Download
p olska prezydencja w u nii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P olska prezydencja w U nii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
P olska prezydencja w U nii Europejskiej

P olska prezydencja w U nii Europejskiej

106 Views Download Presentation
Download Presentation

P olska prezydencja w U nii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polska prezydencja w Unii Europejskiej Łukasz Ksoll kl. 2B

 2. Spis treści • Logo prezydencji; • Co to jest prezydencja w UE? • Zadania prezydencji; • Okres sprawowania prezydencji; • Priorytety prezydencji; • Co to jest trio prezydencji? • Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w UE; • Korzyści z prezydencji; • Jakie możliwości daje Polsce prezydencja? • Upominki dla delegacji; • Bibliografia.

 3. Logiem prezydencji jest sześć kolorowych strzałek oraz polska flaga. Solidarności Nawiązuje ono symboliką do

 4. Co to jest prezydencja w UE? Jest to okres, w którym dany kraj członkowski przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej oraz staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń. Prezydencja trwa sześć miesięcy.

 5. Zadania prezydencji

 6. Polska sprawuje prezydencję w UE od 1 lipca bieżącego roku.

 7. Priorytety prezydencji Zakończenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu akcesyjnego, tak by członkostwo było możliwe w 2013roku.

 8. Priorytety prezydencji Przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją.

 9. Priorytety prezydencji Rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz polityki sąsiedztwa.

 10. Priorytety prezydencji Nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich.

 11. Priorytety prezydencji Zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego.

 12. Priorytety prezydencji Negocjacje budżetowe na lata 2014–2020.

 13. Co to jest trio prezydencji? • Trio prezydencji jest to nic innego jak przewodniczenie prezydencji UE kolejno przez jedno z trzech państw, które sprawuje ją przez 6 miesięcy każde. Aktualne trio stanowią:

 14. Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w UE • W związku z przygotowaniami do sprawowania prezydencji 15 lipca 2008 roku, Rada Ministrów powołała Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Funkcje tę pełni Mikołaj Dowgielewicz

 15. Jeśli cele zostaną osiągnięte, Polska poprawi swoje stosunki ze Wschodem, rozwinie się gospodarczo oraz poprawi swoją pozycje na arenie międzynarodowej.

 16. Jakie daje możliwości Polsce? • Przewodniczenie Rady Europy jest dla nas wielką szansą na zdobycie większych funduszy i polepszeniu kontaktów z przedstawicielami najważniejszych krajów. • Możemy się pozytywnie się zaprezentować, pokazać swoją kulturę, festiwale, artystów. • Zwiększamy także integrację z innymi krajami, co podczas negocjacji jest nieocenione.

 17. Drewniane bączki to upominki, które podczas polskiej prezydencji będą wręczane zagranicznym delegacjom. Są ręcznie malowane w czterech wzorach: kujawskim, kurpiowskim, łowickim i opoczyńskim.

 18. Bibliografia • Prezentacje: Łukasza Lipoka; Mateusza Maleńkiego; Michała Dziechciarza Dawida Kozaka Kamila Walusia • http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_prezydencja_w_Radzie_Unii_Europejskiej; • http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/media/przewodnik_dla_mediow_a6_pl_indd.pdf • Brws.silesia-region.pl • Mennica.com.pl • Prezydencjapolski.blox.pl • Tvn24.pl