patologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Patologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 440 Views
 • Uploaded on

Patologie. Nemoci pohybového ústrojí. Patologie nervového systému. Patologie novorozence. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF a VFN, UK Praha http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/. Achondroplázie. Autozomální dominantní dědičnost Mutace genu kódujícího receptor pro růstový

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Patologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patologie
Patologie

Nemoci pohybového ústrojí.

Patologie nervového systému.

Patologie novorozence

Jaroslava Dušková

Ústav patologie 1.LF a VFN, UK Praha

http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/

slide2

Achondroplázie

 • Autozomální dominantní dědičnost
 • Mutace genu kódujícího receptor pro růstový

faktor fibroblastů

 • Zastaven růst kostí vznikajících z chrupavky
 • Dysproporcionální trpaslictví – krátké končetiny, velká hlava
 • Osifikace na vazivovém podkladě je normální
zdrav jedinec orienta n hodnoty
Zdravý jedinec – orientační hodnoty
 • objem kostních trámců 20%
 • povrch trámců krytý osteoidem
 • objem osteoidu < 2%
 • šířka trámců 200µm
 • počet osteoklastů 0,2mm2
 • míra kalcifikace 0,5 µm/den
osteopor za atrofie kost
Osteoporóza – atrofie kostí
 • objem kostních trámců méně než 15%
 • kortex méně než 0,5mm
 • trámce méně než 200µm
 • celková x lokální
osteopor za rizikov faktory
Osteoporóza – rizikové faktory
 • indoevropská a asijská rasa
 • pozitivní rodinná anamnéza
 • krátká postava a nízká hmotnost
 • malý příjem vápníku
 • kouření
 • alkohol
 • nízká fyzická aktivita
 • resekce žaludku, střeva
 • časná menopauza
 • užívání antikonvulziv, steroidů
klasifikace osteopor zy
Typ I

menopauzální

50-70let, ženy

rychlá atrofie trab. kosti

fraktury radia, obratlů

sníž. fce parathyr.

sníž. resorpce Ca

sníž, metab, vit. D

Typ II

stařecká

nad 70let, ženy:muži 2:1

atrofie trab.&kortik. kosti

fraktury obratlů, femuru

zvýš. fce parathyr.

sníž. resorpce Ca

sníž, metab, vit. D

Klasifikace osteoporózy
osteosarkom
Osteosarkom
 • 10-20 let, 50-70 let
 • metafýzy dlouhých kostí –femur, tibie,humerus
 • rtg – elevace periostu Codmanův trojúhelník
chondrom enchondrom perioste ln chondrom
Chondrom (enchondrom, periosteální chondrom)
 • 10-30 let
 • tubulární kosti rukou a nohou
 • humerus a femur
 • rtg dobře ohraničené
osteochondrom solit rn mnohotn
Osteochondrom (solitární, mnohotný)
 • první tři dekády
 • metafýzy dlouhých kostí
 • dlouhé kosti
 • rtg stopkatý nebo sesilní na zevním povrchu kostí
chondrosarkom
Chondrosarkom

maligní tumor

z chrupavky

slide12

Revmatoidní artritis

 • zánět synovie sdružený s expresí HLA třídy 2
 • fibrinosní exudate a zánětlivá infiltrace
 • panus – granul. tkáň
 • destrukce chrupavky a kosti enzymy panusu
 • fibrous adheze a fúze kostí
 • etiopatog.- im. porucha – EB virus? t-lymfocyty
 • produkce autoprotilátek – revmatoidní faktor
ankylo zuj c spondylitis spondylarthrosis
Ankylozující spondylitis-spondylarthrosis
 • ankylóza kostovertebrálních a sakroiliakálních skloubení
 • nehybnost dolní zádové páteře
 • neg. revmatoidní faktor
 • osifikace meziobratlových plotének – „bambusová páteř“
slide14
Dna
 • depozice urátů kolem kloubů
 • poruchy metabolismu urátů
 • akutní – palce u nohou – velké krystaly
 • dnavé tofy – dlouhé jehlicovité krystaly
osteoartritis osteoartr za
Osteoartritis - osteoartróza
 • běžné degenerativní onemocnění kloubů – zejm. velkých zatěžovaných
 • destrukce chrupavky
 • chondrofyty, osteofyty, eburneace kosti
 • zvápenění chrupavky
slide16
Patologie

infekcí

CNS

vstup infekce do cns
Vstup infekce do CNS

hematogenní (pyemie, sepse)

přímo

cestou plexus chorioideus

z místního zdroje

přímo (trauma)

roztavením kosti (sinusitis, otitis)

vv. emissariae

podél nervů (filla olfactoria)

klasifikace nehnisav ch encefalitid dle p eva uj c ch morfologick ch projev
Klasifikace nehnisavých encefalitid dle převažujících morfologických projevů

POLIO

PAN encefalitidy

LEUKO

poliotropn encefalitidy
Poliotropní encefalitidy

Poliomyelitis anterior acuta

Lyssa

E. herpetica

E. cytomegalická

E. varicelová

Prionózy

neuropatologie aids
Neuropatologie AIDS

Přímý HIV efekt

 • HIV encefalitis
 • leukoencefalopatie
 • vakuolární myelopatie
 • neuropatie
 • myopatie

vaskulitidy, AIDS-Dementia komplex, dětský AIDS

neuropatologie aids1
Neuropatologie AIDS

Oportunní infekce

parazitární:toxoplazmóza

mykózy mykobakteria, spirochety:

 • Aspergillus, Candida, Cryptococcus
 • Mycobacterium avium intracellulare
 • Treponema pallidum

virové

 • Cytomegalovirus
 • Herpes simplex
 • Herpes zoster
 • Polyoma PML
slide22
Krvácení

v oblasti hlavy

krv cen v oblasti lebe n
Krvácení v oblasti lebeční
 • extrakraniální

(kefalhaematoma externum, subperiostální, subaponeurotické)

 • intrakraniální

extracerebrální

intracerebrální

slide24

ED

SD

v.cerebri magna Galeni

SA

IP

atheroskleroza mozkov ch c v
Atheroskleroza mozkových cév

Morfologické projevy

 • encefalomalacie
 • encephalopathia angiosclerotica:
  • atrophia cerebri diffusa
  • status cribrosus
  • status lacunaris
  • hydrocephalus ext. et int. e vacuo
atheroskleroza mozkov ch c v1
Atheroskleroza mozkových cév

Klinické projevy

 • mozková mrtvice (event. smrt)
 • pyramidové a extrapyramidové poruchy
 • atherosklerotická (multiinfarktová) demence

(-100ml!)

demence zblb lost
Demence - zblbělost

Def.:

pokles intelektových schopností individua pod jím předtím dosaženou úroveň

demence
Demence

Klinické projevy:

poruchy

 • paměti (mnestické)
 • poznávacích funkcí (gnostické)
 • adaptačního chování (praktické)
demence1
Demence

Začátek

zpravidla plíživý

Vývoj

reversibilní

stacionární

progredientní

demence p iny 1
TERAPIE

INTOXIKACE

INFEKCE

METABOLICKÉ

PORUCHY

PROGRESIVNÍ DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ

MALNUTRICE

VASKULÁRNÍ

EXPANZE

AFEKTIVNÍ PORUCHY

Demence - příčiny (1)
m alzheimeri incidence
M. Alzheimeri - incidence

 65 let 5%

populace

 80 let 20%

potrat porod nedono enost
Potrat- Porod - Nedonošenost
 • Potrat
  • mrtvě rozený plod < 1000g
 • Porod
  • živě rozený plod < 500g, žije  24 hod.
  • živě rozený plod < 500g, žije < 24 hod.
 • Fetus immaturus non vitalis

1000-2500g, < 47cm, < 38. týden

 • Fetus maturus

2500-4000g,  48cm, 38.-41. týden

krv cen do z rode n z ny zz
Krvácení do zárodečné zóny(ZZ)

25% novorozenců (dříve více)

ZZ: periventrikulárně, kapiláry velkého kalibru, silná vaskularizace zejm. ve 3. trimestru

gametopatie embryopatie fetopatie
Gametopatie – Embryopatie- Fetopatie
 • vrozené choroby vzniklé
  • vadou celého chromozomu(X0 –Turner, XXY – Klinefelter, trisomie 21- Down, 18 - Edwards
  • mutací genu
   • autosomálně dominantní – Marfanův syndrom, hypercholesterolemie, neurofibromatoza
   • autosomálně recesivní – albinismus, fenylketonurie, mukoviscidoza
  • multifaktoriální dědičností – Alzheimefrova nemoc
  • vadou mitochondriální DNA – svalové dystrofie
infekce plodu a novorozence
Infekce plodu a novorozence
 • transplacentární
  • abortus (toxoplasmosa, viry)
  • malformace (rubella, toxoplasmosa)
  • živý nakažený novorozenec (HIV, syfilis, tbc, listeriosa…)
 • v průběhu porodu – Neisseria, Herpes
 • postnatálně – bronchopneumonie, mykózy
asfyxie porucha postnat ln adaptace novorozence
Asfyxie - porucha postnatální adaptace novorozence

Časná

 • bezdeší - dítě do 30 s po porodu nejevi dechovou aktivitu nebo do 90 s nema pravidelne dychani
 • příčiny

Pozdní

 • hodiny po porodu
 • "grunting" - deti si přiklápí epiglotis - na konci výdechu typický zvuk
asfyxie porucha postnat ln adaptace novorozence1
Asfyxie - porucha postnatální adaptace novorozence

Časná

 • příčiny
  • centrální- pokračování nitroděložní asfyxie, anestezie, analgesie podaná matce, mech. trauma(edem) , porucha v prodl. míše
  • periferni:
   • plicni překážka(stenosa, striktura, aspirace mekonia)
   • vrozené vady
   • hypovolemický šok--> extremni vazodilatace z hypoxie, anemie- pri abrupci placenty+ polycytemie (typické pro ženy s DM)
   • nezralost plic- chybi surfaktant, slabý hrudník
 • hypoxie- snížený průtok placentou, mikrotromby, preeklampise, hypertenze,... s O2 se rozdýchá--> pokračuje-li hypoxie --> sek. apnoe- hrozí hypoxické poškození mozku
asfyxie porucha postnat ln adaptace novorozence2
Asfyxie - porucha postnatální adaptace novorozence

Pozdní

 • sy vlhké plíce- plodová voda - normálně se vstřebá
 • pokud ne (kvůli prochladnutí, krvácení do mozku) -> odplavuje se surfaktant--> kolaps sklípků-přes BM fibrin--> hyalinní blanky --> RDS-sekundární (x prim. RDS je z nedostatku surfaktantu vrozeně)