Download
m odzi aktywi ci prezydencji prezydencja polski w unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Młodzi Aktywiści Prezydencji Prezydencja Polski w Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Młodzi Aktywiści Prezydencji Prezydencja Polski w Unii Europejskiej

Młodzi Aktywiści Prezydencji Prezydencja Polski w Unii Europejskiej

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Młodzi Aktywiści Prezydencji Prezydencja Polski w Unii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Młodzi Aktywiści PrezydencjiPrezydencja Polski w Unii Europejskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Gimnazjum nr 6 im. Wł. Szafera w Płocku

  2. Problemy: • Poinformowanie uczniów oraz mieszkańców swojej miejscowości o Prezydencji Polski w UE. • Zbadanie świadomości obywateli nt. Unii Europejskiej i polskiej prezydencji. • Debatowanie o Prezydencji i jej wpływie na kraj i rejon.

  3. Cele projektu: • Uświadamianie i uczenie o Prezydencji Polski. • Debatowanie na tematy związane z Unią Europejską. • Realizacja projektów dotyczących przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

  4. Osiągnięcia: • Zbadaliśmy wiedzę o Prezydencji Polski. • Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy dotyczących kierowania Radą Unii Europejskiej. • Prowadziliśmy w szkole różne działania, które miały zainteresować uczniów Prezydencją.

  5. Wnioski: Program MAP nauczył nas: • Współpracy • Jak prowadzić blog • Zdobywać wiedzę nt. Unii Europejskiej

  6. Ankieta Przeprowadziliśmy również ankietę o Prezydencji Polski w UE. Większą wiedzę wykazali mężczyźni niż kobiety. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliły osoby w wieku do 50 lat.

  7. Nasze działania

  8. W prezentacji wykorzystano: • Zdjęcia z blogu: http://blogiceo.nq.pl/plue/ • Autorzy: Paulina Mielczarek, Ula Chrapkowska, Jakub Mądry, Sylwia Ogieniewska