patologie jazyka l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patologie jazyka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patologie jazyka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Patologie jazyka - PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

Patologie jazyka. Jazyk. svalový orgán (p ř í č n ĕ pruhovaná svalovina) aponeurosis lingue = tuhá vazivová blána obalující t ĕ lo jazyka septum lingue = vazivové septum rozd ĕ lující jazyk na pravou a levou polovinu sliznice kryta vrstevnatým dla ž dicovým epitelem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Patologie jazyka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jazyk
Jazyk
 • svalový orgán (příčnĕpruhovaná svalovina)
 • aponeurosis lingue=tuhá vazivová blána obalující tĕlo jazyka
 • septum lingue = vazivové septum rozdĕlující jazyk na pravou a levou polovinu
 • sliznice kryta vrstevnatým dlaždicovým epitelem
 • na hřbetu a hrotu jazyka papily
 • papillae filiformes (p. nitkovité)
 • papillae fungiformes (p. houbovité)
 • papillae foliatae (p. listovité)
 • papillae vallatae (papily hrazené)
vrozen vady jazyka
Vrozené vady jazyka
 • velmi vzácné
 • aglossie- vrozené chybĕní jazyka
 • mikroglossie- nedokonalý vývin jazyka (často spojena s adaktylií)
 • makroglossie- vrozený abnormálnĕ velký jazyk (macroglossia congenita muscularis)
glossitis rhomboides mediana
Glossitis rhomboides mediana
 • ve střední čáře na hřbetu jazyka
 • oválné políčko (asi 1,5 x 1 cm), sliznice lesklá, hladká
 • úplné chybění filiformních papil (nejspíše vrozené)
 • asymptomatické (mohou být sekundární zánětlivé a hypertrofické změny)
lingua plicata scrotalis
Lingua plicata (scrotalis)
 • součást Melkersson-Rosenthalova syndromu (cheilitis granulomatosa, obrna nervus facialis a lingua plicata)
 • postihuje převážnĕ mladší, remise výjimečná
 • etiologie: nejasná, snad vrozená dispozice či reakce na mikrobní agens (streptokoky, mykobakterie či viry); event. při akromegalii
 • vroubkování a vyvýšeniny podmínĕné hypertrofií svalových snopců
 • může být spojena s makroglosií
lingua geographica
Lingua geographica
 • etiologie: neznámá (může být familiární)
 • nepravidelné migrující plochy ve sliznici jazyka s chybĕním filiformních papil (fungiformní papily zachovány)
 • počátek v dĕtství, trvá celý život
 • subjektivnĕ bez obtíží, bolestivost při požívání kyselých a silnĕ kořenĕných jídel
lingua villosa nigra
Lingua villosa nigra
 • etiologie: dysmikrobie, špatná hygiena dutiny ústní, kouření, perorální antibiotika a další léky (kortikosteroidy, metyldopa…), u většiny pacientů prokazatelná Candida albicans
 • hyperplazie a hyperkeratóza filiformních papil (až 2 cm)
 • hnědočerné až černé zbarvení (působení chromogenních bakterií)
 • subjektivně bez obtíží (může být sekundární infekce)
heterotopick t tn l za
Heterotopická štítná žláza
 • v 90% lokalizovaná na dorzu jazyka (může být kdekoliv v dráze sestupu mezi foramen coecum na jazyku a epiglotis)
 • asi 2/3 pacientů nemají štítnou žlázu v typické lokalizaci  nutné vyšetření (radioizotop 131I) event. autotransplantace
 • obvykle asymptomatická (kolem 1 cm) – dg. v mládí; (vzácně vznik karcinomu)
 • asi 70% hypothyreóza, 10% kreténismus
 • obvykle nevyžaduje léčbu (riziko krvácení, infekce, náhlého uvolnění hormonů)
makroglosie
Makroglosie
 • vrozené anomálie- difůzní hyperplazie převážně svaloviny (makroglossia congenita muscularis); vzácněji difůzní lymfangiom
 • akromegalie- hypersekrece růstového hormonu (STH) u osob s ukončeným růstem (prepubertálně gigantismus)
 • nejčastěji adenom hypofýzy (2. a 3. decenium)
 • klin. příznaky: oligo/ amenorea, ↓ libida, bolesti hlavy, psychické potíže, změny konfigurace akrálních částí těla (zvětšení prstů, zhrubění rysů, zvětšení nosu, jazyka, prominence mandibuly, distenze zubů, kyfóza…)
makroglosie10
Makroglosie
 • amyloidóza
 • AL amyloidóza (stěna cév, svalovina) i AA amyloidóza
 • AL často difůzní postižení (Lubarsch-Pickův syndrom)
 • relativně častý výskyt tumoriformního amyloidu
zm ny na jazyku p i karenci
Zmĕny na jazyku při karenci
 • nedostatek vitamínů, energetických zdrojů, některých základních živin (malabsorbce, nádorová a zánětlivá onemocnění, poruchy jater, ledvin …)
 • povrch jazyka obvykle atrofický, hladký, jazyk je ochablý, zmenšený, mohou být ulcerace, změny barvy
 • fuligo lingue: bělavý, nažloutlý až hnědý povlak dorza jazyka

- většinou u horečnatých onemocnění, dehydratace, špatné hygieny dutiny ústní (i z neznámých příčin)

- hyperplazie papil s keratinizací, deskvamované epitelie, mikroorganismy, zbytky potravy

hunterova atrofick glositis
Hunterova atrofická glositis
 • neuroanemický syndrom (avitaminóza B12) – pernicinózní anémie, funikulární myelóza (demyelinizace v zadních a postranních provazcích míšních)
 • etiol.: selhání sekrece vnitřního faktoru při atrofické gastritis
 • jazyk červeně (vzácně šedě) zbarven, atrofická, vyhlazená, lesklá sliznice
sj gren v syndrom sicca syndrom
Sjögrenův syndrom (sicca syndrom)
 • autoimunitní onemocnění s postižením slinných, slzných a vzácněji i jiných exokrinních žlaz
 • postihuje především ženy v menopauze
 • klin. – xeroftalmie, xerostomie a revmatoidní artritis
 • jazyk- atrofie filiformních papil až obraz zcela vyhlazené sliznice jazyka (+ angulární stomatitis, zvýšená kazivost chrupu)
 • prekanceróza-  MALT lymfomy, u eskymáků nediferencované karcinomy (maligní lymfoepiteliální léze)
leukoplakie
Leukoplakie
 • bělavě zbarvená sliznice
 • homogenní: hladký, zvrásnělý, popraskaný či pemzovitě nerovný povrch
 • nehomogenní: verukózní, nodulární, ulcerovaná
 • „vlasatá leukoplakie: u HIV pozitivních, po stranách jazyka
leukoplakie15
Leukoplakie
 • makroskopický termín
 • histologicky heterogenní (bělavé zabarvení způsobeno hyperkeratózou či parakeratózou)
 • přítomnost či absence dysplázií (ztráta normálního vyzrávání a stratifikace epitelu, buněčné atypie)
 • většina homogenních leukoplakií akantźa a hyperkeratóza bez dysplázií
 • nehomogenní leukoplakie- často dysplazie, carcinoma in situ či invazivní karcinom
b lav zbarven sliznice jazyka etiologie
Bĕlavé zbarvení sliznice jazyka- etiologie
 • infekční
 • kandidóza
 • syfilitická leukoplakie (glossitis intersticialis luetica)
 • vlasatá (hairy) leukoplakie
 • traumatická
 • mechanická (termická, chemická)
 • dermatologické choroby
 • lichen ruber planus
 • lupus erytematodes
 • preneoplastické změny a neoplazie
 • dysplazie, carcinoma in situ, invazivní dlaždicobuněčný karcinom
 • idiopatická leukoplakie
 • vrozené choroby
 • dyskeratosis congenita, folikulární keratóza, leukoderma, …
or ln kandid za
Orální kandidóza
 • candida albicans (za normálních okolností saprofyt dutiny ústní)
 • lokální či celkové narušení obranyschopnosti (gravidita, traumatizace sliznice, diabetes mellitus, malnutrice, poruchy krvetvorby, malignity, pooperační stavy, širokospektrá antibiotika, imunosupresiva, cytostatika…)
 • nejčastější klinický obraz „soor (moučnivka)“ s postižením jazyka a sliznice dutiny ústní, event. hltanu, jícnu, žaludku
or ln kandid za18
Orální kandidóza
 • variabilní 
 • akutní pseudomembranózní kandidóza
 • akutní erytematózní kandidóza
 • chronická pseudomembranózní kandidóza
 • chronická erytematózní kandidóza
 • chronická hyperplastická kandidóza
 • angulární kandidóza
syfilis
Syfilis
 • primární afekt (ulcus durum)- v 5-10% případů v dutině ústní
 • sekundární stádium- enantémové projevy na jazyku, uvule, tonzilách, patře
 • terciální stádium- gumata
 • glossitis intersticialis luetica (superficiální forma vzhled leukoplakie, hluboká forma postihuje celý jazyk- lingua lobata)
lichen ruber planus
Lichen ruber planus
 • patogeneza neznámá (zřejmě imunitní mechanizmus)
 • 50% pacientů s kožní manifestací projevy v dutině ústní
 • 25% pouze orální postižení (hlavně sliznice tváří)
 • většinou mezi 30-70 rokem, častější u žen
 • 1-2% kancerizace
lupus erytematodes
Lupus erytematodes
 • 2 základní formy
 • 1) chronický diskoidní LE
 • 2) systémový LE
 • ad 1) projevy na kůži a sliznici dutiny ústní
 • ad 2) systémové onemocnění s postižením kůže, ledvin, kloubů, seróz, krvetvorby, mozku …