1. kursam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Lauka kursi 1. kursam - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

2006. gada vasara Kolka. Lauka kursi 1. kursam. Prakses strukt ū ra. A da ļ a – Lauka kurss bot ā nik ā un zoolo ģ ij ā 26. j ū nijs – 7. j ū lijs B da ļ a – Lauka kurss ekolo ģ ij ā I 10. j ū lijs – 28. j ū lijs. A. daļas m ē r ķ i.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lauka kursi 1. kursam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 2006. gada vasara Kolka Lauka kursi 1. kursam

  2. Prakses struktūra • A daļa – Lauka kurss botānikā un zooloģijā 26. jūnijs – 7. jūlijs • B daļa – Lauka kurss ekoloģijā I 10. jūlijs – 28. jūlijs

  3. A. daļas mērķi • papildināt zināšanas botānikas un zooloģijas sistemātikā • iepazīt biežāk sastopamos augus un dzīvniekus • gūt priekšstatu par Kolkas apkārtnei raksturīgākajiem biotopiem un to struktūru

  4. A. daļa

  5. Ekskursijas dabā

  6. Praktiskie darbi dabā

  7. Darbs laboratorijā

  8. Lekcijas

  9. Atskaitīšanās formas Lauka piezīmes Herbāriji un etaloni Individuāla atbildēšana Testi

  10. Herbāriji • 30 sēklaugu un augstāko sporaugu (papardes, kosas, staipekņi) • 15 sūnas • 15 ķērpji • Sīkāka informācija - \\priede\grozs\prakse\2006\herbarijs.doc • Herbāriju var sagatavot un atrādīt pirms prakses!

  11. Mazais biotops • Darbs grupās pa 2 – 3 studentiem • Jāraksturo nelielas teritorijas flora un fauna • Jāsagatavo protokols • Jāatbild pasniedzējiem • Sīkāka informācija - \\priede\grozs\prakse\2006\prakses_apraksts_2006.doc

  12. A. daļas programma P 26.06. Ierašanās (1100 no fakultātes) O 27.06. Putni, kāpas, sausie meži T 28.06. Putni, kāpas, sausie meži C 29.06. Pļavas, mitrie meži P 30.06. Putni, pļavas, mitrie meži S 01.07. Putni, ieskaites, mazais biotops Sv 02.07. Atpūta

  13. A. daļas programma P 03.07. Ūdensaugi, ūdens bezmugurkaulnieki O 04.07. Sauszemes bezmugurkaulnieki, dendroloģija, zvēru pēdas T 05.07. Putni, sauszemes bezmugurkaulnieki, dendroloģija, zvēru pēdas C 06.07. Ieskaites P 07.07. Ieskaites

  14. Darba organizācija • Četras grupas pa 15-17 cilvēkiem katrā • Provizoriskie nodarbību laiki - \\priede\grozs\prakse\2006\plans2006.xls • Sīkāka informācija - \\priede\grozs\prakse\2006\prakses_apraksts_2006.doc

  15. B.daļa

  16. B. daļas mērķi • Iepazīt dažādus biotopus un tiem raksturīgos augus un dzīvniekus • Iepazīties ar kompleksām ekosistēmu pētniecības metodēm • Gūt iemaņas grupu darbā • Gūt iemaņas zinātniska darba rakstīšanā un aizstāvēšanā

  17. Nodarbības Ihtioloģija Jūras hidrobioloģija Augsnes

  18. Praktiskie darbi grupās • Veģetācijas raksturojums • Bezmugurkaulnieku faunas raksturojums • Augsnes analīze • Kokaudzes raksturojums

  19. Kāpas

  20. Pļava

  21. Dīķis

  22. Priežu mežs

  23. Ekskursijas uz dažādiem biotopiem

  24. Pārgājiens Kolka – Uši – Saunags - Kolka

  25. Prakses darbs

  26. B. daļas programma P 10.07. Grupu sadalīšana, metodiskie norādījumi O 11.07. Kāpas, sausās pļavas T 12.07. Dīķis C 13.07. Mitras pļavas, augsnes P 14.07. Sausie priežu meži S 15.07. Grupu darbs

  27. B. daļas programma P 17.07. Jūras hidrobioloģija O 18.07. Ihtioloģija T 19.07. Engures dabas parks C 20.07. Slīteres NP, dumbrājs, gārša P 21.07. Pārgājiens, purvi S 22.07. Grupu darbs

  28. B. daļas programma P 24.07. Grupu darbs O 25.07. Grupu darbs T 26.07. Grupu darbs, darbu aizstāvēšana C 27.07. Darbu aizstāvēšana P 28.07. Aizbraukšana

  29. Atskaitīšanās formas • Prakses darba aizstāvēšana • Testi un atbildēšana ihtioloģijā, hidrobioloģijā, augsnes zinātnē • Tests par lauka darbiem

  30. Nepieciešamās lietas mācībām • rakstāmpiederumi • papīrs herbārijam • noteicēji

  31. Nepieciešamās lietas sadzīvei • palagi, spilvendrānas • pretlietus līdzekļi • gumijas zābaki • ēdamvielas • trauki

  32. Dienas darbs

  33. Nakts darbs

  34. Atpūta

  35. Saule

  36. Mājdzīvnieki

  37. Diksis

  38. Maksis

  39. Kate

  40. Mājas odze

  41. Jūras svētki